Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Vállalt feladatok
Almásfüzitő
Ács
Bana
Bábolna
Csém
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd


Telephelyek


Ismertető
Keresés
Böngészés
Regisztráció
Belépés


Feladás és böngészés
Keresés
Hirdetés törlése


Almásfüzitő
Komárom
Nagyigmánd
magyarorszag.hu
Katasztrófavédelem
Ebrendészet

Bana - 1. világháborús emlékmű

Bana - Jókai Mór nagyszüleinek síremlékeA TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT-ÉS HATÁSKÖRÖK

 

1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében, társadalmi és gazdasági érdekeik érvényesítése és településeik fejlesztése céljából megszervezik és összehangolják jelen megállapodásban rögzített feladatokat. A társulás által ellátott kormányzati funkciók megnevezését és kódját a megállapodás 1. melléklete tartalmazza. A Társulás tagjainak képviselő-testületei az alábbi feladatok megvalósításához szükséges mértékben azon feladat-és hatásköröket átruházzák a Társulásra, amelyeket a Társulás keretében látnak el:

 

 

2. A Társulás feladatai ellátása, a programok tervezése és előkészítése során különös gondot fordít arra, hogy:

    a) milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához,

    b) milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése indokolt,

    c) fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat,

    d) vizsgálni kell, hogy más járásokkal, társulásokkal történő együttműködésnek milyen lehetséges eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival számba kell venni,

    e) a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni, az érdekeket össze kell hangolni,

    f)  a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni.

 

 3. A Társulás koordináló feladatkörében – a cél megvalósulásáig, ha folyamatos működtetést kíván,- a működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi.

 4. A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során:

     a) komplex módon elemzi a végrehajtást a cél megvalósulása szempontjából,

     b) a végrehajtás tapasztalatai alapján – a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása céljából – a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja.

  

Településfejlesztési és településrendezési feladatok

 5. A Társulás a társadalmi gazdasági és környezeti fejlesztés érdekében összehangolja a társulás tagjai és a gazdasági szervezetek fejlesztési és rendezési elképzeléseit. A társulás tagjai közösen pályázhatnak településfejlesztési források elnyerése érdekében. A Társulás tagjai településrendezési terveiket összehangolják.

 

Egészségügyi feladatok

6. A Társulás a térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi központi orvosi ügyeletet hoz létre, és működtet. Pályázatot nyújthat be és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket és segíti a társulásban résztvevő önkormányzatokat a pályázat elkészítésében.

 

7. A Társulás Ács, Almásfüzitő, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd tagönkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően háziorvosi központi ügyeletet szervez Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata (2900 Komárom, Jedlik Á. u. 8.) útján. Az ellátás biztosításának és igénybevételének lényeges feltételeit a Társulás és Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata külön megállapodásban rögzíti. A Társulás ellátja az háziorvosi központi ügyelet épületével kapcsolatos város- és községgazdálkodási valamint az ingatlan- és vagyongazdálkodási feladatokat Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata közreműködésével. A Társulás e feladat tekintetében fenntartja és üzemelteti a háziorvosi központi ügyelet épületét, elvégzi szükség szerint a karbantartási feladatokat. Gondoskodik az ingatlan fenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzéséről és a költségek kifizetéséről. Beszerzi a szükséges egészségügyi gépeket, műszereket, eszközöket, gondoskodik azok folyamatos működtetéséről.

 

Gyermek és ifjúságvédelem

8. A Társulás összehangolja a járásbana gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket.

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

9. A Társulás a következő szociális alapellátási feladatok ellátását biztosítja:

10. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a Társulás a feladatellátást Ács, Almásfüzitő, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd közigazgatási területén Komárom Város Önkormányzat által fenntartott Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye (2900 Komárom, Árpád út 2-4.) útján látja el

 

Belső ellenőrzési feladatok

11. A Társulás végzi Komárom Város Önkormányzata kivételével a társult önkormányzatok intézményeinél a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést, a cél-, téma- és utóvizsgálatot, továbbá a polgármesteri hivataloknál és a közös önkormányzati hivataloknál függetlenített belső ellenőrzési feladatokat a képesítési előírásoknak mindenben megfelelő vállalkozó útján, akivel megbízási szerződést köt.

 

 Gyepmesteri feladatok

12. A Társulás Almásfüzitő, Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd tagönkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően az állategészségügyi jogszabályok érvényre juttatása céljából a gyepmesteri feladatok ellátására vállalkozóval megbízási szerződést köt.

 

 Közbiztonsági feladatok

 

13. A Társulás a tagönkormányzatok településeinek közbiztonsága biztosítása érdekében Közbiztonsági Egyeztető Fórumot működtet. A Társulás együttműködik a közbiztonságot érintő stratégiai dokumentumok kidolgozásában.

| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768