Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 7
2299234 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templom


2013. 12. 18.
Dönt?ben a komáromi úszók

December 14-én Szombathelyen rendezték a bajnoksági rendszerben bonyolított - el?dönt? és dönt?k - Claudius Kupa úszóversenyt, mely a komáromi csapat számára az év utolsó versenyzési lehet?ségét jelentette.

Dönt?be került: Fábián Viktória (2004) és Fábián Szilvia (2001) 100 m pillangóúszásban illetve Orbán Gréta 100 m hátúszásban, Gréta a dönt?ben bronzérmet szerzett.


A MÚSZ országos ranglistán kiemelked? id?eredményt ért el Fábián Viktória és Fábián Szilvia 100 m pillangóúszásban, Nagy Nikoletta (2005) 100 m pillangóúszásban és 100 m hátúszásban, Máté Eszter (2004) 200 m hátúszásban, Orbán Gréta 100 m hátúszásban és Szabó Dávid (2004) 200 m mellúszásban.


2013. 12. 18.
Az év utolsó testületi ülésén történt

Az év utolsó tanácskozását tartotta Komárom Város Képvisel?-testülete, amelyen többnyire jogszabályi kötelezettségek miatti döntések születtek.

Elfogadták a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a közterületek használatáról és rendjér?l szóló rendelet tervezeteket.

Tárgyalták és jóváhagyták a háziorvosi, fogorvosi, véd?n?i, gyermekorvosi körzetekr?l szóló önkormányzati rendeletet, valamint az óvodai és iskolai körzetek módosítását, amelyekre els?sorban az elmúlt években épült új közterületek miatt volt szükség.

Módosították a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet, amelyet a 13-as út kiszélesítése indokolt.

Döntöttek a Komárom-Almásfüzit? árvízvédelmi szakasz kiépítéséhez szükséges önkormányzati tulajdonú ingatlanok állami tulajdonba történ? átadásáról is, melynek következtében felgyorsulhat a dunai védm? megépítése.

A testület egyhangúlag további öt évre bizalmat szavazott Számadó Emesének, a Klapka György Múzeum jelenlegi igazgatójának.

Az ülését megel?z?en a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola diákjai tették meghittebbé a hangulatot, majd dr. Molnár Attila polgármester ünnepi gondolataival zárult a 2013-as esztend? utolsó testületi ülése.


2013. 12. 18.
Karácsonyoztak a szépkorúak

A Komáromi Nyugdíjas Egyesület, a koppánymonostori ?szirózsa Nyugdíjas Klub, a Sz?nyi Nyugdíjas Klub és a N?klub tagjai számára szerveztek karácsonyi ünnepséget a Sportcsarnokban december 17-én. A közel 300 f?s eseményen jelen volt Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, dr. Molnár Attila polgármester is.

Zsúfolásig megtöltötték a szépkorúak a Sportcsarnokot, ahol fehér asztal mellett élhették át a karácsonyi hangulatot. Ahogy dr. Molnár Attila polgármester fogalmazott, ez is bizonyítja, hogy milyen aktív élet folyik a helyi nyugdíjas egyesületekben, klubokban. – Ennek az ünnepségnek már hagyománya van. Tavaly a moziban ünnepeltünk, ám mára az a hely kicsinek bizonyult. Ez az alkalom lehet?séget teremt, hogy a Komáromi Nyugdíjas Egyesület, a koppánymonostori és a sz?nyi nyugdíjas klub, illetve a n?klub tagjai egy kicsit beszélgessenek, jobban megismerjék egymást – mondta városunk polgármestere.

Az eseményen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, aki egy legendával világított rá az ünnep lényegére.

