Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 7
2299275 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Petőfi Iskola


2014. 03. 05.
Miskolczi aranyérmes légpuskában

Aranyérmet nyert n?i légpuskában a moszkvai légfegyveres Európa-bajnokság szerdai zárónapján Miskolczi Julianna. Sike József bronzérmet nyert, Tasi Tamás pedig negyedik lett a futócéllöv?k 30+30 lövéses versenyében a moszkvai légfegyveres Európa-bajnokság zárónapján.

A komáromi versenyz? az alapversenyb?l 416,2 körös eredménnyel a hetedik helyen jutott a nyolcas dönt?be, melyben egészen szenzációs teljesítménnyel, 209,5 kört elérve nagy fölénnyel gy?zött. A 30 éves Miskolczi pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratta az orosz f?városban.
A n?i puskások 10 méteres olimpiai számának 1993 óta nem volt magyar Európa-bajnoka, akkor Fórián Éva gy?zött.


2014. 03. 05.
Zöldhulladék gy?jtés a városban

Értesítjük a Tisztelt Komáromiakat, hogy a Saxum Kft. zöldhulladék szállítást végez a város területén az csatolásban található ütemezés szerint.


2014. 03. 05.
Barangolás a Szentföldön

Izraelbe kalauzolta az érdekl?d?ket Galo Vilmos február végén a Múzeumbarát Kör rendezvényén. A történész egy csoportos kiránduláson vett részt és nyolc napot töltött a Szentföldön.

- Az egész el?adás két személy, Jézus és Nagy Heródes életútjára épül. Életük fontos állomásain keresztül igyekszem bemutatni a 2000 évvel ezel?tti Palesztinát, illetve a mai Izrael életét és problémáit. Ebb?l a szempontból egyfajta folytonosság figyelhet? meg, hiszen ez mindig is problémás területnek számított, melyek a mai társadalmi-politikai feszültség gyökereit jelentik. Kinek Szentföld a Szentföld? Egyrészt a keresztényeknek Jézus miatt. Aztán a zsidóknak, hiszen Mózes ide vezette a kiválasztott népet, de Mekka és Medina után ez a mohamedánok harmadik legszentebb városa, ahonnan Mohamed próféta a mennybe emelkedett. Már önmagában ez elég okot ad arra, hogy a Szentföld problémás terület legyen – mondta a történész.

Jézus életét tekintve Betlehemet, Galileát és Jeruzsálemet mutatta be az el?adó. Heródes építészeti hatása az egész országban fellelhet?. Az utazás során akadtak érdekes, megmosolyogtató történetek is.

Egy kóser szállodában szálltunk meg, ahová péntek este berohant egy zsidó n?, és kijelentette, hogy egy gój, tehát nem zsidó férfira van szüksége. Kiderült, hogy délután elment az áram, ?k pedig használták a süt?t, majd elmentek otthonról. Amikor hazaértek kiderült, hogy újra m?ködik a süt?. ?k viszont péntek estét?l szombat estig nem dolgozhatnak, tüzet sem gyújthatnak, tehát elektronikai berendezést sem használhatnak. Kétségbe volt esve, hogy ? nem nyúlhat hozzá. Végül a csoportunk egyik tagja segített neki, kikapcsolni a süt?t – mesélte Galo Vilmos.

A másik meglep? eset a Genezáreti tó közepén történt meg velük. A hajó kapitánya felhúzta a magyar zászlót és lejátszotta a Himnuszt. Mint utóbb kiderült a kapitány 50 zászlóval és ugyanennyi himnusszal is rendelkezett, így mindig azt játszotta le, amelyik ország turistái éppen a hajójára szálltak.


2014. 03. 05.
Kincset ér – évzáró a CSMK-ban

Legnagyobb kincs az egészség – ezt Komárom egészségügyi prevenciós programja is bizonyítja, amely példaként szolgálhat más települések el?tt. A tavaly ?sszel akkreditáltatott program az óvodásoktól kezdve a középiskolásokig oktatja az egészséges életmódra a fiatalokat, legyen szó mozgásról, környezetvédelemr?l vagy épp higiéniáról.

- Egy-egy el?adás után a fiatalok maguktól keresik fel a véd?n?t vagy a gyermekorvost azzal, hogy az foglalkozáson hallottak bizonyos, az ? korosztályukat is érint? problémákról, és szeretnének többet megtudni róla. Ez is azt bizonyítja, hogy rendkívül hasznosak ezek a figyelemfelhívó programok. Az akkreditációnak köszönhet?en folyamatos megfigyelés is zajlik. Értem ezalatt, hogy küls?s szakember méri a gyerekek tárgyi tudásának gazdagodását azt követ?en, hogy túl vannak az éves prevenciós programon. Bár egyel?re csupán részeredményeink vannak, de azok már most bizonyítják, hogy van foganatja annak, amit csinálunk. Ha egy nap csak egy embert tudunk meggy?zni arról, hogy egészségesebben éljen, étkezzen vagy mozogjon, akkor már sokat tettünk egymásért – mondta dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester-háziorvos, a program ötletgazdája.

