Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 14
2322245 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Petőfi Iskola


2014. 11. 20.
Remekeltek lövészeink

November 16-án Budapesten rendezték a STEYR SPORT - PeLE Kupát sportlövészetben.
A KVSE sportolói remekül szerepeltek. Az elért eredményekhez gratulálunk!

Eredmények:
10 méter légpuska 40 n?i
1. Miskolczi Julianna 415.3 ( dönt? 207.0 )
5. Nagy Dóra 408.1 ( dönt? 142.3 )

10 méter légpuska 40 junior lány
2. Szíjj Kamilla 396.7

10 méter légpuska 40 serdül? lány
2. Horváth Lea 378.0
3. Horváth Zoé 376.0
5. Bajos Gitta 366.0
6. Cseszka Nikolett 364.0

10 méter légpuska 40 serdül? fiú
8. Éri Dominik 365.0
11. Szilágyi Attila 360.0
14. Balogh Bálint 321.0

10 méter légpuska 60 férfi
2. Kapás István 618.5 ( dönt? 205.9 )

10 méter légpuska 60 ifjúsági fiú
2. Turi Zsolt 600.3


2014. 11. 17.
Értékes hagyományaink

A Komárom-Esztergom megyei Népm?vészeti Egyesület, a Sz?nyi Kulturális Egyesület és a Nemzeti M?vel?dési Intézet jóvoltából ismét sor kerülhetett a népm?vészet hetére városunkban. Népzenével, tánccal, meseel?adással, kézm?ves szerdával, kirándulással és szakmai el?adásokkal tarkított hetet tudhat maga mögött a sz?nyi Pet?fi Sándor M?vel?dési Ház. Az eseményen nem csak a résztvev?k, de az érdekl?d?k száma is évr?l-évre n?.

#v1#
Ahogy az lenni szokott, idén is citeratalálkozóval indult a népm?vészet hete. A házigazda szerepét betölt? Napraforgók citerazenekar és a Duna Népdalkör meghívását ezúttal tíz határon inneni és túli együttes fogadta el, a zs?ri elnöke, pedig a hangszer hazai nagymestere, Borsi Ferenc volt. Ahogy az egyhetes kavalkád szervez?je, Nyikus Anna fogalmazott, a találkozó valódi találkozó volt, hiszen a hangulatos, stílusában változatos bemutatkozó fellépés után az együttesek fehér asztal mellett beszélgettek tovább.

#v2#
A hét els? napján a Garabonciás Néptáncegyüttes Bozsikos csoportja tartott nyílt próbát, melyen a szül?k, nagyszül?k szép számban megjelentek, s?t az azt követ? táncházba is sokan bekapcsolódtak, táncra perdültek az apukák is. Kedden a mocsai gyermekszínpad látogatott Sz?nybe, a boszorkányos meseel?adást 115 kisgyermek nézte végig, akik kuncogásukkal betöltötték a Pet?fi Sándor M?vel?dési Házat. Az ezt követ? boszorkánybálon pedig néptánci kíséretre ropták a táncot.

#v3#
A szerda mindig az óvodásoké, a Színes Óvoda apróságainak tartottunk kézm?ves foglalkozást, ezúttal hóemberbábut készíthettek. Csütörtökön nyílt meg a Hagyomány és innováció nevet visel? kiállítás, melyen a kreatív stúdió huszonöt tagja mutatkozott be. A hagyományos kékfest? technikát alkalmazva számos újdonság született a nyári tábor során, így neszesszer, edény alátétek, gömöri csomós hímzéssel készült alkotások, maratott technikás tablósorozat vagy épp a komáromi kisleányok – mondta el Nyikus Anna.

A hét végi szakmai napokra az ország számos pontjáról érkeztek, így Kecskemétr?l, Nyíregyházáról, Budapestr?l és Gy?rb?l. A szombati napot kirándulással töltötték, mikor is ellátogattak a csornai és a höveji múzeumba.

– Vasárnap három el?adás hangzott el. Meghallgattuk Fejér Jánosné népi viseletvarrót, a gy?ri kékfest? m?hely két tagját, Gerencsér Zsoltot és Tóth Ildikót, illetve L?ricz Ágnes csipkekészít?t – tudtuk meg Nyikus Annától. A szakmai napot a Komárom-Esztergom megyei Népm?vészeti Egyesület szervezte és a Nemzeti M?vel?dési Intézet támogatta.


2014. 11. 14.
A szociális munka napja városunkban

1997 óta november 12-e a szociális munka napja. Ekkor mondanak köszönetet mindazoknak, akik áldozatkészen, szakmai alázattal végzik munkájukat. A szociális munka szolgálat, a szó legnemesebb értelmében. Hazánkban az emberek egyharmada küzd olyan problémával, ami valamilyen szociális kezelést, tör?dést igényel.

