Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 13
2240251 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tere


2018. 02. 02.
Kreatív kikapcsolódás a hétvégén

Medve nap és asszonyfarsang Sz?nyben, mackó napi játszóház a Közösségi Házban, Kultúrházak éjjel-nappal a Monostori er?dben, ezt kínálja február els? hétvégéje.

Részletek a plakátokon!


2018. 01. 30.
Egyhangúlag döntött a testület az idei költségvetésr?l

Komárom Város Képvisel?-testülete január 29-én tartotta idei els? rendes ülését, ahol a városvezetés ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a 2018-as költségvetést.

Dr. Molnár Attila polgármester az ülésen elmondta, a számadatok papírra vetése el?tt széleskör? társadalmi egyeztetést tartottak.

A bevételi és kiadási oldal egyaránt több mint 13 milliárd Forinttal számol. A büdzsé kiegyensúlyozott, hiányt nem tartalmaz. A helyi adóbevétel várhatóan közel 2,5 milliárd Forint körül alakul. Ez évben felújításokra közel 1, míg beruházásokra több mint 4 milliárd Forintot tervez fordítani a város. Az állami normatíva csaknem 70 millióval n?tt tavaly óta. A tartalékalapba 440 millió Forint került. A 2017-es évhez képes megduplázódott költségvetési f?összeg leginkább az elnyert több milliárd forint érték? pályázatoknak köszönhet?.A nagyberuházások között az épül? Duna-hidra valamint a Csillag er?d teljes rekonstrukciójára tért ki a polgármester részletesen, ugyanakkor elmondta azt is, hogy több pályázaton nemrég további másfél milliárdot nyert a város. Az összegb?l megvalósul a Jókai liget és környékének felújítása, de sor kerül a gimnázium teljes energetikai korszer?sítésére is. Az Esély Otthon elnevezés? projektnek köszönhet?en 20 bérlakást újítanak fel, a Gondozási Központ pedig új mikrobuszt kap. A kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés projektben 400, míg a humán szolgáltatások fejlesztése a térségi szemléletben elnevezés? kiírásban 460 milliót nyert a város, ez utóbbiban egy Duna menti településeket tömörít? konzorcium tagjaként.

Komárom Város Önkormányzata az idei esztend?ben is biztosítja a részvételt a Bursa Hungarica fels?oktatási ösztöndíj programban, átvállalja a kismamák és a diákok városi utazási költségeit, csakúgy, mint a 70 éven felüliek szemétszállítási díját. Az önkormányzatnak köszönhet?en térítésmentes a rotavírus elleni oltás, és folytatódik a Kincset ér egészségügyi prevenciós program is. A város évente kétszer élelmiszerosztást tervez a nagycsaládosok részére, továbbra is folyósítja a 100.00 Forintos kelengyepénzt, az els? házasok részére pedig újdonságként egyszeri 100.000 Forintos támogatást biztosít.

A testület a további f?bb napirendek között tárgyalta a Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás tavalyi évér?l készült beszámolót, de szó esett a közfoglalkoztatás tapasztalatairól is.

A városvezetés döntött az óvodai beiratkozás idei id?pontjairól is, melyeket a jogszabályi el?írások figyelembevételével, május 10-e reggel 8.00 és délután 17.00 óra, valamint május 11-e reggel 8.00 és 16.00 közötti id?tartamban jelölt meg.

A képvisel?k tárgyalták a városi civil szervezetek éves támogatási rendjér?l szóló el?terjesztést is.

Az ülés végén pedig, tekintettel az április 8-ai országos voksolásra, megválasztották az országgy?lési egyéni választókerületi Választási Bizottság tagjait.


2018. 01. 29.
Egység a különböz?ségben - ökumenikus imahetet tartottak városunkban

Január harmadik hetében immár ötvenedik alkalommal tartottak ökumenikus imahetet. Városunkban szerdától szombatig a négy történelmi egyház felekezeténél szerveztek programot. Az igét minden alkalommal egy másik felekezet lelkésze hirdette, míg a liturgikus hátteret az adott gyülekezet szolgáltatta.

