Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 10
2272130 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Petőfi Iskola


2020. 03. 12.
Táboroztak a karatékák

Az elmúlt hétvégén a Tempo Karate SE tagjai több mint 60 f?s kata-táborban vettek részt. A Filep Imre hétdanos mester által vezetett edzéseknek a komáromi Den Shin Dojo adott otthont.

A három különböz? csoportban tartott tréningek övfokozat szerinti bontásban, leginkább a következ? övvizsgára és a verseny-katára készítették fel a sportolókat.

Az edzéseken a barna-fekete öv stílusalapítója, Ilija Jorga mester által kialakított formagyakorlatokat is bemutatták.

Filep mester elmondta: a videóra vett, közösen kiértékelt edzések nagyban segítik a gyakorlatok helyes végrehajtást, a fejl?dést, végs? soron pedig a minél eredményesebb versenyszereplést.


2020. 06. 05.
A Komáromi Operatív Bizottság közleményei

Ma reggel 8-tól 48 órás korlátozás nélkül utazhatunk Szlovákiába (valamint Csehországba és Ausztriába) - jelentette be tegnap este Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.Városbejáráson a polgármester

Dr. Molnár Attila polgármesterrel kerestük fel a város intézményeit május 21-én. A városvezet? a jelenlegi komáromi járványügyi helyzetr?l adott tájékoztatást.

Újabb könnyítés jön a szlovák-magyar határon

Éjfélt?l Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitják határaikat egymás állampolgárai számára - er?sítette meg újságírói kérdésre válaszolva Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere Kolozsváron, a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján kedden.

Harmincezer maszkot adományozott a BYD Komáromnak

Százezer darab szájmaszkot adományozott BYD Europe vállalt hazánknak, ebb?l 30 ezret városunk kapott meg. Az adományt a 15 éve a komáromi ipari parkban tevékenyked? cég ügyvezet? igazgatója Yongping Chen adta át még április 30-án dr. Molnár attila polgármesternek.

A cégvezet? kiemelte, nehéz helyzet ez a mostani a komáromiaknak és a vállalatnak is. A társadalmi felel?sségvállalás nagyon fontos számukra ezért is adományozták a 30 ezer darab szájmaszkot Komáromnak.

Az átadáskor dr. Molnár Attila hangsúlyozta, nagyon köszöni a felajánlást a BYD-nak. A maszkok nagy részét a komáromiak kapják meg, másik része pedig a frontvonalban dolgozókhoz kerül, a városi intézmények munkatársaihoz, mint például az ügyeletet biztosító oktatási, nevelési intézményekbe, az egészségügyi alapellátásba, az id?sek otthonába, a család és gyermekjóléti szolgálathoz, azokra helyekre, ahol személyes találkozások történnek a munka során.

A polgármester kiemelte, köszönet ismét a maszkokért, védettséget nyújtanak munkatársainknak, az ügyfeleknek, hiszen az emberélet és az egészség a legfontosabb. dr. Molnár Attila egyben köszönetet mondott a szintén a komáromi ipari parkban m?köd? dél-koreai SK Battery Hungary Kft-nek, amely jelent?s összeget, 50 ezer dollárt, azaz közel 16 millió forintot fizetett be a város által létrehozott védelmi alapba.

Az alap a rászoruló komáromiakat támogatja valamint véd?felszerelések beszerzését segíti. Sok-sok magánszemély és gazdasági társaság hozzájárult már a védelmi alap gyarapításához, amelyben eddig 20 millió forint áll rendelkezésre. A polgármester elmondta azt is, hogy az almásfüzit?i fert?tlenít?szerek gyártását végz? MOL-LUB Kft. 400 liter kéz és felületfert?tlenít? szert adományozott városunknak. Külön köszönet nekik is azért, hogy segítik, támogatják a komáromi védekezést!


KÖZLÉEMÉNY
2020. 03. 31.

