Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 15
2208444 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templomFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


Komárom Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja
2008. évi Részletes Pályázati Kiírása


Komárom Város Képvisel?-testülete M?szaki,- Kommunális,- Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága a Komárom Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet.

Lakókörnyezet szépítési akció

- Parkosítás, faültetés
- Lakóházak el?tti zöldterületek csinosítása, füvesítése
- Virágültetés
- Köztéri eszközök (köztéri hulladékgy?jt?, padok, virágtartók kihelyezése)

Csak azok a fejlesztések részesülhetnek támogatásban, melyek lakóházak, üzletek el?tti közterületen valósulnak meg.

Támogatási forma: vissza nem térítend? támogatás

Támogatási összeg:

2008-ban rendelkezésre álló keret: bruttó 2.300 E Ft.

Magánházak, üzletek el?tti közterületek fejlesztésére benyújtott pályázatra maximum 30 000 Ft támogatás igényelhet?, valamint a fejlesztés 50%-át öner?ként biztosítani kell.

Csak azok a fejlesztések részesülhetnek támogatásban, melyek közterületen valósulnak meg, a pályázati anyag teljeskör? és határid?re benyújtott.
A pályázat elbírálásánál el?nyben részesülnek azok a pályázatok, melyek a szakmai szempontoknak megfelelnek, tartós kertészeti elemeket valósítanak meg (fák ültetése el?nyösebb, mint egynyári virágok ültetése). Pályázni csak az anyagköltségre lehet, a munkadíj nem támogatott elem. (Parkolók kialakítása nem támogatható elem)
Csak azok a pályázatok támogathatók, ahol a pályázók vállalják a megvalósított elemek gondozását, fenntartását.


Pályázati követelmények

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- Hiánytalanul kitöltött pályázati ?rlap (a pályázati ?rlap b?víthet?)
- Növénytelepítési tervet (akár kézzel készített helyszínrajzon is be lehet jelölni a növények telepítési helyét)

Formai követelmények: 1 példányban, A/4-es formátumban, fénymásolható formában és min?ségben. A pályázati ?rlap további lapokkal is b?víthet?.

A pályázathoz szükséges ?rlapok a Polgármesteri Hivatalban, illetve a Sz?nyi Kirendeltségen 2008. február 25.-t?l átvehet?k, illetve a város honlapjáról letölthet?k.

A pályázat elkészítésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban Tóth Bernadettnél (Tel.:541-311) lehet segítséget kérni, a növények kiválasztásával kapcsolatban szakmai tanács pedig Herold Ferenc (Tel.: 70/ 3842982) és Csiba Zoltán (Saxum Kft. – 20/5884834) kertészmérnökökt?l kérhet?.


A pályázatokat Komárom Város Polgármesteri Hivatalába kell eljuttatni postán vagy személyesen (2900 Komárom, Szabadság tér 1. 25. iroda). A borítékon fel kell tüntetni a „Lakókörnyezet szépítési akció” feliratot.


A pályázatok benyújtási határideje: 2008. március 12. 16 00 óra

A pályázat megvalósításának határideje: 2008. április 30.
Egyes esetekben ?szi határid? is engedélyezhet?.


A pályázatok elbírálásának módja

A pályázatokat a M?szaki Bizottság és a M?szaki Osztály tagjaiból választott bizottság bírálja el. A nyertes pályázókkal támogatási szerz?dést kell kötni.

A támogatásban részesített pályázatok elszámoltatásának rendszere

A pályázónak a támogatási összeg felhasználásáról, valamint a pályázatban foglaltak megvalósulásáról pénzügyi elszámolást kell készítenie, a fejlesztést fényképpel is be kell mutatni. A felhasznált támogatási összegr?l a számlákat a Polgármesteri Hivatal nevére kell kérni, amit a Polgármesteri Hivatal átutalással rendez, de a Polgármesteri Hivatal nevére kiállított készpénzfizetési számlát is elfogadunk. Az öner? felhasználásáról szóló számlát szintén be kell mutatni.
Nyertesek listája letölthető dokumentumként:

lakokornyezet.doc


Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768