Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 11
2272128 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tere


2014. 04. 28.
A Kistáltos héten történt…

A Kistáltos Óvodában az elmúlt héten hagyományos ünnepségsorozat zajlott. A gyermekeket négy napon át a legkülönfélébb programok várták.

Nagy Ágnes óvodavezet? elmondta, a kicsik kedden az FBI-osok kerékpár bemutatóját nézték meg, szerdán pedig az udvaron felállította öt ugrálóvárat próbálhatták ki.

A hét hátralév? részében kisvonatos városnézésen vettek részt, pénteken pedig a hagyományos Kistáltos napra került sor.

- Sajnos az id?járás nem volt hozzánk kegyes, így a tornateremben tartottuk az ünnepséget, ahol a nagycsoportosok m?sora után került sor az óvodát támogató családok emléklapjának kiosztására. A szokásos medence-partyt ezúttal a csoportszobákban rendeztük meg, itt került felvágásra a nagy, 120 szeletes Kistáltos torta, amib?l mindenki jót lakmározott. A napot a Kuttyomfitty Társulat Egyszer egy királyfi cím? m?sora zárta – nyilatkozta Nagy Ágnes.


2014. 04. 28.
Az ünnepi ülésen történt

Április 26-án Észak és Dél Komárom képvisel?-testületeinek közös ünnepi ülésével kezdetét vette a 23. Komáromi napok. A dél-komáromi városháza dísztermében rendezett ülésen került sor az idei díszpolgári címek, valamint a pro urbe és a polgármesteri díjak átadására is.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején az osztrák csapatok ostromgy?r?be zárták, és ’49. március 30-án megtámadták er?drendszerünket. A rohamot a hazai er?k április 26-án sikerrel verték vissza, csapataink még az ostromgy?r?t is szétzúzták. E jeles gy?zelemre utal minden évben a Komáromi Napok id?pontja is. Városainkban 1992. április 26-a óta rendezzük meg a programsorozatot.

Dr. Molnár Attila polgármester az ülésen hangsúlyozta: a Komáromi Napok közös ügy, hiszen Észak és Dél Komárom ezernyi szállal köt?dik egymáshoz, legyen szó történelemr?l, kultúráról, vagy épp rokoni, és baráti kapcsolatokról. „Épp ezért azt gondolom, hogy a Komáromi Napok egy közös célért való összefogásnak is szép példája.”

A következ?kben Komárom Város jegyz?je, Dr. Ströcker Renáta ismertette a díszpolgári kitüntet? címre, valamint a pro urbe díjakra és a polgármesteri díjra vonatkozó határozatokat.

Komárom Város Díszpolgára kitüntet? címet kapta:

Dr. Borhy Lászlónak régész, tanszékvezet?, az MTA doktora

Borhy László 1963-ban született Szombathelyen. 1988-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán régész – történész szakon. Pályája töretlenül haladt felfelé: 1991-ben egyetemi doktori fokozatot, 1996-ban PhD-fokozatot szerzett, 2002-ben habilitált, 2004-ben az MTA történettudományok doktora lett, 2013-ban pedig a Magyar Tudományos Akadémia levelez? tagjai közé választotta.

Borhy László az ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszékének tanszékvezet? egyetemi tanára, a Régészeti Doktori Program vezet?je. Sz?kebb szakterülete a római provinciák régészete, Pannonia régészete és története, a római történelem, az ókori m?vészettörténet, az ókori falfestészet és a római hadtörténet.

1992 óta vezeti a feltárásokat Komárom/Sz?ny-Vásártér területén a Komáromi Klapka György Múzeummal közösen, tanítványai részvételével, akiknek lehet?séget biztosít az ott feltárt leletanyagból szakdolgozatok, disszertációk elkészítésére. Hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres el?adója, tagja és tisztségvisel?je számos magyar és külföldi tudományos szervezetnek. Többek között alelnöke volt az Ókori Falfestészeti Világszövetségnek 2002-2007-ig, titkára volt az MTA Ókortörténeti Bizottságának, a Vallástudományi Elnöki Bizottságának, és jelenleg tagja a Régészeti Tudományos Bizottságának. 2013 óta a Görög és Latin Epigraphiai Világszövetség f?titkára. Részt vesz több szakfolyóirat szerkeszt?bizottságának munkájában. Borhy László vezeti az MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoportot is.