A komáromi operatív bizottság köszöni, hogy a komáromiak betartják a kijárási korlátozás el?írásait. Köszöni a fegyelmezettséget, és azt, hogy a komáromiak otthon maradnak!

Az április 11-ig tartó id?szak alatt több rend?r, közterület-felügyel?, polgár?r teljesít szolgálatot a város legforgalmasabb csomópontjain.

Komáromban eddig 61 id?skorú kért ellátási segítséget. Ezirányú igényüket továbbra is jelezhetik a Közterület-felügyelet ingyenesen hívható zöld számán: 06-80-102-653.

Az önkéntesek jelentkezését továbbra is várjuk a komarom@komarom.hu e-mail címen.

Az önkormányzat munkahelyvédelmi akcióterv készít, amely összehangban áll majd a kormányzat által várhatóan a jöv? hét elején bejelenteni tervezett országos programmal.

Addig is a polgármester, az alpolgármester és a városi cégvezet?k bére 50 %-kal, az önkormányzati képvisel?k tiszteletdíja szintén 50 %-kal csökken. A bizottsági és a felügyel?bizottsági díjazások megsz?nnek. A sport- és kulturális célú támogatási szerz?dések felfüggesztésre kerülnek, csakúgy, mint az önkormányzati megbízási szerz?dések zöme.

A hivatal áttekinti a pályázatokat, amelyek megvalósítása különös akadályba ütközik, azok visszaadása kerülnek.

Az önkormányzat senkit nem hagy jövedelem nélkül!

A közszféra és az önkormányzati cégek dolgozóinak álláshelyei megmaradnak, de bércsökkentést mindenképp eszközölni kell! Ennek mértéke a kés?bbiekben kerül meghatározásra.

Az önkormányzat koronavírus védelmi alap számlát nyitott.

Kérik mindazon cégeket és magánszemélyeket, akik megtehetik, hogy lehet?ségeikhez mérten adományozzanak pénzösszeget, melyet aztán a leginkább rászoruló komáromiak megsegítésére használhatnak fel!

Számla száma: 12029004-00204291-00300007
Számla megnevezése: Korona Vírus védelmi alap számla.

Köszönik a nagylelk? támogatásokat!

Vigyázzunk egymásra!

KÖZLEMÉNY
2020. 03. 25.

Továbbra sincs igazolt koronavirusos beteg a városban (sem Észak- sem pedig Dél-Komáromban).

6-ra n?tt a hatósági házikaranténban lév?k száma.

Eddig 48-an kértek segitséget a napi teend?ik ellátásában.

Felállt egy gazdasági munkacsoport, amely feladata szerint a koronavírus járvány várható negatív gazdasági, pénzügyi hatásainak enyhítésére szolgáló, a város m?ködését fenntartó intézkedéscsomagot készíti el?.KÖZLEMÉNY

2020. 03. 20.

Ma (03.20.) reggel 6 órától a határ 30 km-es sávjában, személyi okmányokkal és munkáltatói igazolással kizárólag munkavállalás céljából ismét átjárható a szlovák-magyar határ Komáromnál.

Várounkban jelenleg 4 f? van hatósági karanténban.

Az id?sek ellátását (bevásárlás, gyógyszer vásárlás, stb.) kizárólag az önkormányzat koordinálja.

Továbbra is várjuk önkéntesek jelentkezését, akik els?sorban maszkok gyártásában fognak majd segítséget nyújtani.

A munkára jelentkezni a komarom@komarom.hu e-mail címen, valamint a Kemence Egyesület Facebook-oldalán, illetve elektronikus levélcímén (kemence.egyesulet@gmail.com) lehet.

Kérjük a tisztelt komáromiakat, hogy maradjanak otthon, csak a legszükségesebb esetben menjenek ki az utcára!

Vigyázzunk egymásra!


KÖZLEMÉNY
2020. 03. 17.

Kedves Komáromiak!

A koronavírus járvány okozta várható megbetegedésszám mérséklése érdekében a komáromi operatív bizottság a következ? döntéseket hozta.

