Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templom


2014. 02. 04.
Folytatjuk a munkát!

Városunk képviselő-testülete január végi ülésén elfogadta Komárom idei költségvetését. Mennyiből gazdálkodhatunk? Hol várhatók felújítások, beruházások? Mely környékek, intézmények szépülnek meg? Dr. Molnár Attila polgármester válaszol.

- Polgármester ú,r városunk képviselő-testülete január végi ülésén elfogadta az idei költségvetést…

- Elsőként hadd fejezzem ki örömömet, hogy ilyen korán képesek voltunk megalkotni és elfogadni az idei büdzsét. Ahogy az már lenni szokott a számadatok papírra vetése előtt széleskörű társadalmi egyeztetést tartottunk az önkormányzati cégek és a helyi intézmények vezetőivel, a szakmai kollégiumokkal, a hivatal pénzügyi osztályával, valamint a járási hivatallal. Az egyeztetéseken segítésünkre volt az önkormányzat könyvvizsgálója is, valamint a büdzsé elfogadása előtt közmeghallgatást tartottunk.

- Mielőtt rátérnénk a fő összegek tárgyalására, valamint az idei tervekre, arra kérném, hogy a költségvetés kapcsán tekintsük át az elmúlt esztendőket, hogyan alakult városunk büdzséje ebben a ciklusban!

- 2011 volt az első év, amire költségvetést kellett készítenünk. Akkor 10-11 milliárd forintból gazdálkodott a város, aztán a gazdasági válság beköszöntével sajnos hozzánk is begyűrűztek azok a kedvezőtlen folyamatok, amelyek a világgazdaság egészét jellemezték. A városunk kasszájába befolyó helyi iparűzési adó drasztikusan csökkenni kezdett. 2012-ben már csak 8 milliárd forintból, majd tavaly már csupán 5 milliárdból gazdálkodhattunk. Ezzel együtt a sikeres válságmenedzselésnek, a pénzügyi racionalizálásnak, ésszerűsítésnek, a pazarló gazdálkodás visszaszorításának köszönhetően, mégis tudtunk fejleszteni, beruházni.

Emlékszünk, a tavalyi esztendőben közel 1 milliárdot tudtunk fordítani e célra saját erőből. Persze feladatok is kerültek el tőlünk, gondolok itt többek között az általános és középiskolák állami fenntartásba vételére, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy az a bravúr, hogy településünk ma ott van aközött a 22 hazai város között, amelynek nincs se adóssága, se fennálló hitelállománya, nem sikerülhetett volna a komáromiak összefogása nélkül. Ez közös siker, amiért ismételt köszönet illet valamennyi komáromit, legyen az magánszemély vagy vállalkozás. Itt jegyzem meg, hogy az adókinnlevőség soha nem látott mértékűre zsugorodott városunkban. Ez is azt jelzi, hogy mindenki érezte és érzi a felelősséget. A feladat nem egyszerű, de továbbra is azon vagyunk, hogy megteremtsük a kiegyensúlyozott gazdálkodás alapjait.

De kanyarodjunk vissza eredeti kérdéséhez! A tavalyi év kissé elkényeztetett minket. A visszajelzések alapján a komáromiak elégedettek az új útszakaszokkal, parkolókkal, járdákkal, közvilágítási és közlekedési csomópontokkal. Idén ezt a munkát szeretnénk folytatni. Igyekeztünk a bejárásokon, a fogadóórákon a képviselőtársaimhoz és hozzám eljuttatott lakossági igényeknek megfelelően kialakítani az idei felújítási-beruházási tervet. El kell azonban mondanom, hogy legnagyobb adózóink gazdasági világban elfoglalt pozíciói jelentősen megváltoztak az elmúlt években. A helyi adóbevételünk így előzetes számítások szerint valamivel kevesebb lesz, mint tavaly volt.

-Polgármester úrtérjünk át a konkrét számokra, mennyiből gazdálkodhatunk az idén?

- A teljes költségvetésünk 4,6 milliárd forint, ennek döntő hányadát intézményeink működtetése teszi ki. Felújításra, beruházásra, városüzemeltetésre, valamint egyéb célokra (pályázatok, civil szervezetek támogatása) így a fennmaradó összeget tudjuk fordítani. Nagyon oda kell figyelni tehát, hogy milyen gazdálkodást folytatunk.

- Mely utcák, terek szépülnek meg idén, hol várható további felújítás, beruházás?