Tevékenységét számos díjjal jutalmazták. Többek között 2004-ben a Magyar Régészeti és M?vészettörténeti Társulat Kuzsinszky-díjjal tüntette ki; 2007-ben Akadémiai Díjat kapott, 2013-ban pedig az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett kutatási tevékenységért gróf Cziráky Antal-díjat.
Komáromban végzett tevékenységét, a helyi római kori emlékek kutatásában, a hazai és külföldi szakma el?tti népszer?sítésében és ezzel a város hírnevének öregbítésében játszott szerepét már korábban is elismerte Komárom városa: 1994-ben Komárom város polgármestere ezüst emlékérmét kapta, 1997-ben pedig Pro Urbe Komárom-díjban részesült. A városért végzett kimagasló tevékenysége okán méltó a Komárom Város Díszpolgára címre.

Pro Urbe Komárom kitüntet? címet kapott:

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Komáromi Csoportja

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Komáromi Csoportja 1991-ben alakult meg.

1996-ban az Országos Központ, az Önkormányzat, valamint a nagylelk? támogatók, anyagi hozzájárulásával szociobuszt vásároltak. A Támogató Szolgálat 2004-ben alakult meg. Munkatársaik otthonukban segítik a fogyatékkal él? személyeket. 2005. évben alakult meg a Fogyatékkal él?k Nappali Intézménye, melyben autista, értelmileg sérült, mozgássérült, down-kóros, halmozottan sérült embereket egyaránt gondoznak.

Az ellátottak között sok a rászoruló, akiket lehet?ségeik szerint gyógyszerrel, élelmiszerrel, ruhanem?vel támogatnak. Reumatológiai kezelésekre is napi szinten szállítanak betegeket.

Az önkormányzat által fenntartott Hajléktalanok Menedékházában él?knek is gyakran juttatnak ruhanem?t, pékárut, gyógyszert vagy éppen kerékpárt, de igény szerint bármikor segítségükre vannak. A Családsegít? és Gyermekjóléti Szolgálat Karácsonyváró ünnepségének szervezésében is rendszeresen közrem?ködnek.

6 alkalommal rendezték már meg a fogyatékosok esélyegyenl?ségének megteremtése érdekében a Rendhagyó Napot, ahol minden évben sok fogyatékkal él? fiatal vett részt.

11. alkalommal szervezték meg 2013-ban az élet árnyékos oldalán él? gyermekek közül 25 f? részére térítésmentesen a napközis nyári tábort, ahol a teljes ellátás mellett színes, változatos programokban vethettek részt a gyermekek.

A 2013. évi rendkívüli árvíz idején az Önkormányzattal, és a Katasztrófavédelemmel együttm?ködve élelmiszerrel, kávéval, édességgel segítették a védekezésben dolgozók emberpróbáló munkáját Komáromtól Almásfüzit?ig, az els? naptól az utolsóig, 3 autójuk rendszeresen járta a védelmi vonalat.

Önkénteseik, munkatársaik betegeket látogatnak, illetve segítenek az id?s, nehezen mozgó rászorulóknak. A családokat élelmiszerrel, ruhanem?vel, tüzifával, a gyerekeket játékokkal, sporteszközökkel tudják rendszeresen megajándékozni.

Mottójuk: „A rászorulóknak nyújtott kezünk azért ilyen er?s, mert a másikat nagyvonalú adományozók fogják!”

A Komáromi Egressy Fúvószenekar

A Komáromi Egressy Fúvószenekar 1997-ben alakult a Komáromi Egressy Béni Alapfokú M?vészeti Iskola növendékeib?l. A zenét tanuló komáromi gyerekek számára kit?n? lehet?séget nyújt a közös zenélésre, a városi rendezvényeken való megmutatkozásokra, így er?sítve Komáromhoz való köt?désüket.

