Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 5
2273642 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tere


2019. 02. 12.
Soha még nem zajlott
ekkora korszer?sítés a Kultsárban


Ma délel?tt hivatalosan is megtörtént a Kultsár István Szakgimnázium és Szakközépiskola 120 millió forintból felújított épületének átadása. Az ünnepélyes szalagátvágáson, valamint az azt megel?z? sajtótájékoztatón Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért és feln?ttképzésért felel?s helyettes államtitkára, Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk országgy?lési képvisel?je, Kancz Csaba kormánymegbízott valamint dr. Molnár Attila polgármester méltatták a beruházást.

A munkálatok során a szakemberek elvégezték a homlokzat, a lábazat, valamint a fitneszterem h?szigetelését, de sor került a csapadékvíz elleni szigetelés felújítására is, valamint a lapostet? is új réteget kapott.

Berczellyné Nagy Marianna az átadón elmondta, az elmúlt három évben folyamatosan újították fel a megyei szakképz? intézményeket, összesen mintegy 1 milliárd forint értékben. Városunkban három ilyen jelleg? iskola m?ködik, a gimnázium, a Kultsár és az Alapy, melyekre összesen több mint 200 milliót költött a Szakképzési Centrum.

Sipos Sándorné az iskola igazgatón?je emlékeztetett: 1992 óta nem volt ekkora volumen? fejlesztés az intézményben. Igaz, hogy az elmúlt évek során épült edz?terem, sportpálya, történtek nyílászáró cserék, az udvar pedig tér?burkolatot kapott, de a jelenlegi fejlesztés mértékéhez fogható beruházás közel 30 éve nem valósult meg a Kultsárban.

Pölöskei Gáborné úgy fogalmazott; a hazai gazdaság képzett munkaer?ért kiállt, vissza kell állítani a szakképzés presztízsét! Jól képzett munkaer?t csak vonzó környezetben lehet kinevelni. A kormány az utóbbi két évben felújította az állami kézben lév? szakképz?intézmények felét. A 21. századi fejlesztés még csak most kezd?dik, ezért elengedhetetlen az új digitális tartalmak bevezetése.

- Olyan szakképzést kell folytatnunk, amit a gazdasági környezet igényel. Fel kell készülnünk a jöv?re, hiszen olyan szakmák jelenhetnek meg, amelyek ma még ismeretlenek – zárta gondolatait a helyettes államtitkár.

Dr. Molnár Attila polgármester hangsúlyozta számos beruházás zajlik ma Komáromban, mely a 20.000 f?s kisvárosok közül a legdinamikusabban fejl?d? település Európában.

- Nemrég adtuk át a bölcs?dét, vagy épp az Újszállási utat az ipari parkban, de néhány napja számoltunk be a sz?nyi fejlesztésekr?l is, és persze ne feledkezzünk meg a kiemelt nagy állami projektekr?l: az új Duna-híd építésér?l, vagy épp a Csillager?d felújításáról sem. Élen járunk a pályázatok elnyerésében. Büszke vagyok rá, hogy három év alatt 3 milliárdot tudunk fordítani intézményeinkre. Nemrég fogadtuk el az idei büdzsét, amely a családok költségvetése, hiszen számos támogatási formát biztosítunk a komáromiaknak. Mindez azt szolgálja, hogy valódi otthonunknak tekintsük Komáromot! – fogalmazott a városvezet?.

Czunyiné Bertalan Judit a leginnovatívabb megyének nevezete Komárom-Esztergom megyét, ahol mintaérték? a szakképzési fejlesztés.

- Jelen beruházás teljes mértékben a Centrum megtakarításából jött létre. E tény is azt bizonyítja, hogy az új fenntartói struktúra jó gazdája az intézményeknek - tette hozzá a képvisel?asszony.


2019. 02. 11.
Filózz velük!

Cselekv?képesek, lokálpatrióták és fiatalok. Ezzel a három szóval jellemezhetnénk a FILO-t, azaz a komáromi Fiatal Lokálpatrióták Egyesületét, mely egy éve található meg Komárom civil palettáján. Igaz, csak 2017-ben indult a baráti társaság - megszólítva a komáromi fiatalokat, hogy példamutató szerepvállalásukkal gyarapítsák, gazdagítsák Komáromot –, mégis számos közösségi akciót vállaltak már, és még többet terveznek a közeli és távoli jöv?ben.

