Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 9
2272824 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Petőfi Iskola


2012. 07. 30.
Így m?ködnek majd a járások

Elfogadták az új járási hivatalok feladatköreit, kormánydöntés született a járások és a jegyz?k közti feladatmegosztásról is. Czunyiné dr. Bertalan Judit Komárom-Esztergom megyei kormánymegbízottal a 2013. januárjától induló közigazgatási rendszerr?l beszélgettünk.

- Jöv?re indul a járási rendszer, de sokan még azt sem értik, hogy miért vált szükségessé a területi közigazgatás ilyen mérték? átszervezése. Mi volt az indok?

- A kormányhivatalok felállításával 2011-ben egy folyamat kezd?dött el, amely a járási hivatalok létrejöttével tovább egységesíti és hatékonyabbá teszi az államigazgatási szervek munkáját. Az államigazgatást a végrehajtó hatalom részeként az elmúlt húsz évben a jegyz? képviselte a településeken, de ez a gyakorlatban egy rendkívül szerteágazó és közel sem egységes rendszerben történt.

- Mi a változások f? célja?

- Egyértelm?en az, hogy az ügyfelek ne bolyongjanak a rendszerben, hanem egy helyen vehessenek igénybe minden szükséges közigazgatási szolgáltatást.

- Mondana pár helyi példát?

- Jó példa erre a földhivatali feladatok ellátása Kisbéren, amelyek jelenleg még csak Komáromban érhet?ek el. Vagy éppen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélfogadása, ami több helyen nincsen, de a járási székhelyeken biztosított lesz. A járási kormányablak célja az, hogy az okmányirodákhoz hasonlatosan minél több ügyet egy helyen, gyorsan lehessen elintézni.

- Akkor a járási rendszer egyszer?bb és hatékonyabb lesz?

- Így van, hiszen az alapfilozófia szerint az állammal kapcsolatos ügyeinket a lehet? leggyorsabban, könnyen elérhet? helyeken és egyszer?en lehet majd elintézni.

- Olcsóbb is lesz a megújuló közigazgatás?

- A gyakorlott rendszerépít? tudja, hogy egy szervezeti átalakítás költséges, de utána megtérül a befektetés. A kormányhivatali integráció bebizonyította már, hogy az több szervezet egységes m?szaki, személyi, m?ködtetési, üzemeltetési feladatainak összehangolása megtakarítást eredményez. Ez várható itt is. Akinél ez a költségcsökkenés el?ször jelentkezik, az nem is az állam, hanem az ügyfél.

- Pedig sokan éppen attól tartanak, hogy a megfelel? kormányablak vagy járási hivatal elérése plusz költségeket okoz majd.

- Éppen fordítva. Például egy kisbéri kistérségben él? vállalkozónak elég lesz Kisbérre mennie a pályázati dokumentációhoz szükséges igazolásokért, nem kell komáromi és tatabányai hivatalokban talpalnia a papírokért. De mondhatnám azt a példát is, hogy Oroszlányban ugyan van építéshatóság, de az ügy elintézéséhez szükséges több hivatal csak Tatabányán elérhet?. A járási hivatalok tehát éppen azért állnak fel, hogy megkönnyítsék az ügyfelek életét. Ennek informatikai és személyi hátterén jelenleg is dolgozunk.

- Milyen kérdésekkel szembesül a különféle helyi fórumokon?

- F?ként a praktikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdések merülnek fel, de mindig kiderül, hogy amit eddig a jegyz? intézett, szinte mindig sok esetben igényelte a kistérségi központba, vagy még inkább a megyeszékhelyre való utazást. De például a személyi igazolványért, a lakcímkártyáért, jogosítványért, az útlevélért eddig is az okmányirodába kellett menni. Ez után is oda kell majd, csak kormányablaknak hívják majd a helyet. De más ügyekben – nyugdíj, vállalkozási engedélyek, családi támogatások, ?stermel?i ügyek és sorolhatnám, már nem kell a megyeszékhelyre is beutazni, mint eddig, a járási hivatalban el tudjuk intézni ezeket az ügyeket is.

- Az önkormányzatok részér?l a kritika alapja az lehet, hogy a hatáskörüket eztán itt is csökkentve érzik.

- Fontos tisztázni, hogy a jegyz?k eddig is túlnyomórészt államigazgatási feladatokat láttak el. Csak az állam eddig úgy látta, hogy jegyz?re lehet telepíteni sok-sok száz határkört és feladatot. De ennyi speciális feladathoz sem a források, sem a szaktudás nem volt adott. Az új szisztémában azok foglalkoznak a speciális ügyekkel, akiknek ez a szakterületük.

- Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati hivatalban dolgozó ügyintéz?k egy része a járási hivatalban folytatja, a másik részük pedig elveszti majd a munkáját?

- Az átszervezés nem indokolja a tömeges elbocsátásokat. Csak a feladatok újraelosztása lesz racionálisabb. De érdemes státuszokról beszélni ebben a témakörben. A hivatalok státuszainak felmérését követ?en, a járási hivatalok leend? létszámára már tettünk javaslatot. A kerek számok kedvéért, ha például veszünk egy most 100 f?nyi hivatalt, ebb?l harmincan biztos, hogy a képvisel?-testület munkáját segítik. Maradnak hetvenen, akik közül 43-an eddig is államigazgatási szakfeladatokkal foglalkoztak, így most ?k a járási hivatalokba kerülnek. A többiek pedig az önkormányzati feladatokat látják el a jöv?ben.

- Ha ?szinték akarunk lenni, akkor az emberek többségében még mindig sokszor az aktatologatós, kávéf?z?s és körömfest?s ügyintézés képe él. Akkor ez most megváltozik?

- Néhány esetb?l én nem vonnék le az egész közszférát érint? megállapítást. A munkaszervezés változtatásával az új rendszerben nem fordulhat el?, hogy valaki nem tud elintézni egy ügyet, mert éppen senki nem ért hozzá, szabadság vagy a túlterheltsége miatt két hét múlva áll rendelkezésre.

- Na, ez lenne az úgynevezett "Jó Állam", amely szlogenre az ember nem kis gyanakvással néz, jól ismerve az állami szektor m?ködését.

- Az új rendszer fundamentuma a "Jó Állam" elve, ami azt jelenti, hogy szolgálunk és szolgáltatunk. Ahogy a kormányablakokban, úgy majd a járási hivatalokban sem kaphatja az ügyfél azt a választ, hogy nem tudom, menjen máshova, vagy jöjjön vissza kés?bb. Tény, hogy a helyi ügyintéz?k egy része eddig a szomszédos utcában lév? hivatalig ment el, most pedig lehetséges, hogy minden nap el kell utaznia a járási hivatalig. De egy ember utaztatása sokkal olcsóbb, mint egy egész ügyfélköré. Ugyanakkor kialakul majd az az ügysegédi rendszer, amely helyben meghatározott id?pontokban segít az ügyintézésben.

- Tehát bizonyos id?pontokban lesz ügysegédi fogadóóra még a legkisebb településen is?

- Így van. Ez az ügysegéd segít az ügyfeleknek mindenütt meghatározott id?pontokban a járási központ helyi megszemélyesít?jeként. Például ha valaki bemegy hozzá egy problémával, mert mondjuk az internettel nincs nagy barátságban, de szüksége van egy ?rlapra, akkor ott helyben megkeresi neki az ügyintézés útvonalát az ügysegéd. A képzésük szeptembert?l kezd?dik a kormányablak ügyintéz?ivel együtt.

- Nagy lobbik és viták zajlottak nyilvánosan és gondolom a háttérben is a járási illetékességi területek és székhelyek tekintetében. Melyek voltak a legvitatottabb kérések a megyében? Melyek találtak meghallgatásra és melyek nem?

- A járási hivatalok hatásköreir?l nem voltak viták helyben, ezt a parlament folytatta le szakmai alapon. Itt inkább az illetékességi területhez való tartozás tekintetében fogalmazódtak meg kérdések. A megyénkben három ilyen javaslat volt. Császár el?ször az oroszlányi járáshoz került, hiszen az ügyszámok statisztikái és a földrajzi távolság tekintetében ez logikusnak t?nt. Csakhogy az er?s kistérségi köt?dés ezt felülírta és így a kisbéri járásba került a település. Sütt? esetében is indokoltabb ilyen alapon az esztergomi járáshoz tartozás, mint a tataihoz. Még ma is vitás eset Vértessz?l?s ügye, ahol a polgármester a tatai kistérséghez tartozást tartaná jó megoldásnak, hiszen a korábbi történelmi hagyományok ezt diktálják, bár a település ma a Tatabányai Kistérséghez tartozik. Ugyanakkor er?sebb szempont ennél az, hogy Tatabánya és Vértessz?l?s az elmúlt évtizedekben szinte egybeépült, azaz állam és közigazgatási szempontból szinte elválaszthatatlan a két település.