Eleinte f?leg zeneiskolai rendezvényeken mutatkoztak be, de az évek során létszámuk kib?vült 40-50 f?re, amely lehet?vé tette a nagy nyilvánosság el?tti bemutatkozást is. A zenekar két ízben 2002-ben és 2007-ben látogatott el a német testvérvárosba Naumburgba, a két város közti kapcsolatot ápolva. Rendszeres szerepl?i városi, megyei kulturális rendezvényeknek, fesztiváloknak.

A zenekar 2012. november 17-én ünnepelte fennállásának 15. jubileumát, ez alkalomból a Jókai moziban adtak ünnepi m?sort a zeneszeret? komáromiak nagy örömére. A Komáromi Napok rendezvénysorozatának rendszeres és aktív fellép?i, az elmúlt 15 évben minden megnyitón szerepeltek, a komáromi közönségnek minden évben magas színvonalú, szórakoztató m?sort adtak. Városi rendezvények, nemzeti ünnepek rendszeres fellép?i. Aktív kapcsolatot ápolnak Észak-Komárom zenei együtteseivel. A 2013-as esztend?ben megrendezésre került Térzene Fesztiválnak is meghívott vendégei voltak.

A zenekart alapította és azóta is vezényli, Szabó Ferenc karnagy, aki több mint, húsz éve tanít a Zeneiskolában, növendékei közül többen is zenei pályát választottak. A 2014-ben megrendezett Volt növendékek koncertjén, tanítványi kimagasló teljesítményt nyújtottak, akik „öreg diákként” a mai napig az Egressy Fúvószenekar tagjai. Magas színvonalú szakmai munkáját igazolja, hogy 2012-ben Budapesten átvehette a Hidas Frigyes-díjat, ami az egyik legnagyobb elismerés a fúvószenekari karnagyok körében.

A Magyar Vöröskereszt Komáromi Területi Szervezete

Magyar Vöröskereszt Komárom- Esztergom Megyei Szervezetén belül a Komáromi Területi Szervezete két évvel ezel?tt még 100 önkéntes tagot számlált, ez mára már közel 500 tagra b?vült. Egyik legfontosabb feladatuk a sikeres véradás-szervezés. Másik kiemelked? tevékenysége szervezetüknek az els?segély-nyújtás és életmentés elsajátításának propagálása. Szívügyükké vált ez a feladat, ezért nagy vágyuk hogy eljuttassák ezt minden intézmény dolgozójának, f?leg ahol gyermekek, id?sek vannak.

Részt vesznek Komárom Város „Kincset ér” elnevezés? Prevenciós Programjában, melynek keretén belül vezet?jük minden végz?s évfolyamnak el?adást tart a Magyar Vöröskereszt munkájáról, a véradás részleteir?l.

Rengeteg olyan feladatuk van, amiket kizárólag az önkéntesekkel látnak el. Az elmúlt két év alatt volt véradó-toborzó felvonulás, gyerektábor, önkéntes-nap, képzések, lakossági fórum, egészség hónapja megnyitó ünnepség, véradó ünnepségek, karácsonyi rendezvények, ruha és élelmiszer osztások, adomány-gy?jtések, els?segély és csecsem?gondozási versenyek.

2013. évben két katasztrófa helyzetben is helyt álltak, mind a márciusi hóhelyzetben, mind a júniusi árvíznél, amikor az élelmiszer-gy?jtést és több száz ember étkeztetését vállalták. Rengeteg önkéntes dolgozott mindkét alkalommal éjjel és nappal is, melynek során hihetetlen összefogás volt tapasztalható az önkéntesek között is. Sok szép munka vár még rájuk, hiszen feladatuk és céljuk az emberi életek jobbá tétele! A szervezet tevékenységéért külön köszönet illeti.

A Tempo Karate Sportegyesület

A Tempo Karate Sportegyesület 1988-tól folyamatosan m?ködik Komáromban, 1991-t?l önálló egyesületként.

