Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 12
2208499 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templomFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


Bursa Hungarica Fels?oktatási Ösztönmdíjpályázat
Ács Város Önkormányzata az Emberi Er?források Minisztériumával együttm?ködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2020. évre
a Bursa Hungarica Fels?oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
fels?oktatási hallgatók számára
a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév els? félévére vonatkozóan
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttm?ködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
http://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történ? benyújtásának
határideje: 2019. november 5.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
Az eredeti pályázati kiírás letölthet? az alábbi linkre kattintva:
„A” típus: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica15/
„B” típus:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica16/
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ?k a meglév? felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követ?en lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati ?rlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellen?rzését és feltöltését követ?en a pályázati ?rlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak min?sül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768