Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 9
2319860 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templom


2020. 07. 23.
Ön mit gondol az éghajlatváltozásról?

Hazánk globális és európai léptékben is különösen sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás várható hatásait tekintve. Míg a klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhet? el, addig a kedvez?tlen hatásokra való felkészülés – a hatások jellegének és mértékének nagymérték? területi differenciáltsága eredményeképpen – minél alacsonyabb területi szinten valósítható meg a leghatékonyabban.

Kiemelten fontos ezért a helyi szint? klímastratégiák kidolgozása, az éghajlat változásához való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést el?segít? helyi kapacitások meger?sítése.

A klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, ami nemcsak a gazdaságot, hanem közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is érinti. Ezért is kiemelten fontos feladat a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás er?sítése.

Városunk klímastratégiája jelenleg kidolgozás alatt áll. Ennek részeként tisztelettel kérjük a komáromiakat az alábbi 13 kérdést tartalmazó, három korosztály számára készült online kérd?ív kitöltésére!

A dokumentum, melynek kitöltése 10 percet vesz igénybe anonim, személyes adatokat nem kell megadni!

A kérd?ívek az alábbi linkeken érhet?k el!

18 év alatt: http://forms.gle/5xEEZiTR7ExhmvJr7
18-60 év: http://forms.gle/SZHfgRaNqRZoEF8r7
60 év felett: http://forms.gle/o1FirsgXW13QtRDe7

Segít? közrem?ködésüket el?re is köszönjük!


2020. 07. 15.
Már áll a Zenepavilon a Jókai ligetben

A minap bejáráson vett részt dr. Molnár Attila polgármester, Nagy Nikolett, a körzet önkormányzati képvisel?je, turisztikai tanácsnok, és Siklósi József városunk Ybl-dijas f?építésze a Jókai ligetben.A városvezet? elmondta, bár a járványhelyzet számos gazdasági kérdést vet fel, Komárom a már megkezdett beruházásokat be fogja fejezni, hiszen ezek egyt?l-egyig városunk javát szolgálják. Ilyen a Zöld Város projekt is, mely a liget felületének megújítása mellett a környez? utcák és Brigetio Gyógyfürd? parkolójának részleges korszer?sítését foglalja magában. Emellett készül a Klapka György Múzeum a volt kombinát épületében, a többek között a Tám-Pont Családsegít? és Gyermekjóléti Szolgálatnak otthont adót Nonporfit Szolgáltatóház a buszmegálló mellett, az inkubátor ház az ipari parkban, ezzel párhuzamosan a terület vízelvezetése is megoldódik, valamint lassan végéhez közelit óvodáink játszóudvarainak saját forrásból finanszírozott teljes felújítási programja is. A Csillager?d jöv?re nyitja meg kapuit a látogatók el?tt, a Monostori híd átadása pedig még idén augusztusban várható.

Nagy Nikolett, a körzet önkormányzati képvisel?je hozzátette, nagy öröm, hogy a Komáromi Napok helyszíne teljes rehabilitáción esik át, melyet ezután városunk zöld szívének is hívhatunk. A ligetnek és környékének felújításával egyfajta új turisztikai-szabadid?s központ jöhet létre a területen, hiszen itt áll az észak-komáromi Öregvárat mintázó nemrég átadott tematikus játszótér, innen alig néhány méter a Brigetio Gyógyfürd?, és a grandiózus Csillager?d is csupán pár perc sétára található.

A Zöld Város projekt részeként Zenepavilon is épül, melyet Siklósi József tervezett. A magyar organikus építészet stílusában alkotó Ybl-díjas f?építész nevéhez olyan impozáns munkák f?z?dnek, mint a piliscsabai Pázmány Péter Egyetem, a Herendi Porcelánmanufaktúra, de tagja volt annak a Makovecz Imre vezette tervez? csoportnak is, amely Dunaszerdahely f?terét megalkotta. A Zenepavilon, valamint a szintén most épül? kiszolgáló egység tervezésekor az volt a f? cél, hogy ne csupán koncert és rendezvényhelyszínnek legyenek kiválóak, de formavilágukban is szervesüljenek a liget zöld környezetéhez.

A rendezvénytér és a kiszolgáló egységek a nyár végéig elkészülnek, a munkálatok hivatalos zárására jöv? év els? heteiben kerülhet sor.


