Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 7
2254626 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Petőfi Iskola


2012. 05. 24.
Minden korosztályban dobogósak

Az OTP-MOL Bozsik Intézményi Labdarúgó Program keretein belül minden tanévben több mint 50 pet?fis diák szerepel. Lezárultak a program 2011/12-es tanévének utolsó tavaszi tornái, amely után kihirdették a tanév összesített eredményeit. A Pet?fi iskola tanulói minden korosztályban a dobogón végeztek. A siker értékét növeli, hogy a városi intézményeken kívül Komárom körzetében más iskolák is szerepeltek.

I. korcsoport: a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen zajló utolsó tornát veretlenül zárta a Pet?fi csapata így elnyerte a tanév legjobb csapata elismerést.

Csapat tagjai: Varga Levente,Kovács Sándor Alex,Németh Olivér,Juhász Roland,Takács Barnabás, Bozori Péter, Zvér László,Boros Attila,Pirik Gábor,Perje Péter,Sz?r Balázs,Tóth Béla Bence,Magyari Dániel

Sportcsoportvezet?: Vörösházi Tibor

II. korcsoport: a tanév harmadik tornájának számító Nyuszi Kupán els? helyen zárt a Pet?fi csapata. Ezzel a nagyszer? sikerrel a második helyezettnek járó érmeket vehették át Kiss János testnevel? tanítványai.

Csapat tagjai: Pirik Mihály, Ördögh Dominik, Nagy Dávid, Viczena Áron, Csokros Ervin, Hullám László, Pintér András, Orbán Gréta, Majer Sándor, Jakob Adrián,Takács Patrik

Sportcsoportvezet?: Kiss János

III. korcsoport: a Bozsik József Általános Iskolában megrendezett tavaszi tornán rosszabb gólkülönbségének köszönhet?en a harmadik helyen zárt a Pet?fi labdarúgó csapata, amellyel az eredményhirdetés során a tanév második helyezettjének járó ezüstérmet vehették át a csapat tagjai

Csapat tagjai: Bigda Márkó, Pekler Zalán, K?vári László, Kiss Martin, Kis Bálint, Kovács Tamás, Viczena Áron, Fazekas Dominik, Bittmann Balázs, Hülber Krisztián, Géber Norbert, Fejes Ádám

Sportcsoportvezet?: Vörösházi Tibor


2012. 05. 24.
Pályázatok, beruházások, beíratások

Komárom képvisel?-testülete május 23-án tartotta rendes ülését. Dr. Molnár Attila polgármester kis ünnepség keretében köszönte meg az Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú M?vészetoktatási Intézmény nyugdíjba vonuló igazgatójának, Méry Anasztáziának a város kulturális és m?vészeti éltéért végzett évtizedes magas színvonalú és lelkiismeretes munkáját. Méry Anasztázia 1981. február 1-t?l volt a zeneiskola vezet?je.

A napirendi pontok között szerepelt az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotása. Idén lépett hatályba a Nemzeti Vagyonról szóló törvény, amely rögzíti, hogy az állam és az önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Az új törvény értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon csak a törvényben szabályozott módon engedhet? át másnak. Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítése esetén az államot el?vásárlási jog illeti meg.

A képvisel?k tárgyalták és elfogadták a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló rendelet módosítását, valamint hatályon kívül helyezték az önkormányzati szabálysértési rendeletet.

A városvezetés tárgyalt a folyamatban lév? beruházások, felújítások ütemezési tervét. A következ? egy-másfél évben a Szivárvány Óvoda új szárnyának építése, a véd?n?i körzet kialakítása, a Komárom Város Egyesített Szociális Intézmény kialakítása, a város vízvédelmi rendszerének fejlesztése, a sz?nyi Ifjúság Ltp. és közvetlen környezetének vízrendezése, záportározó medence építése, a kórházkert rekonstrukciója, valamint az ipari park b?vítése, infrastruktúrájának fejlesztése valósulhat meg, sikeres pályázat esetén.

A testület ezután Komárom környezetvédelmi programjának felülvizsgálatához tartozó, a sz?nyi városrészre vonatkozó kiegészítését fogadta el.

A továbbiakban beszámolók hangzottak el a város közoktatási intézményeiben végzett oktató-nevel? tevékenységr?l, valamint a 2011-es gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat-ellátás értékelésér?l. A képvisel?k elfogadta a Komárom Szociális Közalapítvány közhasznúsági jelentését is.

A városatyák megszavazták a panelprogramra váró Mártírok útja 4-6. alatti társasház vissza nem térítend? önkormányzati támogatását, valamint a 13-as út fejlesztése céljából módosították a település rendezési tervét.