- Ezúttal is úgy állítottuk össze az útfelújítások listáját, hogy azok a lakók illetve a közintézmények által hozzánk eljuttatott igényeknek megfeleljenek. Ez utóbbi alatt elsősorban a bölcsődék, az óvodák és az iskolák biztonságos megközelítését értem. Így a tervek között szerepel a Tamási Áron utca teljes rekonstrukciója, amely a monostori bölcsőde, orvosi rendelő és óvoda megközelítését szolgálja, valamint megoldja a vízelvezetés jelenlegi áldatlan állapotát. Szeretnénk figyelmet fordítani az olyan belvárosi utak megépítésére, ahol még nincs szilárd burkolat, így a Madách utca ezen szakasza is sorra kerül idén.

Ugyancsak prioritás a Tengerészeti emlékmű környékének átépítése, hogy csak a legnagyobb tételeket emeljem ki.

Jelenleg zajlik a Jókai mozi felújítása. Az átépítés után digitális technikával premier időben tudunk majd vetíteni, akár 3D-ben is, és helyet kaphatnak kamaraszínházi előadások is.

Régi igény volt a Tóparti Óvoda külső felújítása, valamint a Petőfi és a Feszty iskola udvarának rendbetétele, idén ezeket is megvalósítjuk.

Önálló alapot különítettünk el a civil szervezeteinknek. Az oktatási alapból, illetve az egészségügyi alapból az intézményi rendezvényeket tudjuk támogatni. Fontosnak tartom, hogy létrehoztunk egy karbantartási alapot arra a célra, ha bármelyik intézményünknél vis maior probléma merülne fel, azonnal be tudjunk avatkozni.

Két nagy pályázatunk van folyamatban, az egyik a geotermikus energiára épülő, a másik pedig az ipari park közművesítésének folytatása.

A geotermikus projekt megvalósítása után a jelenleg a Dunába folyó termálvízzel leszünk képesek fűteni a Csillag városrészt, a Petőfi iskolát, a városházát, az Arany 17 Rendezvényközpontot, valamint a fürdővel szembeni közintézményeket. Ez nagyjából 70-100 millió forintos megtakarítást jelent éves szinten. Az 1,1 milliárdos projektre fél milliárdot nyertünk tavaly.

Az ipari park közművesítésére szintén nyertünk uniós pályázaton. A 600 milliós beruházás 95 %-át az EU finanszírozza. Hogy miért is fontos ez? Épp a napokban tárgyaltunk egy olyan céggel, amely zöldmezős beruházást hajtana végre városunkban. Ahhoz, hogy az ilyen cégek idetelepüljenek, és ezzel új munkahelyeket hozzanak létre, elengedhetetlen a közművesítés folytatása.

Hadd soroljak fel további néhány támogatást, amelyet az önkormányzat az idei büdzsébe is betervezett. Részt veszünk az iskolatej akcióban, a felsőoktatásban tanuló komáromi diákoknak kiírt Bursa Hungarica ösztöndíj programban, ingyenes balatoni üdülőt biztosítunk a példaértékűen teljesítő komáromi diákoknak és családjaiknak. Továbbra is támogatjuk a kismamák ingyenes városi utazását, a 70 éven felüliek ingyenes szemétszállítását. A Kincset ér elnevezésű városi egészségügyi prevenciós programban térítésmentes HPV oltást biztosítunk az érintett korosztályok számára, negyedévenkénti tartós élelmiszerosztást tartunk a nagycsaládosoknak, a gyermekvállalási kedvet pedig a 100.000 forintos kelengyepénzzel próbáljuk ösztönözni.

-Több olyan állami beruházás is folyamatban van, amely közvetlenül érinti városunk életét. Melyek ezek?

- Elsőként az új Duna-híd megépítését említeném ismét. Zajlik a dunai gátrendszer Almásfüzitő-Komárom szakaszának korszerűsítése, fejlesztése. Nem kevésbé fontos a koppánymonostori hulladéklerakó rekultiválása, vagy épp a Budapest-Rajka közötti új EuroVelo kerékpárút megépítése, melynek köszönhetően reményeink szerint jelentősen megnő majd az idegenforgalmunk. És ha már a turizmusnál tartunk, tavaly a magyar kormány kiemelt állami beruházássá nyilvánította a Csillag erőd kulturális célú átépítését, amely komoly turistacsalogató erővel bír, és a gyógyfürdő fejlesztés szempontjából is fontos. Végül, de nem utolsósorban, ha már a gyógyászatról esett szó, a Selye János Kórházban nemrég kezdődött egy közel 1 milliárd forintos fejlesztés, amely az eszközbeszerzések mellett, építészeti átalakításokat is tartalmaz.