Visszavonásig zárva tartja kapuit a Brigetio Gyógyfürd? és a Monostori er?d. Szintén zárva tartanak a városi játszóterek és a kültéri sportlétesítmények, bezár továbbá a Jókai téri piac. Az esküv?ket csak a két tanú jelenlétében lehet megtartani. Az önkormányzat, valamint a hozzá tartozó intézmények rövid id?n belül home office munkavégzésre állnak át.

A kormányablakokban egyel?re még nem szünetel az ügyfélfogadás.

A bizottság kéri a tisztelt komáromiakat, hogy maradjanak otthon, csak a legszükségesebb esetben menjenek ki az utcára!

Vigyázzunk egymásra!

KÖZLEMÉNY

2020. 03. 16.

Kedves Komáromiak!

Mindenekel?tt szeretném megköszönni a sok-sok önkéntes jelentkezését, és külön köszönöm annak a közel 100 fiatalnak a felajánlását, akik id?s komáromi társainkon kívánnak segíteni!

Továbbra is kérem, hogy akinek olyan id?s emberr?l van tudomása, akinek nincs családtagja, ismer?se, aki bevásárolna, vagy gyógyszertárba el tudna menni neki, az haladéktalanul jelezze a Közterület-felügyelet ingyenesen hívható zöld számán: 06-80-102-653.

Természetesen továbbra is várjuk az önkéntesek jelentkezését a komarom@komarom.hu e-mail címre. Külön kérem, hogy els?sorban a fiatalok jelentkezzenek!

Intézményeinkben az ellátás folyamatosan biztosított, a komáromiak minimális létszámban igényeltek kis csoportos gyermek-felügyeletet. Az arra rászorulók közétkeztetése is zökken?mentesen biztosított.

Ezúton is nagyon kérek mindenkit a felel?sségteljes magatartásra!

Vegyük komolyan a fennálló helyzetet, mert nagyon komoly veszély leselkedik ránk, aminek egyetlen ellenszere a megel?zés!

Kerüljük a közösségi tereket és a személyes érintkezéseket minimalizáljuk!

Vigyázzunk egymásra!

Üdvözlettel:
Dr. Molnár Attila
polgármester

KÖZLEMÉNY

2020. 03. 15.

Kedves Komáromiak!

A helyi operatív bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri mind a külföldi, mind az országos helyzetet, és ennek megfelel?en március 14-én az alábbi intézkedéseket hozta.

Élve a kormányzati felhatalmazással március 16-ától, hétf?t?l a város valamennyi óvodája bezár.

Március 16-ától, hétf?t?l bezárnak a városi bölcs?dék is. Mind a bölcs?dék, mind pedig az óvodák tekintetében az intézményvezet?k még a hétvége folyamán megkeresik a szül?ket a részletes tudnivalókkal. Óvodai kiscsoportos felügyeletet kizárólag indokolt esetben tudunk biztosítani.

A kormányzat elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli (otthoni) digitális oktatást. Az intézményekben (bölcs?dékben, óvodákban, iskolákban) az önkormányzat egyéni elvitel mellett, továbbra is biztosítja a közétkeztetést.

Március 16-án, hétf?t?l korlátozzuk az ügyfélfogadást a polgármesteri hivatalban, személyes ügyfélfogadás nem lesz, (posta, e-mail, telefon, ügyfélkapu). A Járási Hivatalnál, a kormányablakoknál egyel?re még zajlik az ügyfélfogadás. Kérjük azonban, hogy ide is csak kivételes esetben jöjjenek!

Március 16-án, hétf?t?l nem lesz személyes ügyfélfogdás a TÁM-PONT Családsegít? és Gyermekjóléti szolgálatnál sem. Kérjük, hogy ezen intézményben is telefonon, illetve elektronikus úton intézzék ügyeiket.

