Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 10
2272116 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templom


2015. 04. 27.
Ünnepi testületi ülés a Tiszti Pavilonban

Április 26-án Észak és Dél Komárom képvisel?-testületeinek közös ünnepi ülésével kezdetét vette a 24. Komáromi Napok. A észak-komáromi Tiszti Pavilon dísztermében rendezett ülésen került sor az idei díszpolgári címek, valamint a pro urbe és a polgármesteri díjak átadására is.

Az ünnepi ülésen Észak Komárom polgármestere, Stubendek László köszönt? szavai után dr. Molnár Attila polgármester, és dr. Kancz Csaba kormánymegbízott szólt a megjelentekhez.

A következ?kben Komárom Város jegyz?je, dr. Ströcker Renáta ismertette a Díszpolgári kitüntet? címre, valamint a Pro Urbe Díjakra és a Polgármesteri Díjra vonatkozó határozatokat.

Komárom Város Önkormányzat Képvisel?-testülete 2015. évben Komárom Város Díszpolgára címet adományozott Nemes Andrásnénak, a Kecskés László Társaság kuratóriumi elnökének. Pro Urbe Díjban idén Miskolczi Julianna Európa bajnok sportlöv?, Másik Lehel zeneszerz?, György Károlyné Rabi Lenke a Jókai Mór Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója, helytörténész, Nagy Judit képz?m?vész, és Potháczky Mária a Bozsik József Általános Iskola igazgatón?je részesült. Polgármesteri díjat kapott Egyed László versmondó, Tonomár István a Jókai Mozi nyugalmazott igazgatója, és a Komáromi Úszóklub Sportegyesület.

Észak-Komárom városvezetése a következ? személyeket, szervezeteket tüntette ki idén: a Római Katolikus Egyház, Komárom, Daniela Kallós Belokostolská, Dr. Erdélyi Zsuzsanna, Harmat Rudolf, JUDr. Vincent Heged?š, Ing. Pisár Matej, Ruži?ka Zsuzsanna, Rigó Pál, a Komáromi Charita (Karitász) Nonprofit Szervezet, a Komáromi Önkéntesek Csoportja, és a Komáromi Szalon.

Nemes Andrásné

A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola elvégzése után a Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta tanulmányait.

1977-t?l a Lenfonógyár dolgozója, osztályvezet?je,1981-t?l f?könyvel?je, majd 1988-tól mint a gyár igazgatója tevékenykedett. Innen is ment nyugdíjba 2010-ben.

1998-ban a komáromi református egyházközség presbiterré választotta.

2001-t?l a Kecskés László Társaság kuratóriumának elnöke.

2002-t?l a Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara ellen?rz? Bizottsága tagja, 2011-t?l elnöke.

A Kecskés László Társaság Nemes Andrásné elnöklése alatt 12 könyvet adott ki a felvidéki kitelepítésr?l és a deportálásokról, 10 alkalommal szervezték meg a felvidékiek országos találkozóját, emlékm?vet állítottak a ki?zetett családok tiszteletére.

A fiatalok történelemtudását is fejlesztend?, a Magyarock Dalszínház közrem?ködésével életre hívták a Fehérlaposok cím? rockoperát. A darabot sikerrel játsszák a Felvidéken és Magyarországon egyaránt.

A Társaság a felvidéki településeken elkezdte az emléktábla állítási programot is.

A Kecskés László Társaság igyekszik meg?rizni a szekeresgazda hagyományokat is, ezért 2003-ban 25 korh? mellényt varrattak. Ezeket a református konfirmáló gyermekek az ünnepélyes fogadalomtételükkor öltik magukra. 2008-ra elkészítették a teljes szekeresgazda ruházatot is.

2007-ben Komárom-Esztergom megyéért díjat, 2010-ben Pro Urbe Komárom emlékérmet kapott a Társaság, 2013. évben pedig Megyei Príma Külön Díjban részesültek.

Nemes Andrásné évtizedeken át végzett kimagasló közéleti munkájáért, a felvidéki kitelepítettek emlékének felkarolásáért 2013. évben Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Áder János köztársasági elnökt?l. A Komárom Város Díszpolgára címmel most városunknak is lehet?sége van megköszönni eddigi tevékenységét.

Komárom Város Önkormányzat Képvisel?-testülete a 2015. évben Komárom Városért Emlékérmet adományozott Miskolczi Julianna részére.