- Munkám során naponta találkozom a szociális szféra problémáival. Mi, az egészségügy területén a személyiségünkkel dolgozunk, és sokat kell tennünk azért, hogy munkánkat jól el tudjuk látni. A magas szakmai felkészültség mellett er?s lelki állapot, egyfajta pozitív bels? hozzáállás szükséges, hogy a rossz érzéseket le tudjuk rendezni magunkban, és ez ne gátolja a munkánkat, hanem arra ösztönözzön, hogy segíteni tudjunk a rászorulókon, az elesetteken, a szegényeken – mondta az ünnepségen dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester.

Ez a munka egy közösség, egy város fokmér?je, megmutatja, hogyan gondoskodik a szegényekr?l, az id?sekr?l, a támogatásra szorulókról. Dr. Molnár Attila polgármester hozzátette, Komárom önkormányzata mindent megtesz azért, hogy a szociális szférában dolgozók minden nap zavartalanul elláthassák hivatásukat. A szociális szférában dolgozók munkáját egy-egy szál virággal köszönték meg. Az ünnepi m?sorban közrem?ködött Németh Nikoletta és az Egressy Béni Zeneiskola növendékei.

Az új képvisel?-testület nemrég alakult meg, így az id? rövidsége miatt nem tudták odaítélni a Salkaházi Sára díjakat, az elismerésr?l hamarosan döntenek.


2014. 11. 13.
Egyenl? esélyekkel

Több mint 3000 magyarországi település, köztük Komárom is elkészítette Helyi Esélyegyenl?ségi programját. Az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 „Esélyegyenl?ség-elv? fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása" cím? kiemelt projekt keretén belül a helyi esélyegyenl?ségi programok elkészítésében a Türr István Képz? és Kutató Intézet (TKKI), mely az Emberi Er?források Minisztériumának (EMMI) feln?ttképzési és módszertani háttérintézménye, az önkormányzatok számára mentori szolgáltatás és szakmai képzés formájában nyújtott segítséget. Ezáltal az önkormányzatok országszerte egységes elvek mentén készítették el programjaikat.

Komárom Helyi Esélyegyenl?ségi Programja

Komárom Város Önkormányzata fontos feladatnak tekinti lakosságuk életmin?ségének folyamatos javítását, a társadalmi szolidaritás megteremtését, a hátrányos helyzet? csoportok felzárkózási esélyeinek biztosítását. Legf?bb célként a lakosság és az intézmények illetve egyéb szervezetek összefogásának er?sítését t?zték ki, ennek szellemében dolgozták ki a dokumentumot.

A Helyi Esélyegyenl?ségi Programmal kapcsolatban Dr. Molnár Attila polgármester az alábbiakat nyilatkozta:

„Komárom a fejlett települések közé tartozik és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez így is maradjon. Kiváló elhelyezkedésének köszönhet?en megfelel?en tudjuk kiszolgálni a településünkre érkez? befektet?ket, ezáltal javítani tudjuk a foglalkoztatottsági mutatónkat. A Helyi Esélyegyenl?ségi Program (HEP) kidolgozáskor nagy hangsúlyt fektettünk a hátrányos helyzetben lév? társadalmi csoportok elemzésér, az intézkedési tervben pedig olyan feladatokat dolgoztunk ki, amelyek végrehajtása által ténylegesen javulhat a jelenlegi életmin?ségük, illetve igyekszünk megkönnyíteni a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást is.

A gazdasági válság hatásai a mai napig érezhet?k. Több elszegényed? család életében merülnek fel lakhatási problémák, ezért célunk úgynevezett krízislakásokat kialakítani, amelyek lehet?vé teszik, hogy gyermekek ne kerüljenek állami gondozásba. Kiemelten figyeljük a képzési és átképzési lehet?ségeket, amelyek segítségével a munkanélkülieket vissza tudjuk segíteni a munkaer?-piacra. Célunk, hogy a képzések mellett külön pályaorientációs tanácsadással, motivációs tréningekkel és reintegráló foglakozásokkal segítsük a munkába állás folyamatát. Fontosnak tartjuk a szociális biztonság megteremtését, valamint a közösségi élet er?sítését, amelyet a civilszervezetek, az egyházak és intézmények, valamint a lakosság bevonásával együtt érhetünk csak el. Kiemelten kezeljük a város egészségügyi prevenciós programjait. Többek között ingyenesen biztosítjuk a HPV oltást a kijelölt korosztályú gyermekek számára.