Március 16-án hétf?t?l bezárja kapuit a Komáromi Klapka György Múzeum (valamennyi telephelyén), bezár a Jókai Mór Városi Könyvtár és a Jókai mozi is. Nem lesz látogatható a Városi Sportcsarnok és a molaji tornaterem sem.

Március 16-án hétf?t?l szintén nem fogad látogatókat, ügyfeleket a Tourinform iroda.

Több kérdés merült fel a Brigetio Gyógyfürd? nyitva tartása ügyében, egyenl?re sem az országos, sem a megyei tisztif?orvos nem tett a bezárásra vonatkozó ajánlást. Amennyiben ez szükségessé válik, haladéktalanul intézkedünk!

Kérjük a vendéglátóipari egységek tulajdonosait, hogy lehet?leg kizárólag ételkiszállítással oldják meg vendégeik ellátását.

Sokakat érint? kérdés a határ helyzete, hiszen egy város vagyunk. Jelenleg teljes határzár van érvényben, munkavállalás céljából sem lehet átlépni a határt.

A legveszélyeztetettebbek az id?sek, így szüleink, és nagyszüleink. Nagyon vigyázzunk rájuk! Ezért a mai nap (03.14) egyeztettünk az Id?sügyi Tanács tagjaival is, kértük a komáromi szépkorúakat, hogy maradjanak otthonukban, és amennyiben nincs olyan szomszédjuk, barátjuk, családtagjuk, akik a napi bevásárlást elintézik, azt jelezzék ingyenesen hívható zöld számunkra, a 06 80 102 653-ra.

Mindezek mellett önkéntesek jelentkezését is várjuk, akik segítenének az id?s komáromiak ellátásában; bevásárlásában, gyógyszer kiváltásában stb. Jelentkezni a komarom@komarom.hu e-mail címen lehet.

Isten óvjon mindannyiunkat, vigyázzunk egymásra!

KÖZLEMÉNY
2020. 03. 13.

Bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismer?se gyógyszereit

Ezúton tájékoztatjuk az EMMI által 2020. március 13-án életbe léptetésre kerül? eRecept kiváltására vonatkozó rendeletr?l: „Péntekt?l bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismer?se gyógyszereit. Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi er?források minisztere ugyanis rendeletben egyszer?sítette az e- recept kiváltásának feltételeit.

A rendelet szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát és saját személyazonosító adatait is hitelt érdeml?en igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvev? személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.”

Forrás: Az emberi er?források minisztere 8/2020. (III.12.) EMMI rendelet 3 §-a az emberi felhasználásra kerül? gyógyszerek rendelésér?l és kiadásáról szóló 44/2004. (IV.28.) ESZCSM rendelet módosításáról.

KÖZLEMÉNY

2020. 03. 13.

Kedves Komáromiak!

A tegnap este rendelkezésünkre álló információk szöges ellentéteként a szlovák hatóságok ma (03.13.) reggel 7 órától mégis gyakorlatilag határzárat vezettek be, nemcsak Komáromnál, hanem valamennyi határátkel?helyen.

A helyzet percr?l-percre, óráról-órára változhat, folyamatos kapcsolatban vagyunk, mind Észak-Komárom polgármesterével, mind pedig a magyarországi külügyminisztériummal a kialakult helyzetet illet?en.

Amit jelen pillanatban tudunk, az az, hogy Szlovákia területére hazánkból kizárólag ottani érvényes tartózkodási engedéllyel és magyarországi munkáltatói igazolással rendelkez? állampolgár, vagy külföldi diplomataútlevéllel rendelkez? személy léphet be.

Információink szerint jelenleg a részletszabályok kidolgozása zajlik, és a délel?tt folyamán megszülethetnek a pontosító rendelkezések.

A kialakult bizonytalan helyzet miatt arra kérek mindenkit, hogy amennyiben nem feltétlenül szükséges, úgy egyel?re halassza el a határon történ? átkelést.

A fejleményekr?l folyamatos és azonnali tájékoztatást adunk!

