Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 10
2288000 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Szökőkút


2021. 12. 18.
Komárom podcast: Ezek a Fiatalok - Adományok és adakozás

Hogyan, mit, és kinek adakozunk? Többbek közt err?l beszélgettünk ezen a pénteken a komáromi fiatalokkal.

Forrás: Komáromi Városmarketing Kft.


2021. 12. 13.
Komárom podcast: Ma van a heged? nemzetközi napja

A heged? nemzetközi napját minden évben december 13-án, a híres zeneszerz?, zongoram?vész és karmester, Igor Stravinsky emlékére tartják, aki a 20. század egyik legfontosabb és legbefolyásosabb zeneszerz?je volt. Fekete Patríciával, az Egressy Béni Alapfokú M?vészeti Iskola heged? tanárn?jével beszélgettünk.

Forrás: Komáromi Városmarketing Kft.


2021. 12. 20.
Apacuka, Tunyogi Bernadett, Csengeri Attila és Freddie a negyedik vasárnapon

Ismét megtelt a Szabadság tér a komáromi adventel?kkel a negyedik vasárnap városunkban. Az ünnepi programok kezdetén az Apacuka gyermekzenekar adott nagy siker? koncertet a kicsiknek.


dr. Molnár Attila polgármester, Benedek-Nagy Nikolett és Vajda Bence önkormányzati képvisel?k és Molnárné dr. Taár Izabella, a Komáromi Járási Hivatal vezet?je köszöntötte a komáromiakat, majd a gyerekekkel együtt városunk polgármestere az adventi koszorún meggyújtotta a negyedik, a szeretetet jelképez? gyertyát.

A térre érkez?ket szeretetvendégség- beigli, forralt bor és tea-fogadta, melyet a helyi fiatalok, a DIVISZ tagjai kínáltak. A zenei m?sorok sorában Tunyogi Bernadett és Csengeri Attila népszer? slágerekkel és karácsonyi dalokkal lépett színpadra, végezetül másfél órás nagykoncerttel örvendeztette meg a közönséget Freddie és zenekara.

December 19-én a téren kézm?vesek, míg a Pet?fi Általános Iskolában a pet?fis és mórás diákok kézm?ves vására várt mindenkit.

Komárom Önkormányzata, a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. által szervezett négy adventi vasárnap át tartó programsorozatot az Emberi Er?források Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap, a Kayser, az Inzi Controlls, a Dibusz Kft., a Komáromi Városmarketing Kft., a Földmér? és Szolgáltató Kft,, a Kompress Kft és Szíjj Dénes támogatta.


2021. 12. 15.
A mi feladatunk,
hogy befejezzük Alapy tervét!


Kihívásokkal, megoldandó és megoldott feladatokkal, kockázatokkal teli esztend?t hagyunk magunk mögött. Egy olyan id?szakot, melyet annak ellenére, hogy immár második éve vagyunk kénytelenek a koronavírus járvány árnyékában élni, mégiscsak számos sikert hozott. Mindenek el?tt meg?riztük a munkahelyeket, és az egyedülálló komáromi támogatási- és kedvezményrendszert, átaduk a Csillager?döt, történelmi lépték? közlekedésfejlesztésbe kezdtünk, és megéltünk együtt számos felemel? pillanatot, Czibor szobrának avatását, vagy épp az ókori fürd? feltárását a brigetiói ásatásokon. Ez minden komáromi közös sikere! Dr. Molnár Attila polgármesterrel összegeztük az évet.- Polgármester úr, nagyon másként kezd?dött ez az év, mint korábban…

- Szinte nem volt olyan komáromi család, amelyet ne érintett volna az áthúzódó járványhullám. Az önkormányzat a maga eszközeivel igyekezett segít? kezet nyújtani. Így rögtön január elején bejelentettük, hogy az idei évre felfüggesztjük a magánszemélyek által fizetett építményadót („garázsadó”), 1 millió 250 ezer forintos helyi ipar?zési adóalapig - amely sávosan emelkedik a következ? években - ipar?zési adómentességet biztosítunk, duplájára, azaz 200 ezer forintra emeltük a kelengyepénzt, valamint bevezettük a fiatalok els? lakáshoz jutási támogatását.

Támogattuk a helyi vendéglátásban, idegenforgalomban dolgozókat is. Ezért az idei esztend?ben nem kellett fizetniük a közterületen létesített teraszok, el?kertek után, valamint Komáromban egyedülálló módon nem kellett idegenforgalmi adót fizetni a hozzánk érkez? turistáknak, ezzel is próbáltuk segíteni a helyi turizmus fellendülését.

