Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 16
2322227 látogatás

Komárom - közbeszerzések

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Petőfi Iskola


Kérem válasszon a közbeszerzések közül:

Aktuális közbeszerzések:

1.Komárom, Széchenyi utca, Sz?nyi utca és a Pet?fi S. utca járdafelújítása
2.A Komáromi Aprótalpak Bölcs?dében játszótér és parkoló építése
3.Komárom, Újszállási út burkolatfelújítása
4.„Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás-ajánlattételi felhívás
5.Komárom Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak, valamint az intézményeknek a villamos energia beszerzése közös ajánlatkérés keretében
6.Komárom, Erkel F. utca út- és járdafelújítása, a Templom köz út-, járdaburkolat és vízelvezetés felújítása, valamint a Munkácsy M. utca útfelújítása
7.Komárom Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak, valamint az intézményeknek a villamos energia beszerzése közös ajánlatkérés keretében
8.Komárom Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak, valamint az intézményeknek a villamos energia beszerzése közös ajánlatkérés keretében
9.Vezetékes földgáz energia beszerzése
10.A Tengerészeti emlékm? területrendezése, díszvilágításának kiépítése valamint a Turul szobor díszvilágításának kiépítése
11.A Komárom, Jedlik Á. utca 3. és 5. sz. társasházak el?tt létesítend? parkolók útépítésének és csapadékvíz elvezetésének kivitelezése
12.A Komáromi Feszty Árpád Általános Iskola udvar térburkolatának felújítása
13.A Komáromi Tóparti Óvoda épületének utólagos homlokzati és tet? h?szigetelése
14.Komárom, Tamási Áron utca útburkolat felújítása, parkolók és járdaburkolat építése
15.Komárom, Sport utca csatlakozás megnyitása, átkel? építése
16.A Komárom, Madách Imre utca (Száva utca és Gábor Áron utca közötti szakasz) útépítésének és csapadékvíz elvezetésének kivitelezése


Lejárt közbeszerzések:

1.Vezetékes földgáz energia beszerzése
2.Komárom Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak valamint az Intézményeknek a villamos energia beszerzése közös ajánlatkérés keretében
3.„Komáromi geotermikus h?ellátó rendszer kiépítése” cím?, KEOP-4.10.0/B/12-2013-0065 jel? pályázat keretében kiviteli tervek elkészítése” szolgáltatás-megrendelés
4.„Komáromi geotermikus h?ellátó rendszer kiépítése” cím?, KEOP-4.10.0/B/12-2013-0065 jel? pályázat keretében szeizmikus vizsgálatok elvégzése szolgáltatás-megrendelés
5.Digitális vetít?gép beszerzése
6.Szervezetfejlesztés Komárom Város Önkormányzatánál - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0020
7.Települési szilárd hulladék gy?jtése, szállítása - közszolgáltatás
8.Komárom Város tulajdonát képez? viziközm? vagyon integrált vagyonértékelése
9.Komárom Város 2013. évi közvilágítás építései
10.Komárom Város 2013. évi járdaépítései, járdafelújításai
11.Komárom Város 2013. évi útépítései, útfelújításai
12.Komárom Város térfigyel? rendszer beszerzése
13.Vezetékes földgáz energia beszerzése
14.Komárom Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak valamint az Intézményeknek a villamos energia beszerzése közös ajánlatkérés keretében
15.A Feszty Árpád, a Sz?nyi Bozsik József és a Pet?fi Sándor Általános Iskolák tálalókonyháinak üzemeltetése, iskolai étkeztetés biztosítása
16.Komárom Város Önkormányzat közigazgatási területén keletkez? települési szilárd hulladék gy?jtése, szállítása, kezelése, ártalmatlanítása, valamint a szelektíven gy?jtött hasznosítható hulladék szállítása, el?kezelése és értékesítése, valamint évi kétszeri lomtalanítás megszervezése a közszolgáltatás keretében
17.A Feszty Árpád, a Sz?nyi Bozsik József és a Pet?fi Sándor Általános Iskolák tálalókonyháinak üzemeltetése, iskolai étkeztetés biztosítása