Összességében elmondhatom, hogy az idei költségvetésben foglalt fejlesztéseket, beruházásokat úgy próbáltuk összeállítani, hogy azok valamennyi komáromi és hozzánk látogató megelégedésére szolgáljanak.


2014. 02. 03.
Megkezdődött a báli szezon

1998-ban szervezték meg az első határőrbált, melynek immár 17 éve töretlen sikere van. A talp alá valót hagyományosan a Vidám Fiúk Zenekar húzza, akik olyan jó hangulatot teremtenek, hogy a bálozóknak bizony hajnaltájt sem fűlik a foga a hazamenetelhez.

A zenekar állandósága mellett további hagyomány, hogy a bált a legidősebb egykori határőr, Sárai János nyitja meg, illetve, hogy jótékony céllal szervezik meg.

- Minden évben valamelyik helyi intézménynek ajánljuk fel a bál bevételét. Támogatásban részesültek már az óvodák, iskolák, a kórház valamennyi osztály vagy az idősek otthona. Idén a Szivárvány Óvodát és a szőnyi bölcsődét egyaránt támogatjuk. Az óvodából körülbelül tizenketten el is jöttek a bálra, illetve több támogatói jegyet is vásároltak - mondta el a szervező, Gyimesi Gyula.

A határőr bál batyus bál jellegű, így mindenki azt fogyasztja, amit magával hoz. A bált tombola is színesíti.

- Rengeteg nyereményünk van, hiszen 70-80 szponzor támogat bennünket. Ezért az éjszaka folyamán kétszer is húzunk tombolát, 11-kor és hajnali fél egy körül - tette hozzá a szervező.

Aki svábnak vallja magát, az itt van

A komáromi német nemzetiségi önkormányzat negyedik alkalommal szervezte meg a sváb bált, ezúttal a Sportcsarnokban. Ahogy az önkormányzat alelnöke elmondta, évről-évre nagyobb az érdeklődés, sokan jönnek a környező településekről.

- Kezdetben 100-120 fő bálozott, mára ez 150-200 főre kerekedett ki. Ez a báli szezon nyitóbálja, ami nem csak egy összejövetel, vigadalom, hanem nagy az összetartó ereje is. Jönnek hozzánk vendégek a környező sváb nemzetiségi falvakból, Esztergomból és Budapestről is. Aki svábnak érzi magát, az velünk bálozik - mondta el a komáromi német nemzetiségi önkormányzat alelnöke, Mihalik Gusztáv.

A zenéről minden évben más és más zenekar gondoskodik, hogy ezzel is színesítsék a programot. Komáromban ugyan nincs nemzetiségi zenekar és tánccsoport sem, így mindig a környező településekről hívják meg a fellépőket. Idén a tarjáni Spiztbaum Kapelle zenélt és fellépett a pusztavámi német nemzetiségi tánccsoport is. A bálon svédasztalos vacsorával, sváb jellegű étekkel várták a mulatozókat, akik hajnalig ropták a táncot.

Külön köszönet a támogatóknak:

Rákász Gergely (orgonaművész), Gabi Bt., Eszláriné Koppán Éva, Bizarr Fodrászat, Mariann Kozmetika, Kocsis étterem, Solum Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi ZRT, Molnár László, Zsapka Zsolt, Istenkúti Szeszfőzde, Németh cukrászda, Marx Ernő, Tarján polgármestere, dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere, Pingvin étterem, Monostori erőd, Duna Sportcentrum, Brandó Bőrszaküzlet, Gyergyák Ernő, Kősziklás Borászat, Géringer Szerviz, Vásártér Patika, Sajt Ász Kft.


2014. 02. 03.
A legjobb sportolóinkat ünnepeltük

Zsúfolásig megtelt a sportcsarnok február 1-én. Sokan voltak kíváncsiak arra, hogy kik lettek a 2013-as év legjobb, legeredményesebb sportolói. Az immár hagyományosnak számító gálán több kategóriában is díjazták a helyi egyesületek tehetségeit. Az eseményen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, dr. Molnár Attila polgármester, valamint a városvezetés több tagja is.

A program a Komáromi VSE Fit-Kideseinek és a KAS RG Club ritmikus gimnasztika csapatának bemutatójával kezdődött. Ezt követően Hornig Rudolfné alpolgármester és Szabó Attila a Komárom Körzeti Diáksport Bizottság alelnöke adták át a Jó tanuló – Jó sportoló díjakat.