Február 28-án az óvodások rajzpályázatára érkezett alkotások díjazására került sor a Csokonai M?vel?dési Központban. A kicsik ezt követ?en együtt táncoltak és énekeltek a Zsebsün Együttessel.

– Az egyik kedvencem az óvodások nagycsoportosainak záró programja. Egész évben arra rátermett szakemberekt?l hallhatnak játékos foglalkozásokon a személyi higiéniáról, az egészséges táplálkozásról, a rendszeres testmozgásról és a biztonságos közlekedésr?l. A végén pedig rajzpályázaton mutathatják meg, hogy mit tanultak – tette hozzá az egészségügyért felel?s alpolgármester.

A kicsik rajzait kiállították, a résztvev?k pedig emléklapot, kifest?t és almát kaptak jutalmul.


2014. 03. 04.
Több évtizedre szóló fejlesztések

Stabil, kiszámítható és kiegyensúlyozott gazdálkodást hozó költségvetéssel számolhat Komárom önkormányzata, miután legutóbbi, soros testületi ülésükön nagytöbbséggel elfogadták az idei büdzsé f?bb számait a város elöljárói. Dr. Molnár Attila polgármester joggal bizakodó, hiszen a közeljöv? beruházásai összességében mintegy 30-35 milliárd forint érkezik a Duna parti településre. Kérdéseinkre a városvezet? válaszolt.

Hogyan értékeli az idei költségvetést?

- Az Országgy?lés viszonylag korán, még december els? felében szavazott és fogadta el hazánk 2014. évi költségvetését, így elegend? id?nk maradt arra, hogy városunkban is el?készítsük a tervezett számokat, melyeket széles körben egyeztettünk az intézményvezet?kkel, a szakmai kollégiumokkal, a bizottságainkkal, a képvisel?-testület tagjaival, valamint az id?sügyi tanáccsal és a városi pedagógus szakszervezettel. Három szóval tudjuk jellemezni az idei büdzsét: stabilitás, kiszámíthatóság, kiegyensúlyozottság.

Bizonytalansági tényez?t ugyan okozhat a költségvetésben, hogy az egyik legnagyobb adózónk épp a tulajdonosváltás id?szakát éli. Ez a tény érintheti a város gazdálkodását, reményeim szerint azonban inkább a pozitív hatásait érezzük majd mind az adóforintokban, mind pedig a munkahelyteremtést illet?en.

Nem bíztunk semmit a véletlenre. Közel félmilliárd forintos fejlesztési forrást különítettünk el a költségvetésben, valamint a kiadási oldalon a tartalékalapokat úgy határoztuk meg, hogy ne okozzon traumát, amennyiben a bevételeink a tervezetthez képest esetleg másképpen alakulnak. Felel?s, el?relátó gondolkodással állapítottuk meg a f?bb számokat és a tartalékainkat.

A költségvetés a jöv?beni fejlesztések költségeit is tartalmazza. Melyek lesznek ennek az irányai?

- Elmondható, hogy Komárom idei esztend?re szabott fejlesztési elképzelései összhangban vannak a tavalyi beruházásokkal. Els?sorban a legf?bb fejlesztési irány a közintézményeket, valamint azok környékét érinti, hogy a városban él? gyerekek, a város fiataljai biztonsággal tudják megközelíteni az oktatási-nevelési intézményeket. Ennek okán kapott hangsúlyos szerepet a koppánymonostori városrészben a Tamási Áron utca fejlesztése, miután ezzel megoldódhat a Napsugár Óvoda, a bölcs?de és az orvosi rendel? biztonságos megközelíthet?sége is. Látványos beruházás lesz a Jókai téri fejlesztés, az itt él?k kérésére a Tengerészeti emlékm? környezete is megszépül, a feladathoz a tervek már készen állnak, a költségeket a költségvetés tartalmazza.

Folytatjuk a kisebb útfelújításokat, és a járda felújítási programunkat is, igyekszünk ugyanis ily módon is szépíteni lakókörnyezetünket. Ahogy eddig is, a folytatásban is a komáromiakkal együtt szeretnénk alakítani városunk jöv?jét, ezért a fejlesztések el?készítésekor a lakossági bejárások tapasztalataira és fogadóórákra beérkez? véleményekre támaszkodunk.