18.Komárom Város Önkormányzat részére számlavezetési szolgáltatás és m?ködési hitel nyújtása
19.Vezetékes földgáz beszerzése közös ajánlatkérés keretében
20.Komárom Város Önkormányzatának és Intézményeinek villamos energia beszerzése közös ajánlatkérés keretében
21.Komárom, 2011. évi magasépítési munkák (véd?n?i szolgálat kialakítása, Szivárvány Óvoda felújítás, b?vítés)
22.Földgáz beszerzés
23.2011. évi étkezési utalványok beszerzése
24.Komárom, távh? vezeték szabadság téri szakaszának kiépítése
25.Komárom, Budai Nagy A. u. csapadékvíz elvezetés kivitelezésével kapcsolatos kiegészít? építési beruházások
26.Dózsa Gy. Ált.Iskola felújításával, b?vítésével kapcsolatos kiegészít? építési beruházások
27.Komárom, Mobil színpad beszerzése
28.Jókai mozi felújításával és b?vítésével kapcsolatos kiegészít? építési beruházások
29.Lakóudvarok és Mártírok útja komplex környezetrendezésével kapcsolatos kiegészít? építési beruházások
30.Arany J. u. 17. számú épület felújításáva és átalakításával kapcsolatosan felmerült kiegészít? építési beruházások
31.Komárom, Villamos energia beszerzés
32.Komárom, Polgármesteri Hivatal bels? felújítása
33.Komárom, informatikai eszközök beszerzése a TIOP 1.1.1-07 pályázat keretében
34.Komárom Város 2010. évi útberuházásai
35.Komárom, Dózsa György u. 2. szám alatt található, komáromi (4830 hrsz.-ú) ingatlan tulajdonjogának megszerzése
36.Komárom, Klapka Gy. u. 35-37., valamint a Szent L. u. 1. szám alatt található, komáromi 1473, valamint 1474 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
37.Komárom, Bajcsy-Zsilinszky u. 27. szám alatt található, komáromi, 1564 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése
38.Komárom, Budai Nagy A. u. csapadékvíz elvezetés kivitelezésére
39.Komárom, Dózsa Gy. Általános Iskola felújítása, b?vítése
40.Komárom magasépítési munkák (bölcs?de és pavilonépítés, rendel? küls? felújítás)
41.Komárom, Szt. László u. 21. szám alatt található, komáromi (1551 hrsz.-ú) ingatlan tulajdonjogának megszerzése
42.Komárom villamos energia beszerzés
43.Komárom Város Önkormányzata KDOP-2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok kialakítása és értékmeg?rz? rehabilitációja” cím? pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosító jel? pályázat magasépítési kivitelezési munkálatai
44.Komárom Város Önkormányzata KDOP-2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok kialakítása és értékmeg?rz? rehabilitációja” cím? pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosító jel? pályázat komplex környezetrendezésének kivitelezési munkálatai
45.Komárom villamos energia beszerzés
46.Komárom, Feszty Árpád Általános Iskola - Csillag Óvoda energetikai korszer?sítése
47.Komárom Város kerékpárút- és járdaépítései, felújításai
48.Komárom Város Önkormányzata KDOP-2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok kialakítása és értékmeg?rz? rehabilitációja” cím? pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosító jel? pályázat közösségépít? rendezvények (soft tevékenységek) szervezésének biztosítása
49.Komárom Város Önkormányzata KDOP-2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok kialakítása és értékmeg?rz? rehabilitációja” cím? pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosító jel? pályázat nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására
50.Komárom Város Önkormányzata KDOP-2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok kialakítása és értékmeg?rz? rehabilitációja” cím? pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosító jel? pályázat projektmenedzseri feladatok ellátására
51.Komárom, Feszty Árpád Általános Iskola - Csillag Óvoda energetikai korszer?sítése