- Az év 51 másik hetében különböz?ek vagyunk, azonban egy héten át az egységet hirdetjük. Ilyenkor jövünk rá, hogy a különböz?ségeink ellenére mennyi közös van bennünk. Minden évben más ország, más terület kapja a jogot, hogy kiválasszák az ökumenikus imahét témáját. Idén a karibi országokra esett a választás. Náluk a rabszolgaság lett a f? téma. Ma is van rabszolgaság, csak más formában. Gondoljunk csak a függ?ségekre, a társadalmi megosztottságra - magyarázta Máté László református esperes.

Az ökumenikus imahét programjába Komárom négy történelmi egyháza, a római katolikus, a református, az evangélikus és a baptista kapcsolódott be.

- Komáromban a felekezeti megoszlás az országos átlagot követi. A legtöbben a római katolikusok vannak, majd a reformátusok, aztán az evangélikusok és a baptisták - tette hozzá a lelkész, aki elmondta azt is, hogy a városban nem csupán az ökumenikus imahét során mutatkozik meg az ökumenizmus, hanem a mindennapokban is. Megvalósul a családokban a vegyes házasságok révén, a hitoktatásban, de a városi ünnepségek, események alkalmával is gyakori az ökumenikus áldás.


2018. 01. 29.
90 évesen is fitten

Nemrég ünnepelte 90. születésnapját a MOL városrészben él? Novák Gézáné, Ica néni, akit ezúttal is virágcsokorral, ajándékkosárral és miniszterelnöki oklevéllel köszöntött fel dr. Molnár Attila polgármester és Takács József a körzet képvisel?je.

Ica néni Sz?nyben született, férjével közel 50 éve költöztek a MOL városrészbe, ahol házasságukból egy fiúk született. A kezdetben dadaként dolgozó Ica néni már feln?tt fejjel végezte el a közgazdasági középiskolát, hogy aztán a helyi k?olajipari vállalttól könyvel?ként menjen nyugdíjba, 40 év munkaviszony után.

- A mai napig aktív életet élek, minden nap gyalogolok, van, hogy 2 – 3 kilométert is, rejtvényt fejtek, tévét nézek, kertészkedek, van, hogy, ha már nagyon zavarja a szemem, összeszedem az utcán a szemetet, vagy épp bevásárolok a nálam fiatalabb 80 éveseknek – mesél humorral hétköznapjairól Ica néni.

- Két unokám és három dédunokám van, a legkisebb három éves. Férjemmel korábban beutaztunk a fél világot, nagyon szerettem megismerkedni más nemzetek kultúrájával, szokásaival. Istennek hála beteg szinte soha nem voltam. Talán azért sem mert a mai napig szeret? közösség fesz körül. Egykori kollégáimmal folyamatosan összejárunk, találkozunk, beszélgetünk, de ugyanígy nem hagyom ki templomot sem… - zárja gondolatait Ica néni.


2018. 01. 29.
A sport a szenvedélyük

Január utolsó hétvégéjén a hagyományoknak megfelel?en ezúttal is városunk legjobb sportolóit, legeredményesebb egyesületeit, szakembereit köszöntötték a Városi sportcsarnokban rendezett Sportünnepen.

Köszönt?t mondott Beigelbeck Attila a KVSE elnöke, aki beszédében így fogalmazott:

- A jelenben olyan sikereket érünk el közösen, amir?l pár évvel ezel?tt csak álmodozni mertünk. Az évek folyamán kollégáimmal közösen kiváló közösséget építettünk fel. A kilenc szakosztállyal m?köd?, közel 1000 f?s tagságot számláló egyesületünknek ma négy magyar válogatottat tudhat soraiban. Ez közös siker, melyért köszönet jár a város vezet?inek és a sportolóknak, sportbarátoknak egyaránt.

A KVSE ritmikus gimnasztika csapatának produkciója után dr. Molnár Attila polgármester szólt az egybegy?ltekhez, majd az idei Jó tanuló – Jó sportoló díjak átadása következett.