Az egyesület a rendszeres mozgás, és sportolás lehet?ségével együtt kiemelt figyelmet fordít, a szellemi nevelésre, a jellem szilárdítására, a kitartás, a szorgalom és az akarater? fokozására. Az egyesület a testkultúra olyan helye, ahol a karate jellemformáló erejét kihasználó munka folyik. A sportág nemre, korra való tekintet nélkül ?zhet?, az edzéseket rendszeresen látogatják teljes családokig, 5 éves, és több mint 60 éves tagjuk van.

Hivatalosan 1990 szeptemberében alakult meg az egyesület el?ször Komáromi Shotokan Karate SE, majd 1998-tól Tempo Karate SE néven.

Az egyesület Filep Imre vezetésével jött létre, aki 1981 októberében kezdett el Shotokan karatét tanulni. Filep Imre 15 éves versenyz?i pályafutása során a különböz? versenyeken közel 80 érmet érdemelt ki, 10-szer indult Európa, illetve Világbajnokságokon, Világ Kupákon. A komáromi sportolók Filep Imre vezetésével nyertek el?ször rangos versenyeken érmeket.

2009 januárjától sajáter?s beruházású edz?termükben m?ködnek. Helyi versenyz?ik több mint 3000 érmet nyertek 25 év alatt a különböz? szint? versenyeken. 2013-ban három helyi ingyenes versenyt rendeztek, alkalmanként közel 100 résztvev?vel és 300 néz?vel.

Ahhoz, hogy a gyermekek komplex nevelését megvalósíthassák, a gyermekekkel az edzéseken kívül is nagyon sok id?t töltenek. Az edzéseken felül tanulók számára évente több alkalommal házi versenyeket, bemutatókat, kirándulásokat, sporthétvégéket, táborokat, edz?táborokat és utazásokat is szerveznek. Komárom város sportéletének meghatározó szerepl?i.

A Concordia Vegyeskar

Komárom város kulturális örökségét vállalva 1980-ban alakult meg Stubendek István karnagy vezetésével a Városi M?vel?dési Központ Concordia Vegyeskara.

Pedagógustól vállalkozóig, mérnökt?l tisztvisel?ig és diákig találhatók itt a Duna mindkét partjáról énekesek, akik örömben és jókedvben, fellépések, versenyek el?tti izgalmakban igazi nagy családként tudnak érezni és f?leg – a karnagy beintésére – énekelni.

Ez a kórus több mint harminc éve alkotóan, egyre magasabb színvonalon igyekszik terjeszteni a magyar és az európai kórusmuzsikát. Hazai és nemzetközi fesztiválokon és versenyeken méretteti meg tudását. Évente kb. 30-szor lép közönség elé. Repertoárjában a régebbi korok kórusm?vei mellett a kortárs kórusirodalom alkotásai is szerepelnek.

A Concordia Vegyeskar a legrangosabb szlovákiai magyar kórusverseny, a galántai Kodály Napok állandó résztvev?je, els? díjjal és többszörösen aranykoszorús min?sítéssel. A kórus énekelt II. János Pál pápa budapesti és pozsonyi miséjén, s többször szerepelt Prága, Bécs, Budapest, Pozsony templomaiban, hangversenytermeiben. Nagy sikerrel mutatkoztak be a lengyelországi Krakkóban, az olaszországi Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Egyesült Államokban, ahol a kórus közel egy hónapon át énekelt Amerika nagyvárosaiban. Az énekkart baráti szálak f?zik a hazai tájak, városok és apró falvak népes közönségéhez, a Vox Femina N?i Kar révén pedig különösképpen Dél-Komárom lakosságához.

A Concordia Vegyeskar els?sorban felvidéki magyar kórus – a zene nyelvén azonban az egész emberiséghez kíván szólni.

Polgármesteri díjat kapott:

Kravcsenko György, az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Kravcsenko György 1962-ben született az ukrajnai Mihajlovkan, itt járt M?szaki Szakközépiskolába, majd Lvovi Nemzeti M?szaki Egyetemen szerzett f?iskolai diplomát.