Különösen nehéz volt átvészelni ezt az id?szakot a Brigetio Gyógyfürd?nek. Ezért az önkormányzat a cég m?ködését is jelent?s összeggel támogatta, hogy meg tudjuk ?rizni az ott dolgozók munkahelyeit.

Kiemelten kezeltük az egészségügy helyzetét is, így közel 100 millió forinttal támogattuk a Selye János Kórház m?ködését, valamint 200 ezer forinttal a helyi háziorvosi praxisokat is.

Szemben más önkormányzatok által hozott megszorító intézkedésekkel, Komáromban továbbra is biztosítottuk közalkalmazottjaink cafetéria-juttatását, mely városunk költségvetésében közel 80 millió forintot tesz ki, ezzel is a helyi családoknak igyekeztünk segítséget nyújtani!

- Ezek egyt?l egyig üdvözlend? intézkedések, ugyanakkor a korábbi évek komáromiaknak szánt kedvezményrendszere is megmaradt?

- Igen, a járvány okozta válság ellenére fenn tudtuk tartani a korábbi szociális keretrendszert. Mi az a városvezetés vagyunk, amely nem elvesz, hanem ad! Szerteágazó kedvezményrendszert biztosítunk a komáromi családoknak! A fent említettek mellett olyanokra gondolok, mint a 100.000 Ft-os egyszeri, vissza nem térítend? támogatás az els? házasok részére, a kismamák és a diákok helyi járatokon való utazási költségeinek átvállalása, a térítésmentesen biztosított bölcs?dei és óvodai gyermekétkezés, a „Minden komáromi gyermek tanuljon meg úszni!” program, a hétvégi sebészeti ambulancia és a gyermekügyelet finanszírozása, a térítésmentesen igényelhet? rotavírus elleni véd?oltás (tervezzük a tüd?gyulladás elleni vakcinázás bevezetését is), a 70 éven felüliek szemétszállítási díjának átvállalása, a kedvezményes telekvásárlási lehet?ség biztosítása a CSOK-támogatásban részesült családoknak, vagy épp a Bursa Hungarica Fels?oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben való részvétel.

- Az év elején megindult az oltási program is…


- Méghozzá g?zer?vel. Rekordsebességgel pörgött fel nálunk a vakcinázási program. Nagy köszönet illett ezért minden egészségügyi dolgozót, különös tekintettel a Selye János Kórház oltási munkacsoportját és annak vezet?jét, Meizner Krisztina ápolási igazgatót, vagy akár említhetem dr. Gordán Ildikót, a helyi alapellátás vezet?jét és dr. Kreft-Horváth Loránd, háziorvost, egészségügyért felel?s alpolgármestert is, akik emberfeletti szolgálatot végeztek a komáromiak egészségvédelme érdekében.

Látjuk sajnos azonban, hogy a vírus velünk maradt! Ezért e helyen is csak arra tudom buzdítani a komáromiakat, hogy oltakozzanak! Akik pedig már beadatták valamelyik koronavírus-elleni vakcinát, azok vegyék fel az emlékeztet? oltásokat is! Az oltás életet ment!

- A járvánnyal való küzdelem, illetve az abból fakadó gazdasági nehézségek ellenére számos infrastrukturális beruházást is sikerült átadni az idén.

- Mindenek el?tt a „zöld” infrastruktúrával kezdeném, mert kiemelten fontosnak tartom, hogy a környezettudatos szemlélet meghonosodjon Komáromban. A Városgazda Kft-nek köszönhet?en folyamatosan újulnak meg a városi zöldfelületetek. Lezárult a Jókai ligetet és a környez? utcákat érint? Zöld Város projekt, Koppánymonostoron új rekreációs parkot és tanösvényt hoztunk létre, és megszépült többek között a méntelepi park is. A KÖSZ-t számos általuk szervezett takarítási akcióban támogattuk, csakúgy, mint a KEBEL-faültetési akcióit, részt vettünk a TeSzedd!-ben, elkészült városunk klímastratégiája, a városban klímabarát tanösvény- a Fenyves Táborban pedig gyógy- és f?szernövény kert létesült, mesterséges falat alakítottunk ki a partifecskék számára, valamint a zöld közlekedés érdekében tovább b?vült a komáromi elektromosbusz állomány is.

