Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 11
2208499 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - SzökőkútFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


Komárom Város Képvisel?-testülete Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy segítse és ösztönözze a komáromi fiatalok európai identitástudatának kialakulását, elmélyülését, idegen nyelv tanulását, gyakorlását, informális, személyes kapcsolataik alakítását, er?sítését az Európai Unió országaiba.
El?nyt élveznek a Komárom testvérvárosaiba irányuló utazások, melyek az ott lakók, az ott m?köd? intézmények, szervezetek mindennapi életének, illetve az adott ország kulturális sokszín?ségének megismerését, kulturális örökségének megtapasztalását célozzák, beleértve határon túli, magyarlakta területeket, településeket is.


A pályázaton 2007. december 31-ig megvalósuló külföldi programok utazási költségeihez nyerhet? támogatás, bármely közlekedési eszköz költsége támogatható.
A pályázásra jogosultak köre:

1.Valamennyi komáromi székhely? középfokú oktatási intézmény.
2.Állandó komáromi lakhellyel rendelkez?, középfokú oktatási intézményben tanuló fiatalok.
3. Az ország bármely fels?fokú oktatási intézményében tanulmányokat folytató, állandó komáromi lakhellyel rendelkez? fiatal.
Pályázati feltételek

1. Intézményi pályázat esetén csoportos utazást támogatunk. A csoport legalább 4 diák és 1 kísér?, nagyobb létszámú csoport esetén a diákok aránya legalább 80 %.

2. A pályázat kiírója elvárja, hogy a pályázó a legjobb tudása, ismeretei szerint törekedjen Komárom város turisztikai, kulturális értékeinek bemutatására külföldi vendéglátói el?tt.

A támogatás mértékér?l a bizottság a beérkezett pályázatok egyedi elbírálása alapján dönt.

A támogatás formája: vissza nem térítend? pénzügyi támogatás

A sikeres pályázóval az önkormányzat támogatási szerz?dést köt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. október 22.

A támogatás elszámolása: a kedvezményezettek a támogatási szerz?désben foglaltak szerint kötelesek elszámolni 2008. január 15-ig. A támogatás felhasználásáról a támogatott a pénzügyi elszámoláson túl szöveges beszámolót is köteles készíteni és elszámolásához mellékelni.

Egyéb információ
Egyéni pályázók esetében a támogatásként kifizetett összeg adóköteles.
F?iskolai, egyetemi hallgató pályázó esetén iskolalátogatási igazolást kérünk mellékelni.
A kiíró sítáborokba történ? utazás költségeit nem támogatja.

A pályázat benyújtásának módja: pályázni a pályázati kiírás mellékletét képez? pályázati adatlap benyújtásával lehet a Polgármesteri Hivatal címére (2900 Komárom, Szabadság tér 1).


Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768