2020. 07. 15.
Információs táblák kerültek a tópartra

Az 1992 óta helyi védelem alatt álló Rüdiger tó él?világát bemutató táblák kerültek ki a belváros szívében található kedvelt zöldterületre. Havran-Tóth Bernadett, az önkormányzat környezetvédelmi referense elmondta a vízfelületnek és környékének flóráját és faunáját bemutató számos fotóval, és színes információval ellátott táblák kihelyezése is azt mutatja, hogy a város elkötelezett a zöld szemlélet mellett.- A felületeken található anyag összeállítását felmérés el?zte meg, így a szövegezés, valamint a képi megjelenítés kialakításába a komáromiakat is igyekezetünk bevonni - tette hozzá a referens, akit?l megtudtuk azt is, hogy a táblák mellett a kis tó partján egy Mózes László és a Móra iskola asztalos tanulói által fából faragott hódot is kihelyeztek.

- Ezzel a '90-es években történt nagy hódment? akciónak szerettünk volna emléket állítani, hiszen a három hód befogása akkor nagy médiaérdekl?dést váltott ki
- tudtuk meg Juhász Mártontól, a Városgazda Kft. parkfenntartási vezet?jét?l. A szakember elárulta azt is, hogy az állatok befogása azért volt éget?, mert megrágták a környék gyümölcsfáit, károsították annak környezetét. A hódok egyébként a Gy?ri Állatkertbe kerültek anno, bár a faj, azóta is visszajáró vendége a környéknek.

A munkálatokban való részvételért köszönet illeti Fiknerné Schulcz Ágnest a háttéranyag kidolgozásáért, Valent Krisztinát a grafikai munkáért, a Városgazda Kft-t, valamint Fenyvesi Jácint asztalost.


2020. 07. 09.
Fegyelmezettség, összefogás

Komárom Város Önkormányzatának Képvisel?-testülete június 23-án tartotta legutóbbi rendes ülését, melyen számos fontos napirendi pont került megvitatásra. Így szó volt többek között a járványhelyzet kezelésének tapasztalatairól, pénzügyi jelleg? döntésekr?l, a folyó fejlesztésekr?l és beruházásokról,
valamint a Városmarketing Kft. megalakításáról. Dr. Molnár Attila polgármestert kérdeztük.

Világszerte sok nehézséget okozott a COVID-19 járvány, ez alól Komárom sem kivétel…

Városunkban már a járvány hazai megjelenésének szinte az els? óráiban szigorú intézkedéseket hoztunk. A február 24-én megalakult helyi operatív bizottság folyamatosan nyomon követte az országos operatív törzs ajánlásait. Az id?s, beteg embereket ellátó intézményekben, és a Selye János Kórházban azonnali látogatási tilalom lépett érvénybe, az önkormányzat a tulajdonában lév? valamennyi közösségi épületében betiltotta a beltéri rendezvények megtartását, ez vonatkozott a beltéri sportlétesítményekre is. Míg az országos intézkedések el?tt arra kértük a helyi vendéglátóipari egységek tulajdonosait, hogy szüneteltessék a nagyobb tömegeket vonzó rendezvényeiket. Az egészségügyben zárt kapus betegellátást vezettünk be. Korlátoztuk az ügyfélfogadást a polgármesteri hivatalban és a TÁM-PONT Családsegít? és Gyermekjóléti Szolgálatnál is. Bezárta kapuit a Komáromi Klapka György Múzeum, a Jókai Mór Városi Könyvtár és a Jókai mozi is. Nem volt látogatható a Városi Sportcsarnok és a molaji tornaterem sem. Nem fogadott látogatókat, ügyfeleket a Tourinform iroda. A Brigetio Gyógyfürd? és a Monostori er?d szintén szüneteltette m?ködését. Ezzel párhuzamosan bezárt a bölcs?de, valamennyi városi óvoda és iskola is.

Az önkormányzat munkahelyvédelmi akciótervet készített, amely összehangban állt a kormányzat által bejelentett országos programmal. A polgármester, az alpolgármester és a városi cégvezet?k bérét 50 %-kal, az önkormányzati képvisel?k tiszteletdíját szintén 50 %-kal csökkentettük. A bizottsági és a felügyel?bizottsági díjazások szüneteltek. A sport- és kulturális célú támogatási szerz?dések felfüggesztésre kerültek, csakúgy, mint az önkormányzati megbízási szerz?dések zöme. A közszférában dolgozók, valamint a városi cégek alkalmazottainak álláshelyeit munkaid?csökkentéssel védtük meg! Áttekintettük pályázatainkat, azokat, amelyek megvalósítását különös akadályba ütköz?nek véltük, felfüggesztettük.