De, hogy a konkrét beruházásokról is essen szó, három év alatt három milliárd Forintot sikerült fordítanunk az oktató-nevel? intézményekre. A Szakképzés 4.0 elnevezés? projekt jóvoltából megújultak a Kultsár iskola folyósói és tantermei, augusztus végén a gyerekek hivatalosan is birtokukba vehették a monostori Napsugár Óvoda új játszóudvarát, pár héttel kés?bb, pedig átadtuk a Szivárvány Óvoda új udvarát is. Szintén a nyár végén készült el a modern, energetikailag megújult Jókai Mór Gimnázium is. TOP-os forrásból sikerült felújítanunk a Pet?fi iskola ornamentikáját. Szeptember 30-án pedig átadtuk a Gy?ri Egyházmegye beruházásában, közel 600 millió forint pályázati támogatással megépült új római katolikus óvodát. Ezzel a beruházással egészen új arculatot kapott a város ezen része, hiszen itt áll az ugyancsak idén átadott új szolgáltatóház és a korszer?sített buszvégállomás is. Szintén idén örülhettünk a felújított református templomnak, csakúgy, mint a Jókai mozi új vásznának és széksorainak is. A fejlesztésekkel azonban nem állunk meg, hiszen a Városgazda Kft. épp a könyvtár energetikai- és bels? terének korszer?sítésén dolgozik.

- Az ipari parkban is jelent?s beruházás történt idén…

- A járvány ellenére folyamatosan fejlesztenek a betelepült cégek – elég, ha csak az SK Innovation cégcsoport beruházásaira is gondolunk, de igaz ez a helyi kis- és középvállalkozásokra is-, ezzel is növelve a helyi adóbevételeinket. Ez már csak azért is fontos, mert az így befolyó összegb?l tudjuk finanszírozni a komáromi kedvezményrendszert, a helyi infrastrukturális és gazdasági fejlesztéseket. Az önkormányzat részér?l azonban a legfontosabb beruházást az inkubátor ház elkészülte jelentette. A létesítmény els?sorban a betelepül? cégeknek biztosít háttér infrastruktúrát, és egyfajta vállalkozásfejlesztési centrumként is m?ködik majd. Az inkubátorház megépítését lehet?vé
tev? pályázatnak köszönhet?en az ipari park csapadékvíz-elvezetését is sikerült
megoldanunk.

- Történelmi lépték? közlekedésfejlesztés is indul a városban. Hol tart most az ügy?

- Egy nyáron megjelent kormányhatározatnak köszönhet?en nemsokára kezd?dik a koppánymonostori vasúti sorompó kanyarodósávjának építése, a Komárom–Székesfehérvár autóútvonal fejlesztése, a Komárom elkerül? keleti ág megépítése, az Újszállási út – 1. sz. f?út csomópont átépítése, a Puskaporosi út korszer?sítése, valamint a sz?k vasúti keresztmetszet kiváltása az 1. sz. f?út Komárom–Almásfüzit? közötti vasúti átjárónál, ahol felüljáró épül. Ezek a fejlesztések nagyban hozzájárulnak majd ahhoz, hogy városunk közlekedési gondjai enyhüljenek. Ezen fejlesztéseknek részben a tervezése zajlik, de néhány hamarosan a konkrét kivitelezés fázisába érkezik majd. Itt említem meg, hogy nem csupán a közlekedési hálózat, de a városi ivóvíz hálózata is korszer?södik. A koppánymonostori városrészben található kutak felújításán túl, a hálózat régi eternitcsöveit modern vezetékekre cserélik. Nem mellesleg a projekt lehet?vé teszi, hogy kotróhajó érkezhessen a Kis-Dunára, így teljesülhet a monostoriaknak régi igénye; a holtág kotrása is.

- Az év egyik legnagyobb, ha nem „a” legnagyobb szenzációja, a Csillager?d átadása volt.

- Amit ott látunk, az világszínvonal, mintha Párizsban, vagy Rómában járnánk. Az egész európai civilizáció története a szemünk el?tt elevenedik meg. A Szépm?vészeti Múzeum eddig raktárakban pihen? antik-szobormásolat gy?jteménye nem csupán leny?göz?, de turisztikai szempontból is óriási jelent?ség? lépés városunk számára. A tárlatot október 6-án nyitotta meg hazánk köztársasági elnöke, Áder János.

Ha ehhez a pazar turisztikai attrakciójához még hozzátesszük, hogy a jöv? évben átadásra kerül a Brigetio Öröksége Látogatóközpont, hogy finisbe érkezett a Brigetio Gyógyfürd?t fejlesztési pályázata, hogy több újdonsággal is szolgál a WF Szabadid?központ, hogy pezsg? kulturális térként m?ködik a Monostori er?d, hogy kiváló darabokat játszik a Magyar Lovas Színház Komárom és a Magyarock Dalszínház, hogy három turisztikai alkalmazás (Zöld Komárom, Camarum - A nagy kincskeresés, GUIDE@HAND – netes idegenvezetés) is segíti a városunkba érkez?knek megismerni Komáromot, hogy már elérhet? a KombiBIKE szolgáltatás és civil szervezeteinkben is példamutató közösségépít? munka zajlik – bár még rengeteg munka és feladat áll még el?ttünk – de reményeim szerint Komárom középtávon valóban turisztikai központtá is válhat.