A tavalyi esztend? nagy er?próbák elé állította Komáromot, a márciusi hóhelyzet után júniusban az árvízzel kellett megküzdenie a városnak. Megoldódik a probléma a gátrendszer kiépítését szolgáló beruházással?

- Mindkét rendkívüli helyzet megmutatta, hogy a helyi önkéntesek összefogása, az emberek szeretete nagy segítség a bajban. Ezt hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök is az elmúlt napokban történt látogatása alkalmával, amikor már a megoldást nyújtó, hamarosan kiépül? gátrendszer alapkövét helyezte le.

Komárom kiemelten veszélyeztetett terület, ezért fontos számunkra, hogy a gátrendszer-beruházás mihamarabb megvalósulhasson. A parlament tavalyi, utolsó nyári ülésnapján interpellációmmal is igyekeztem felhívni a Belügyminisztérium és a kormányzat figyelmét a város speciális helyzetére, akkor ígéretet kaptam arra, hogy 2015. második felében megoldódik a probléma, és elkészül a Komárom-Amásfüzit? dunai gátrendszer. A miniszterelnök az alapk?letétel alkalmával úgy fogalmazott, 2015. augusztus 16-án az átadási ünnepen szeretne ismét megjelenni városunkban, hiszen a kormányzat számára ez a beruházás kiemelten fontos. Nemcsak azért, mert a magyar állam által, valamint az európai uniós forrással finanszírozott beruházás több mint hétmilliárd forintba kerül, hanem mert az a helyiek és javainak hosszú távú biztonságát szolgálja. A tervek szerint a munkálatok már a következ? hetekben megkezd?dnek. A gátépítés érdekében komoly er?forrásokat mozgósít az állam.

Nyilván nem csupán a dunai gátrendszer kiépítése az egyetlen feladat. A város legnagyobb adózóinak köszöntésén úgy fogalmazott: az elkövetkezend? két-három éves id?szakban évszázadokra határozzuk meg a város fejl?dési irányait. Melyek is ezek?

- A kormányzati támogatások és a sikeres pályázati szereplésünk teszik lehet?vé, hogy valóban a következ? száz évre vonatkozóan meghatározó lépéseket tehetünk. Az önkormányzat számára az is kiemelten fontos, hogy a város jöv?jét meghatározó beruházásokban a helyi kis- és középvállalkozások is szerepet kaphassanak, hiszen a munkahelyteremtés közös feladat.

A hosszú távra való gondolkodást mutatja az új híd építésére irányuló szlovák-magyar közös akarat, amely kapcsán elmondható, hogy hosszas kétoldalú szakért?i egyeztetések után végre célegyenesben van a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte, amely az európai uniós források lehívásához szükséges. Reményeink szerint a gát átadásával egyid?ben az új dunai átkel? alapkövét is letehetjük. Ez az építmény mérföldk? lesz a város életében, hiszen egy új hidat nem tíz évre építünk. Az átkel? mind a munkahelyteremtés, mind az idegenforgalom,valamint a turizmus és a gazdasági kapcsolatok tekintetében is hatalmas élénkülést hoz majd városunk életében. Az új dunai híd valóban a jöv? generációinak épül majd.

E mellett a geotermikus energia felhasználását támogató beruházásunkat több mint egymilliárd forintból tudjuk megvalósítani. Célunk, hogy a városnak hírnevet hozó termálvíz h?energiáját közintézményeink és lakóövezeteink f?tésére használjuk fel, ráadásul ezzel is komoly megtakarításokat érhetünk majd el.

Ugyancsak több mint egymilliárd forintból zajlik a kórház rekonstrukció, amellyel a betegellátás min?ségét javítjuk. Ez a fejlesztés egyrészt az eszközállomány korszer?sítését, másrészt építészeti átalakításokat is magában foglal.

Közel hatszáz millió forintból, egy határon átnyúló pályázat keretében nyert forrással segítjük az ipari park közm?vesítését, melynek révén további beruházókat csalogathatunk településünkre.

Fontos kormányzati beruházás a Csillag er?döt érint?, több mint hat milliárd forintos fejlesztés, mely a Szépm?vészeti Múzeummal karöltve valósul meg. Err?l tudható, hogy a Szépm?vészeti Múzeumban található, Európában is egyedülálló szobormásolat-parkot alakítanak majd ki a Csillag er?d falai közt. A létesítmény továbbá a múzeum országos raktárbázisaként is m?ködik majd.

Régi adósságunkat törlesztjük a koppánymonostori városrészben található hulladéklerakó rekultivációjával.
A munkálatok a közeljöv?ben fejez?dnek be. Az említett beruházások közel 35 milliárd forint nagyságrendben gyarapíthatják városunkat. Bízom benne, hogy ez a fejl?dés lesz jellemz? az elkövetkezend? id?szakra is.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768