Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 3
2254619 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templom


2020. 09. 01.
100 éve alakult újjá a (dél-)komáromi t?zoltóság

Azzal, hogy az ember megszerezte, megszelídítette, majd kés?bb munkába fogta és saját hasznába állított a tüzet, utat nyitott egy olyan lépték? fejl?désnek, amely min?ségi változást hozott az egész emberiség történetébe.

A fejl?dés során aztán egyre jobban n?tt annak igénye, hogy a t?zzel való harc ne egy-egy bátor ember ügye legyen, hanem váljék szervezetté, azaz a feladatra kiképzett emberek a t?zoltáshoz szükséges eszközök segítségével végezhessék ezt a veszélyekkel teli fontos feladatot.

1870-ben alakult meg a Magyar Országos T?zoltószövetség, gróf Széchenyi Ödön jóvoltából, aki 150 évvel ezel?tt hozta létre a szervezett állami t?zoltóságot.

A jeles évforduló alkalmából a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság méltóképen emlékezett meg, mely többek közt azért is volt id?szer?, mert a szervezet ez évben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját.

Megyénk t?zvédelmi történetének els? emlékei egészen a római korig nyúlnak vissza, hiszen a Brigetio területén feltárt vízvezetékek a t?zoltásban is nagy szerepet játszottak. A korabeli tudósítások bemutatják, hogy a mai Tata térségében feltör? források vizét nagy vízvezetékekkel juttatták el a Brigetio területére, ahol medencékben tárolták a vizet, s amennyiben t?z ütött ki, ezekb?l a vízgy?jt? medencékb?l végezték az oltást.

Komárom városában a XIV. századtól egészen a XIX. század elejéig nagyon gyakoriak voltak t?zesetek. A város fekvése miatt, hogy a Bécs-Buda irányába haladó seregek dúlták és égették fel, máskor pedig gyújtogatásból ered? t?zész söpört végig a városon. A gyakorta ismétl?d? t?zesetek miatt, Komárom híres szülötte, Jókai Mór is lelkes cikket írt 1862-ben, melyben sürgeti a városi t?zoltóság megalakulását.

A Komáromi Önkéntes T?zoltó és Tornaegylet 1872-ben alakult meg, mely az elkövetkezend? id?szakban kemény és hatékony munkával küzdött a városban felbukkanó t?zesetek ellen. Az egylet gyors ütemben fejl?dött, így rövid id?n belül t?zoltó századdá duzzadt, csaknem 160 állandó taggal és pártolóval. Az alakulat az évek során aztán nem csak a t?z, de az árvizek elleni csatákban is felvette a harcot és keményen helyállt.

- A trianoni döntés aztán a t?zoltóságra is rányomta pecsétjét: t?zoltási infrastruktúrájának, feleszerelésének nagy részét elveszítette. 1920-ban gyakorlatileg egy fehér lap volt a t?zvédelem és innen kellett felépíteni újra az egész szervezet rendszert, mely hatalmas munkát igényelt a lakosság és a városvezetés részér?l is – mondta el Varga Mihály Sebestyén, a KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóviv?je.

1920. június 6-ára újjáalakult a dél-komáromi t?zoltóság, Komáromi Önkéntes T?zoltótestület névvel, mintegy 25 m?köd? taggal.

Varga Mihály Sebestyén ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: „A két háború között a város t?zvédelme dinamikusan fejl?dött, hiszen Alapy Gáspár polgármestersége alatt egy virágzó polgári város alakult ki, mely a t?zoltóságnak is nagyon kedvez? volt. Ekkor épült meg az els? nagyobb szertár, rengeteg feleszereléssel gyarapodott a t?zoltóság.” A komolyabb beruházásoknak köszönhet?en a t?zoltók véd?felszerellést kaphattak, és lóvontatású lajtoskocsikat is kapott a szervezet. A t?zoltószertár 1926-ban került átadásra, mely alkalomból a Megyei T?zoltószövetség közgy?lése mellett t?zoltóversennyel egybekötött nagyszabású rendezvényt szerveztek.

A második világháború sajnos újra lerombolta a huszonöt év alatt felépített „t?zoltói birodalmat” Komáromban, hiszen a frontszolgálat, a bombázások, a munkaszolgálat gyakorlatilag teljesen leépítette a t?zoltói szervezetet – olyannyira, hogy egy id?ben mindösszesen hat t?zoltó látta el ezeket a feladatokat.

A második világháborút követ?en Komáromot ismét kettészakították, így újra meg kellett szervezni a dél-komáromi t?zoltóságot, melyet 1948-ban -sok hasonló szervezettel együtt- államosították, így Komáromi T?zrendészeti Alosztály néven m?ködött tovább.

