Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 13
2208457 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templomFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


Pályázati felhívás

környezetvédelmi programok szervezésére


Komárom Város Önkormányzata környezetvédelmi témában pályázatot hirdet, melyben olyan elképzeléseket, környezetvédelmi program javaslatokat várunk, melyek 2009. év második félévében megvalósíthatók lennének.
A környezetvédelem rokon területeit, azaz a természetvédelemi, a növényvédelemi (pl. parlagf? elleni védekezés, fásítás, parkok örökbefogadása) és állatvédelemi (pl. felel?s állattartás) kampányokat is támogatjuk, azonban nem célunk a turisztikai, egészséges táplálkozás, mozgáskultúra népszer?sítés vagy m?emlékvédelmi célú programok támogatása.

Pályázatot benyújthat minden olyan oktatási intézmény, egyesület, gazdasági társaság, magánszemély, akik a pályázatban leírt környezetvédelmi tevékenységüket Komárom város területén tervezik.

A programok célcsoportja: Komárom város oktatási intézményei, tanulói, Komárom város lakossága

A program célja a társadalom környezettel kapcsolatos ismereteinek b?vítése, értékrendjének a fenntartható fejl?dés szempontjainak megfelel? formálása, környezetkultúrájának fejlesztése, az életmin?ség javítását szolgáló magatartásforma kialakításához való hozzájárulás.

Célunk, hogy a tervezett programok
• a tanulókban, lakosságban hajlandóságot ébresszenek az aktív részvételre a környezetvédelem terén, fejlesszék ki az eredményes aktivitást és jó együttm?ködést
• adjanak lehet?séget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenntartható fejl?dés)
• rendszerezzék, mélyítsék el a már meglév? ismereteket
• ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására
• mutassanak követend? mintákat
• ösztönözzenek felel?sségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet a tanuló/lakó egyéni életében a környezeti problémák megoldása, megel?zése érdekében)
• figyelemfelhívóak legyenek, folyamatosan tájékoztassák a nyilvánosságot
• jeles napok ünnepléséhez is kapcsolhatók

Példák

Tanulmányi versenyek, el?adássorozatok szervezése

A környezetvédelem jeles napjai - A természet-környezetvédelem jeles napjairól külön programokat szervezve emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a jelent?ségüket. A nap jellegének megfelel? vetélked?, akció vagy kirándulás szervezhet?, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egy-egy helyi vagy globális környezeti problémára.

Kiállítások – Rendezhet?k nyitott, a nagyközönség által is látogatható környezetvédelmi kiállításokat (pl. szemétszobrászat, természeti értékeket bemutató kiállítás).

Zöld médiumok – Az iskolai könyvtárban, egyéb közösségi helyen létesíthet? külön polc/sarok a környezeti témakörökkel foglalkozó könyveknek, videofilmeknek, CD-lemezeknek.

Tanulmányi kirándulás – Szervezhet? tanulmányutat egy-egy konkrét téma részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. Pl. kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe.
(Nem egy-egy osztálykirándulást kívánunk támogatni, hanem olyan tanulók/lakók kirándulását, akik egy- egy környezetvédelmi vetélked?n jól szerepeltek, vagy valamely környezetvédelmi tevékenységben aktívan részt vállaltak. )

Komposztálás, szelektív hulladékgy?jtés megvalósítása egy – egy intézményben

Egy – egy hulladéktípus begy?jtésének megszervezése (használt s?t?zsíradék, akkumulátor)

Park, fák örökbefogadási programja
….

A pályázat tartalmi követelményei:

- A program rövid leírását max. 3 oldalas terjedelemben, mely tartalmazza:
- A pályázó nevét, képvisel?jét, elérhet?ségeit
- Mely csoportokat kívánnak a programba vonni, hány f?t érint
- Az egész vagy csak részfeladatok szervezését vállalják
- Szakmaiság biztosítása
- Szükséges anyagi forrás megbecslése, öner?, támogatás igény, költségek részletezése

Formai követelmények: 1 példányban, A/4-es formátumban, fénymásolható formában és min?ségben.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. május 20.

Rendelkezésre álló forrás: 700 000 Ft

Elnyerhet? támogatás mértéke: 40.000 Ft - 150.000 Ft-ig.
Öner? biztosítása nem feltétel.
A pályázatokat képvisel? testület a kiválasztott tagjaiból és a Hivatal szakembereib?l összeálló Bizottság bírálja el.
Csak a pályázati kiírásnak megfelel?, a meghatározott célokat és a Bíráló Bizottság elképzeléseit teljesít? pályázatok kerülnek támogatásra. Az elbírálásnál el?nyben részesülnek a nagyobb létszámot megmozgató programok, illetve az öner?vel rendelkez?k.

A nyertes pályázókkal támogatási szerz?dést kötünk, a támogatással való pénzügyi elszámolás számlákkal történik.

A pályázattal kapcsolatban érdekl?dni Havran – Tóth Bernadett környezetvédelmi ügyintéz?nél.

Mellékelve: Környezetvédelmi jeles napok

Nyertesek listája letölthető dokumentumként:

eredmény.doc


Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768