A 2012/13-as tanévben a Magyar Diáksport Szövetség által rendezett diákolimpiai versenyeken elért helyezése alapján ezt az elismerést Zemplényi Boldizsár (Feszty Árpád Általános Iskola), Fortuna Patrícia (Petőfi Sándor Általános Iskola), Galambos Máté (Bozsik József Általános Iskola), Orbán Gréta (Petőfi Sándor Általános Iskola) és Szabó Angéla (Petőfi Sándor Általános Iskola) kapta.

A 2012/13-as tanévben a szakszövetségek által rendezett diákolimpiai versenyeken elért helyezése alapján ugyanezt a díjat vehette át Molnárné dr. Taár Izabellától Horváth Zoe és Horváth Lea (Feszty Árpád Általános Iskola), Kelkó Balázs (Jókai Mór Gimnázium), Dudás Anna Klaudia (Bozsik József Általános Iskola) illetve Bondor Csaba (KEM Széchenyi István Szakközépiskola).

A több mint 4 éve működő zumba fitness csapat bemutatója után az Év Junior Sportolója Díjak kerültek kiosztásra. A lányok közül Nagy Nikoletta a Komáromi Úszóklub Sportegyesület úszója, míg a fiúk közül Albert Patrik a Tempo Karate Sportegyesület karatékája vehette át a kitüntető címet Molnárné dr. Taár Izabellától, a Járási Hivatal vezetőjétől.

Nagyon jó volt fent állni a színpadon a nagyok között. Sokan gratuláltak. Tavaly a diákolimpián 50 méter hátúszásban és 50 méter gyorsúszásban lettem aranyérmes. Idén eddig egy versenyem volt, ott is szereztem három érmet – tudtuk meg a nyolc éves úszótehetségtől.

Albert Patrik a Prágában rendezett Fudokan Világbajnokságon kumitéban ezüstérmes lett, a siófoki nemzetközi karate versenyen pedig egyéniben és csapatban kata első helyet szerzett. Patrik ugyan még csak 16 éves, de máris feketeövvel büszkélkedhet.

A tatai Hódy ugrálókötél csapat színvonalas produkciója után Horváth Gyula sporttanácsnoktól ifj. Galambos Tamás vehette át a Komárom Város Testnevelője Díjat.

A szőnyi Bozsik József Általános Iskola testnevelője már gyermekként tudta, hogy a pedagógushivatásnak szenteli életét. Tamás a komáromi floorball megalapítója, a Szőnyi Palánkdöngetők Körének elnöke.

Sok kollégám van a városban, akik megérdemelnék ezt a kitüntetést, hiszen rengeteg tehetséges gyermek sportol nálunk. Mindenütt felkészült edzők és testnevelők várják őket. A díjnak nagyon örülök és rendkívül büszke vagyok rá. Nagy eseménynek adtunk helyszínt az év elején, a sportcsarnokban rendeztük meg a floorball diákolimpiát, melyben az első évfolyamtól a 12. osztályig mindegyik korosztály képviseltette magát. Ez komoly szervezést igényelt, de összefogott a floorball társadalom apraja-nagyja, és egy olyan eseményt bonyolítottunk le, amelyre országos szinten is felfigyeltek – nyilatkozta az esemény után ifj. Galambos Tamás.

Ezzel összefüggésben Tompa Andor a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport Tanács elnöke és Szalai Péter az RKA Főigazgatóság főigazgatója különdíjat adott át dr. Molnár Attila polgármesternek és ifj. Galambos Tamásnak, amiért a floorball fellegvárában kerülhetett sor a nívós diákolimpiára.

A Komárom Város Sportjáért Díjat idén két sportember érdemelte ki. Ezt az elismerést azok a sportolók, edzők vagy vezetők kaphatják, akik nem csak a sport területén nyújtottak kiemelkedőt, de a mindennapi életben is. Az egyikük Viczena Gábor volt, aki 2013-ban megjárta a mennyet és a poklot egyaránt.

Soha nem az elismerésért csináltam, hanem a sport szeretete miatt. A tavalyi évem igen jól indult floorballban és az autósportban is, aztán egy komoly betegségen estem át. Infarktusom volt és három hónapig még az is kétséges volt, hogy egyáltalán sportolhatok-e még – mondta el Gábor, akinek küzdése, sportolói ereje és erős akarata azt eredményezte, hogy most újra ott lehet a pályán.

A másik kitüntetett Komárom sportnagykövete, Szőnyi Ferenc lett.

Nehéz és különleges év volt a tavalyi. Összesen 39 hosszú távú ultratriatlon versenyt teljesítettem és megcsináltam a 30-szoros iron man távot is. Idén arra készülök, hogy részt vegyek a világ leghosszabb utcai futóversenyén, aminek távja 287 kilométer – tudtuk meg a Szőnyi Ferenctől.