2004. január 01-én igazolt a Komárom Városi Sportegyesületbe versenyz?nek, mint sportlöv?. Már egy évvel kés?bb a Tallinban rendezett Európa Bajnokságon, negyedik helyezést ért el.

A sajnálatos sportsérülések és az örömteli gyermekáldás miatt, egy id?re háttérbe szorult a versenyz?i karrierje.

2013 nyarán jelent?s fordulat következet be sportpályafutásában, mert ekkortól tölti be a Sportlöv? szakosztály vezet? edz?i tisztségét.

Az új infrastrukturális lehet?ségek, az új fedett l?tér, és a kemény munka meghozta gyümölcsét: a 2014. március 5-én a Moszkvában rendezett Európa bajnokság dönt?jében l?tt új Európa csúccsal Miskolczi Julianna Európa bajnoki címet szerzett. Ez az eredmény azért is kimagasló, mert 21 év után állhatott ismét magyar n?i versenyz? európai dobogó csúcsán.

2004. óta foglalkozik a Komárom Városi Sportegyesület fiataljaival utánpótlás edz?ként, ahol nagy lelkesedéssel és odaadással neveli a jöv? sportlöv?it.

A gyermekek iránti elkötelezettsége, szeretete és az átadott tudása visszaigazolást nyer: tanítványai szép eredménnyel szerepelnek a különböz? országos versenyeken.

Mindezen elfoglaltságok mellett még segíti, a Nemzeti Válogatott utánpótláskorú gyermekek edz?táboroztatását, versenyre való felkészítését is.

Legfontosabb céljához, az olimpiai kvóta megszerzéséhez sok sikert kívánunk, eddig elért eredményeit pedig a díj átadásával köszönjük meg!

Másik Lehel

Komáromban született. Itt járt általános iskolába és itt végezte el a zeneiskolát is zongora szakon. Piliscsabán gépésztechnikumban érettségizett, majd a Liszt Ferenc Zenem?vészeti Egyetem hangszerész-képz? iskolájában végzett 2000-ben zongorakészít?ként.

Ezzel párhuzamosan egy blues-zenekarban orgonán játszott és vokálozott, 1995 és 1999 között. 2002 óta a komáromi Magyarock Dalszínház oszlopos tagja, korrepetitora, zenei vezet?je. Kiemelked? alakításaival három fesztiválon is díjat szerzett.

2004 ?szén Molnár Árpáddal közösen újrahangszerelte a Kormorán együttes „A betlehemi csillag” cím? darabját, 2006 végén pedig már a Dalszínház saját stúdiójában készült el „A betlehemi csillag” cd változata Másik Lehel irányításával és hangmérnöki munkájával.

Több kisebb zenés m?sor és aláfest? zene készítése után „Az aranyember” cím? musical volt az els? nagyobb, önálló munkája, melyet nagy szakmai elismerés övezett. Második saját darabja a Klapka cím? rockmusical.

2010-ben a Madách Színház Musical pályázatának dönt?jébe jutott „A púpos” cím? darabja melyet Paul Feval (pól fövál) regénye alapján készítettek, s ezt követ?en nagysiker? színpadi bemutatón mutattak be.

Ezzel párhuzamosan szerz?társával már dolgozott a „Fehérlaposok” címet visel? rockoperán, mely a felvidéki kitelepítések témakörét dolgozza fel egyedülálló stílusban. A rockoperát a Felvidéken és hazánkban is nagy sikerrel játsszák.

Kiemelked?en sikeres a 2013-ban a Madách Színház második Musical Pályázatára készült Shakespeare III. Richárd cím? m?vét feldolgozó zenés darabja is.

2014. decembere óta a gy?ri Nemzeti Színházban a „Jézus Krisztus Szupersztár” cím? darabban Jézus szerepét játssza.

A Díj odaítélésével köszönjük eddigi tevékenységét és kívánunk még hasonló sikerekben gazdag életutat!

György Károlyné Rabi Lenke

1988-ban magyar-történelem szakos tanári, és könyvtárosi diplomával iskolai könyvtári szaktanácsadóként helyezkedett el a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtárban. 2003-tól nyugdíjba vonulásáig a városi könyvtár igazgatója volt.