A kalmár fia álmot látott. Az apja arra kérte, hogy menjen el a prágai Károly híd lábához, ott megtalálja a kincset, a gazdagságot, a boldogságot. Az volt a kitétel, hogy gyalog menjen, és útközben gondolkozzon el, hogy az életben mi a fontos számára. Az út 42 napig tartott, ám a kalmár fia a Károly híd lábánál nem talált mást, csak épít?munkásokat és egy szétvert hídf?t. Bánatát látva egy épít?mester megkérdezte t?le, hogy miért búslakodik. A kalmár fia elmesélte a történetét. Az épít?mester azt mondta, hogy ? meg azt álmodta, hogy el kell mennie Krakkóba, ahol a kalmár házában a kandalló mögött megtalálja a kincset, a gazdagságot, a boldogságot. Mindketten jót nevettek, hogy milyen bolondok voltak. A kalmár fia hazament, de nem hagyta nyugodni a dolog, ezért szétbontotta a kandallót, ahol megtalálta az elrejtett pénzt és ékszereket. Ebb?l épült fel a krakkói zsinagóga.

Ez a legenda arra figyelmeztet bennünket, hogy sokszor elfelejtünk figyelni a lényegre. Önök már annak a tudásnak a birtokában vannak, ami megmutatja, hogy az igazi kincset a család, a barátság, a közösség összetartó ereje jelenti. Hiába hajszoljuk a világi javakat, hiszen a legnagyobb boldogságot az jelent, ha azokkal karácsonyozhatunk, akiket szeretünk –
hangzottak a kormánymegbízott szavai.

Az ünnepi beszédek után neves m?vészek szórakoztatták a szépkorú közönséget.


2013. 12. 16.
Milliárdos támogatás a kórháznak

A Selye János Kórházban Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, dr. Ferencz Péter a Selye János Kórház f?igazgatója és városunk polgármestere dr. Molnár Attila tartott sajtótájékoztatót december 11-én. Egy kormányzati intézkedésnek, valamint egy elnyert pályázatnak köszönhet?en az intézmény gazdálkodása stabil alapokon nyugszik, valamint m?ködés hosszú távon biztosított.

A kormány országosan összesen 680 milliárd forintot biztosított az átalakításon átesett egészségügyi intézmények fejlesztésére. Ebb?l közel 1 milliárd forint jutott a Selye János Kórháznak egy építési és eszközbeszerzési projekt megvalósításához, ami az infrastruktúra fejlesztését, a gazdaságilag hatékony és betegbarát m?ködés kialakítását, valamint az egészségügyi színvonal, illetve a munkafeltételek min?ségének javítását szolgálja.

- A Selye János Kórház építési beruházásra és f?téskorszer?sítésre 88 milliót, orvosi eszközfejlesztésre 477 milliót, bútorzatfejlesztésre 50 milliót, informatikai fejlesztésre 71 milliót, míg a projekt szakmai megvalósítását támogató tevékenységre 62 milliót fordíthat – mondta el Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott.

- A támogatási szerz?dést a napokban aláírtuk és a tervezés is megkezd?dött. Az átalakítás 2014 nyarán indul és 2014 végén, 2015 elején zárul. Ez magában foglalja a belgyógyászati osztály b?vítését, a nappali ellátási osztályon az ideálisabb körülmények kialakítását. A beruházás nem csupán a kórházat, de a rendel?intézetet is érinti. A f?téskorszer?sítésnek köszönhet?en komoly költségeket takaríthatunk meg. Új profilként aktív reumatológia is m?ködik a Selye János Kórházban, teljes kapacitással, 100 százalékos ágykihasználtsággal. Év elején szintén egy pályázatnak köszönhet?en a legmodernebb fizioterápiás eszközöket vásárolhattuk meg, jöv? év elejére pedig elkészül a balneoterápiás blokk is, szénsavkáddal és négyrekeszes galvánkezeléssel. Új diagnosztikai eszközöket szerzünk be, röntgen- és ultrahangkészülékeket, illetve egynapos sebészeti eszközöket is – nyilatkozta a Selye János Kórház f?igazgatója.

Egy másik kormányzati projektnek köszönhet?en sor kerül az egészségügyi intézmény adósságkonszolidációjára is.

- A Selye János Kórház 202 millió forintos támogatásban részesül, hogy a lejárt tartozásait miel?bb kiegyenlítve egy olyan költségvetési évet kezdhessen meg, ami a betegellátás biztonságát és a biztos munkahely érzetét szolgálja – jelentette be Czunyié dr. Bertalan Judit. Ezzel kapcsolatban dr. Ferencz Péter f?igazgató elmondta, hogy ez a pénz elegend? arra, hogy a kórház tartozásainak közel 90 százalékát kifizessék, így gazdaságilag stabil évnek nézhetnek elébe.