- A negyedik vitás ügy az önálló dorogi járás kialakítása lett volna, ám a térség az esztergomi járáshoz lett besorolva.

- Ebben az ügyben sokat egyeztettem az érintett településeken és ennek tükrében tartom az eredeti álláspontomat. Az esztergomi járásszékhelyen túl a dorogi és a nyergesújfalui okmányirodára építve két kormányablakkal mindkét város vonzáskörzete el tudja érni azokat a szolgáltatásokat, amelyek a járásközpontban is elérhet?ek lesznek. Lényegében hasonló a helyzet itt is, mint Bábolna és Komárom esetében. Közel vannak egymáshoz, Komárom lesz a járásszékhely, de a bábolnai okmányirodára építve minden ügy intézhet? lesz az ottani kormányablakban is

- Az egyik legtöbbet vitatott kérdés az, hogy ki legyen a járási hivatal vezet?je? Elfogadták, hogy az öt év közigazgatási gyakorlatba beleszámít a parlamenti képvisel?ség is. Ez azt jelenti, hogy szakemberek helyett pártpolitikusok ejt?erny?znek majd a kisebb országgy?lésb?l a vezet?i b?rfotelekbe?

- Attól, hogy egy volt képvisel? egyben jogász vagy államigazgatási szakember, miért válik kevésbé alkalmassá egy járási hivatal vezetésére? Ha nem fordult volna korábban el?, hogy volt politikusok szakmai vezet?i lettek területi államigazgatási szerveknek, akkor jogosnak érezném a kritikát. Aki például polgármesterként vezetett egy várost, vagy képvisel?ként a parlamentben eltöltött jó pár évet, annak politikusként az államigazgatást elég jól kell ismernie. Ez nem hátrány, hanem el?ny a járási hivatalok vezet?i esetében.

- Az új járási rendszer fél év múlva már m?ködik. Mi zajlik a háttérben addig?

- Már folynak az egyeztetések a hivatali helyiségekr?l, folyamatban van az informatikai háttér megteremtése. Szeretnénk szeptembert?l egy olyan megyejárást elindítani, amelynek keretében a kollégáimmal minden településen választ adunk az összes felmerül? lakossági kérdésre az új rendszer m?ködésével kapcsolatban. Konkrétan elmondjuk azt, hogy hol, miként és hogyan zajlik praktikusan egy ügynek az elintézése.

- A kormányhivatal jelen állás szerint mikor költözik az Omega épületébe?

- 2013. második negyedévében. Jelenleg a közbeszerzések zajlanak. Sok egyeztetés zajlik minden olyan szervvel, akikkel jó, ha egy helyen tudunk segíteni az ügyfeleknek. Nyugodtan mondhatom, hogy az országban egyedülálló, minta érték? projekt lesz ez.

- Azért a nyáron lesz id? egy kis szabadságra?

- Egy hétre igen, augusztus elején. A családdal utazunk a Balatonhoz. Nálunk hagyomány, hogy minden évben az ország egyik tájegységét keressük fel, hogy a gyermekeim el?bb ismerjék meg a hazájukat és csak utána jöhet külföldi utazás.

Kormánydöntés a járások és a jegyz?k közötti feladatmegosztásról

  • Els?sorban okmányirodai feladatok, a gyermekvédelmi és gyámügyek, valamint egyes szociális, környezetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településekt?l a jöv? év elején 30 év után ismét megalakuló járási hivatalok.
  • A jogszabály több mint 80, törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladatot határozott meg a járások számára. A jegyz?kt?l átkerül? államigazgatási ügyek évi csaknem ötmillió államigazgatási ügy intézését jelentik a járási hivatalokban, így az összes államigazgatási ügy több mint 40 százaléka kerül ide.
  • A jegyz?knél maradnak egyebek mellett a helyi adóval összefügg? igazgatási, az anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a települési polgári védelmi feladatok, valamint az ipar- és kereskedelmi igazgatási, a hagyatéki eljárás és az óvodáztatási támogatás.
  • A legtöbb feladatot az okmányirodáktól átvett ügyek fogják jelenteni a járási hivatalok számára. Ezek nagy részét a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, az útlevél- és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok adják.
  • A járási kormányhivatalokhoz kerülnek például a gyermekvédelmi és gyámügyek. A gyámhivatalok járási gyámhivatal néven folytatják munkájukat. A szociális igazgatási ügyek egyharmada is a járási hivatalokhoz fog tartozni.
  • A munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a körzeti földhivatalok és az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellen?rz? hivatalok is a járások szakigazgatási szerveiként végzik majd feladataikat.
  • Ugyancsak a járások látják majd el szinte kizárólagosan majd a kommunális igazgatással, valamint a menedékjogi ügyekkel kapcsolatos feladatokat is.