Az elismerést ez évben a következ? tanulók vehették át: Varga Zsombor (Feszty Árpád Általános Iskola), Köbli Dániel (Pet?fi Sándor Általános Iskola), Csáki Eszter (Bozsik József Általános Iskola), Csáki Emese (Sz?nyi Bozsik József Általános Iskola), Kovács-Herold Marcell (Pet?fi Sándor Általános Iskola), Tasnádi Balázs (Feszty Árpád Általános Iskola), Bozori Péter (Pet?fi Sándor Általános Iskola), Bélai Ninetta (Bozsik József Általános Iskola), Borbély Bence (Bozsik József Általános Iskola), Demissie Salomé (Jókai Mór Gimnázium), Horváth Lea (Komáromi Jókai Mór Gimnázium), Dudás Anna Klaudia (Kultsár István Szakgimnáziuma és Szakközépiskola). A díjakat Turi Bálint alpolgármester adta át.

A Happy Dance Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesület bemutatóját az Év Junior Sportolója díj átadása követette, melyet Horváth Gyula korábbi sporttanácsnok, a Humán Ügyek Bizottságának küls?s szakmai tagja adott át Horváth Lea (KVSE) országos és Európa-bajnok sportlöv?, valamint Pekler Zalán (Finomító Sportlövész Klub) világ és Európa-bajnok sportlöv? részére.

A R3D ONE hip hop tánciskola m?sora után került sor a Komárom Város Sportjáért díj átadására, melyet idén Sz?nyi Ferenc ultratriatlonista kapott. A díjat Dombay Gábor a Humán Ügyek Bizottságának elnöke adta át.

A Komárom Város Utánpótlássportjáért járó elismerést ez évben a KVSE Ritmikus Gimnasztika szakosztálya, a Tempo Karate SE, valamint a KVSE U14-es labdarúgócsapata érdemelte ki.

Komárom Város Közönségdíjasa idén az SZPK játékosa, Bognár Gergely lett.

A Fouetté Ritmikus Gimnasztika SE bemutatója után az Év Edz?je és az Év Csapata díjak átadása következett, melyeket Turi Bálint alpolgármester nyújtott át. Az év edz?je Filep Imre, a Tempo Karate SE mestere, míg az év csapata a Sz?nyi Palánkdönget?k Köre lett.

Az Év N?i Csapatsportolója díjat Huszár Ágnes (Sz?nyi Palánkdönget?k Köre) vehette át Dr. Kreft-Horváth Lóránd alpolgármestert?l, míg a férfiak között Musitz Balázs (KVSE labdarúgás) lett a kitüntetés birtokosa.

Az Év Sportolója díj jelöltjei között idén Marcsa Nikoletta (TRG System Egyesület), Hegyi Tamara (KVSE Ritmikus Gimnasztika), Véber Éva (Tempo Karate SE), Miskolczi Julianna (KVSE Sportlövészet) és Faíl Boglárka (Brigetio Kerékpáros Sportegyesület) neve volt olvasható. A díjat ez évben végül Miskolczi Julianna (KVSE Sportlövészet) vehette át dr. Molnár Attila polgármestert?l.

A férfiak között Dudás Gerg? (TRG System Egyesület), Filep Ádám (Tempo Karate SE), Grónai Sándor (Alexandros Bulls Thai box és Kick-Box Klub), Vas Péter (Finomító Sportlövész Klub) és Sidi Péter (KVSE Sportlövészet) szállt versenybe, az elismerést idén Grónai Sándor érdemelte ki.

A Sportünnepet a Fit-Kid bemutató és hajnalig tartó mulatság zárta.

Támogatók: Komárom Város Önkormányzata, Monostori Er?d Nonprofit Kft., Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft., Való Virág virágboltot, Babilon Cip?boltot, Atlanta Sport Kft , Gabi Bt., PrintKom 2000 Kft., Ireks Stamag Kft. , Kaméleon Spinning Fitness ,Dj. Bóli és Fejes Tibi, Almásfüzit?i Sport Club.

Fotó: Havasi Melinda


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768