A sajtótájékoztató végén dr. Molnár Attila polgármester úgy fogalmazott, hogy a fenti intézkedéseknek köszönhet?en mind a betegellátás, mind a munkahelyek megtartásának szempontjából a Selye János Kórház m?ködése hosszútávon biztosítottá válik.

Végezetül a jelenlév?k helyszíni bejáráson tekintették meg az intézmény osztályait, illetve a kórházban folyó betegellátási munkát.

Tavaly óta új szakmai struktúrában m?ködik a Selye János Kórház. A krónikus belgyógyászati, az aktív reumatológiai és az ápolási osztály, valamint a nappali kórházi részleg és a 24 órás gyermekgyógyászati ellátás mellett egynapos sebészeti- és n?gyógyászati m?téteket is végeznek.

- Ezek tervezhet?, tehát nem akut beavatkozást igényl? m?tétek. Ebben az esetben a kórházban töltött id? nem haladja meg a 24 órát. Kivizsgált betegek érkeznek hozzánk, majd megtörténik a m?tét, az azt követ? megfigyelés után pedig hazabocsájtjuk a pácienseket. Az elvégezhet? m?tétek típusát jogszabály határozza meg. Bizonyos feltételeknek is teljesülniük kell, például olyan betegek operálhatóak, akik az otthoni gyógyulásukhoz segítséget kapnak, akiknek a közlekedése megoldott, és bizonyos távolságon belülr?l, tehát a megyéb?l érkeznek hozzánk. Jó szakmai együttm?ködésünk van a tatabányai Szent Borbála Kórházzal, ha szöv?dmények lépnek fel, akkor szükségessé válhatnak a komolyabb beavatkozások. A tapasztalatok azt mutatják, hogy erre alig van szükség - magyarázta a kórház igazgatója, dr. Ferencz Péter.

Az egynapos sebészet során végzett m?tétek száma hónapról hónapra n?.

- Ezeket a beavatkozásokat azok a kollégák végzik, akik korábban a sebészeti, illetve a szülészeti-n?gyógyászati osztályon dolgoztak, de jönnek orvosok Gy?rb?l, Tatáról és Tatabányáról is. A jöv?ben b?vítenénk a m?téti skálát, szeretnénk szemészeti, orr-fül-gégészeti, traumatológiai és urológiai m?téteket is végezni - tette hozzá az igazgató.

Mózes Hajnalka n?gyógyászati m?tétre érkezett a Selye János Kórházba.

- Reggel 7 körül megtörtént a betegfelvétel, a délel?tt folyamán pedig végrehajtották a körülbelül 20 perces beavatkozást. Már most nagyon jól érzem magam, akár haza is tudnék menni. Remek dolognak tartom, hogy a Selye János Kórházban igénybe lehet venni ezt a m?téti eljárást. Bens?séges hangulata van ennek az intézménynek - vélekedett Mózes Hajnalka.

A Selye János Kórházban hotelszolgáltatást is igénybe lehet venni. Ez azt jelenti, hogy ellenszolgáltatás fejében a beteg néhány napig a kórházban maradhat, ahol teljes ellátást és megfigyelést biztosítanak számára.


2013. 12. 16.
Megválasztották a legjobb ment?söket

A komáromi ment?állomás dolgozói ismét megválasztották, hogy ki 2013 legjobb ment?tisztje, ment?ápolója és gépkocsivezet?je. Az elismerés - ahogy Kaszás Zsolt, a ment?állomás vezet?je leszögezte - nem egy szakmai díj, hanem egy szimpátia szavazás.

A gálam?sornak a Jókai mozi adott otthont, ahol megjelent többek közt Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, dr. Molnár Attila polgármester és dr. Ferencz Péter, a Selye János Kórház f?igazgatója is.