Január utolsó hetében a KOMINFO facebook oldalán 20 sportolóra lehetett szavazni, akik közül Szakács Tibor nyerte Komárom Város Közönségdíját. A KVSE kézilabdázója kiérdemelte az Év Csapatsportolója Díjat is.

Álmomban sem hittem volna, hogy ma két díjat is kapok. Nagyon jó érzés, hogy ennyi ember szimpátiáját tudhatom magamnak. A másik kitüntetés a csapat érdeme, hiszen a bajnokságot nyertünk – mondta Szakács Tibor.

A lányok közül Suhajda Anita a Fortuna Sportegyesület labdarúgója lett az Év Csapatjátékosa, aki a 2012/13-as szezonban a szlovák első osztályú Lady Team Bratislava tagjaként a második helyezést érte el, tagja volt a Fejér megyei labdarúgó válogatottnak, illetve sárkányhajózásban a KVSE Dragons csapatával kétszer is dobogóra állhatott.

Az Év Edzője Díjat Turi Bálint sportért felelős alpolgármestertől vehette át László Péter az SZPK-Nokia férfi felnőtt csapatának edzője.

Nem számítottam az elismerésre, fiatalnak ítéltem magam hozzá, hiszen még csak kilenc éve edzősködöm, és csak 3 éve vagyok a felnőtt csapat edzője – nyilatkozta László Péter. Az Év Csapa kitüntető címet is az SZPK-Nokia floorball csapata vihette haza.

Szeretnénk mindenkinek megköszönni, a városnak, a szurkolóknak és a támogatóknak. Elsődleges célunk továbbra is az, hogy megszerettessük a fiatalokkal a floorbalt, a későbbi állományunkat helybéli gyerekekkel szeretnénk feltölteni – mondta el Haris Tibor a felnőtt férfi csapat csapatkapitánya.

A fiúk tavaly magyar kupagyőztesek voltak, megszerezték az OB I. bajnoki bronzérmét, jelenleg pedig a bajnokság első helyén állnak.

Az Év Sportolója Díját Vadkerti Adél golfozó és Sidi Péter sportlövő vehette át Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízottól.

– Két éve már kaptam egy Jó tanuló-jó sportoló elismerést, de erre a kitüntetésre nem számítottam. Tavaly több külföldi versenyen is szerepeltem, Oroszországban a 12. helyet szereztem meg, Belgrádban pedig a 4. helyet – tudtuk meg Adéltól, akit a Magyar Golfszövetség az év felfedezettjének kiáltott ki 2013-ban.

Megtiszteltetés ez a díj. Nagyon szépen köszönöm a város vezetésének, hogy a tavalyi évemet is segítette. Több világcsúcsot sikerült megdöntenem, még a saját világcsúcsomat is. A világkupákon és a világbajnokságokon is címvédőként szerepeltem. Az a legfőbb célom, hogy ismét olimpiai kvótát szerezzek – nyilatkozta a világranglistán jelenleg a harmadik helyen álló olimpikon sportolónk, Sidi Péter.

A gálaestet az FBI Street Generations és a Red One tánccsoport közös fellépése zárta.

Azt hittem, hogy a tavalyi rendezvényt már nem lehet túlszárnyalni, de tévedtem. Minden város vezetése boldog lehetne, ha ennyi fiatal, tehetséges sportolója lenne. Juniorjaink és felnőtt sportolóink egyaránt városunk hírnevét öregbítik, amire nagyon büszkék lehetünk – nyilatkozta a rendezvényt követően Horváth Gyula sporttanácsnok.


2014. 02. 03.
Medve Nap Szőnyben

Időpont: 2014. február 7. 10.00 óra, helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház. Műsort ad az Egyszervolt Mesezenekar, utána Macis játszóház kezdődik.

Az 500 játékmackóból álló kiállítás február 14-ig tekinthető meg.


2014. 02. 03.
Farsang a Szivárvány Óvodában

Január 30-án farsangi mulatságot rendezett a Szivárvány Óvoda. Ágoston Dóra zenés műsorát a gyerekek és felnőttek egyaránt végigénekelték és táncolták.

Az ovisok idén meglepően sokféle, a szülőkkel közösen készített ötletes jelmezben vonultak fel. A táncos mulatság után a gyerekek jóízűen falatozták a farsangi fánkot és a finomabbnál finomabb süteményeket, vidám hangulatban űzték el a telet.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768