Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 7
2299261 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Petőfi Iskola


2015. 09. 28.
Emlékezni és emlékeztetni

Több mint egy évtizede már, hogy a Kecskés László Társaság megemlékezik a felvidéki kitelepítésekr?l, mindezt 2010 óta az önkormányzattal közösen teszi. Három éve pedig dr. Molnár Attila polgármester, korábbi országgy?lési képvisel? kezdeményezésére az Országgy?lés április 12-ét a kitelepítettek emléknapjává nyilvánította. Most a sz?nyi Nagyboldogasszony templomban avatott táblát a Kecskés László Polgári Társulás a felvidékr?l kitelepítettek emlékére. Az eseményen jelen volt Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felel?s államtitkár, a történelmi egyházak képvisel?i, városunk vezetése és mindazok, akiket érintett az 1945-48-as kitelepítés.

- Három éve állítunk táblát azokon a településeken, ahonnan a Benesi-dekrétumok miatt magyar embereket telepítettek ki, eddig négy felvidéki faluban helyeztünk el emléktáblát. Azért esett a választásunk Sz?nyre, mert itt leltek új otthonra azok, akik az Alföldr?l vagy a keleti országrészb?l érkeztek, hogy közelebb lehessenek egykori szül?földjükhöz. A táblát, akárcsak a korábbiakat, Varga László ácsi mester készítette. Célunk, hogy a fiatalok többet tudjanak meg nagyszüleik sorsáról - mondta a Kecskés László Polgári Társulás elnöke, Nemes Andrásné, aki hozzátette, hogy Sz?ny 2000 f?s lakosságának mintegy a fele felvidéki ?sökkel bír.

A történelmi egyházak képvisel?i megáldották a Nagyboldogasszony templomban elhelyezett táblát, majd Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felel?s államtitkár mondott beszédet, aki kiemelte, az emléktáblák mindig a múltból üzennek a jöv?nek.

- Az itt él?ket a 20. század els? felében két sorscsapás érte. A trianoni békediktátum megkötését követ?en ugyan saját otthonukban maradhattak, mégis egy idegen ország lakosai lettek. A Benes-dekrétumok ezt a talpalatnyi földet is elvette a felvidéki magyaroktól, mindenükt?l megfosztotta ?ket. Még igazságtalanabb, még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerültek. Feladatunk, hogy a felnövekv? generáció a valós, az igaz, a h? történelmet ismerje meg - hangzottak az államtitkár szavai.

Az eseményen Csalava László emlékezett vissza a kitelepítésre, akinek a családja Komáromszentpéterr?l került a Páriba.

- A komáromszentpéterieket nagyon rosszul érintette a kitelepítés, a síkvidékr?l kerültek a dimbes-dombos svábok lakta faluba. Nagyszüleimet mindez igen megviselte, nagyapám bele is zavarodott a történtekbe. Odahaza szép házuk volt, Páriban meg olyan rozoga épületet kaptak, hogy az oldalát ki kellett támasztani, hogy ne d?ljön le a domboldalról. Magam voltam az els? gyermek, aki a kitelepített családoknál Páriban megszületett. Aztán az els? fecske elindult Sz?ny felé, a többiek meg követték. Itt leltünk új otthonra - emlékezett vissza Csalava László.

Komárom a Felvidéki kitelepítettek emlékvárosa, mindez felel?sséggel is jár.

- Az ilyen események üzenetet hordoznak. Üzenik, hogy ugyan a megtörténteken már nem tudunk változtatni, de emlékezni, és emlékeztetni mégis kötelességünk, hiszen minden magyar felel?s minden magyarért. Egy kedves barátom családját is kitelepítették, ?k azért költöztek ezt követ?en Sz?nybe, hogy közelebb lehessenek a szül?földjükhöz. Édesanyja ugyanis, ha csak távolról is, de szerette volna látni a Szent András templom tornyait - tudtuk meg dr. Molnár Attila polgármestert?l.