KÖZLEMÉNY
2020. 03. 12.

Kedves Komáromiak!

A mai napon többször is egyeztettem kollégámmal, Keszegh Bélával, Észak-Komárom polgármesterével a Szlovákia részér?l bevezetett, a határátkelést is érint? járványügyi intézkedések ügyében.

Több forrásból is meger?sített információink szerint, határzárról nincs szó, ott kizárólag szúrópróba szer? ellen?rzéseket folytat majd a szlovák fél. Az intézkedés jellege szerint épp olyan, mint amit hazánk vezetett be a minap a szlovén és osztrák határokon.

A Magyarországon dolgozó felvidéki munkavállalóknak azt javasoljuk, hogy a minél zökkent?mentesebb átkelés érdekében szerezzenek be munkáltatói igazolást cégükt?l.

A határon való átkelés az intézkedés feloldásáig minden bizonnyal hosszabb id?t vehet majd igénybe, a várhatóan kialakuló kedvez?tlen forgalmi helyzetért a komáromiak megértését és türelmét kérjük!

A helyzettel a holnapi helyi operatív bizottsági ülésen is foglalkozunk majd, amint újabb információk állnak majd rendelkezésünkre azokról haladéktalanul hírt adunk.

KÖZLEMÉNY

2020. 03. 11.

Ma délel?tt kib?vített ülést tartott a helyi operatív bizottság a városi nevelési, oktatási és szociális intézmények vezet?ivel, a városi cégek képvisel?ivel, valamint a nagyobb rendezvényeket bonyolító civil szervezetekkel.

Valamennyi résztvev? meger?sítette, hogy tudomásul veszi az önkormányzat azon javaslatát, amely szerint a március 15-i programok elmaradása mellett, beltéri közösségi rendezvény megtartására meghatározatlan ideig nem kerül sor Komáromban.

Magyarország kormánya ma (03.11.) veszélyhelyzetet hirdetett, így a bizottság felhívja a komáromiak figyelmét az abban foglalt intézkedések maradéktalan betartására!

KÖZLEMÉNY

2020. 03. 10.

Kedves Komáromiak!

Az országos operatív törzs ajánlásai alapján Komárom Város Önkormányzata a helyi operatív bizottság véleményét is figyelembe véve az alábbi intézkedéseket hozta:

1. Komárom Városában valamennyi március 15-i ünnepség elmarad.

2. Az önkormányzat a tulajdonában lév? valamennyi közösségi épületében betiltja a beltéri rendezvények megtartását.
3. Az önkormányzat a tulajdonában lév? beltéri sportlétesítményekben feln?tt bajnoki mérk?zések megrendezését kizárólag zárt kapuk mögött, néz?k nélkül engedélyezi!
4. Az önkormányzat javasolja a nem önkormányzati tulajdonban lév? közösségi épületek, valamint a vendéglátóipari egységek tulajdonosainak a nagyobb tömegeket vonzó rendezvények szüneteltetését.
5. Korábbi döntésünket meger?sítve látogatási tilalom van érvényben a Selye János Kórházban, valamint az id?seket és betegeket ellátó városi intézményekben.

Továbbra is kérünk minden kedves komáromit az alapvet? higiéniás követelmények, valamint az országos operatív törzs ajánlásainak betartására!

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a komáromi operatív bizottság folyamatos tájékoztatását is!

Üdvözlettel:
Komárom Város Önkormányzata

KÖZLEMÉNY
2020. 03. 09.


A délutáni órákban ülést tartott a dr. Molnár Attila polgármester által vezetett Komáromi Operatív Bizottság, melyen a Helyi Védelmi Bizottság elnöke, Molnárné dr. Taár Izabella, a Járási Hivatal vezet?je is részt vett.

A legfontosabb tény, hogy Komáromot érint? koronavírusos eset nincsen.

A bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az aktuális információkat és az országos operatív törzs ajánlásai alapján meghozza az Önkormányzat hatáskörébe tartozó, a közeljöv? rendezvényeit érint? szükséges intézkedéseket.

A bizottság tájékoztatja a tisztelt komáromiakat, hogy az országos ajánlásoknak megfelel?en az id?s, és beteg embereket ellátó városi intézményekben, illetve a Selye János Kórházban látogatási tilalmat rendeltek el.

A bizottság kéri, hogy az alapvet? higiéniai szabályokat, és el?írásokat fokozottan tartsuk be!

A helyi operatív bizottság folyamatos tájékoztatást ad a komáromi aktuális helyzetr?l.


2020. 03. 09.
A nagyadózókat köszöntötte városunk

Komárom legnagyobb adózóit köszöntöttük pénteken délel?tt a Városháza dísztermében. A meghívottakat els?ként dr. Molnár Attila polgármester üdvözölte. A városvezet? elmondta: Komárom, Európa egyik legdinamikusabban fejl?d? kisvárosa, amely közel 80 milliárd forint fejlesztési forrással gazdálkodik.

A polgármester bemutatta az új beruházásokat és egyben köszönetet mondott a helyi vállalkozásoknak, cégeknek, hogy a 2019-ben befizetett adójukkal is hozzájárultak Komárom fejl?déséhez.

Az eseményen részt vesz dr. Kancz Csaba, megyei kormánymegbízott és térségünk országgy?lési képvisel?je Czunyiné dr. Bertalan Judit, aki hangsúlyozta: fontos, hogy a helyi vállalkozók érezzék az önkormányzat és a kormány megbecsülését.

A legnagyobb adózókat Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes is köszöntötte. Kijelentette, az elmúlt évtized összehangolt gazdaságpolitikai lépéseinek köszönhet?en a magyar gazdaság ellenállóbbá vált a küls? hatásokkal szemben, a cél most az, hogy az elért eredményeket megvédjük.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta: legnagyobb adózónak lenni több szempontból is érdem, mert kifejezi az üzleti eredményességet, biztos munkahelyet jelent az emberek számára és alapot ad a település fejl?désének is. A tárcavezet? emlékeztetett, hogy az elmúlt évek eredményes gazdaságpolitikájának köszönhet?en számos területen meger?södött a magyar gazdaság, amelyre építeni lehet: ilyen az uniós összehasonlításban az egyik leggyorsabb gazdasági növekedés, a csökken? államadósság, a magas beruházási ráta, a növekv? foglalkoztatottság, az emelked? keresetek és a versenyképes adórendszer.

Utóbbiról szólva Varga Mihály kiemelte, hogy a kormány 2010 óta folyamatosan csökkenti az adókat, egyszer?sítette a szabályozást, ennek fedezetét az emelked? bérek és a gazdaság növekedése mellett a gazdaság fehérítése biztosítja.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy ma a magyar vállalkozások fizetik az Európai Unió legalacsonyabb társasági adóját, és a magyar emberek az EU harmadik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját. Az online számlázás, az online pénztárgépek és az EKR bevezetése mellett az adó-adminisztráció csökkentése is a kormány gazdaságfehérít? lépései közé tartozik - ismertette Varga Mihály hozzátéve, hogy a jöv?ben a vállalkozások áfa-bevallás tervezetét is a NAV készítheti el, valamint cél az is, hogy az adófajták száma a harmadával csökkenjen 2022-re.

A miniszter elmondta: a megyék fejlettségi rangsorában Komárom-Esztergom megye ma már a harmadik helyen áll, tehát a magyar gazdaság teljesítményének egyik zászlóshajója a térség. A megye foglalkoztatottjainak száma a 2010-es 128 ezerr?l 2019 végére 139 ezerre emelkedett, Komáromban pedig harmadára csökkent a munkanélküliség, 7,4%-ról 2,5%-ra, így ebben a városban már megvalósult a teljes foglalkoztatottság – jegyezte meg a tárcavezet?.