52.Komárom Város Önkormányzata KDOP-2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok kialakítása és értékmeg?rz? rehabilitációja” cím? pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosító jel? pályázat projektmenedzseri feladatok ellátására
53.Komárom Város Önkormányzata KDOP-2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok kialakítása és értékmeg?rz? rehabilitációja” cím? pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosító jel? pályázat nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására
54.Komárom Város Önkormányzata KDOP-2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok kialakítása és értékmeg?rz? rehabilitációja” cím? pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosító jel? pályázathoz kapcsolódó m?szaki ellen?rzés
55.Komárom Város 2009. évi útberuházásai II. ütem
56.Komárom, Feszty Árpád Általános Iskola - Csillag Óvoda energetikai korszer?sítése
57.Komárom Városközpont integrált megújításának tervezése – vonalas létesítmények (út, közm?) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése a meglév? tanulmánytervek alapján
58.Komárom Városközpont integrált megújításának tervezése - komplex környezetrendezésének engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése a meglév? tanulmánytervek alapján
59.Komárom Városközpont integrált megújításának tervezése - építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése a meglév? tanulmánytervek alapján
60.Komárom Város 2009. évi útberuházásai
61.Komárom, Madách Imre utcai ltp. ivóvíz és szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezése
62.Komáromi Napsugár Óvoda rekonstrukciója és b?vítése
63.Komárom Város 2009. évi útberuházásainak tervezése
64.Épületek építése-szerelése, valamint közlekedési építmények építése során a m?szaki ellen?ri feladatok ellátása
65.Épületek építése-szerelése, valamint közlekedési építmények építése-szerelése során a m?szaki ellen?ri feladatok ellátása
66.M?emlékvédelem alatt álló Selye János Kórház porta épületeinek küls?-bels? felújítása, valamint Komárom-Koppánymonostori sportpálya, öltöz? épületének kivitelezése.
67.Komárom Város közvilágítás b?vítése 2008
68.Komárom Város 2008 évi út- és kerékpárút beruházásainak kivitelezése II. ütem
69.Komárom 2008 évi játszótér építései
70.Komárom közigazgatási területén, a megyei önkormányzati fenntartásu oktatási-nevelési intézmények rekonstrukciója
71.Komárom-Koppánymonostori M?vel?dési Ház és a Komárom, Pet?fi M?vel?dési Ház rekonstrukciója, valamint Komárom közigazgatási területén, megyei önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézmények rekonstrukciója során a m?szaki ellen?ri feladatok ellátása
72.Komárom-Koppánymonostori M?vel?dési Ház valamint Komárom, Pet?fi M?vel?dési Ház rekonstrukciója
73.Komárom, H?sök tere 1. szám alatti épület felújítása
74.Komárom, H?sök tere 1. szám alatti többfunkciós épület felújítása során a m?szaki ellen?ri feladatok ellátása
75.Röntgen digitalizálás beszerzése
76.Közlekedési építmények építési-szerelési munkái szakterületen a Koppánymonostor, Vezérek parkja kialakításáa és növényesítése során a m?szaki ellen?ri feladatok ellátása
77.Vezérek parkja kialakítása, növényesítése
78.Közlekedési építmények építése-szerelése során a m?szaki ellen?ri feladatok ellátása
79.Közlekedésépítési építmények építési-szerelési munkái szakterületen valamint vízgazdálkodási építémények (vízi létesítmények) szakterületen a m?szaki ellen?ri feladatok ellátása
80.Komárom, Laktanya útépítési munkáinak kivitelezése során felmerült kiegészít? munkálatok elvégzése
81.Komárom, Arany J. u. 17. szám alatti 4 db iroda tulajdonjogának megszerzése
82.Komárom, Huszár utca útépítése, közvilágítás kiépítése és csapadékvíz elvezetése