1991 óta foglalkozik a Jókai- és helyismereti gy?jtemény gondozásával, és helyismereti tájékoztatással. A meglév? állományt az elmúlt évek során sikerült a duplájára gyarapítania. Helyismereti tevékenységét az ország határain belül, és külföldön is ismerik és elismerik. Szakmai kapcsolatai vannak osztrák, szlovén, szlovák kutatókkal, és határon túli magyar kollégákkal. Az els? helyismereti kiállítása a könyvtár 40 éves jubileumi tárlata volt. Ezután kollégáival elindította a Könyvtári Minitárlat sorozatot.

2004-ben, Jókai Mór halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett Jókai emléknap egyik f? szervez?je volt. Ugyanebben az évben indította útnak a könyvtár Irodalmi Kávéház sorozatát.

2006-ban, az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának dokumentumkiállításával megalapozta a városi könyvtár digitális dokumentum gy?jteményét.

A gyermekolvasók hazaszeretetre nevelését, a szül?földhöz kapcsolódását célozta az a helyismereti kalandozásnak nevezett program, melyet 2008-ban a Mátyás király évre, 2009-ben a szabadságharc évfordulójára állítatott össze.

Szerkesztésében jelent meg a könyvtár két Jubileumi évkönyve. 1994-t?l 1996-ig szerkesztette „A Komárom város általános és középiskoláinak közös értesít?jét”, továbbá közrem?ködött több helyi és országos kiadvány összeállításában, szerkesztésében is.

Részt vett a 2008/2009-es „Könyvtárak a XXI. században” címet visel? úniós pályázat szakmai el?készítésében. A pályázat eredményeképpen megújult a könyvtár számítógépparkja, a honlapja, és sor került újabb szolgáltatások bevezetésére is.

Alapítója és elnökségi tagja a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének. Az egyesület évente magas színvonalú szakmai konferenciákat, módszertani továbbképzéseket szervez.

2007 óta tagja a Publika Könyvtári Körnek, amely a nemzetközi, és a hazai könyvtártudománnyal foglalkozik.

Nagy Judit

Sz?nyben született. Gyermekévei óta fontos számára az a természet- és emberközelség, amiben Komáromban és környékén része lehet. Számára ez az alkotás örömének forrása, ami élete irányt?je.
1997-ben, gazdag útravalóval végzett Egerben, rajz-német szakos tanárként. Egy évig tanított gyermekeket rajztagozatos iskolában és alkotó-táborokban. Képei ebben az id?ben f?ként az olaj- és akvarellfestészet jegyében születtek, majd ezzel párhuzamosan egyre nagyobb teret kapott életében a t?zzománc.

1998-ban M?hely Galériát nyitott Komáromban, melyet f?ként a t?zzománcnak szentelt. Itt, a helyszínen készített munkái mellett számos hazai m?vész alkotását mutatta be. Mindemellett kiállítások és m?vészeti rendezvények szervezésével foglalkozott egészen 2002-ig, kisfia születéséig. 2004 óta otthoni m?helyében dolgozik.

A t?zzománc technika kimeríthetetlenül gazdag világával 1996-ban találkozott el?ször. Ebben a m?fajban, - a festészet és grafika határmezsgyéjén- találja leginkább otthon magát az alkotásban. Vallja, hogy a „A képteremtés folyamata - és a kép maga - teret nyit a látható és a láthatatlan világok között.”

Örök inspiráció ez számára, melyb?l sajátos, izgalmasan sokszín?, életigenl? alkotások születnek.

Potháczky Mária

1974-ben szerzett tanítói diplomát és ugyanebben az évben kezdett el dolgozni a Sz?nyi Bozsik József Általános Iskolában. 2005-t?l az intézmény igazgatóhelyettese, 2008-tól pedig az igazgatója.

Munkáját els? perct?l kezdve hivatásként éli meg, tanítványaitól – ugyanúgy, mint önmagától – fegyelmet, színvonalas munkát követel, igényességre nevel. Gyermekszeretete nem elnéz?, hanem az átadni, hatni tudó magatartásban nyilvánul meg.

Temperamentuma, határozott egyénisége lehet?vé teszi, hogy vezet?ként is a professzionális, a kor követelményeinek megfelel? munkát végezzen. El?reviv? véleménye, meglátásai nagyban hozzájárulnak az intézmény sikereihez, ahhoz, hogy mind a kollégák, mind a tanulók örömmel lépjenek be az iskolába.

Megfontolt, ugyanakkor rugalmas jelleme lehet?séget ad arra, hogy az iskola tovább er?södjön, a diákok és a tanárok örömmel vegyenek részt a tanórán kívüli tevékenységekben, ezzel is er?sítve az iskola megtartó erejét.