    (Forrás: Takács Zoltán / kemma.hu)


2012. 07. 30.
Ötödször találkoztak a lovasok

Az idén már ötödik alkalommal tartották meg a sz?nyi Vásártéren a lovas találkozót. A szombat délel?tt 10 órakor kezd?dött rendezvényen el?ször a gyermekek mérték össze tudásukat ügyességi számukban, majd 13 órától a feln?ttek. voltak továbbá bemutatók, fogathajtás, és rönkhúzó-verseny is.


2012. 07. 26.
Energiatudatos padokat kapott a város

A Magyar Energia Hivatal nemrég az egyik közösségi portálon indította el a tudatos energiafelhasználást célzó akcióját. A kezdeményezésben Komárom sikeresen vett részt. Horváth Péter elnök szerdán két napenergiával megvilágított köztéri padot adott át a városnak.

A Takarékoskodj a Föld energiájával! kampány keretében átadott köztéri bútorok szimbólumok; azt jelképezik, hogy a település lakói energiatudatos fogyasztók. A padok fény és mozgásérzékel?kkel vannak ellátva, vagyis a világítás csak akkor m?ködik, ha szükség van a fényre. Horváth Péter elmondta, hogy rengeteg energiát lehetne megtakarítani, ha az emberek mindig csak annyi energiát használnának, amennyire feltétlenül szükségük van.

Dr. Molnár Attila az átadó alkalmával megköszönte a város lakóinak a példaérték? összefogást, melynek eredményeképp Komáromba kerülhetett ez a két szolár pad. A polgármester hangsúlyozta, a városvezetés elkötelezett a megújuló energia minél szélesebb kör? felhasználása terén, így támogat valamennyi erre irányuló kezdeményezést. A városvezet? reményét fejezte ki, hogy a település a közeljöv?ben sikerrel vehet majd részt a geotermikus energia pályázaton is, mellyel éves szinten mintegy százmillió forint f?tésdíj spórolható meg.

A szolár padok a Szabadság téren kerülnek elhelyezésre.


2012. 07. 26.
Véget értek az ásatások Sz?nyben

Július 25-én bejárással egybekötött régészeti vezetést tartott a sz?nyi Vásártéren Dr. Borhy László egyetemi tanár, tanszékvezet?, régész. Az eseményen megjelent Dr. Molnár Attila polgármester is. A sz?nyi Vásártér területén egy komplett ókori polgári város található utcahálózattal, lakótömbökkel, kis sikátorokkal és gazdasági részekkel.

A legjelent?sebb felfedezés 1994-b?l való, amikor egy mennyezetfreskó töredéket találtak a régészek. 1996-ban létrehozták a múzeumot. Két évvel kés?bb három szarkofágot találtak érintetlenül, gazdag mellékletekkel, 2007-ben pedig állatb?rökkel díszített oldalfaltöredék, újabb szarkofágleletek, illetve a Brigetio had- és közigazgatás-történetére vonatkozó felirattöredékek kerültek el?.

Az évek során számos publikáció, múzeumi kiadvány- és katalógus sorozat jelent meg a témában, amelyek igen pozitív nemzetközi visszhangra találtak. Ezeknek köszönhet?en Brigetio beépült az oktatásba, valamint a hazai és a külföldi kutatásba is.

Dr. Borhy László elárulta: a polgárváros mellett el?bb-utóbb a katonai táborban, illetve az azt körülvev? táborváros területén is ásatásokat kezdenek majd.

A programot követ?en Brigetiói m?helyek címmel a brigetiói iparosok, bronzm?vesek, üvegm?vesek életét bemutató tárlat nyílt a Klapka György Múzeumban. A szeptember 2-ig látogatható tárlatot L. Simon László kultúráért felel?s államtitkár nyitotta meg.

"Hangsúlyváltás lesz a kulturális politikában, számunkra a régészet stratégiai ágazatnak számít. Mindent meg fogunk tenni, hogy az elkövetkezend? két évben valamit visszahozzunk abból a presztízsveszteségb?l, amit elszenvedett ez a terület" - jelentette ki az államtitkár, majd rámutatott, hogy január elsejét?l külön költségvetési soron 17,6 milliárd forintot különítenek el az önkormányzatok közgy?jteményi és közm?vel?dési feladatainak állami támogatására, a múzeumi és a könyvtári rendszer átalakítására.