83.Fenyves tábor f?épület h?szigetelése, tet?felújítása valamint központi f?tés kialakítása
84.Komárom, H?sök tere 1. szám alatti többfunkciós épület felújítása
85.Fenyves tábor központi f?tés kialakítása, ill. f?épületének és faházainak h?szigetelése, tet?felújítása
86.Komárom Város településrendezési tervének komplex felülvizsgálata
87.Komárom Város 2008. évi út- és kerékpárút beruházásainak kivitelezése - I. ütem
88.Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala HU-Különféle élelmiszertermékek beszerzése
89. A komáromi Selye János Kórház belgyógyászati, sebészeti és szülészet-n?gyógyászati osztályának bels? átalakítása során felmerült kiegészít? munkálatok elvégzése
90.Rákóczi rakpart burkolat- és járdafelújítása
91.A Selye János Kórház Rendel?intézetének felújítása során felmerült kiegészít? munkálatok elvégzése
92.Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala HU-Különféle élelmiszertermékek beszerzése
93.4 lakásos szociális bérlakás épület generálkivitelezése
94.A komáromi Selye János Kórház bels? átalakítási munkálatainak kivitelezése - II. eljárás
95.Komárom város 2007. évi közvilágítás b?vítéseinek építése
96.Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése
97.A Komáromi Ipari park csapadékvíz-elvezetésének kiépítése
98.Komárom Város területén 4 db játszótér építése
99.Selye János Kórház Központi labor egészségügyi gépm?szer és bútor beszerzése
100.Laktanya köz csatornab?vítése, F?zfa utca vízellátása, Dobó utca közm?vesítése
101.Középfokú oktatási intézmények felújítása
102.A komáromi Selye János Kórház Rendel?intézetének felújítása
103.Komárom Város 2007. évi útberuházásainak kivitelezése
104.Komárom város útberuházásainak tervezése 2007.
105.Zrínyi utca folytatásában elhelyezked? folyékony hulladéklerakó rekultivációja
106.Informatikai eszközök beszerzése Komárom Város Polgármesteri Hivatala részére
107.Az Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának II. üteme program keretében meghatározott munkálatok kivitelezése
108.A komáromi Selye János Kórház bels? átalakítási munkálatainak kivitelezése
109.Komárom Város kerékpárút-hálózata b?vítésének tervezése
110.Önkorm.Int.Gazd. Hivatala élelmiszer nyersanyag beszerzése
111.Jedlik Á. u. 5/c épület melletti, illetve a Barátság ltp. tömb belsejében található játszótér felújítása
112.Közvilágítás b?vítése III. ütem (Honfoglalás u., Zemplén G. u., Bem József u.)
113.Komárom, Csokonai u. 3., 13 illetve Gábor Á. u. 1.,3/A, 3/B és 5 szám alatti társasházak energiatakarékos felújítása új eljárás (nyílászáró csere és h
114.Fenyves tábor f?téskorszer?sítése
115.Balatonudvari önkormányzati üdül? meglév? épületeinek bontása, új üdül? építése
116.Komárom, Csillag lakótelepi játszótér további játszóelemekkel történ? b?vítése
117.Dobó I. utca ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése, Frigyes Laktanya-Gesztenyefasor utca szennyvízcsatorna felújítása
118.Komárom, Beöthy Zs. u. 4. szám alatti Rendel?intézet épületgépészeti felújítása
119.Komárom, Beöthy Zsolt u. 4. szám alatti Rendel?intézet épületgépészeti felújítása
120.Komárom, Temet? utcai köztemet? b?vítése
121.Komárom, Széchenyi u. 1. szám alatti Ment?állomás felújítása és Központi Orvosi Ügyelet kialakítása (II. eljárás)
122.Komárom Városháza bels? felújítása
123.Iparosított technológiával épület lakóépületek energiatakarékos felújításának kivitelezése (Csokonai u. 3., 13., Gábor Á. u. 1., 3/A, 3/B, 5. szám ala
124.Komárom, Széchenyi u. 1 szám alatti Ment?állomás felújítása, és a meglév? épület b?vítésével Központi Orvosi Ügyelet kialakítása
125.Komárom Város útberuházásai IV. ütem (1.rész: Czuczor G., Asztalos B., Beöthy Zs., Felvidéki, Erdélyi, Ligetköz és Munkásköz u. burkolatfelújítása...
