Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 3
2272841 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tere


2012. 11. 07.
Az önkéntesek már a spájzban vannak!

November 14-én, szerdán 17 órától „Az önkéntesek már a spájzban vannak!” címmel kezd?dik konferencia a koppánymonostori Mag-házban. Szervez? a Komárom-Esztergom Megyei Civil Információs Centrum.

A tervezett program:

17:00
Köszönt? – Turi Bálint, Komárom Város Önkormányzata, alpolgármester

17:05
Bemutatkozik a Civil Információs Centrum
Smudla Katalin, Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület, elnök

17:15
Bemutatkozik a térségi Civil Információs Pont
Monostori Éva, Élettér Egyesület, önkéntes

17:20
Kinek és miért hasznos az önkéntesség?
Maczuczáné Fenyvesi Viktória, Komárom-Esztergom Megyei Önkéntes Centrum, projektvezet?

17:35
Szül?i önkéntes kör a koppánmonostori Dózsa György Általános Iskolában
Juhász Gáborné, pedagógus és Müller Éva, önkéntes

17:50
Fiatal önkéntesek külföldön
Pénzes Martin, önkéntes

18:05
Az önkéntes munka szerepe és jelent?sége
a munkaer?piaci szolgáltatások kidolgozásában
és fejlesztésében Ácson
Oplaznik Gabriella, Job-Navigátor Kft., ügyvezet?

18:20
Önkormányzat és önkéntesség
Bereznai Csaba, Tatabánya Megyei JogúVáros, alpolgármester

18:35
Kérdések és válaszok – kötetlen beszélgetés

Mivel a rendezvény helyszínéül szolgáló terem befogadóképessége véges, ezért a szervez?k kérik, hogy részvételi szándékukat (a létszámmal együtt), jelezzék a 06/34/526-955-ös telefonszámon, vagy az eletter@novonet.hu e-mail címen.


2012. 11. 07.
Jubileumi fúvóskoncert

November 17-én 18.00 órakor kerül megrendezésre a Jókai moziban az Egressy Béni Zeneiskola Egressy Fúvószenekarának 15 éves jubileumi hangversenye.

Ünnepi köszönt?t mond:


Dohos László Liszt-díjas karmester, a Magyar Fúvószenei-és Mazsorett Szövetség elnöke.

Vezényel: Szabó Ferenc


2012. 11. 07.
A népm?vészet hete

November 12-e és 18-a között rendezik meg az immár hagyományos a népm?vészet hete elnevezés? programsorozatot a sz?nyi Pet?fi Sándor M?vel?dési Házban.

Részletes program:

November 12. /hétf?/ NÉPDAL

18.00

 • A Duna Népdalkör nyílt próbája. Daltanulás Bedecs Ilona zenetanár és a dalkör tagjainak segítségével.

November 13. /kedd/ NÉPTÁNC

16.00

 • A sz?nyi Kis Garabonciások nyílt néptánc próbája

November 14. KÉZM?VES SZERDA

10.00-12.00

 • Babakészítés Janka Ferencné vezetésével

15.00-17.00

 • Nyitott m?hely Epresi Angela fazekassal agyagbaba készítése

November 15./csütörtök/ BABAKIÁLLÍTÁS Janka Ferencné munkáiból

17.00-18.00

 • Megnyitja: Bera Jánosné, a Nyugdíjas klub vezet?je
 • Beszélgetés és foglalkozás Janka Ferencné babakészít?-csipkever? oktató népm?vésszel

November 16./péntek/ BABANAP óvodásoknak

10.00 - 12.00

 • Fazekas Ottó gy?jt? Babás képeslapjainak kiállítása
 • Kiállítás megtekintése, babakészítés

November 17./szombat/ Konferencia nap

9.00 – 12.00

 • Köszönt?t mond Turi Bálint a Megyei Oktatási, Kulturális és
 • Idegenforgalmi Bizottság elnöke és Nyikus Anna a KEM Népm?vészeti Egyesület elnöke
 • Közrem?ködik a Duna Népdalkör, Bedecs Ilona zenetanár vezetésével
 • Csicsman Erzsébet díjazott babakészít? és a Gy?ri Babaklub kiállításának megnyitója
 • A Babaklubot bemutatja Keglovich Ferencné a klub vezet?je
 • A Kiss Áron Magyar Játék Társaságot bemutatja és babatörténeti el?adást tart
 • Dr. Györgyi Erzsébet néprajzkutató, a KÁMJT elnöke

13.00 - 17.00

 • A Tokodi Babaklub bemutatkozása, bemutatója Csipke Ferencné vezetésével.
 • A babakészít? népm?vészek mesterség bemutatói közös m?helymunka
 • Kemencés „pólyásbaba” sütése

A kiállítások 2012. november 17 - 30-ig látogathatók a m?vel?dési ház nyitvatartási idejében.

