Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templom


2024. 01. 24.
Díszgalambok költöznek a Petőfi Sándor Művelődési Házba

Hosszú idő után ismét nemzetközi galambkiállítást rendeznek Komáromban. A részleteket Molnár Péter galambász, a Komáromi Bukógalambokat Tenyésztő Országos Fajtaklub titkára, a Komáromi Díszgalambászok Egyesületének elnöke mondta el. Forrás: Komáromi Városmarketing Kft.2024. 01. 23.
Átadták a Város Kultúrájáért Díjakat

A magyar kultúra napját ünnepeljük január 22-én. Ez alkalomból azok munkáját is méltatjuk, akik Komárom kulturális életének mozgatói, szereplői, illetve szervezői. Akik mindent megtesznek azért, hogy a kultúra szinte minden ágával helyben megismerkedhessenek a komáromiak. Az ő elismerésükre hozta létre Komárom Város Önkormányzata a Komárom Város Kultúrájáért Díjat. Városunk képviselő-testülete minden évben elismeri azoknak a munkáját, akik Komárom kulturális életének évek óta aktív résztvevői.(Fotó: Vajda Bence alpolgármester, Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester, Deák Anikó, Horváth Istvánné díjazottak és Dr. Molnár Attila polgármester, Hajnal Dóra, a Humán Bizottság elnöke a díjátadáskor)Január 23-án kedden délután a Jókai Moziban rendezett ünnepi eseményen Deák Anikó könyvtáros és Horváth Istvánné zenetanár, kántor, karnagy vették át dr. Molnár Attila polgármestertől, Vajda Bence és Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármestertől az elismeréseket.

 

Az ünnepi díjátadó műsor kezdetén a Komáromi Katolikus Kórus előadásában, Kodály Zoltán: A szép énekszó múzsájához című művet hallhatta a közönség. A Himnusz közös eléneklése után Hajnal Dóra önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke köszöntötte a jelenlévőket, akik egy perces néma főhajtással emlékeztek meg a helyi kultúra kiemelkedő példaképeire, a nemrégen elhunyt Bobest Évára, a Vivace Zenei Egyesület korábbi vezetőjére, aki 2015-ben vehette át a Komárom Kultúrájáért Díjat és Nyikus Anna népi iparművészre, a Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület, valamint a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház korábbi vezetőjére, aki 2013-ban kapta meg az  elismerést. Elsőként Dráfi Mátyás, Kossuth-és Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész előadását hallhatta a közönség, majd következett a Komárom Város Kultúrájáért Díjak átadása. A díj olyan személynek vagy szervezetnek adományozható, aki, illetve amely városunkban kiemelkedő tevékenységet folytatott vagy folyat a kultúra, a művészetek, a közművelődés, a közgyűjtemények és a magyar nyelv ápolása területén. A díjazottak, Deák Anikó könyvtáros és Horváth Istvánné zenetanár, kántor, karnagy méltatása és a díjátadást követően a Komárom Fiatal Tehetsége elismerés átadásával folytatódott az ünnepi esemény. 2019. óta fiatal komáromi tehetségeket is jutalmaz a testület azzal a szándékkal, hogy tisztelegjen szorgalmuk, tudásuk, elkötelezettségük előtt, a kultúra területén tett kimagasló tevékenységüket pedig példamutatásként szerepeltesse a fiatal korosztály előtt. Az erkölcsi elismerésre 14 és 25 év közötti fiatalok voltak jelölhetőek, olyan kiválóságok, akik 2023-ban országos, illetve nemzetközi, vagy egyéb rangos, regionális versenyen kiváló eredményeket ért el a kultúra területén.Idén két elismerés talált gazdára. Komárom Fiatal Tehetsége elismeréssel tüntették ki Csonka Barnabást, a Garabonciás Táncegyüttes táncosát és Pethő Marcellt, a zene kategóriában elért eredményei okán. A díjazottak az oklevél mellett, a komáromi képzőművész műteremtő, Nagy Judit által készített tűzzománc alkotást is átvehették.A magyar kultúra ünnep zárásaként Kovács Koppány, a Rómeó Vérzik zenekar énekese és Vadkerti Imre, a Kormorán zenekar énekesének előadásában, a Tartsd magad nemzetem! című zenés összeállítást hallhatták a résztvevők. 