Az emléktábla avatás koszorúzással ért véget, ezt követ?en a résztvev?ket szeretetvendégségre várták a M?vel?dési Központba.


2015. 09. 28.
Sidi két ezüsöt nyert

Sidi Péter a 60 lövéses fekv? számban, illetve a 3x40 lövéses összetett versenyben is ezüstérmet szerzett a nagyöb? puskások Európa Kupa-dönt?jén.

A Magyar Sportlöv? Szövetség szombati tájékoztatása szerint a nem olimpiai, 300 méteres számok viadalán Sidi a fekv? versenyben 598 körös országos csúccsal végzett a második helyen. A gy?ztes szlovén Rajmond Debevec ugyanolyan eredménnyel végzett, ám több bels? tizese volt, mint Sidinek.

A komáromiak klasszis löv?je az összetett számban kimagasló, 1179 körös eredményt ért el, ám az osztrák Gernot Rumpler még nála is jobb volt (1185 kör), így megnyerte a versenyt.

(MTI / kemma.hu)


2015. 09. 25.
Vadregény

Sokszor messzire utazunk, hogy szép és különleges helyeket lássunk, pedig a csodák körbevesznek bennünket. Koppánymonostoron például olyan mocsaras-lápos hely található, amilyen nincs még egy Magyarországon, hiszen a Duna szabályozása miatt ezek a területek elt?ntek. A Szent Pál-szigeten számos különleges, és védett növény- és állatfaj él, melyek a most átadott tanösvénynek köszönhet?en megcsodálhatóak.

A hét kilométer hosszú, 10 állomásból álló tanösvényt a Duna-Gerecse Nonprofit Kft. alakította ki, úgynevezett karós-füzetes módszerrel.

- Az indítóállomáson kihelyeztünk egy táblát, rajta a legfontosabb információkkal és térképpel. A tanösvény több pontján számozott karók vannak, a hozzájuk tartozó adatok pedig egy füzetb?l olvashatóak el. Ezt a füzetet jelenleg csak a Tourinform irodában lehet megvásárolni, azonban szeretnénk, ha több helyszínen, így Koppánymonostoron is kapható lenne - mondta el a Duna-Gerecse Nonprofit Kft. vezet?je, Magyarics Gábor.

Az indítóállomásnál, és a M?vel?dési Ház el?tt egy-egy interaktív tábla is helyet kapott, melyeken számos játékos feladatot oldhatnak meg a túrázók. Helyet kapott rajtuk a viza, illetve a Dunával kapcsolatos mesterségek, mint az aranymosás, vagy a b?g?shajózás.

A tanösvény több célt is szolgál, egyrészt b?víti az idegenforgalmi látnivalókat városunkban, másrészt a környezetvédelem fontosságára is felhívja a figyelmet.

- Számos védett növény- és állatfaj található a területen. Például több százéves tölgyek vannak itt, melyek az 1848/49-es honvédeket is „láthatták”, de megmaradtak a római katonák által telepített vadsz?l?k is. Külön figyelmet érdemel a Gyürky-gyümölcsös, melynek fái még mindig teremnek. Védett orchideafajta, hóvirágmez?, téli zsurló, ?szi kikerics vagy tavaszi csillagvirág szintén van a szigeten. Az állatok közül itt fészkel a fekete gólya, kedvelt vadászterülete a réti sasnak, megtelepedtek itt a hódok és régebben járt itt egy arany sakálpár is - tudtuk meg Czita János alpolgármestert?l.

A Duna-Gerecse Nonprofit Kft. több olyan fejlesztést is végrehajtott, melyek kapcsolódnak ehhez a tanösvényhez is. Kijelölték a bakancsos túraútvonalakat, a látnivalókat felf?zték egy virtuális útvonalra és mobilapplikáció is készült.

- Ez utóbbi magyar, angol, német és szlovák nyelven érhet? el. Gyalogos és kerékpáros útvonal egyaránt található rajta, összesen tizennégy - mondta Magyarics Gábor.