A „Van mit tisztáznunk!” elnevezés? program keretén belül er?sítjük a komáromi lakosság környezettudatos szemléletmódját, illetve igyekszünk tisztán tartani városunkat. A „Kincset ér” program segítségével a gyermekek komplex, hosszú távú egészségügyi ismereteit és tapasztalatait igyekszünk b?víteni. Minden egyes tanévben 1-1 témakört jelölünk ki évfolyamonként. Több csatornán keresztül több szemszögb?l világítjuk meg az adott témát, ezáltal a gyermekek már óvodás koruktól kezdve egész évben folyamatosan találkoznak az egészséges életmód szemléletével, így rögzül és a gyakorlati tudnivalók is beépülhetnek a gyermekek hétköznapjaiba. Bízom abban, hogy a HEP megvalósítása által létre tudjuk hozni az esélyegyenl?ség alapfeltételeit.”

Mik azok a Helyi Esélyegyenl?ségi Programok?

Az esélyegyenl?ség és az egyenl? bánásmód elvének betartása a hazai társadalom jogos elvárása, amelynek megfelel?en a TKKI a 321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltak alapján nyújtott támogatást az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 kódszámú projekt keretében.

A helyi esélyegyenl?ségi programok lokális keretek között tartalmazzák a célcsoportok: mélyszegénységben él?k, romák, gyerekek, n?k, id?sek, fogyatékkal él?k részletes helyzetelemzését. A vizsgálat által megfogalmazásra kerültek a legf?bb problémák. Az önkormányzat a felmerül? nehézségekre – a TKKI közrem?ködésével – a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal együttm?ködve célcsoportonként különböz? intézkedési terveket dolgozott ki, amelyeket öt éven belül megvalósítanak, és amelyeket kétévenként felülvizsgálnak.

A Türr István Képz? és Kutató Intézet

A TKKI f? célkit?zései között szerepel a társadalmi mobilitási folyamatok támogatása, a területi és társadalmi különbségek csökkentésének el?segítése, valamint a szegénységben él?k helyzetének javítása. A felzárkózás el?segítéséhez kapcsolódó programok kidolgozásában és megvalósításában meghatározó szerepet tölt be az Intézet. Ma Magyarországon ebben a témában a legkompetensebb szerepl?k között tartják számon. A projekt keretén belül a TKKI térítésmentes felkészít? képzéseket szervezett az önkormányzatok közalkalmazottai számára a HEP megírásának el?segítése érdekében.
A projekt részeként 2013. szeptembere és decembere között országszerte több mint 50 alkalommal rendeztek meg szakmai workshopokat, m?helybeszélgetéseket. A rendezvények lehet?séget teremtettek az esélyegyenl?ségi politika alapelveinek és a kapcsolódó intézkedéseknek a megismerésére. Nagy hangsúlyt fektettek az önkormányzatok és az esélyegyenl?séget képvisel? civil szervezetek, alapítványok közötti párbeszédre, kiemelve a már elkészült programok során megvalósuló helyi jó gyakorlatokat.

Országos célok

A helyi esélyegyenl?ségi programok célkit?zése, hogy Magyarország minden egyes polgára, minden településen, egyenl? társadalmi esélyekkel rendelkezzen, és jogainak érvényesítése közben egyenl? bánásmódban részesüljön. Így történelmi jelent?ség? eredmény, hogy a TKKI mentorhálózata segítségével az ország településeinek 95%-a rendelkezik ilyen programmal.
Az egységes elvek mentén kidolgozott programok lehet?vé teszik, hogy országosan is nyomon követhet? legyen a célcsoportok helyzetének változása, így a lokálisan elért eredmények hozzájárulnak az országos projekt sikeréhez.

A projekttel kapcsolatban további információkat a www.esely.tkki.hu-n olvashatnak.


2014. 11. 13.
Rangos sportdíjat kaptunk

November 11-én délel?tt Turi Bálint alpolgármester és Vizeli Csaba, a Komáromi Kulturális Sport és Szabadid? Nonprofit Kft. ügyvezet?je vette át a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetségének díját a f?városi Magyar Sportok Házában.

Az 1991-ben alakult szövetség annak érdekében jött létre, hogy a sportlétesítmények fejlesztése szakmai alapon történjék. Az évek során több hazai településen komoly létesítmények épültek, vagy estek át felújításon régebbi tornatermek, sportcsarnokok, uszodák, és sportpályák. Városunkban egy ilyen átépítés során a MOL városrészben található egykori étkezdéb?l alakítottunk ki egy minden tekintetben a kor elvárásainak megfelel? modern l?teret. Városunk els?sorban ezen l?tér megépítéséért kapta a díjat.

A szövetség elnöksége elismer?en szólt további olyan a helyi sport területét érint? fejlesztésr?l, mint a városi ingyenes úszásoktatási program bevezetése, vagy épp a m?füves pálya megépítése.

A szövetség a díj adományozásával Komárom Város Önkormányzatának a sportlétesítmények fejlesztésére irányuló magas szakmai színvonalú munkáját ismerte el.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768