Amellett, hogy a Komáromi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, az Ukrán Országos Önkormányzat alelnöke is.

Komárom város történetében els? alkalommal 1998-ban indult az ukrán kisebbség a helyi önkormányzati választásokon. Az ukrán kisebbségi önkormányzat megalakulását nem a városban él? kisebbség magas aránya indokolta, hanem az itt él? ukránok kultúrájának minél szélesebb kör? megismertetése.

A Komáromi Ukrán Önkormányzat tehát azzal a céllal alakult meg, hogy a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület hagyományápoló tevékenységét önkormányzati szinten is hivatalossá tegye. Ennek megfelel?en törekednek a város kulturális életének színesítésére.

Azt a közösséget képviselik, akik hazájuktól távol itt Magyarországon élnek, dolgoznak, de gyökereiket nem hagyják elszakítani. Anyanyelvüket továbbadják gyermekeiknek, néphagyományaikat mindenki számára nyitottan ?rzik, nemzeti kultúrájukat sz?kebb és tágabb környezetüknek is szívesen bemutatják.

Így vált hagyománnyá a kisebbségi önkormányzat megalakulása óta városunkban is az ukránok nagy nemzeti költ?jének születésnapján, a Sevcsenko tiszteletére megrendezett zenés irodalmi est, ahol az Ukrajnából érkezett vendégm?vészek szerepelnek.

1998 novemberében az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat az els?k között juttatta ki az árvízkárosultak megsegítésére összegy?jtött adományokat Ukrajnába. A küldeményt az önkormányzat elnöke személyesen elkísérte.

A felsorolt programokon kívül rendszeresen megszervezik, hogy a komáromi ukrán anyanyelv?ek és baráti körük részt vehessen az ország más ukrán önkormányzatainak hagyományos rendezvényein.

Dudás György az 1956-os forradalom és szabadságharc h?se

1934-ben született Hajmáskéren. Sz?nyben járt általános iskolába, Komáromban polgáriba.
Az almásfüzit?i timföldgyárban esztergályos szakmát tanult.

1954-ben Rétságra vonult be katonának. 1956-ban Esztergomban és Budapesten volt katona, a forradalom leverése után Pestr?l gyalog jött haza a Duna mellett.

1956. után ellenforradalmárrá nyilvánították. Egy ideig sehol sem kapott munkát, majd kiváló szakmai ismereteinek köszönhet?en a komáromi f?t?házhoz vették fel. 1957-ben átkerült az almásfüzit?i timföldgyárba egy pesti beruházó céghez. 1959-t?l az erdészethez került Tatára esztergályosnak. Itt szerzett autószerel? szakmát, majd a Tanéphez került.

Mindig szerette a gépeket, a motorokat. Eleinte csak szabadidejében segített a bajbajutottakon, kés?bb vállalkozóként dolgozott a családi háza telkén épített m?helyben. Az elmúlt évtizedekben Sz?nyben, Komáromban és a környéken a legismertebb motorszerel? lett. Széleskör? ismeretei, az átlagnál több szakmai gyakorlata, munkamániája, tevékenysége tette ismertté.

Kitüntetései:

• Emléklap Göncz Árpád köztársasági elnökt?l a nemzet sorsát és történelmét formáló nehéz id?szakban tanúsított példamutató helytállásáért.
• Köztársasági elnöki arany érdemkereszt az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolásában és a forradalom szellemiségének folyamatos érvényesülése érdekében kifejtett kimagasló munkássága elismeréseként.
• 1997-ben az 1956-os vitézi lovagrend tagja lett Budapesten, hadnagyi rangban.
• Kitüntették a Vitézi Lovagrend kiskeresztjével 1998. október 23-án.
• 1999. október 1-jén kitüntették a Vitézi Lovagrend Nagykereszt Csillaggal.

2002-ben tartalékos százados lett.

Szamaránszki Erzsébet óvodapedagógus

Szamaránszki Erzsébet 1955-ben született Komáromban. Középiskolai tanulmányait befejezve 1973-ban helyezkedett el a kapuit akkor megnyitó Komárom- Koppánymonostori Napsugár Óvodában képesítés nélküli óvón?ként.