A kiállításon pékség, fazekas, csont- és k?faragó, valamint üvegm?hely maradványai láthatók, valamint bemutatják egy freskófest? m?hely berendezését. Számadó Emese, a múzeum igazgatója elmondta, hogy naponta kerültek el? olyan leletek, amelyek végül tárgyként vagy fényképen bekerültek a kiállítás anyagába.

Az idei ásatásokon feltárták egy bronzm?ves m?hely régóta keresett kemencéit, találtak megmunkálatlan nyers fémtömböket, valamint olyan terrakottából készült formákat, melyeket fémöntésre használtak. Feltártak továbbá egy pincét, mely az eltelt csaknem 1800 év alatt épségben maradt meg és benne különféle magvakat, például datolyamagot találtak - tette hozzá az igazgató.

Bemutatják a kiállításon a falfestészetet is, hiszen Brigetio lakóházaiból számos freskó vált ismertté. Láthatók a régészek által talált festékrögök és a korabeli edénybe beleszáradt gipsz. A falfestményeket helyreállító restaurátorok rábukkantak a freskók szerkesztésének nyomaira, ezek alapján ábrázolták, hogyan jelölték be körz?vel és egyéb eszközökkel a leend? festmény struktúráját.

Az ókori Brigetio feltárásai huszonegy éve kezd?dtek, az idei ásatási szezon a huszadik, mivel az egyik évben terepmunka helyett a leletek feldolgozásával foglalkoztak. A munkát Borhy László egyetemi tanár, az ELTE ókori régészeti tanszékének vezet?je irányítja.

A régészek szerint Brigetio felépítését, szerkezetét, történetét Magyarországon Aquincuméval lehet összehasonlítani. A település az egykori római határ, a limes mentén jött létre. Brigetio a Severusok alatt élte virágkorát a 2. század végén, a 3. század elején municípiumi rangot kapott, kés?bb egy feliratban már coloniaként említik.

El?ször a légiótábor jött létre, amelynek a vonzáskörzetében kialakult a táborváros, a katonai városnegyedt?l 2-3 kilométerre pedig a bennszülött népesség lakhelyeként szolgáló civil település létesült. A húsz éve folyó ásatásokkal az egykori polgárváros központját tárják fel.

(MTI/komarom.hu)


2012. 07. 25.
Sidi kiutazott Londonba

Július 24-én Komárom vezetése ünnepélyesen is elköszönt az ötkarikás játékokra induló Sidi Péter sportlöv?t?l. A legeredményesebb komáromi sportolót évek óta támogatja a város, aki most Londonban is bizonyíthat. A búcsúztatón jelen volt dr. Molnár Attila polgármester, Molnárné dr. Taár Izabella jegyz?, Horváth Gyula sporttanácsnok és Vizeli Csaba a Komáromi Kulturális, Sport és Szabadid? Nonprofit Kft. vezet?je.

Dr. Molnár Attila a város vezetése és a komáromiak támogatásáról biztosította Sidi Pétert. - Babonából nem kívánunk semmit, de azt tudnod kell, hogy egy emberként mögötted állunk. Neked nem kell izgulnod, mi majd megtesszük helyetted. Neked annyi a feladatod, hogy a lövésekre koncentrálj. Az esetedben is igaz Coubertin báró mondása, amely szerint a részvétel fontos nem az eredmény. Te már b?ven leraktad az asztalra az eredményeket, a VB, az EB és a Világkupa gy?zelemmel.

Ott vagy a világ élvonalában, az olimpián 10-12 egyforma képesség? sportoló méri össze erejét - mondta Sidi Péternek dr. Molnár Attila. A sportoló egy nemzeti zászlót kapott Komárom felirattal és egy üveg egri vörös bort, melynek címkéje az Aranycsapat tagjának, Komárom eddigi egyetlen olimpiai bajnokának, Czibor Zoltánnak a portréját ábrázolja.

Sidi Péter megköszönte a támogatást, hiszen mint mondta, e nélkül nem tudta volna elérni ezeket a remek eredményeket. A sportoló július 25-én indult el Londonba, ahol két edzés után három versenyszámban lép majd a löv?állásba.

Sidi Péterért július 30-án, augusztus 3-án és 6-án szurkolhatunk.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768