Döntés született a Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye korszer?sítését célzó pályázat önrészének biztosításáról, a testület támogatta az önkormányzat, illetve a könyvtár indulását a „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” cím? pályázaton.

A város továbbá pályázatot nyújt be az „A b?nmegel?zés szempontjából kiemelten fontos b?nelkövet? vagy b?nelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” cím? a drog- és b?nmegel?zést célzó kiírásra is.

A testület döntött az éves költségvetés oktatási alapjának felosztásáról, a Város Pedagógiai Díjának odaítélésér?l, valamint az óvoda és általános iskolai beíratások eredményeir?l:

Az óvodák által leadott névsorok alapján a beíratás utáni számszer? adatok az alábbiak:

Intézmény Iskolába megyÚj beíratottak
Szivárvány Óvoda1612
Kistáltos Óvoda1521
Gesztenyés Óvoda4037
Napsugár Óvoda1117
Tóparti Óvoda2524
Színes Óvoda3121
Tagóvoda42
Csillag Óvoda3728
Óperenciás Waldorf Óvoda7nincs adat
Összesen186162
Szent Imre Katolikus Óvoda-17

Az általános iskolák által leadott névsorok alapján a számszer? adatok az alábbiak:

Intézmény Beírtak számaIndítandó osztályok száma
Bozsik J. Általános Iskola362
Dózsa Gy. Általános Iskola151
Feszty Á. Általános Iskola814
Pet?fi S. Általános Iskola402
Összesen1729
Szent Imre Katolikus Ált. Iskola311

A testület döntése értelmében az Óperenciás Waldorf Óvoda kikerül az önkormányzati intézmények köréb?l. Az óvodát szeptembert?l a Szell? Szárnyán Közhasznú Egyesület m?ködteti tovább.

A testület tárgyalta a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú Komáromi Televízió Nonprofit Kft., a Komáromi Kulturális, Sport és Szabadid? Nonprofit Kft., a Komturist-Komárom Kft., a Komthermal Kft., a Saxum Kft., a Távh? Kft., és a Vizák Kft. 2011-es mérlegét, valamint elfogadta a Klapka György Lakásszövetkezetnek a helyi antennarendszer üzemeltetésér?l szóló pénzügyi és szakmai beszámolóját.


2012. 05. 22.
Pünkösdi nyitva tartás a múzeumban

A Klapka György Múzeum kiállító helyei 2012. május 28-án, pünkösd hétf?n
10-16 óráig nyitva tartanak.


2012. 05. 22.
Napirenden mohi radioaktív tároló

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel?ség közleményt tett közzé a szlovákiai Mohi területén tervezett radioaktív hulladéktároló környezeti hatásvizsgálata eljárásban.

A környezeti hatásvizsgálati eljárás dokumentációjával kapcsolatban észrevétel tehet? a városházán a közlemény kifüggesztésének ideje alatt, 2012. május 21-e és június 4-e között.

A környezeti hatásvizsgálat dokumentációja megtalálható az interneten az alábbi elérési útvonalon:

www.kormany.hu -Vidékfejlesztési Minisztérium – Környezetügyért felel?s Államtitkárság – Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárások (oldal jobb alsó sarkán kék négyzettel) - A szlovákiai Mohiban található radioaktív hulladéklerakó b?vítése és építése

Kapcsolódó letölthető dokumentum


2012. 05. 22.
Tavaszi könyvnapok Komáromban

Május 31-t?l, június 3-ig a Jókai tér ad otthont az els? komáromi Tavaszi könyvnapok rendezvénysorozatnak. Író olvasó találkozók, mesejátékok, koncertek, játszóházak. Vendégünk lesz többek között Jankovics Marcell és Parti Nagy Lajos. Détár Enik? és Rékasi Károly irodalmi zenés m?sorral érkezik.

2012. május 31. csütörtök

10.00
Jókai Mór Városi Könyvtár Gyermekrészlege - Olvasópályázatának eredményhirdetése

10.30
Hangraforgó együttes koncertje

11.30
Kedvenc mesém, könyvem képregényben cím? kiállítás megnyitója

14.00
Vetélked? a TINTA kiadóval

Egésznapos könyves játszóház a Jókai Mór Városi Könyvtárral.