1974 februárjától egy rövid id?re ? látta el az óvoda élelmezésvezet?i, majd kollégan?je betegsége miatt az óvodavezet?i teend?ket.

1974-t?l munka mellett járt f?iskolára Esztergomba, ahol levelez? tagozaton végezte el az óvón?képz? f?iskolát. 1976 júniusában sikeres záróvizsgát tett. Kezdetekt?l fogva ? az óvoda gyermekvédelmi felel?se. Rendszeres résztvev?je volt a nyári egyetemeknek, amivel szakmai tudását megújította, tovább b?vítette.

Szerény, de határozott személyiségét szeretet és elkötelezettség jellemezte a mindennapokban és az óvodai gyermekcsoportjaiban. Szeretetteljes odafordulással gondoskodott a rábízott gyermekekr?l. Megteremtette a biztonságot nyújtó légkört, befogadó környezetet, melyben a gyermekek szabadon kibontakoztathatták személyiségüket.

Hivatásának minden fortélyát kihasználta, hogy a gyermekeknek örömteli óvodai életet teremtsen. Az óvoda szakmai programját széleskör? módszertani kultúrával valósította meg. Munkássága példa érték?. Munkatársai mentoruknak tekintették. Nagy tapasztalattal és gyermekek iránti elkötelezettséggel rendelkezik.

H?ségét és odaadását tükrözi, hogy 40 éves óvodapedagógusi munkásságát nyugdíjba vonulásáig egy intézményben, a Koppánymonsotori Óvodában fejtette ki.


2014. 04. 26.
Élet a katolikus baba-mama klubban

Karonül? kisbabáikkal érkeznek a Szent Imre Általános Iskola közösségi házába szerda délel?ttönként azok az édesanyák, akik együtt m?ködtetik baba-mama klubjukat. A klubban az édesanyák énekelnek, muzsikálnak, együtt játszanak babáikkal, és megbeszélik egymással a gyermeknevelés kisebb-nagyobb problémáit. Közösségük összetartó ereje a hitükben rejlik.

- Egy édesanya fejéb?l pattant ki a klub ötlete évekkel ezel?tt. ?k ugyan elköltöztek már Budapestre, de a csapat egyre csak b?vült. Én két évvel ezel?tt csatlakoztam. A cél az, hogy azok az anyukák, akiknek szabad a délel?ttjük, értelmesen töltsék el az id?t, egymást megismerve, megvitatva a gyermeknevelés kérdéseit. Illetve szerettük volna valahol megélni az istenhitünket. Ez egy alapvet?en katolikus közösség, de nyitottak vagyunk, hiszen vannak református és baptista tagjaink is – mondta a Szent Család Közösség vezet?je, Maklári Zsófia.

A közösség tagjai hisznek abban, hogy gyermekeik itt életre szóló barátságokat köthetnek.

– Budapestr?l jöttem, ahol a szüleim vezettek egy hasonló közösséget, melynek köszönhet?en házasságok, majd gyermekek születtek. Ott már egy 250 f?s közösség m?ködik, így mi is merünk nagyot álmodni – tette hozzá a vezet?.

A klubban az édesanyák mellett az édesapákat is szívesen látják, hiszen a család egységét csak így lehet megélni. Éppen ezért több családi programot szerveznek, hamarosan családi napot is tartanak, nyáron pedig közösen utaznak Erdélybe, körülbelül harmincan, sok-sok gyerk?ccel. Ahogy a klub tagjai vallják, Isten a házasságokat is megáldja.

– Isten harmadik lábként van jelen a kapcsolatokban. Amit ketten nem tudunk megoldani, ? segít benne. Isten nélkül nem lehet életre szóló házasságot kötni. Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. A gyermekeket a Jóistent?l kaptuk, hogy az ? örömére neveljük ?ket, hogy hív?vé válnak, az nem csak rajtunk múlik. A mi feladatunk az, hogy ezt vonzóvá tegyük a számukra, ezt pedig csak hitelesen lehet megtenni. Nem lehet egy gyereket a templomba küldeni, csak akkor várhatjuk el, hogy elmenjen, ha mi is vele tartunk. A példa fontos és megtartó ereje van – vélekedett Maklári Zsófia.