Az intézmény el?tt álló célok elérésére, a feladatokra úgy ösztönzi munkatársait, hogy közben saját képességeiket is kibontakoztathassák, ötleteiket megvalósíthassák.

Az iskola hosszú évek óta töretlen népszer?sége, az onnan kikerül? gyermekek kés?bbi eredményei, a tantestület elenyész? fluktuációja jól mutatja, hogy Potháczky Mária egyénisége, munkabírása, menedzseri képességei meghozták a várt eredményt.

A város közösségi életében is aktívan részt vesz: 8 évig volt a város képvisel?-testületének tagja és az Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság Elnöke.

Ezen kívül alapító tagja és hosszú ideig alelnöke volt a Sz?nyi Kulturális Egyesületnek, mely szervezi a városrész kulturális életét, felkarolja az id?seket és a fiatalokat egyaránt.

F? szervez?je és rendez?je a sz?nyi városrész ünnepi megemlékezéseinek.

Sok éven át tartó kiemelked? pedagógiai munkájáért és igényes iskolaigazgatói tevékenységéért a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere 2010-ben Arany Katedra Emlékplakettet adományozott számára.

Az intézmény dolgozói, tanulóinak szülei, városunk lakói sokévi kimagasló pedagógiai és közösségi munkája elismeréseként javasolták részére a Pro Urbe Komárom Díj odaítélését.

A képvisel?-testület a Komárom Város Önkormányzata kitüntetéseir?l, díjairól szóló önkormányzati rendeletével a város társadalmi gazdasági oktatási közm?vel?dési, m?vészeti, sport egészségügyi, és szociális életének, valamint a komáromi gyermek- és ifjúságvédelem területén kiemelked? teljesítményt nyújtó szervezet, személy vagy csoport tevékenysége elismerésére Polgármesteri Díjat alapított. Komárom Város polgármestere a díjat az idei évben három személynek ítélte oda.

Egyed László

1941-ben született Sajókeresztúron.

Az általános iskolát szül?falujában, a középiskolát Miskolcon végezte. A középiskolai magyartanárának köszönhet?en már fiatalon megérintette a vers szeretete. Az iskolai ünnepélyeken, szavalóversenyeken már akkor rendszeresen részt vett.

Katonai szolgálata után a Vám- és Pénzügy?rségen helyezkedett el majd innen is ment nyugdíjba. Szabadidejében mindig szívesen tanult verseket és a versírással is próbálkozott.
Nyugdíjba vonulása után több helyr?l is kapott felkérést, ahol lelkes szavalataival kivívta környezetének elismerését. A komáromi Jókai Mór Könyvtár Irodalmi Kávéház cím? rendezvénysorozatában az általa összeválogatott és el?adott költeményeket hallgathatta meg a versszeret? publikum.
Budapesten, a Vám- és Pénzügy?rség országos nyugdíjas találkozóin éveken keresztül szórakoztatta szavalatával az ott megjelenteket.

Szavalóversenyeken is részt vett az ország több pontján. Elismerést kapott Szolnokon, Esztergomban pedig az 50-70 évesek részére rendezett versmondó versenyen 2009-ben 1. helyezést ért el.
Gratulálunk, a továbbiakban jó egészséget kívánunk!

Komáromi Úszóklub Sportegyesület

Szeidl Balázs 2010-ben hozta létre a Komáromi Úszóklub Sportegyesület els? csapatát, akikkel id?t, fáradtságot nem kímélve végezték napról-napra a legkorszer?bb edzéstervek szerint a tréningeket. A sportegyesületben az els? pillanattól kezdve kitartó, küzdelmes munka folyt és a befektetett energiának lassan megjöttek az eredményei.

A klub létszáma folyamatosan n?tt, új csoportok alakultak. A „Minden komáromi gyermek tanuljon meg úszni” önkormányzati program óvodásai és a Both Úszóiskola csemetéi bevonásával kialakult az ideális sportegyesületi struktúra. Szeidl Balázst edz?ként el?ször Szabó Péter testnevel? tanár, majd Péter édesanyja, Weiszengruber Anikó segítette, kés?bb Szakál Bence is az edz?i csapathoz csatlakozott. Szeidl Balázs, az egyesület elnöke, vezet? edz?je, a kardinális kérdések mellett odafigyel a részletekre is.