2012. június 1. péntek

10.00
Parti Nagy Lajos rendhagyó irodalom óra középiskolásoknak

Kossuth-díjas író. A nyelvet zseniálisan alakítja mondandójához, külön örömöt okozva ezzel az olvasónak... Magyar mesék, Pecsenyehattyú, Ibusár... tárca, mese, dráma. Mindenben otthon van. Középiskolásoknak és persze mindenki másnak rendkívül ajánlatos gondolatébreszt?

17.00
Grecsó Krisztián közönségtalálkozó

Grecsó Krisztián: József Attila-díjas költ?, író, a N?k Lapja állandó publicistája. 2011-es regénye a Mellettem elférsz. „Mellettem bárki elfér. Vagy bármi...Nem csak a múltnak kéne leférnie mellettem, ez jutott eszembe. Meg hogy mit szólna hozzá a lány, ha ezt mondanám neki. Hogy ? mellettem elfér.”

18.00
Détár Enik? - Rékasi Károly: Te meg Én cím? zenés irodalmi m?sora
Egész napos könyves játszóház a Jókai Mór Városi Könyvtárral

A Jókai Mór Városi Könyvtár ingyen beiratkozással, könyvtári kiadványokkal és könyvböngészdével várja a kedves látogatókat, csütörtökön és pénteken 9-t?l, 18 óráig.

A könyvtári sátorban pénteken 14-t?l, 18 óráig: LAPSZÁM- ÉS KÖNYVMUTOGATÓ KIHELYEZETT SZERKESZT?SÉGI ÜLÉS az Új Forrás szerkeszt?ivel, Jász Attilával, Monostori Imrével, és Szénási Zoltánnal.

2012. június 2. szombat

10.00
CSAVAR Színház: Pet?fi Sándor - A helység kalapácsa cím? el?adása

A CSAVAR Színház neve egy mozaikszóból fakad: Csallóközi Vándorok. El?adásaink vándor el?adások, a legkisebb faluktól a legnagyobb városokig illetve határokon túlra is próbáljuk elvinni els?sorban a magyar kultúrát, de sosem hagyjuk figyelmen kívül a körülöttünk él? nemzetek, nemzetiségek kultúráját sem. Hitünk, hogy az irodalom, legyen az klasszikus vagy kortárs, igenis érdekli a mai kor emberét, ha az el?adók, mint a jó révész biztonságosan és pontosan viszi át utazóját a megértés partjára.

A városi komédiák hangulatát idéz? produkció Pet?fi páratlan humorával, groteszk elemekkel f?szerezve tárja elénk e különös világot. Az el?adást a közönséggel való állandó kommunikáció, a sokszor improvizációnak t?n? stílusgyakorlat és interaktív játékmód teszi fergeteges komédiává, ezt színesíti Bodonyi András zenéje, mely igazi Pet?fi korabeli hangulatot varázsol a színpadra.

15.00
Bagossy László író - olvasó találkozó

A sötétben látó tündér cím? könyve 2010-ben az év gyermekkönyve lett. Nem véletlenül... F?szerepl?je Pirinyó Minyó látja a sötétben a ki nem mondott gondolatokat... Err?l, valamint a varázslatos színházi kulisszatitkokról mesél a tündéreket kedvel? korosztálynak a szerz?.

18.00
Borostyán együttes koncertje
Egész napos játszóház

2012. június 3. vasárnap

10.00
Legkedvesebb mesém… - Felolvasó délel?tt Komárom közismert személyeivel

15.00
Szabó T. Anna: Tatok, tatok cím? könyvbemutatója

„Tatok, tatok, hol voltatok? Patakparton mit láttatok? Fütyültetek? Ugráltatok? Tatoktatok.” Szabó T. Anna új könyvének versei nyelvpörget? mondókák, pisszeg? dalok, rímes tréfák és ritmikus rögtönzések. Csupa kacagás és móka 8-12 éveseknek!

18.00
Jankovics Marcell író – olvasó találkozó

Be kell ?t mutatni? Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendez?, grafikus, könyvillusztrátor, kultúrtörténész, író. Igazi gondolkodó ember.

19.00
Kávéház az ég alatt – Zenés komáromi kabaré -a Madách Színház m?vészeivel- egy részben. Akik a jókedvr?l gondoskodnak: Mahó Andrea, Bajza Viktória, Pankotay Péter, Ruzicska László, Kecskeméti Róbert

Egész napos játszóház.

Kiadók: május 31. - június 3.

Új Forrás Folyóirat
M?hely Folyóirat
Tinta Kiadó
Scolar Kiadó
Cicero Könyvstúdió
Holnap Kiadó
Hét Krajcár Kiadó

A rendezvény a komáromi városrehabilitációs projekt szoftrendezvényeként valósul meg.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768