Ezeken túl bevezették a Duna-Gerecse turisztikai kártyát, ami számos kedvezményre jogosít. 63 helyen fogadják el és 20 szálláshelyen juthatnak hozzá azok a vendégek, akik több mint 2 vendégéjszakát töltenek el ott. Elkezdték kiépíteni a képújság alapú infópontokat. Tíz már üzemel, többek közt a Tourinform irodában, az er?dben, a WF Szabadid?központban és a fürd?ben is. Ezeken olvashatóak a szolgáltatók kínálatai, az események és a legfontosabb információk. A cél, hogy a jöv?ben városunk 25 pontján létesüljön információs pont.

Az átadón dr. Molnár Attila polgármester kiemelte, Komárom turizmusának fellendítése fontos célja a városvezetésnek. A település kiváló gyógyfürd?vel rendelkezik, továbbá itt található a világörökség várományos er?drendszer, a római kori történelmi értékek pazar tárháza, valamint az unikális Magyar Lovas Színház Komárom.

- A város elhelyezkedésének köszönhet?en azonban olyan természeti adottságaink vannak, melyeket ki kell aknáznunk, és ebben volt eddig némi lemaradásunk. Fontos kötelezettségünk, hogy ezt a természeti kincset meg tudjuk mutatni a fiataloknak – fogalmazott a polgármester.

Monostori Ártéri Tanösvény
(térkép csatolva)

A Duna Ártere itt, a Szent Pál-szigeten különösen varázslatos, egyaránt mesél régi korok történelmér?l, növényekr?l és különleges állatikról, hajdanvolt árvizekr?l, legendás halászatokról, az ártéri gazdálkodás régi-új küzdelmeir?l vagy akár az ivóvízkincsr?l.

A Monostori ártéri Tanösvény az Erd? utca végén álló magyar-angol-német-szlovák nyelv? információs táblától indulva, a Duna mellékágát követve vezet be a Kerek-szigetre, majd a Szent Pál-szigetre.

A mintegy 7,5 km hosszú tanösvény állomáshelyeit 10, földbe ásott és számozott faoszlop jelzi.

1. állomás
Ártér – avagy a folyók is élni akarnak
A Duna helyenként kilométerekre kiszélesed? völgyben folyik lassan, méltóságteljesen az európai útja során, néhol pedig egészen keskeny hegyszorosokon tör keresztül.
Itt ahol jelenleg állunk, természetes dombok állják útját az áradó Dunának. A Göny? és Komárom közötti szakaszon jellegzetes magaspartok alakultak ki, ilyen látható mellettünk is.

2. állomás
Védjük együtt
A Duna csaknem teljes európai hosszában részét képezi az Európai Ökológiai Hálózatnak, az úgynevezett Natura 2000 rendszernek. A koppánymonostori szakaszt már 1992-ben helyi természeti oltalom alá helyezte Komárom Város Önkormányzata. Ez a dupla védelem rendkívül fontos és er?s védelmet biztosít ahhoz, hogy még sokáig megmaradjon a Duna múltat idéz? világa, ám mindez akkor jelent igazi védelmet, ha Te és társaid, barátaid és családod is segítitek a természetvéd?k munkáját ! Egy természetvédelmi területet sosem a tábla miatt kell meg?rizni, hanem azért, hogy maradjanak még erd?k, tiszta vizek és zavartalan él?helyek.

3. állomás
Faóriások erdeje
A Duna menti ártéri erd?k b?velkednek hatalmas, id?s fákban. Körülötted is van jónéhány olyan feketenyár és fehér f?zfa, amelyek körmérete eléri a 4-5 métert. A tanösvény mentén több helyen is érdemes végigaraszolni az ilyen fákat.