126.Közvilágítás b?vítése Komárom Város illetve az Ipari Park területén 2006
127.Komárom Város útberuházások III. (1. Autóbusz forduló és csapadékvíz elvezetés Ipari Parkban, 2. Járda, szervizút, parkolók építése Jedlik Ányos utcáb
128.Számítástechnikai eszközök beszerzése Komárom Város Polgármesteri Hivatala részére (2006)
129.Selye János Kórház Központi laboratórium generálkivitelezése
130.2006 I. félévére vonatkozó iskolatej beszerzés
131.Bútorok, berendezések beszerzése a szőnyi Bozsik József Általános Iskola részére
132.1db lézeres fax beszerzése Komárom Város Polgármesteri Hivatala részére
133.Jókai liget rekonstrukció
134.Közvilágítás bővítése Komárom Város területén és az Ipari Parkban
135.1db laptop beszerzése Polgári Védelem részére
136.Céltámogatásból megvalósuló egészségügyi gép/műszer beszerzés
137.Panelprogram - műszaki dokumentumok elkészítése
138.Jedlik Ányos utcai Közösségi Ház valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény épületének akadálymentesítése
139.Szoftverek beszerzése Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás részére - új közbeszerzési eljárás
140.Szoftverek beszerzése Komárom Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás részére
141.Komárom Város három játszóterének felújítása
142.Komárom Városháza homlokzatfelújítása
143.2005/2006 1. félévi iskolatej beszerzés
144.Komárom Városközpont térburkolással történő járdafelújítása
145.Komárom Város útberuházásainak tervezése II. ütem
146.Komáromi Temető bővítése - tereprendezés
147.Tűzoltó Laktanya fűtéskorszerűsítés
148.Csillag Óvoda - központi konyhafelszerelés beszerzése
149.Árpád utcai Idősek Otthona és Otthonháza épületének felújítása
150.Kelemen László utcai Idősek Napközi Otthona és Otthonháza épületének külső belső felújítása, kerítés felújítás
151.Koppánymonostori védőfásítás - új eljárás
152.Komárom Város útberuházásainak kivitelezése II. ütem
153.25-30 db szociális bérlakás megvásárlása - ajánlattételi szakasz
154.Számítástechnikai eszközbeszerzés PMH részére II. ütem
155.Komárom Város Útberuházásainak kivitelezése I. ütem
156.Koppánymonostori védőfásítás
157.25-30 db szociális bérlakás tulajdonjogának megszerzése -részvételi szakasz
158.Hangversenyzonogra beszerzése az Egressy Béni Zeneiskola részére
159.Fénymásoló berendezés beszerzése Komárom Város Polgármesteri Hivatala részére
160.Komárom Városháza pinceszint utólagos vízszigetelési munkáinak elvégzése
161.Komárom Város Szakorvosi Rendelőintézete épületének akadálymentesítése
162.A KIOP 2004-1.3.0.F EU-s pályázatának benyújtásához a komplett dokumentáció elkészítése
163.Komárom Város Polgármesteri Hivatala számítástechnikai eszköz és szoftver beszerzése
164.Komárom Város útberuházásainak tervezése
165.Központi konyha kialakítása a Csillag Óvoda épületének bővítésével
166.2005. évi szúnyogirtás Komáromban és a környező településeken valamint térségükben
167.Bozsik József Általános Iskola épületének bővítése
168.Komárom Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768