- Önök életet mentenek nap, mint nap. Sokszor nincs id? a gondolkodásra, azonnal be kell avatkozni. Önöknél nincs ünnep, nincs pihen?id?, hiszen ha baj van, akkor menni kell. Megesik, hogy a saját életük veszélyeztetésével mentik meg mások életét. Ment?snek lenni nem szakma, hanem hivatás, szolgálat, életforma. Köszönöm Önöknek azt a munkát, amelyet az idei évben végeztek a komáromi és a Komárom környéki betegekért, ellátásukért - mondta dr. Molnár Attila polgármester.

- Fontos az eszköz, az autó, a jó körülmény, de a szolgálat lelkét azok adják, akik benne dolgoznak. Mind az önkormányzat, mind az a szervezetrendszer, ami Önök mögött áll, alkalmas arra, hogy ennek a hivatástudatnak, felel?sségtudatnak, szakmaiságnak a legjavát hozza az itt él?k számára, hogy érezzék a biztonságot minden nap. Márai írja a Füveskönyvben, hogy az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Ez a szolgálat er?sítette meg a komáromi ment?sök közösségét is - hangzottak Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott szavai.

Ünnepi beszédében Kaszás Zsolt, a ment?állomás vezet?je elmondta, hogy a ment?dolgozók élete nem egyszer?, hiszen sokszor vannak távol a családjuktól, gyakran látnak tragédiákat, amiket különösen nehéz feldolgozni, és sokszor a saját épségüket sem kímélve mentik meg embertársaik életét.

- Mi az év 365 napján készen állunk a segítségnyújtásra. Ehhez nagy szakmai felkészültség és alázat kell. Egyikünk sem az ezzel járó anyagi juttatásért végzi ezt a hivatást - hangzott el Kaszás Zsolt beszédében.

A ment?állomás dolgozói kiemelt szerepet játszottak a márciusi hóvihar és a júniusi árvíz pusztításakor is, míg éves szinten több mint 189 ezer kilométert tettek meg, és közel 3000 emberen segítettek. A 2013-as esztend?ben 12 sikeres újraélesztést végeztek el. A szimpátiaszavazáson maguk közül választották meg a legjobb ment?tisztet, ápolót és gépkocsivezet?t. A legjobb ment?tiszt Karap Gábor lett, aki egy ment?s dinasztia tagja. Édesapja, illetve anyai ágon a dédszüleiig visszamen?leg mindenki az egészségügyben dolgozott. ? maga 2004-ben került az Országos Ment?szolgálathoz, majd 5 évvel kés?bb Komáromba. Ahogy mondta, az elismerés azt bizonyítja, hogy kollégái tudnak és szeretnek is vele dolgozni.

A legjobb ment?ápolónak Kurdi Balázst választották meg.

- Csak az tudja, hogy mir?l szól emberéletet menteni, aki ebben benne van. Hihetetlenül jó érzés. Szeretnék sokáig a komáromi ment?állomáson dolgozni, ezért folyamatosan képzem magam - nyilatkozta Balázs.

A legjobb gépkocsivezet?nek járó elismerést Petra Ferenc érdemelte ki, akit saját bevallása szerint elég kés?n talált meg ez a hivatás, azóta azonban szívvel-lélekkel végzi. Másfél éve ment?szakápolói képzésre is jár. A ment?állomás dolgozói közül els? alkalommal azokat is díjazták, akik a legtöbb TTF-EKG-t végezték 2013-ban. Húszat végzett Tóth András és Vásárhelyi Imre is.

A díjak átadása után sem ért véget az ünnepség. Komárom önkormányzata ugyanis másfél millió forint összértékben vásárolt szükséges eszközöket a ment?állomásnak, melyek a betegek ellátását teszik még hatékonyabbá. Kaptak fonendoszkópokat, vérnyomásmér?ket, koraszülött maszkokat és szénmonoxid érzékel? készülékeket is.

Kaszás Zsolt elmondta, 2014 a felzárkóztatás éve lesz a ment?állomáson. Szeretnének képzéseken részt venni, megyei és nemzetközi konferenciákat szervezni. Ezen kívül nagy álmuk egy alapítvány létrehozása és automata defibrillátor pontok felállítása a városban, ami nem csak országos viszonylatban lenne egyedülálló.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768