A gyerekekkel, az egyesületi tagokkal közösen kabalafigurát választottak, Orkát, a kardszárnyú delfint. Kidolgozta az egyesületi motivációs programot és a jutalmazási rendszert. Minden évben ünnepélyes körülmények között bankettet rendeznek, amelyen értékelik az éves munkát, ismertetik az eredményeket a versenyz?kkel a szül?k és meghívott vendégek társaságában.

Van mit értékelni!

Tanítványaik 2011-t?l versenyeznek és fokozatosan hozzák a jobbnál jobb eredményeket. El?ször a megyében, majd regionális, országos szinten és nem utolsósorban a Magyar Úszószövetségben is felfigyeltek a komáromi eredményekre. Versenyz?ik halmozzák az érmeket a különböz? szint? versenyeken. A Magyar Úszószövetség korosztályos ranglistáin el?kel? helyeket foglalnak el. A Diákolimpia országos dönt?jében 2013-ban Szabó Dávid az 50 méteres hátúszásban ezüstérmes, 2014-ben Nagy Nikoletta bronzérmes lett. 2015-ben négy versenyz? bejutott az országos dönt?be, Rózsavölgyi Donát a Magyarország Úszó Diákolimpia bajnoka lett 50 méteres mellúszásban. Orbán Gréta pedig, bronzérmes lett 100 méteres hátúszásban.

Ez a felsorolás csak töredéke a szinte megszámlálhatatlan kiváló eredménynek.

Komárom város hírnevét öregbítik ezek a nagyszer? trófeák. Gratulálunk, a sportegyesületben folyó munkához és további sok sikert kívánunk!

Tonomár István

1952-ben született Budapesten, de mindössze fél éves volt amikor családja, édesapja áthelyezése révén Komáromba költözött.

1971-t?l a Lenárugyár dolgozója, 1973-t?l 1975-ig katonai szolgálatot teljesített.

1975-t?l 1979–ig a Csokonai M?vel?dési Központban dolgozott – aktívan részt vett a Szabadtéri színpad és a Komáromi Kisgaléria, valamint a Kamaraterem építésében.

1979-ben került a Megyei Moziüzemi Vállalathoz, ahol a városunkban lév?, komáromi Jókai Mozi vezet?je lett. Rendszeresen megszervezte a mozi évfordulós ünnepségeit (1980, 2000, 2005).

Filmklubokat vezetett, az iskolamozit pedig a mai napig szervezi a város diákjainak.

Közönségtalálkozókra olyan neves rendez?ket, színészeket sikerült meghívnia városunkba mint Bacsó Pétert, Kállai Ferencet, Eperjes Károlyt, Cseh Tamást, Reviczky Gábort, Koltai Róbert.

Nevéhez f?z?dik az autósmozi, és a kamaramozi létrehozása, üzemeltetése.

1980-as években kihelyezett vetítéseket tartott hétköznapokon és hétvégeken hordozható filmvetít? gépen Herkály puszta, Thaly (thali) puszta, Koppánmonostor, Boldogpuszta, Sz?kepuszta településrészeken és a
Fenyves Táborban táborozó gyermekeknek.

Családi mozifilmekkel kovácsolta össze a kicsiket és nagyokat a Barátság lakótelepen a „nagyjátszón” szervezett szabadtéri vetítésekkel. Részt vett a lakótelepen az esti futások megszervezésében.

Középiskolás kora óta (1968) ír verseket, veti papírra gondolatait.

2010-ben saját ötletéb?l sikerült megjelentetni az Els? Komáromi Antológiát, amelynek szerkesztésében is aktívan részt vett és jelentek meg benne versei.

Tagja a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, ahol aktív segít?ként tevékenykedik. Önzetlenül segíti a Komáromi Szakállas Klub és Barátai Komáromért Közhasznú Egyesület rendezvényeit, többek között a rászorultaknak szervezett KOSZA - Mikulás délutánt.


2015. 04. 24.
Egyre több baba születik

A városvezet?i szolgálatnak vannak nehéz oldalai, de örömteli pillanatai is. Ilyen az, amikor a város újszülötteit köszönthetem - mondta dr. Molnár Attila polgármester azon az eseményen, amelyre már harmadszor került sor.

- Tavaly ?sszel vet?dött fel a gondolat, hogy a korábban is biztosított 100 ezer forintos támogatáson túl, egy kis ajándékkal még személyesebbé tegyük a kapcsolatot a komáromi családokkal - kezdte üdvözl? beszédét a polgármester.