A rendezvényre szeretettel várnak minden érdekl?d?t a rendez?k

Komáromi Kulturális, Sport és Szabadid? KHSZ Nonprofit Kft
Komárom-Esztergom Megyei Népm?vészeti Egyesület
Sz?nyi Kulturális Egyesület


2012. 11. 07.
Egy város két országban

November 6-án a Szabadság téren az I. bécsi döntésre, és a Felvidék visszatérésre emlékeztünk. Beszédet mondott: Járfás Mihály István történész, történelemtanár. A rendezvényen a Duna Népdalkör m?ködött közre. A rendezvény szervez?je az Endresz Csoport volt.

Az 1896-tól egységes Komárom els?, tényleges kettészakítására 1919. január 10-én került sor, amikor is a csehszlovák csapatok bevonultak a városba. Azonnal megkezd?dött a csehszlovák közigazgatás megszervezése, s ezzel párhuzamosan a magyar intézményrendszer felszámolása.

A város újraegyesítésére az 1938. november 2-án megszület? els? bécsi döntés adott lehet?séget.
1938 ?szén Anglia és Franciaország vezet?i „a béke érdekében“ késznek mutatkoztak arra, hogy Csehszlovákia rovására kompromisszumot kössenek Berlinnel. Ennek els? lépéseként 1938. szeptember 29-én megszületett a Müncheni egyezmény, mely ugyan a visszacsatolást nem tette lehet?vé, de záró nyilatkozata tulajdonképpen elismerte a magyar követelések jogosságát, hiszen kimondta, „hogy amennyiben a Csehszlovákiában él? lengyel és magyar kisebbségek problémáját az érdekelt kormányok három hónapon belül egyezség útján nem rendeznék, a kérdést a ma összegy?lt négy nagyhatalom kormányf?i újabb értekezleten tanulmány tárgyává fogják tenni“.

Magyarország és Csehszlovákia közötti tárgyalások október 9-én kezd?dtek meg Komáromban. A remélt határváltoztatás hírére több községben zajlott békés felvonulás, az emberek újra a magyar himnuszt énekelték, otthonaikat nemzetszín? lobogókkal díszítették. A tárgyalások azonban hamarosan kudarcba fulladtak, mivel a a csehszlovák bizottság javaslatát a magyar fél a tárgyalás alapjául sem fogadta el.

A müncheni egyezmény értelmében a német-olasz dönt?bíróság 1938. november 2-án kezdte meg a tanácskozást a bécsi Belvedere-palotában, Ciano gróf olasz külügyminiszter és Ribbentrop német külügyminiszter részvételével. A bécsi döntés jóvoltából Magyarország visszakapott egy 12 400 négyzetkilométeres területet, amelynek lakossága 84,4 %-ban vallotta magát magyarnak. Magyarországhoz került Dunaszerdahely, Galánta, Érsekújvár, Komárom, Léva, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Kassa, Ungvár és Munkács városa.

A visszacsatolás folyamata 1938. november 4-én kezd?dött és november 11-én fejez?dött be. A Csallóköz, s így Komárom visszacsatolását a Temessy Milán altábornagy vezetése alatt álló 2. vegyesdandár hajtotta végre. A dandár egy csoportja november 6-án 14 óra 15 perckor a város lakosságának üdvrivalgása közepette vonult be Komáromba. A korabeli beszámolók szerint könny- és virágzápor kísérte a tiszteket, a gépfegyvereseket és a málhásokat egyaránt. A délután folyamán megérkezett a magyar kormány képviselete is, Imrédi Béla miniszterelnök vezetésével. Horthy Miklós egy fekete nyitott kocsiban utazott a dél-komáromi Városházáig, ahol felült a lovára és úgy lovagolt át az Erzsébet hídon egészen a Klapka térig. Horthy Miklós kormányzót Kecskés Sára, Kállay Éva és G?gh Gizella köszöntötték.