 

További programok is várták a komáromiakat a magyar kultúra napja alkalmából. A gyerekek a Kisgömböc tanulságos történetét nézhették meg a Mesebolt Bábszínház előadásában a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban. A jeles alkalomból tartotta első vetítését a Jókai Mór Városi Könyvtár is, ahol egy Karinthy Frigyes szerelmi életéről szóló filmet tekinthettek meg az érdeklődők, a Generációk Házában pedig a Szőnyi Alkotóműhely munkáiból nyílt kiállítás.Komárom Város Kultúrájáért Díj

A díjazottak méltatásai 

 


Horváth Istvánné Vereb Rozália zenetanár, kántor, karnagyZeneszerető keresztény értelmiségi szülők negyedik gyermekeként születése pillanatától körülvette a zene. A miskolci Zeneművészeti Főiskolán hegedű – szolfézs – ének szakos diplomát szerzett, de az orgonajáték szeretete és művelése is korán megjelent életében. 12 évesen ült először az orgona mellé, 17 évesen szerzett kitűnő kántori képesítést. A miskolci tanulóévek alatt négy évig tanult a konzervatóriumban a hegedű mellett orgonát is. Miskolci tanulóévei alatt végig kántorként szolgált a Miskolc-Újdiósgyőri templomban, így keresve meg saját tanulmányainak költségeit. Diploma után elvégezte Párkai István felsőfokú karvezetői tanfolyamát, a tanítás mellett 4 éves képzéssel szerzett „A” kategóriás karvezetői végzettséget. A komáromi zeneiskolában két ízben is hosszabb ideig helyettesítette a szülési szabadságra menő hegedűtanárokat. Házasságkötése után 1978-tól véglegesen is komáromi lakossá vált. Az első pillanattól kezdve nagy örömmel vállalta el a tatai tanítás mellett a kántori teendőket a komáromi Jézus Szíve templomban majd a katolikus énekkart is vezette 1992-ig. 2003-ban felkérték az Almásfüzitői Timföldgyár – Komáromi Kőolajipari Vállalat közös Vegyész-Karának vezetésére is, amelyet összesen 18 éven át vezetett. 1994-től az ácsi Szűz Mária templom kántori teendőit látta el 2018-ig. Ácsi szolgálatáért Pápai Lajos győri püspök 2007-ben főpásztori dicséretben részesítette. 2017-ben Bros Gergely plébános atya újra szervezte a Komáromi Katolikus Énekkart, melynek vezetésére újólag Horváthné Rozikát kérte meg. Az újjáalakult énekkarral a rendszeres templomi szolgálat mellett egyre több városi rendezvény ünnepélyesebbé tételéhez is hozzájárul, de részt vesznek az egyházmegyei kórustalálkozókon, bekapcsolódnak az Ars Sacra rendezvénysorozatba, és részt vettek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust záró ünnepi szentmisén éneklő 2000 fős énekkarban is.Horváth Istvánnénak munkája elismeréséül a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei együttesek Szövetsége 2022-ben a Magyar Kultúra Napján KÓTA díjat adományozott. 

Az Országos Magyar Cecília Egyesület (a magyar katolikus egyházzenészek egyesülete) igazgatója ebből az alkalomból így jellemezte Horváth Istvánné, Rozika tevékenységét: „Nemzedékeket oktatott és nevelt magas szakmai színvonalon az énekre, zenére és kóruskultúrára, valamint kármelita lelkiségének köszönhetően a becsületes, önzetlen és másokért élő keresztény életre.”

 

 

Deák Anikó könyvtárosElhivatottsága már korán megmutatkozott pályaválasztásában. Az Árpád Gimnázium és Óvónői Szakközépiskolában, Tatabányán, majd a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán Sopronban lett óvodapedagógus. Tanulmányai után, az óvodai munkája mellett népi játék-és bőrtárgy készítő oktatóként rengeteg táborban vett részt, s a mai napig munkája szerves részét képezi a kézművesség, néphagyományaink ápolása, tanítása.

20 éve dolgozik könyvtárosként a Jókai Mór Városi Könyvtárban. Érdeklődése és publikációs tevékenysége pályakezdése óta többirányú, de egymást gazdagító kreatív szálként érvényesül. Az első komáromi antológiában 2010-ben jelentek meg versei, majd a komáromi irodalmi folyóirat (Indulási Oldal) szerkesztő tagjaként tevékenykedett. Több kiállításon is szerepelt műveivel. 2022-ben jelent meg bibliai boldog mondásokon inspirálódott, önálló verses-kötete saját festményeivel. Japán versformában íródott haikui a természet ábrázolásán keresztül mély filozófiai és lélektani tartalmat sugallnak. Rendszeresen gyűjtötte, elektronikus adatbázisba vitte Komárom helyismereti vonatkozású cikkeit. Olvasószolgálati munkája a legkisebb korosztálytól a szépkorúakig terjed. A könyvtár által kínált babaolvasó csomag és havi rendszerességgel szervezett Zsubatta Baba-mama klub nem csupán a babákra, hanem az édesanyák igényeire is koncentrál. Olvasást népszerűsítő „Minden napra egy mese’’ című programja 2005-ben, egy globális várost megmozgató, minden óvodára, iskolára kiterjedő több éven át hagyományt teremtő kezdeményezés volt. Mesélői, Komárom város közéleti, prominens személyei, politikusok, művészek, különböző foglalkozású, vagy mesterségű emberek voltak. Az olvasás, mese szeretete, mint kollektív értékrend jellemezte közösségteremtő célját.