A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódik, hogy Hajnal Dóra önkormányzati képvisel? vezetésével önkéntes segít?hálózatot szerveztünk a komáromi szépkorúak ellátására, valamint koronavírus védelmi alap számlát hoztunk létre. Itt köszönöm meg valamennyi támogatónknak, külön az SK Innovationnak az 50.000 dolláros anyagi hozzájárulást, amellyel Komáromot, az itt él?ket, az egészségügyben dolgozókat támogatták. Külön köszönöm dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester úrnak, háziorvosnak, valamint Czunyiné dr. Bertalan Juditnak térségünk országgy?lési képvisel?jének a járványhelyzet idején tanúsított segítségét! Ugyanitt szeretném megköszönni az egészségügyi dolgozók, az önkéntesek és valamennyi a védekezésben szolgálatot teljesít?k áldozatos munkáját, valamint a komáromiak fegyelmezettségét! Együtt sikerült visszaszorítanunk a vírus terjedését! Külön hangsúlyoznám a helyi civilek példaérték? segítségnyújtását, különös tekintettel a Kemence Egyesületre, ez is alátámasztja a Hétfa Kutatóintézet és Elemz?központ nemrég készült felmérését, mely szerint városunk az er?s civil társadalom dimenzióban az országos rangsor els? helyén áll.

Megjegyzem továbbá, hogy az egészségügyi dolgozóknak jutatott bruttó 500.000 forint kormányzati támogatáson túl a komáromi – önkormányzati fenntartású - id?sek otthona valamennyi dolgozójának egyszeri, nettó 100.000 forintos juttatást biztosítottunk. Ezzel is igyekeztünk megköszönni a járvány ideje alatt tanúsított magas szakmai színvonalú, példaérték? szolgálatot, amelyet nem- csak az intézményben láttak el, hanem komoly szerepet vállaltak a komáromi rászoruló id?sek napi ellátásában is.

Ma már világosan látszik, hogy a koronavírus járvány óriási károkat okozott a világgazdaságban, mire számíthatunk a komáromi költségvetés kapcsán?

Ha egy hónappal ezel?tt beszélgettünk volna, sokkal borúsabb képet festenék le. Az ipari parki, valamint a város gazdasági életét meghatározó cégek vezet?ivel folytatott megbeszélések alapján egyel?re úgy t?nik, hogy a vártnál valamelyest mérsékeltebb lesz náluk a visszaesés.

Ezért is fontos, és mondom el minden alkalommal, hogy a Komáromban m?köd? kis- és közepes vállalkozások, valamint a multinacionális vállalatok nélkül leállna az élet Komáromban. Ezek a társaságok rendkívül fontosak a város életében, hiszen az általuk befizetett ipar?zési adó az, ami a leginkább meghatározza az önkormányzat gazdasági mozgásterét. Ebb?l tudjuk finanszírozni nem csupán az út-, utca-, járdafelújításokat, közvilágítási b?vítéseket, civil szervezeteinket és sportegyesületeinket, de a komáromiak számára biztosított szerteágazó kedvezményrendszert is. Olyanokra gondolok, mint a most el?készítés alatt álló fiatalok els? lakáshoz jutási támogatása, a 100.000 Ft-os egyszeri, vissza nem térítend? kelengyepénz biztosítása, melynek összegét duplájára kívánjuk emelni. De ide sorolható a szintén 100.000 Ft-os egyszeri, vissza nem térítend? támogatás az els? házasok részére, a kismamák és a diákok helyi járatokon való utazási költségeinek átvállalása, a térítésmentesen biztosított bölcs?dei és óvodai gyermekétkezés, a „Minden komáromi gyermek tanuljon meg úszni!” program, a hétvégi sebészeti ambulancia és a gyermekügyelet finanszírozása, a térítésmentesen igényelhet? rotavírus elleni véd?oltás, a 70 éven felüliek szemétszállítási díjának átvállalása, a kedvezményes telekvásárlási lehet?ség biztosítása a CSOK-támogatásban részesült családoknak, vagy épp a Bursa Hungarica Fels?oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben való részvétel. A városban m?köd? cégek adója nélkül mindez nem lenne!

Ami további bizakodásra ad okot, hogy a legutóbbi ülésen, fejlesztési céllal közel 300 millió forintért tudtunk értékesíteni önkormányzati területeket, ezek egy részét az ipari parkban, más részét pedig a Távh? Kft. központi telephelyén.

A fentiek figyelembevételével egyfajta óvatos optimizmussal tekinthetünk az elkövetkez? hónapok elé. Hangsúlyozom azonban, hogy egy esetleges második hullám, vagy épp számos, el?re ma még nem látható gazdasági hatás egyik pillanatról a másikra változtathatja meg pénzügyi lehet?ségeinket. Ma ott tartunk, hogy várjuk a szeptemberi adófeltöltést. Ennek alapján módosítjuk majd az idei költségvetésünket, és döntünk konkrét pénzügyi kérdésekr?l, hogy városunk m?ködése továbbra is kiegyensúlyozott, stabil és biztonságos lehessen!

