Komárom - Bábolna kistérségi portál

Online: 7
1815935 látogatás

Bana - bizottságok

Bana kezdőoldala
www.bana.hu

Kistérségbeli elhelyezkedés
Bana térképe


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség


Alapadatok
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok


Helyi adók

Bana - 1. világháborús emlékmű


ÜGYRENDI bizottság létszáma 5 fő.

Tagjai:
Ágoston Lászlóné elnök
Bátisz Erzsébet képviselő tag
Járóka Márió Zsolt képviselő tag

Az ügyrendi bizottság feladatai:
- A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdése szerint kivizsgálás, (összeférhetetlenség)
- A polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (4) bekezdése szerinti javaslat kidolgozása és benyújtása a képviselő-testület elé, (polgármester illetményének emelése)
- Az ügyrendi bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg
a) polgármester
b) jegyző


SZOCIÁLIS bizottság létszáma 5 fő.

Tagjai:
Bujáki Lászlóné elnök
Bátisz Erzsébet képviselő tag
Járóka Márió Zsolt képviselő tag
Seleski Tünde külsős
Gyöngyös Lajosné külsős


A szociális bizottság feladatai:
- véleményezi a szociális és egészségügyi tartalmú előterjesztéseket,
- figyelemmel kíséri a lakosság egészségügyi helyzetét,
- részt vesz az intézmények egészségügyi ellenőrzésében,
- figyelemmel kíséri a nyugdíjasok és egyedüálló idős személyek életét.
- Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) korm. rendelet 35. § (3) bekezdése szerinti bizottsági vélemény kialakítása a költségvetési koncepcióban a szociális- és gyermekvédelmi területen tervezett bevételek és kiadások nagyságáról, teljesíthetőségéről,
- helyi szociális rendeletben előírt hatáskörök

(3) A szociális bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg
a.) polgármester
b.) jegyző
c.) szociális ügyintéző


Átruházott hatáskörben ellátandó feladatai:
- megállapítja a lakásfenntartási támogatást,
- megállapítja a méltányossági ápolási díjat,
- méltányosságból közgyógyellátási igazolványt ad,
- átmeneti szociális segélyt és gyermekvédelmi támogatást állapít meg,
- megállapítja a temetési segélyt.


VAGYONNYILATKOZAT NYILVÁNTARTÓ ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG létszáma 3 fő.

Tagjai:
Ágoston Lászlóné képviselő elnök
Bátisz Erzsébet képviselő tag
Járóka Márió Zsolt képviselő tag

Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző bizottság feladatai:
- a helyi önkormányzat képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3) bekezdésében foglalt vagyonnyilatkozat nyilvántartás átvétele, nyilvántartása és ellenőrzése, képviselői összeférhetetlenség vizsgálata.
- (3) A vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg.
a) jegyző
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768