 A Jókai Ligetben egy évszázados japán mesélési hagyományt keltett életre. A családokra fókuszált a Jókai Mór Városi Könyvtár Strandkönyvtára, melynek a Brigetio Gyógyfürdő adott barátságos, árnyas faházat.  A diákok szakmai irányításával, ötleteivel, arra törekedett, hogy a turistáknak, komáromiaknak lehetőséget adjanak a fürdőzés és pihenés mellett egy élménygazdag, tartalmas kikapcsolódásra. A fiatalabb korosztály olvasásnépszerűsítő, irodalom népszerűsítő programjaiban is aktív munkatárs. Felnőttek számára is sokféle programot szervezett a 20 év alatt. Az idén indult népszerű, havi rendszerességű, „Utazz Velem’’ klub ötletadója mozgatója. Széleskörű érdeklődése és tájékozottsága a közösségi életet erősítő tényezők. Deák Anikó így vall magáról: „A könyvtárosoknak ahhoz a típusához tartozom, aki kicsit pszichológus, pedagógus, grafikus, dalnok, gyerek, felnőtt, vidám, lelkes, motiváló, kommunikátor, rendezvényszervező, foglalkozásvezető, hópelyheket ablakra ragasztó, daloló, mondókázó, mesélő, szavaló, tornázó, táboroztató, varrogató, lélekhez szóló mosolygó csengettyű.”

 

Komárom Fiatal Tehetsége díj

A díjazottak méltatásai 


 

Csonka BarnabásCsonka Barnabás gyerekkora óta tagja a Garabonciás Néptáncegyüttesnek, a néhai Csikó csapat táncosa, ma a kamara csoportot erősíti. Példamutató szorgalmával jelentős fejlődést tudhat magáénak, amivel minta lehet fiatalabb táncosaink számára. Több, mint egy évtizedes táncos múltja alatt már számtalan rendezvényen, fesztiválon és több szóló 

táncversenyen is eredményesen szerepelt. Bár a Covid időszak alatt kevesebb rendezvényt, versenyt szerveztek, ebben az időszakban sem hanyagolta a néptáncot, egyike volt annak a négy táncosnak, akik ekkor megalkották a Forgatás Bonchidán című tematikus koreográfiát, amit már városunkban és megyei megmérettetéseken is bemutattak, s amivel most a Veszprém-Bakony Kamarafesztiválra készülnek. Korábbi versenyeredményei sorát 2023-ban a XX. Fergeteges Szólótáncversenyen bővítette, ahol a Komárom Város Ifjú Tehetsége díjat 2023-ban elnyert Bertalanits Enikővel táncoltak bajnai és vajdaszentiványi táncokat. Előadásukkal Barnabás a versenyen elérhető legrangosabb elismerésben, cifrabojtár díjban részesült, és a zsűri is rengeteg dicsérő szóval illette. Barnabás jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatja tanulmányait, de Komáromból elkerülve sem szakította meg kapcsolatát az együttessel, annak közösségi életének egyik oszlopos tagja. Amellett, hogy hűen visszajár péntek esténként próbálni, rengeteg program szervezésében segítség és mozgatórugó. 2022-ben új szerepkörben is megcsillogtatta tudását - a Garabonciás Táncegyüttes hagyományos nyári táborában a 12-15 éves korosztálynak Bertalanits Enikővel együtt tanítottak egy héten keresztül gömöri táncokat.

Barnabást megbízhatósága, kitartása, igényessége, és nem utolsó sorban a táncban is meg-megcsillanó humorérzéke teszi közösségünk értékes tagjává, s reméljük, ez még sokáig így marad. Állhatatos munkájával és pontos értékítéletével nem csak táncegyüttesünk, de tágabb környezete is igazán büszke lehet rá.