1953-ban került átadásra az új laktanya, melyben a 4 t?zoltógépjárm? fecskend? mellett 45 t?zoltó kapott kényelmes szállást. Az épület ma is látható a Beöthy Zsolt utcában, melynek toronyrészében egykor a töml?ket szárították, s mely melyet mászási gyakorlatra is használtak, a mai napig ikonikus látványossága a városnak, Komárom-Esztergom megye t?zvédelmének és t?zoltóságainak történelmi kutatásának egyik legnagyobb alakja: Busa János, nyugalmazott t?zoltó ezredes, aki évtizedek munkája alatt gy?jtötte össze megyénk fennmaradt emlékeit, tárgyait, fotóit, melyekb?l az évfordulóra egy cikksorozatot is összeállítottak.

A Komáromi Hivatásos T?zoltó Parancsnokság és az alárendeltségébe tartozó Kisbéri Katasztrófavédelmi Örs garantálja a környék t?zvédelmét, az itt dolgozó t?zoltók 24-48 órás szolgálatban óvják az itt él?ket a tüzekt?l, vonulnak a káresetekhez és a tüzekhez.


2020. 09. 01.
A megszokott rend szerint folytatják az edzéseket a karatésok

A vírushelyzet sokak életét megnehezítette. Amint azonban lehet?ség nyílt, a Tempo Karate SE sportolói megkezdték a szabadtéri edzéseket. Mivel az id?járás gyakran befolyásolta a munkát, úgy döntöttek, kis létszámú csoportokban, betartva minden biztonsági el?írást, teremben folytatják az er?sítést.

A karatésok utoljára februárban vettek részt versenyen, azóta az összes megmérettetés elmaradt, ezért a pandémiás id?szak alatt a küzd?sport tradicionális részével foglalkoztak, olyan gyakorlatokat végeztek, amelyek nem verseny jelleg?ek, valamint a két napos edz?tábor alatt az övvizsgára készülhettek.
Filep Imre, a Tempo Karate SE elnöke elmondta, hogy a vizsga során több résztvev?nek is sikerült magas fokozatokra eljutnia. Egy ember a következ? alkalmon már a fekete övért küzd, két résztvev? második kyut szerzett - ami azt jelenti, hogy a közeljöv?ben ?k is megküzdhetnek a fekete övért - illetve a barna övért is többen szerepeltek sikeresen a megmérettetésen, mind a fiatalabb, mind pedig az id?sebb korosztályból.

Az övvizsgára való felkészülés idejére a vezet?ség egy teljesen szeparált rendszert alakított ki, a szül?k és a vizsgára készül? gyerekek, fiatalok nem találkozhattak.

- Nagyon büszke vagyok a szül?kre, hogy megértették, hogy ez mindenkinek a biztonságát szolgálja, és ezt a gyerekek is tudatosították – tette hozzá Filep Imre.
A jöv?t illet?en sajnos csak találgatni lehet. A Budapest Open elnevezés? verseny, -melyen 70 ország, mintegy 2000 versenyz?je vesz részt minden évben-, szeptemberben kerülne megrendezésre, azonban a mester eléggé borúlátó a rendezvénnyel kapcsolatban, véleménye szerint a fennálló vírushelyzet miatt erre a megmérettetésre idén nem kerül sor. Er?sen készülnek azonban a magyar résztvev?k számára szervezett Tatami Kupára, valamint a Tempo Karate SE is szeretne egy versenyt rendezni az éven. A szervezet tagjai számára nagyon fontos lenne, hogy ott lehessenek a megmérettetéseken, hiszen egy-egy tag korábban évi 20-25 próbatételen is részt vett, s ezek nagyban hozzájárultak a sportolók fejl?déséhez. Megállás azonban nincs, az edzések folynak tovább, bízva abban, hogy belátható id?n belül normalizálódik a helyzet.

Szeptembert?l a keddi és csütörtöki napokon a kezd?ket várják, a magasabb fokozattal rendelkez? karatésok edzéseit pedig hétf?n, szerdán és pénteken tartják. Ezenkívül szerdánként „zsákolós pontkeszty?s edzéseken” is részt vehetnek a sportolni vágyók. Az alkalmakra szeretettel várják a jelentkez?ket 14 éves kortól.


2020. 08. 31.
Szigorításokkal,
de továbbra is átmehetünk a határon!


Folyamatosan ülésezik a komáromi Helyi Operatív Bizottság, elemezve a koronavírus járvány kapcsán kialakult jelenlegi helyzetet. Az ezzel kapcsolatos döntésekr?l hamarosan beszámolunk majd.

Addig is fontos információ a határhelyzettel kapcsolatban, hogy a legfrissebb hírek alapján a 30 km-es körzeten belül él?k számára továbbra is korlátozás mentesen és mindenféle munkáltatói igazolás nélkül szabadon átjárható marad a határ azzal, hogy az átlépést követ?en 24 órán belül vissza kell térni az adott országba.

