Komárom - Bábolna kistérségi portál

Online: 30
1767914 látogatás

Vállalt feladatok
Almásfüzitő
Ács
Bana
Bábolna
Csém
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd


Településenként


Telephelyek


Ismertető
Keresés
Böngészés
Regisztráció
Belépés


Feladás és böngészés
Keresés
Hirdetés törlése


Almásfüzitő
Komárom
Nagyigmánd
magyarorszag.hu
Katasztrófavédelem
Ebrendészet

Mocsa - Római katolikus templom

Bana - 1. világháborús emlékműA TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében megszervezik és összehangolják jelen megállapodásban rögzített feladatokat.

A Társulás tagjainak képviselő-testületei az alábbi feladatok megvalósításához szükséges feladat-és hatásköröket átruházzák a Társulásra:

2. A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végzi. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi jogszabály-változások folytán kötelezővé váló feladatokra.

A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a teljességre törekszik, s e célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat.

 

A TÁRSULÁS FELADATAI

1. A Társulás feladatai ellátása, a programok tervezése és előkészítése során különös gondot fordít arra, hogy:

2. A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során:

3.A Társulás koordináló feladatkörében - a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos működtetést kíván,- a működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi.

4. A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során:

5. A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist, annak kialakításáig a Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzői közreműködésével kell az elemzéshez szükséges adatbázist összegyűjteni.

 

Területfejlesztési feladatok

A társulás vállalja a kistérségi fejlesztési tanács feladatainak ellátását, és a kistérség területén a társadalmi gazdasági és környezeti fejlesztés érdekében összehangolja a társulás tagjai, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében:

1. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait.

2. Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását.

3. Kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel.

4. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására.

5. Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását.

6. Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében.

7. Koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel.

8. A kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit.

9. Folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében.

10. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően.

11. Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében.

12. Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához.

13. Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező szervezeteknél.

14. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.

 

Egészségügyi feladatok

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

 

 

Közoktatási feladatok

 

10. A társulás a gyógy-testnevelés, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladatait Komárom Város Önkormányzata által fenntartott Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala -mint Szolgáltató- útján látja el. Az ellátás biztosításának és igénybevételének lényeges feltételeit a Társulás és a Szolgáltató külön megállapodásban rögzíti."

 

Szolgáltatási-szervezési feladatok

Belső ellenőrzési feladatok

 

| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768