A futó projektek befejezésre kerülnek?

Igen, mivel ezek olyannyira el?rehaladott állapotban vannak, hogy drágább lenne felfüggeszteni a munkát és visszafizetni a támogatást, mint befejezni azokat. Nem beszélve arról, hogy számos torzóépület éktelenkedne Komáromban. Így a volt mez?gazdasági kombinát helyén épül? új múzeumot, a buszpályaudvar melletti szolgáltatóházat, a Jókai liget és a környez? utcák felújítását célzó Zöld Város Projektet, a Jókai Mór Gimnázium energetikai korszer?sítését, a saját forrásból megvalósuló óvodai játszóterek, valamint az ipari parki ún. inkubátor ház megépítését és a terület csapadékvízelvezet?-rendszerének kiépítését be fogjuk fejezni. Ezek összességében 10 milliárd forint támogatásból és 3 milliárd forint öner?b?l valósulnak meg, ez utóbbi egy részét fejlesztési célú hitelb?l fedezi az önkormányzat.

Polgármester úr, a testületi ülésen elfogadták egy új városi cég, a Komáromi Városmarketing és Turisztikai Kft. megalapítását is. Miért volt szükség erre az új társaságra?

A koronavírus járvány is megmutatta, hogy az idegenforgalom mennyire sebezhet? terület. Aki most nem lép, az végleg lemarad. Ezért most kell lépnünk, hogy érdemben fel tudjunk készülni a jöv? évi szezonra! Azt gondolom, hogy Komáromnak kiváló adottságai vannak a turizmus területén, ugyanakkor nagyok az adósságaink is e tekintetben. A városi kis- és közepes rendezvények szétdaraboltságának megszüntetése, egy jól megfogható közös arculat, márka kiépítése, új idegenforgalmi attrakciók
bevonzása, Komárom felhelyezése az országos turisztikai térképre, mind-mind el?ttünk álló feladatok.

A Monostori er?d és a Brigetio Gyógyfürd? összesen éves szinten közel fél- millió vendéget fogad, átadás el?tt van a Monostori híd, a Csillager?d és az új múzeum is. Mindezek arra köteleznek minket, hogy végre érdemben foglalkozzunk Komárom mint brand felépítésével, hogy ne csak mi tudjuk, hogy jó komárominak lenni, de évr?l évre egyre több turista is érezze ezt, és látogasson el hozzánk! A cég m?ködési költségeinek jó részét jelen költségvetési sorok egyébként tartalmazzák, csak össze kell fésülni azokat.

Polgármester úr végezetül mit üzenne a komáromiaknak a nyár további részére?

Még egyszer köszönöm a járvány idején mutatott összefogást, fegyelmezettséget! Komárom ismét példát mutatott! Legyünk azonban továbbra is óvatosak! Tartsuk be a higiéniai kézmosás szabályait, viseljük felel?sséggel az egészségügyi maszkot a zárt terekben, üzletekben, tömegközlekedési eszközökön és tartsuk be a kötelez? szociális távolságot! Ezzel együtt pihenjünk, élvezzük a nyarat, még akkor is, ha az idei egy kicsit más lesz, mint amit eddig megszoktunk! Bízzunk az egészségügyi, járványügyi szakemberek munkájában, szakértelmében, hogy egy sikeres vakcinael?állítás és oltóprogram miel?bbi beindítása után ismét felszabadultan tudjunk majd örülni egymás társaságának, és szeretett városunknak, Komáromnak. Addig is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!


2020. 07. 08.
Nagy siker? koncertet adott az Egressy Fúvószenekar

A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség ötlete nyomán a karantén id?szakot lezárva hazánk közel száz településén szólt egyszerre a fúvószene. Városunkban július 5-én a Rüdiger-tó partján.

A kezdeményezéshez erdélyi és felvidéki zenészek is csatlakoztak. Szabó Ferenc karnagy, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke elmondta, hogy a komáromiak nagyon szeretik a fúvószenét és a zenészek is már alig várták, hogy közönség el?tt játszanak. Három hetük volt erre az alkalomra felkészülni, az elmúlt év nagy slágereit adták el?. Készülnek tovább, most már ismét tudnak együtt próbálni szabadtéren, a zeneiskola mellett.

Az Egressy Fúvószenekar következ? fellépése Balatonfüreden lesz október 10-én, Komárom és Balatonfüred testvérvárosi kapcsolata jegyében. A komáromi zenészek a balatonfüredi zenekar jubileumi fesztiválján lépnek színpadra.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768