 

Pethő Marcell Pethő Marcell a komáromi zeneiskolában 2009-ben kezdte meg tanulmányait, ahol csellót Karacs Judit és Karsai-Trinbach Sára, szolfézst pedig Hozák Adrienn tanította számára. A komáromi zeneiskolából új, fontos életállomása volt a Győri Konzervatórium, ahol cselló és zeneszerzés szakon érettségizett 2020-ban. Ebben az esztendőben kezdte egyetemi éveit a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának gordonka előadóművész szakán Déri György osztályában, aki - külföldi oktatói tevékenysége miatt – Mahdy Kousay-ra, a Budapesti Fesztivál Zenekar csellistájára bízta győri tanítványait. Az egyetemi Tudományos és Művészeti Konferencia megmérettetésén először kamarazene szekcióban zongoratrió formációban ért el különdíjat két kamaratársával, a következő évben második helyezést, idén pedig a vonós hangszerek szekcióban szólistaként részesülhetett különdíjban. Egy rövid egy hónapos Erasmus program jóvoltából tavaly ősszel lehetőséget kapott tovább csiszolni tudását Olaszországban a Teramoi konzervatórium szervezése által, ahol a környező városok színházaiban Donizetti Szerelmi bájital operáját adták elő. Tehetsége mutatkozott a dal és zeneszerzésben is. A mintegy kétórás Rabmadár című magyar némafilmhez Marcell zongoratrióját választotta a zsűri, mely szerzeményét a 2020-as Kapolcsi Művészetek Völgye fesztivál Némafilmhez filmzenét nevű pályázatán adtak elő két kamara-partnerével. Az említett filmzenével 1. helyezésben részesült. Idén a Csiba Júlia népdalénekessel muzsikáló Rácz Csellókvartett kérte fel egy 60 perces népdalfeldolgozás sorozat megírására, melyet aztán a felvidéken egy miniturnén hat városban adott elő a formáció. Nyáron a Veszprémi Kórustársaság zeneszerző pályázatán 2. helyezést ért el Petőfi Sándor – Te a tavaszt szereted c. verséből vegyeskarra írt művével. Több hazai és nemzetközi pályázaton kíván indulni idén is a zeneszerzés különböző területein, emellett könnyűzenei formációkban is hallhatjuk muzsikálni, énekesként és billentyűsként jazz vagy klasszikus rock műfajában. Pethő Marcell a komáromi kulturális rendezvények fellépőjeként is több alkalommal feltűnt, köszönjük neki, hogy személyével, színvonalas műsoraival és muzsikájával gazdagítja a város kulturális életét.

 

Városunkban a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepi programsorozat gyerekeknek szóló zenés műsorral, a Mesebolt Bábszínház előadásával indult a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban január 22-én délelőtt. Január 24-én szerdán 17 órakor nyílik a Szőnyi Alkotóműhely kiállítása a Generációk Házában. A Komáromiak Galériájában a Szőnyi Alkotókör tagjai mutatkoznak be. Végezetül a magyar kultúra napja körüli programsorozatot Mesében állunk, csoda-kertben címmel, Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, érdemes művész előadóestje zárja a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban, január 27-én szombaton 18 órától.2024. 01. 22.
Megalakult a Komáromi Kulturális Kft.

Január 1-én indult útjára a Komáromi Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft. városunkban, melyet azzal a céllal hozott létre Komárom Város Önkormányzata és a Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft., hogy kezébe vegye, koordinálja és sokoldalúbbá, színesebbé tegye városunk kulturális életét.(FOTÓ: Hajnal Dóra, a Komáromi Kulturális Kft. ügyvezetője)A szervezet bázisának a Generációk Háza adott otthont, valamint az Arany 17. Rendezvényközpont irányítását is ellátják, igyekezvén minél több tartalommal megtölteni ezeket az intézményeket.Hajnal Dórától, a Komáromi Kulturális Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy a szervezeti felépítés kissé kibővült, hiszen a létesítményekkel együtt új feladatok is adódtak. Ezeket a megbízásokat Csöppüs Dóra rendezvényszervező, Józsy Judit rendezvényszervező és játszóházvezető látja el. Az épületek működtetését a jövőben Gál László végzi majd, aki emellett művészeti tevékenységekkel színesíti a társaság munkáját.- Egy kis csapat vagyunk, mely most már technikai munkatárssal, hangosítóval és számviteli -ügyintéző munkatárssal is bővült, így igyekszünk lelkiismeretesen, új ötletekkel előállva, kreatívan végezni a ránk bízott feladatokat – hangsúlyozta az ügyvezető.A csoport a jövőben, továbbra is a főbb nemzeti és jeles napokhoz kapcsolódó ünnepi műsorokat koordinálja, emellett színvonalas, szórakoztató programokat is szerveznek majd, melyekkel minden korosztályt szeretnének kiszolgálni.- Szeretnénk felkarolni a gyermekeket, a családokat és olyan programokat szervezni, ahol a művelődés mellett a szórakoztatásra és a kikapcsolódásra is mód nyílik – tette hozzá Hajnal Dóra.2024. 01. 22.
Városunkba érkeznek a népi iparművészet mesterei