Varga Mihály kitért arra is, hogy ipari teljesítményével Komárom és térsége gazdasági kulcsterület, mivel a régióban épülnek a következ? generációs elektromos autókat kiszolgáló kapacitások, így a magyarországi akkumulátor-gyártás jelent?s részét képezheti majd az európai eladásoknak. Varga Mihály a megbecsülést, a tiszteletet üzente a magyar Kormány részér?l a jól és dinamikusan m?köd? komáromi vállalkozások felé.


2020. 03. 04.
Téli paralimpiát szervezett a Máltai

A sporteseményre, amelyen idén 12 csapat vett részt múlt hét pénteken, azaz február 28-án került sor a Városi Sportcsarnokban. A rendezvényen dr. Molnár Attila polgármester, és Turi Bálint alpolgármester köszöntötték a résztvev?ket, akik méltatták a szervezet munkáját, és felhívták a figyelmet a sport fontosságára.

Bondor Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régióvezet?je hangsúlyozta, a mozgás, a szabadid?s tevékenység a fogyatékkal él?k életében is kitüntetett szerepet tölt be, akik ugyanúgy készülnek egy-egy ilyen versenyre, mint egészséges társaik.

- A gy?zni akarás, a versenyszellem náluk is élénken él. Az ilyen alkalmak a mozgás örömén túl arra is jók, hogy új barátságok, kapcsolatok szülessenek – tette hozzá a régióvezet?.

A közel 150 f? részvételével zajló eseményt ezúttal is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogyatékosok Nappali Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálata szervezte. Szalai Gabriella intézményvezet?t?l megtudtuk, az eseményre városunkon túl, Észak-Komáromból, Gy?rb?l, Mosonmagyaróvárról, Tokodaltáróról, Bakonyoszlopról, Dunaalmásról, Esztergomból és Tatáról is neveztek csapatok.

A paralimpia Suhajda Flóra fit-kid edz? bemelegít?jével kezd?dött, majd az ügyességi és sorversenyeket követ?en, az esemény zárásaként a Street Generations tartott extrém sport bemutatót.

A következ? városi paralimpiára nyáron kerül sor.


2020. 03. 04.
Finals – focitorna zajlott a gimnáziumban

Zsinórban immár negyedik alkalommal rendezett barátságos labdarúgótornát a Jókai Mór Gimnázium diákönkormányzata. Az elmúlt pénteken tartott dönt?be a nevezett nyolc csapatból négy jutotta be. Az idén a Kispadosok vitték haza a Jókai legjobb csapatának járó vándorkupát.

Az eseményen Turi Ádám, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségi tagja mellett, Nagy Nikolett önkormányzati képvisel?, turisztikai tanácsnok köszöntötte a diákokat. Elmondta, mint a körzet képvisel?je, nagy öröm számára, hogy épül, szépül a terület.

- Három év alatt hárommilliárd forintot fordítunk intézményeinek korszer?sítésére. A Jókaiban nemrég adtuk át a felújított tornatermet, most pedig lassan a teljes energetikai korszer?sítésnek is a végére érünk. Ezzel nem csupán komfortosabbá válik az almamater épülete, de a beruházásnak jelent?s energiamegtakarító, költségkímél? hatása is lesz, ebb?l is látszik, hogy Komárom elkötelezett a zöld szemlélet mellett – fogalmazott Nagy Nikolett.

Hozzátette, köszöni a meghívást a DiViSz vezet?ségének, az önkormányzat mindenben támogatja a komáromi fiatalok ügyét. Épp ezért hamarosan megalakul az Ifjúsági Tanács, mely hiánypótló módon egyfajta közvetít?szerepet tölt majd be a diákok és a városvezetés között, hogy a fiatalok javaslatai, észrevételei, ötletei még közvetlenebb módon juthassanak el a döntéshozók felé.

A sporteseményen a legjobb játékost, legjobb kapust, és a bírót is díjazták.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768