Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 13
2208462 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tereFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


Komárom Város Önkormányzata, Koppánymonostori Részönkormányzata pályázatot hirdet Koppánymonostor fejl?dése érdekében városrészszépítés, környezetvédelem, közm?vel?dés, kulturális és sportéletet színesít? célok megvalósítására, kiadványok kiadására, kiállítások rendezésére, városrész hagyományainak meg?rzésére, rendezvények szervezésére, közösségi élet fellendítésére, civil közösségek, valamint a helyi intézmények tevékenységének támogatására.

Támogatási forma: vissza nem térítend? támogatás

Támogatási összeg: 2007-ben rendelkezésre álló keret: bruttó 4.500 E Ft.

Pályázhatnak: a Koppánymonostoron m?köd? civil szervezetek, klubok, helyi intézmények, magánszemélyek, akik a feladatot Koppánymonostoron kívánják megvalósítani.

Pályázati követelmények: a pályázatnak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött pályázati ?rlapot ( a pályázati ?rlap b?víthet?), a pályázó tevékenységének bemutatását és az igényelt támogatás felhasználási céljainak pontos meghatározását, és költségvetését, továbbá a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati cél megvalósításához 30 %-os öner? biztosítását vállalja.

Formai követelmények: 1 példányban, A/4-es formátumban, fénymásolható formában és min?ségben. A pályázati ?rlap további lapokkal is b?víthet?.

A pályázathoz szükséges ?rlapok a Polgármesteri Hivatal I. emelet 25. számú irodájában Tóth Bernadett környezetvédelmi referenst?l 2007. március 29.-t?l,. illetve a Koppánymonostori Részönkormányzat elnökét?l 2007. április 2-i fogadónapján a monostori kultúrházban 17- 19 óráig átvehet?k, illetve a www.komarom.hu honlapról letölthet?k.

A pályázat elkészítésével kapcsolatban, a Polgármesteri Hivatalban Tóth Bernadettnél (Tel.: 541-311) illetve a Koppánymonostori Részönkormányzat elnökénél Czita Jánosnál (Tel.: 06-20- 9239-805) lehet segítséget kérni.

A pályázatokat Komárom Város Polgármesteri Hivatalába kell eljuttatni postán vagy személyesen (2900 Komárom, Szabadság tér 1. I. emelet 25. számú iroda). A borítékon fel kell tüntetni a "Koppánymonostor városrész fejlesztési pályázat" feliratot.
(Lehet?ség szerint, de kötelezettség nélkül kérjük, aki tudja elektronikus formában is, küldje el pályázatát az alábbi elérhet?ségre: czitajanos@t-online.hu)

A pályázatok benyújtási határideje: 2007. április 16. 16:00 óra

A pályázatok elbírálásának módja:

A pályázatokat a Koppánymonostori Részönkormányzat bírálja el, legkés?bb 2007. május hó 8-ig. A nyertes pályázókkal támogatási szerz?dést kell kötni.
A pályázati vállalt cél, feladat, teljesítmény megvalósítása végs? határideje: 2007. november 30.

A támogatásban részesített pályázat elszámoltatásának rendszere:

A pályázónak a támogatási összeg felhasználásáról, valamint a pályázatban foglaltak megvalósulásáról pénzügyi elszámolást kell készítenie. A felhasznált támogatási összegr?l a számlákat a magánszemélyek esetében a Polgármesteri Hivatal nevére kell kérni, ami lehet átutalásos vagy készpénzfizetési számla.
Civil szervezetek, intézmények esetében a támogatási szerz?dés az irányadó.

A pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje: 2007. december 20.


Nyertesek listája letölthető dokumentumként:

monostor_2007_eredmeny.doc


Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768