4. állomás
Védett növények
Az ártéren 9 védett növényfaj található, köztük a tanösvény szimbólumának választott nyári t?zike. Szintén megtalálható kisebb állományban a budai imola, a réti iszalag és a vitéz kosbokor is.
A ligeti csillagvirág kicsi kék virágai tavasszal szinte sz?nyegként borítják a sziget erdeit.

5. állomás
Eml?sök földön-vizen-leveg?ben
A Szent Pál-szigeten el?forduló megannyi eml?sfaj közül az egyik legkisebb a Miller-vízicickány. A kicsi állat mindössze 6-8 cm testhosszának nagyobb részét a farka teszi ki. Csigákkal, rovarokkal táplálkozik, t?hegyes fogai el?l nincs menekvés.
A Szent Pál-sziget rengeteg denevér fajnak és odúlakó madárfajnak is otthont ad.

6. állomás
Az ártér madárvilága
A Szent Pál-szigeten és közvetlen közelében több, mint 160 madárfajt figyeltek meg. Különösen gazdag az id?s ártéri erd?ben él? madáregyüttes, élükön a különböz? harkályokkal.
Nyáron, fészkelési id?szakban a következ? madárfajokkal találkozhatsz: fekete gólya, kis kócsag, jégmadár, énekes rigó, bakcsó.

7. állomás
Vízformálta Duna-táj
A Bajor-Alpoktól induló folyam néha csendesen, békésen, ám méltóságteljesen hömpölyög, észrevétlenül építve a mederben kialakult zátonyokat, szigeteket. A 2013 júniusában Magyarországot sújtó évszázad árvize itt, Komáromnál 845 cm-es vízállással döntött rekordot.
A legkisebb vízszint pedig mindösszesen 22 cm volt.

8. állomás
Egykorvolt óriáshalak
A Duna környéki településeken – így Komáromban is – a XIX. századig nagy számban éltek halászok, az egykori halász céheknek komoly gazdasági szerepük volt. A középkor egyik legfontosabb halászzsákmánya a viza volt.
A tokfélékhez tartozó, 9-12 m-es testhosszúságot is elér? halak, melyek súlya az 500-600 kg-ot is elérte, április-májusban rakták le ikráikat a Dunában, majd visszaúsztak a Fekete tengerbe. ?sszel aztán újra megjelentek a Duna ezen szakaszán.

9. állomás
Kincs a lábunk alatt
Ács, Komárom térségében gondolhatnánk a Duna fövenyéb?l évszázadokon keresztül kinyert aranyra, de a XXI. században az ivóvíz még nagyobb kinccsé válik, amelyért a világon sajnos egyre több helyen háborúk robbannak ki és újfajta népvándorlás kezd?dik.
Az itt sorakozó kutak a Duna ?si kavicsrétegein átsz?r?d?, kiváló min?ség? vizet adnak.

10. állomás
Gazdálkodás az ártéren egykor és ma
Az árterek buja ?svadonja alapján kevesen gondolnák, hogy a gazdálkodás itt is több évszázados múltra tekint vissza. Az ártéri fokgazdálkodás mellett az ártereken rét- és legel?gazdálkodás, gyümölcstermesztés folyt. Az itt látható gyümölcsös legid?sebb fáit még a Gyürky grófi család telepítette, ma pedig oltószemzéssel hoznak étre gyümölcsöst a komáromi civil szervezetek.

Kapcsolódó letölthető dokumentum


2015. 09. 24.
Öröm a háznál

Az idei évben szeptember 22-ig 111 kisbaba született, május közepe óta pedig 61 új kis jövevénnyel n?tt városunk lakossága. ?ket köszöntötte Molnárné dr. Taár Izabella járási hivatalvezet?, és Popovics György megyei elnök és dr. Molnár Attila polgármester.