A babáknak és szüleiknek szervezett kis ünnepségen egyre több család vesz részt. Az els? két alkalommal a jelenlév?k elfértek a kis házasságköt? teremben, mostanra pedig a dísztermet is megtöltötték.

- Pozitív tendencia indult meg városunkban. 2006 és 2010 között 100-110 kisgyermek született, tavaly már 149-en látták meg a napvilágot Komáromban - tudtuk meg dr. Molnár Attila polgármestert?l. Idén március végéig pedig összesen 51-en születtek.

Az eseményen részt vett Magyarország érdemes m?vésze, Koltay Gábor filmrendez? is. Városunk díszpolgára elmondta: két gyermeke és két unokája van.

- Minden gyermekre, minden jó magyar emberre szükség van. Úgy t?nik, ebben a városban évr?l évre jobbak a gyermekvállalás feltételei. Vallom, hogy egy gyerek nem gyerek, két gyerek, nem gyerek! Három gyereket kell nevelni! Ha újra kezdhetném az életemet, akkor nem állnék meg két gyereknél - vélekedett Koltay Gábor.

A rendez? hozzátette: az élet egyetlen értelme a gyermekvállalás, a jó magyar emberek nevelése.

- Drága apukák! Soha ne legyetek fáradtak, ha a gyermeketek azt kéri, játsszatok, focizzatok vele. Ezek az évek olyan gyorsan elillannak, kés?bb pedig nagyon nehéz bepótolni az elmulasztott perceket - fogalmazta meg jó tanácsát Koltay Gábor.

Az esemény végén dr. Molnár Attila elmondta azt is, hogy a támogatási rendszert, vagyis a 100 ezer forintos kelengyepénzt és a kismamák ingyenes utazását a jöv?ben is szeretnék megtartani.


2015. 04. 24.
A XXI. század lelete került el? Sz?nyben

A történelem során másodszor ünnepelték meg városunk területén Róma megalapítását. El?ször 248. április 21-én, majd pedig 2015. április 21-én. Az ünneplésre az adott alkalmat, hogy el?került a második sz?nyi törvénytábla, amit dr. Borhy László régész, ásatásvezet? a 21. század leletének nevezett!

Tavaly november 7-én Kiss Attila, aki tevékenységével 1992 óta segíti a régészek munkáját, éppen hazafelé tartott a gátépítést megel?z? feltárásokról, amikor a kezében tartott és véletlenül bekapcsolva felejtett fémkeres? hangos sípolással jelzett.

- Egy újabb bronzra vésett törvénytábla töredék került el?. Ugyan kivésték bel?le, de azért sikerült kibet?zni a kibocsátó császár nevét. Philippus Arabbs 244. és 249. között uralkodott. Ekkor, vagyis 248. április 21-én ünnepelték Róma megalapításának ezredik évfordulóját - mondta dr. Borhy László professzor.

A földb?l a tábla hat töredéke került el?, ebb?l három egymáshoz illeszkedik. A páratlan lelet példátlan gyorsasággal a Klapka György Múzeumba, majd az ELTE Régészettudományi Intézetébe került. Több vizsgálatnak is alávetették, elektormikroszkóppal is megnézték.

- Kiderült, hogy a táblát el?re megvonalazták, meghúzták az oldalsó margót, majd a derékszög? vízszintes vonalakat. A bet?khöz el?ször a függ?leges vonalak készültek el, majd összekötötték az N és H bet?ket, megvésték a T és az L szárait, utoljára készültek el a kerek vonalvezetés? bet?k. El?került a tábla jobb fels? saroktöredéke, melyb?l látjuk, hogy a táblát furatokkal er?sítették a falra. Az oldalsó szegélyen pedig fennmaradt a készít? szignatúrája - magyarázta az intézményigazgató.

A második sz?nyi törvénytábla kibocsátási id?szaka már az ókori történetírásnak is fehér foltot jelentett. A most el?került lelet hozzásegíti a szakembereket e néhány év megértéséhez.

- 1930-ban került el? az els? sz?nyi törvénytábla, a szenzáció jelleget az adja, hogy annak megtalálási helyéhez nagyon közel került el? a második. Valószín?sítjük, hogy ezeket a táblákat a parancsnoki épületek falára helyezték ki. A törvénytábla a katonáknak biztosított privilégiumokat. A m?faja érdekes, egy párbeszédet rögzít a katonák és a táborba látogató császár között - tudtuk meg a professzortól.