- Ehhez azonban szükség van egy óriási lépésre…

…ez pedig az új városközpont megépítése. Ismert történelmi okok miatt Komárom nem rendelkezik a klasszikus értelemben vett városközponttal. Az elképzelés szerint a volt Lengyár területe egy új szabadid?s-kulturális centrumnak, egy komáromi városközpontnak adhat teret a jöv?ben. Korábban is elmondtam, hogy a trianoni békediktátum sajnos egy olyan torz városszerkezetet hozott létre, amely miatt Komárom magja, az északi városrészbe került. Dél-Komáromból hiányzik egy közösségi tér, egy korzó, ahol az emberek találkozhatnak egymással, ahol közösségi életet élhetnek. A volt lengyár 6 hektáros területén létesülne majd az új f? tér, valamint több kereskedelmi, sport- és kulturális egység, intenzív zöldfelület és vendéglátóhely is. A mi feladatunk most az, hogy befejezzük városunk els? polgármesterének, Alapy Gáspárnak városépít? tevékenységét, ezért hamarosan a komáromiak elé kerül az Alapy-terv is.

- Polgármester úr az elért eredményekhez gratulálunk, a továbbiakhoz pedig sok er?t, kitartást kívánunk! Még egy kérdés a végére: mit üzen nekünk az idei karácsony?

- A karácsony minden évben az elcsendesülésr?l, a hit megélésér?l kell, hogy szóljon. Kívánom, hogy valamennyi komáromi család békességben, szeretetben tölthesse a karácsonyi ünnepeket, hogy szellemileg feltöltekezve állhasson az új év kapujában!


2021. 12. 14.
Megújul az Igmándi er?d

Pályázati támogatásból fejlesztik a komáromi er?drendszer magyarországi és szlovákiai épületeit. Egy határon átnyúló közös pályázatnak köszönhet?en az Észak – Komáromi Új Vár és az Igmándi er?d fejlesztése indult el 2021. június 1-jén.
Az er?d felújításáról december 13-án hétf?n az Igmándi er?dnél tartott tájékoztatót városunk polgármestere Dr. Molnár Attila, térségünk országgy?lési képvisel?je Czunyiné dr. Bertalan Judit és a Vizeli Csaba a Monostori Er?d ügyvezet?je.

A fejlesztés els?sorban az er?d kulturális-turisztikai célú hasznosítására irányul. Az Igmándi Er?d a Komáromi Er?drendszer legfiatalabb tagja, 2005-t?l állami tulajdon, a Monostori Er?d Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lév? m?emlék, a város központjához közel fekszik, így sport-rekreációs-szabadid?s szolgáltatások, kulturális és turisztikai funkciók kialakítására nyílik lehet?ség. A fejlesztés els? üteme az er?d északi bástyáját, a bástya-udvart és a két bejárat közelében lév? helyiségeket érinti. A látogató fogadó egységet a jelenlegi f?bejárat közelében alakítják ki. A jelenleg k?tárként m?köd? egység felújítása révén a helyiségekben id?szaki kiállításokat lehet rendezni.

Az er?d második bejárata melletti helyiségekben Kantin kerül kialakításra, mely egy multifunkcionális rendezvénytér lesz, vendéglátás funkciókkal. A kantinnal szembeni helyiségekben n?i-férfi zuhanyzós WC-t, mosdó blokkokat létesítenek, melyek a kerékpárral érkez?k részére nyújtanak szolgáltatásokat -zuhanyzási lehet?ség, zárható kisebb szekrények, tárolók-. Az er?d m?emlék jellegére, a vagyonkezel? minimális beavatkozásra vonatkozó irányelveire tekintettel a falak, szerkezeti elemek nem változnak, az épülethez hozzáépítés nem történik. A homlokzatok tisztításával kívánják visszaadni az épület eredeti hangulatát és arcát.

Az er?d felújítása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg a KOMFORT – Az Észak – és Dél-Komáromi er?drendszer közös fejlesztése címmel, az SKHU/1902/1.1/107 azonosítószámú projekt keretében. A határon átnyúló projekt teljes költsége közel másfélmillió euró, melyb?l 1,3 millió eurót az Unió biztosít. Az Igmándi Er?d felújítását érint? összeg 500.000.- euró, ebb?l 425.000.- euró Uniós támogatás, 50.000.- euró hazai társfinanszírozás, és 25.000.- euró önrész.

A projekt 2023. május végéig fejez?dik be.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768