Fülöp Zsigmond városbíró ünnepi beszédében elmondta: „E döntés hozta meg Komárom fölszabadulását is az alól a kereszt alól, melyet Trianon vállaira rakott... Magyar volt a város ezer éven át, magyar maradt a legsúlyosabb id?kben is, magyar lelke, magyar szelleme megtartotta magyar nemzetének. (...) Úgyszólván negyvennyolc óra sem kellett ahhoz, hogy Komarno a régi Rév-Komárommá alakuljon. (...) De nem is volt nehéz számára: Komárom a húsz esztendei megszállás alatt is gerincesen kitartott a magyar h?ség mellett s a városon egyébként sem látszott meg soha különösebben az imperium keze.“

Gazdaságilag azonban a 20 éves cseh uralom alatt er?sen tönkrement a város: nagymérték? adósságot halmoztak fel és magas volt a munkanélküliség is. Az egyesülés után, a gazdasági problémák megoldására bevezették a közmunkát, gyermekkonyhát üzemeltettek és folyt a zöldkeresztes tejakció is. Emellett a legfontosabb feladat az egységes városi adminisztráció megteremtése volt. Nagyszabású városrendezési tervek születtek, szerették volna, ha Komárom újra visszanyeri katonaváros voltát. A két Komárom hivatalosan 1939. július 15-én, mint törvényhatósági jogú város egyesült. Els? polgármestere Alapy Gáspár lett. Az egyesülés után a polgármesteri hivatal teljes apparátusa és berendezése, majd a rend?rség és az adóhivatal is átköltözött a bal partra. Beindították az új autóbuszjáratot is, mely az észak-komáromi Kossuth tért?l a dél-komáromi H?sök teréig (mai Szabadság tér) szállította az utasokat.

A két Komárom újraegyesítésének els? évfordulóján nagyszabású ünnepségsorozatot rendeztek. Az ünnepély végén Fülöp Zsigmond volt polgármester javasolta, hogy november 6-át nyilvánítsák kötelez? városi ünneppé. A Komárom el?tt álló nagy és szép jöv?nek végül a második világháború vetett véget.


2012. 11. 07.
Szép sikerek sportlövészetben

Október végén került megrendezésre Komárom város épül? l?terén a Komárom - Esztergom Megyei Diákolimpia sportlövészeti dönt?je. A Komárom Városi SE fiatal lövészei ismét kitettek magukért, szép eredmények születtek. Az egyéni verseny els? három helyezettje képviseli majd iskoláját az Országos dönt?ben, amelynek november 24-én Szerencs városa ad majd otthont.

Komáromi eredmények:

Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés általános iskola, leány:

I. Horváth Zoé (Feszty Árpád Általános Iskola), 181 kör
II. Horváth Lea (Feszty Árpád Általános Iskola), 160 kör
III. Kulcsár Zsuzsanna (Feszty Árpád Általános Iskola), 153 kör

Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés általános iskola, fiú:

I. Pekler Zalán (Jókai Mór Gimnázium), 184 kör
II. Kelkó Balázs (Jókai Mór Gimnázium), 180 kör
III. Tóth Tamás Bence (Bozsik József Általános Iskola), 179 kör

Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés középiskola, leány:

I. Takács Vivien (Jókai Mór Gimnázium) 165 kör

Zártirányzékú légpuska 40 lövés középiskolás, fiú:

I. Nagy Sándor (Jókai Mór Gimnázium), 391 kör

Csapat, nyíltirányzékú légpuska 20 lövés általános iskola, fiú:

I. Bozsik József Általános Iskola (Vas Péter, Tóth Tamás, Turi Zsolt), 526 kör
II. Jókai Mór Gimnázium (Pekler Zalán, Mészáros Bence, Kelkó Balázs), 504 kör

Csapat, nyíltirányzékú légpuska 20 lövés általános iskola, leány:

I. Feszty Árpád Általános Iskola (Horváth Zoé, Horváth Lea, Bajos Gitta), 492 kör


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768