A baba-mama klubhoz bárki csatlakozhat, aki a gyermeknevelésr?l hasonlóan gondolkodik, azt szívesen látják a közösségben. A találkozóik helyszíne a Szent Imre Iskola közösségi terme, azonban foglalkozásaik nem helyhez kötöttek, így gyakran töltik idejüket a szabadban vagy egymás otthonában.


2014. 04. 26.
Floorball diákolimpiát rendeztünk

Országos floorball diákolimpiát szervezett a Magyar Floorball Szakszövetség a Sportcsarnokban április 24-én. A Komáromi napok el?futáraként szervezett tornán a középiskolás korosztályt szólították meg. Összesen hat csapatot láttak vendégül nálunk.

- 24 csapat nevezett, több helyütt voltak az országban el?dönt?k, ide csak a legjobbak jutottak be. Két budapesti, egy komáromi, egy tatai, egy paksi és egy miskolci csapat játszott – mondta Kovács Barna szervez?, játékvezet?.

A délel?tt folyamán izgalmas küzdelmeket láthattak a szurkolók, hiszen ez a korosztály a legid?sebb a diákolimpiai korcsoportban. A játékosok többsége már feln?tt együttesekben játszik. Köztük a Széchenyi csapata, akik az OB I-es SZPK-s csapattal állnak ki. A küzdelem legesélyesebbjei is ?k voltak. A játékid? kétszer 10 perces mérk?zésekb?l áll. A hat induló csapatot sorsolással két ágra sorolták be, így folytatták le a keresztjátékokat, illetve a helyosztó mérk?zéseket, összesen tizenegy mérk?zést játszva. A tét nagy volt, hiszen a csapatok a magyar bajnoki címért küzdöttek.

A floorball élet a Komáromi napok ideje alatt tovább élénkül majd, hiszen a sportág kedvel?inek több meccset is tartogatnak a következ? napok.


2014. 04. 26.
A bölcs?dei dolgozókat köszöntöttük

Hazánkban a bölcs?dei ellátás a gyermekjóléti szolgáltatások közül a legrégibb, 162 éves múltra tekint vissza. Az els? bölcs?dét 1862. április 21­-én, Budapesten hozták létre, jótékonysági gy?jtés eredményeképpen. A bölcs?dék napját városunkban is megtartják minden esztend?ben. Az önkormányzat április 23­-án ünnepséggel köszönte meg a bölcs?dei dolgozók munkáját. A megjelenteket az Egressy Béni Zeneiskola növendékei szórakoztatták.

A bölcs?dék napját három éve ünnepeljük városunkban. Idén nyilvánították el?ször gondozás­ és nevelésmentes nappá a bölcs?dék napját, így a dolgozók otthon pihenhettek, a családjukkal lehettek. Ez számunkra nagyon fontos, hiszen meger?ltet? munkát végzünk. A nulla és három év közötti korosztály az, mely mind szakmailag, mind nevelési téren a legtöbb tör?dést igényli – mondta Tóthné Varga Viktória bölcs?devezet? helyettes, aki hozzátette, a szül?k el?ször féltve adják oda a gondozók kezébe csemetéiket, de miután a helyi bölcs?dék szakmai hátterér?l is megbizonyosodnak, attól kezdve oldottabbá válnak a családok hétköznapjai.

Komáromban m?ködik az Aprótalpak, ami tulajdonképpen az anyaintézménynek is tekinthet?. Sz?nyben található a Zsebibaba bölcs?de, míg Koppánymonostoron a Minivár. Komárom lakosainak számához viszonyítva elegend? ez a három intézmény, ugyanakkor szeretnénk, ha minél több gyermek járna hozzánk, hiszen így az anyukák hamarabb vissza tudnak menni dolgozni vélekedett a bölcs?devezet? helyettes.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768