- A városvezet?i szolgálatnak vannak nehéz oldalai, de örömteli pillanatai is. Ilyen az, amikor a város újszülötteit köszönthetem - mondta dr. Molnár Attila polgármester

Az önkormányzat évek óta egyszeri, 100.000 forintos kelengyepénzzel, valamint a kismamák ingyenes helyi járatokon történ? utaztatásával támogatja a családokat, tavaly ?sszel azonban elhatározták, hogy egy-egy szál virággal és ajándékcsomaggal is kedveskednek nekik. Azóta kéthavonta fogadják ?ket a Városháza dísztermében, mely most a nyári szünet miatt zsúfolásig megtelt.

A 61 családból több mint 40 elfogadta a meghívást. A polgármester által átnyújtott ajándékcsomag minden olyan fontos dolgot tartalmazott, ami a babák ápolásához szükséges.


2015. 09. 23.
Kormányablak nyílt városunkban

Dorog, Tatabánya és Oroszlány után városunkban is átadták a kormányablakot a komáromi városházán. A nyár elején kezd?dött munka során nagy hangsúlyt fektettek az akadálymentesítésre, hogy az ügyintézés a mozgássérültek, a látásukban, vagy beszédükben akadályozottak, az id?sek és a kismamák számára is egyszer? legyen.

A regionális rendszer megszüntetésére, és a járási hivatalok, ezen belül pedig a kormányablakok kialakítására azért volt szükség, hogy az állam szolgáltatásai közelebb kerüljenek az emberekhez. A kormányhivatalok teljes integrációja április 1-vel megtörtént, a Széchenyi tervnek köszönhet?en, 190 millió forintos uniós támogatásból a komáromi járás 7 településén alakítottak ki kormányablakot.

- A régiós rendszerben az emberek államhoz kapcsolódó ügyeiket, melyek életüket a születést?l a halálig átfogták, több helyen, több eljárásban, néha egymással párhuzamosan kellett intézniük. Volt, amit a helyi önkormányzatnál, mást a körzetközponti jegyz?nél, vagy a megyei hivatalokban. Sokszor erre több órát áldoztak. Az átalakítás azt a célt szolgálta, hogy id?t spóroljanak - mondta Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felel?s államtitkár, aki a folyamat kezdetén még Komárom-Esztergom megye kormánymegbízott volt.

A statisztikai adatok pozitív képet festenek, a járási hivatalokban és a kormányablakokban valóban gyorsabb és szakszer?bb lett az ügyintézés.

- Több mint 400 ügyet lehet intézni a kormányablakokban, ezek egy részét már akár 5-10 perc alatt is. Fontos volt számunkra, hogy a kormányablakok valóban 21. századi szinten m?ködjenek, így nagy hangsúlyt fektettünk az akadálymentesítésre, hogy a mozgáskorlátozottak, az id?sek és a kismamák is ugyanolyan könnyen tudják elintézni ügyeiket - tudtuk meg dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízottól.

A komáromi kormányablak helyiségeit a városházán alakítottá ki.

- Ez az épület Alapy Gáspár polgármestersége idején épült városházának, azóta is ezt a funkciót tölti be. Nagy öröm valamennyi komáromi, és nálunk ügyét intéz? ügyfél részére, hogy a kormányablak megvalósulásával sokkal gördülékenyebb és szélesebb kör? ügyintézésre nyílik mód a mi városunkban is - mondta az átadón dr. Molnár Attila polgármester.

- A munkálatok ideje alatt az okmányiroda felkerült az emeletre, hogy zavartalanul folyhasson az ügyintézés. Jelen átalakítással tíz új munkaállomás jött létre, korszer? berendezéssel, és informatikai háttérrel. A járási hivatal munkatársai eddig is nagy szakértelemmel fordultak az ügyfelekhez, ez a kormányablakban is így lesz - tudtuk meg a komáromi járási hivatal vezet?jét?l, Molnárné dr. Taár Izabellától.

A kormányablakban az átadást követ?en megindult az ügyfélfogadás. A jöv? héten Esztergomban, majd október-novemberfolyamán Tatán és Kisbéren is átadják az új kormányablakokat.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768