Elnökségi tagjává választotta 2023. november 22-én a Komárom–Esztergom Vármegyei Népművészeti Egyesület Józsy Juditot, a Komáromi Kulturális Kft. rendezvényszervezőjét.(FOTÓ: Józsy Judit, népi iparművész)- A feladat nem könnyű, hiszen Nyikus Anna távozásával megszűnt az a biztos háttér és folyamatos tanítás, amit ő, a kapcsolatrendszere, megannyi tapasztalata és művészeti tudása révén mindannyiunknak nyújtani tudott – emlékeztetett a népi iparművészet szakember.Józsy Judit hozzátette: bármilyen nagy is most a törés, minden erejükkel azon lesznek, hogy talpra álljanak és tovább vigyék a rájuk bízott feladatokat.Egyik legfontosabb célkitűzésük, hogy a fiatalokat és a gyermekeket minél nagyobb számban bevonják a népművészet világába, amit úgy szeretnének átadni, hogy a régmúlt világához is hűek maradjanak és a mai modern világ elvárásainak is megfeleljenek.- Az értékeket különféle rendezvényeken keresztül szeretnénk átadni, melyeket a jövőben Komáromba is szeretnénk elhozni. Ezeknek a foglalkozásoknak a Generációk Háza ad majd otthont, ahol Gyermekműhelyek keretein belül tudunk számos érdekességet mutatni és tanítani a résztvevőknek – magyarázta a rendezvényszervező.Mivel az egyesület számos iparművészt, kiemelkedő alkotót és ifjú mestert számlál, - többek közt csipkeverőket, fafaragókat, gyertyaöntőket, csuhésokat, szövőket és fonókat, bőrdíszműveseket - városunk hamarosan számos szép hagyományőrző programmal gazdagodhat.2024. 01. 22.
Tovább zöldül Komárom!

Számos változást hoz Komárom környezetvédelmi életébe a 2024-es esztendő. Dr. Baksa-Ströcker Renátától, Komárom Város jegyzőjétől megtudtuk, hogy amellett, hogy folytatódik az előző időszakban elindul környezetvédelmi program, több újdonsággal is bővülnek a zöld projektek.A közelmúltban egy új, platós gépjárművet kapott a város, mellyel a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft munkatársai, a köztisztasági feladatok elvégzését segítik a jövőben.Folytatódik a közvilágítás korszerűsítése, melynek keretein belül mintegy 380 lámpatestet, ledes égőkre cserélnek, valamint a hulladékgazdálkodásban is több újdonságot vezet be a városvezetés.- Bevezetésre kerül a biohulladék szelektív gyűjtése, valamint a különféle palackok hamarosan visszaválthatóvá válnak. Ez utóbbira a helyi nagyáruházak erre kijelölt automatáiban, illetve a kisebb boltok kézi visszaváltóiban nyílik majd mód – foglalta össze a jegyzőasszony.Dr. Baksa-Ströcker Renáta hangsúlyozta: fontos, hogy senki ne kezdje el ezeknek a palackoknak a felhalmozását, mivel ezekben az automatákban csak a 2024-ben gyártott üveg és műanyagpalackokat lesznek visszaválthatóak. Fontos figyelni arra is, hogy a palackokat csak kupakkal, ép állapotban adhatjuk le.Továbbra sem szűnik meg a lomtalanítás, viszont egy új komáromi rendeletnek köszönhetően most már mindenki maga döntheti el, hogy mikor szeretné igénybe venni ezt a szolgáltatást. A 06-34-801-040-es szám tárcsázásával felvehetjük a kapcsolatot a szolgáltatóval és egy időpontegyeztetést követően sor kerülhet a kihelyezett lomok elszállítása.Tervezés alatt áll mindezek mellett az úgynevezett alternatív gyepgazdálkodás bevezetése is, mely annyit jelentene, hogy a zöld felületek egy részén a természetesen növő virágos növények is érintetlenül növekedhetének.További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768