Komárom esetében tehát, tipikus kishatár forgalomról beszélhetünk, amely alapján a magyar és a szlovák állampolgárok 30 km-es körzeten belülr?l továbbra is szabadon közlekedhetnek a határon, legfeljebb 24 órás id?tartamon belül. Az erre vonatkozó formanyomtatvány vélhet?en interneten is elérhet? lesz, de a határon is pillanatok alatt kitölthet? majd.

Amint a helyzettel kapcsolatosan új információkkal rendelkezünk, arról azonnali és folyamatos tájékoztatást ad majd önkormányzatunk.


2020. 08. 31.
Városunkat is érinti a próbanépszámlálás

Reprezentatív próbanépszámlálást indít a Központi Statisztika Hivatal hétf?n 72 településen, 14 ezer háztartás részvételével. A népszámlálás megyénkben Komáromot 154 címmel érinti. Az október 7-éig tartó próbanépszámlálás célja, hogy adatokkal segítse a jöv? évi népszámlálás szakmai el?készítését.

A válaszadásra felkért címzetteknek legkés?bb csütörtökig postai levelet küld a KSH. Az adatszolgáltatás önkéntes, de fontos, hogy a megkérdezettek aktívan részt vegyenek a népszámlálás-próbafelvételben, hiszen az adatgy?jtés reprezentatív, azaz leképezi a teljes magyar társadalmat, így egy-egy kitölt? mintegy 350 háztartást képvisel.

A próbanépszámlálás kérd?ívét augusztus 31. és szeptember 6. között a maja.ksh.hu online oldalon keresztül tölthetik ki a levélben felkért résztvev?k. Ezután október 7-éig személyes interjú keretében válaszolhatnak azok, akik nem akartak az internetes kitöltés lehet?ségével élni. ?ket összeírók keresik fel, akik maszkot viselnek majd, és szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás szabályainak betartására, az érintésmentes kommunikációra.

A próbanépszámlálásban résztvev?knek egy átlagosan 10-15 percet igényl? kérd?ívet kell kitölteniük, amely els?sorban a lakóhellyel, az internetezési szokásokkal, az adatvédelmi ismeretekkel kapcsolatban tartalmaz kérdéseket.

Ezek az adatok azt segítik, hogy a 2021. május 1. és június 28. között tartandó népszámláláson mindenki a számára legkényelmesebb módon, a legfontosabb információk ismeretében vehessen részt - olvasható a közleményben.

Azok, akik a kérd?ívet legkés?bb 2020. szeptember 6. éjfélig online kitöltik és véglegesítik a maja.ksh.hu oldalon, nyereményjátékban vehetnek részt.
A próbanépszámlálásban részt vev? települések listája, a nyereményjáték szabályzata és számos további információ a www.ksh.hu/nepszamlalasproba oldalon érhet? el.


2020. 08. 31.
Munkaer?t toboroz az SK

Megkezdte munkatársainak toborzását és képzését az elektromos autókban használható akkumulátorokat gyártó dél-koreai tulajdonú SK Battery Manufacturing Kft., 2022-ig 1400 dolgozó felvételét tervezik - közölte a vállalat pénteken az MTI-vel.

A társaság tájékoztatása szerint az üzem Magyarország legfejlettebb, ipar 4.0. technológiát alkalmazó létesítménye, amely direkt beszállítással biztosítja Európa egyik vezet? autógyártójának igényét.

Korábbi tájékoztatás szerint a beruházás értéke mintegy 239 milliárd forint.

A közleményben azt írták: a gyár robotokkal automatizált, évente több mint 140 ezer elektromos autót lát majd el harmadik generációs, 500 kilométer megtételére képes EV-akkumulátorokkal, ezek összesített kapacitása 10 gigawattóra évente.

Az akkumulátorok próbagyártása 2020 utolsó negyedévében indul. Az új üzembe gépkezel?, létesítményüzemeltetési- és karbantartó technikus, mérnök munkakörök mellett pénzügy, IT, beszerzés és adminisztratív feladatokra is keresnek munkatársakat.Az SK Group, Dél-Korea legnagyobb energia- és vegyipari cége. Leányvállalata, a Battery Manufacturing Kft. 2018 márciusában kezdte meg üzemének építését. A társaság vezérigazgatója, Kim Jun 2020 januárjában a Las Vegas-i CES kiállításon újságíróknak elmondta, hogy a Volkswagen igényeinek kielégítésére a komáromi gyár kapacitását tovább b?ítik majd, így az ott gyártott akkumulátorok összesített teljesítménye 16 gigawattórára emelkedik majd.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768