Dr. Borhy László elmondta azt is, hogy nem olyan régen Bulgáriában el?került a sz?nyi törvénytábla szövegével megegyez? tábla, így feltételezik, hogy ezeket minden katonai tábor parancsnoki falára kihelyezték.


2015. 04. 24.
Nyílt napot tartott az új beruházó

A lengyel Alumetal vállalatcsoport a negyedik legnagyobb európai gyártó az alumíniumöntvények termelésében és részese az autóipari beszállítói láncolatnak is. Komáromban építik fel eddigi egyetlen külföldi gyáregységüket, ahol a legmodernebb technikai eljárást alkalmazzák majd. A cég vezet?i a Monostori er?dben tartottak tájékoztatót a vállalatról és a munkafolyamat jelenlegi állásáról.

- Sok helyszínt megnéztünk Magyarországon, ezek közül Komárom földrajzi fekvése volt a legjobb, emellett ki kell emelnem a városvezetés nyitott, közrem?köd? hozzáállását is. A beruházás már tart, jelenleg zajlanak a dokumentációs, engedélyeztetési folyamatok. Az építkezést szeretnénk az idén elkezdeni. Jöv? június-júliusban már termelnünk kell – mondta Krzysztof Blasiak az Alumetal A.S. igazgatósági alelnöke.Az éves termelés 60-65 ezer tonna között mozog majd. A beruházás a munkahelyteremtés szempontjából is nagyon fontos.

- Összességében száz f?t meghaladó felvétellel számolunk. A kohászati szaktudás el?nyt jelent, a kulcsszemélyzet pedig külföldön szerzi majd meg a gépkelezéshez szükséges ismereteket. Európa legmodernebb alumíniumötvözet-gyártó üzeme lesz a komáromi – tudtuk meg az Alumetal Group Hungary Kft. gyárigazgatójától, Désvári Zoltántól.

A tíz milliárdos beruházás nem csak Komárom, de az ország és Európa szempontjából is kiemelked?.

- 1998 óta nem volt példa arra, hogy gyár épüljön Komáromban. Eszközeinkkel azon leszünk, hogy ezt a folyamatot el?segítsük. Úgy tudjuk, hogy nyáron befejez?dhet az engedélyeztetés, így az építés is megkezd?dhet. Addigra mi is végzünk a terület közm?vesítésével – tette hozzá dr. Molnár Attila polgármester.

A munkahelyteremtés és a helyi adóbevételek szempontjából egyaránt fontos, hogy a lengyel cég miel?bb elkezdhesse a termelést. Az eseményen dr. Kancz Csaba kormánymegbízott is részt vett, aki elmondta: a kormányzat célkit?zése, hogy minél több munkahely létesüljön hazánkban és a megyében. Azért alakították át a segélyezési és a támogatási rendszert, hogy a munkahelyteremt? cégeket segítsék.

Az Alumetal vállalatcsoport három termel?üzemmel rendelkezik Lengyelországban. Komáromban els? külföldi, egyben legmodernebb gyáregységüket építik fel.


2015. 04. 23.
Tabuk nélkül a drogokról

A figyelemfelkeltés volt a célja annak a drogprevenciós el?adásnak, amit április 22-én tartottak az Arany 17. Rendezvényközpontban. A programon az általános iskolák fels? tagozatosai vettek részt.

Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek egyre fiatalabb korban kerülnek kapcsolatba a drogokkal.

- Külön szeretném megköszönni a két pedagógusnak, Konrád Antóniának és Kozenkowné Kiss Katalinnak, hogy a TÁMOP programban pályáztak erre a prevenciós el?adásra, mert véleményem szerint többet kell beszélni a drog veszélyeir?l. Komárom már nem csak tranzit-, de célállomása is a keresked?knek - mondta dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester, aki hozzátette, hogy a szül?ket is alaposan informálni kell ebben a témában. A fiatalok szerint is hasznosak az ilyen el?adások.

- A 13-14 évesekre bárhol és bármikor leselkedhet veszély. Az iskolában volt egy el?adás is, ahol interaktív formában beszéltek a drog veszélyeir?l - tudtuk meg Kocsis Andrástól.

A konzultációval és vetélked?vel tarkított programra a kistérség általános iskoláinak hetedik és nyolcadik osztályos tanulóit várták.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768