A FILO újító szándékú közösség, amely arra vállalkozik, hogy izgalmas programokkal keltse fel az iskolások, középiskolások és fiatal feln?ttek érdekl?dését.
Nem titkolt szándékuk, hogy gyarapítsák taglétszámukat, hogy egyre többen osztozzanak abban a szemléletben, amit képviselnek.

Az elmúlt esztend?ben több alkalommal is megjelentek városi színekben: segítették a (Dél-)Komáromi Tám-Pont Családsegít? Intézményt, fát ültettek Sz?nyben és szemétszedésben vettek részt Koppánymonostoron a környezettudatos magatartás példájaként, karitatív cselekv?képességüket a Hajléktalanszállón is megmutatták. A téli id?szakban, karácsonyt megel?z?en felajánlásokat is gy?jtöttek, majd jó szívvel adományoztak. Egyesületi munkájukat partnerségi együttm?ködésben gondolták el, olyan szervezetekkel keresve kapcsolatot, amelyek általános és középiskolák diákokat foglalkoztatnak, mondta el Proczeller Tamás egyesületi elnök.

A fiatalok aktivitására számítva gyermeknapon önálló FILO-napot terveznek, amikor még inkább számítanak majd Dél-Komárom iskolai közösségeire. Vajda Bence egyesületi tag elmondta, igyekeznek ráébreszteni a fiatalok közösségét arra, hogy a társadalmi szerepvállalás fontos, és egyáltalán nem ciki. Ez a generáció nélkülözhetetlen a társadalomban, újító ötleteik, széleskör? látásmódjuk és tettrekészségük jól kiaknázható.

A FILO egyel?re csak puhatolózik. Kíváncsiságuk számos kérdést felvet. Például, hogy mi érdekli a komáromi fiatalokat, mit gondolnak saját szerepükr?l, jöv?jükr?l, helyükr?l a társadalomban. Az egyik legfontosabb megfogalmazás részükr?l, hogy a célpontként kikiáltott fiatalság mit gondol Komáromról. A kérdések megválaszolására kulturális és sportalkalmak, kerekasztal beszélgetések szervezésében gondolkodnak, minden olyan (él? és virtuális) felületet megragadva, ahol fiatalokkal találkozhatnak.

Vajda Bence azt is elmondta: alapvet? célkit?zésük, hogy Észak- és Dél-Komárom kapcsolatát is er?sítsék azáltal, hogy felkeresik a Duna túloldalán m?köd?, fiatalokat tömörít? szervezeteket, bázisokat. Helyben fontos célpont a DiViSz, vagyis a Diákönkormányzatok Városi Szövetsége, mellyel decemberben karácsonyi adományozó akciójukkal már tevékenykedtek közösen. Akciójukra sikerrel tekintenek, és ezt az eredményességet a jöv?ben is kiaknáznák a kettészakított, de összetartó város, Komárom érdekében.

A FILO hamarosan egy pályázattal rukkol el?. Törekvésük szerint egy Komáromról szóló kampányfilm elkészítésére buzdítják a fiatalokat, hogy az ? szemükkel láttassák a város nevezetességeit, sajátosságait. Tagtoborzásuk folyamatos. Olyan cselekv?képes fiatalokat várnak köreikbe, akik azonosulni tudnak a FILO elképzeléseivel, és ezáltal segít?kész hozzáállással segíteni tudják a szervezetet és azon keresztül a várost.

Megcélzott korosztályuk: a középiskolástól egészen a harmincas éveikben járó fiatal feln?ttek. Proczeller Tamás és Vajda Bence is azt hangsúlyozták, Komáromban rengeteg jó képesség?, példaként említhet?, sikeres fiatal munkálkodik, akik – akár a FILO szervezett közösségében – képességeikkel gazdagítani tudják városunkat, Komáromot. (hd/Komáromi Újság)


2019. 02. 11.
Kett?s gy?zelem a megyei kosár bajnokságon

Február elején kett?s gy?zelmet aratott a KVSE KÉMÉNYEK csapata az U11 -es Komárom-Esztergom megyei kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában Komáromban.KVSE – Tatai Tekn?sök: 50 : 22
KVSE - Oroszlány Hunyadi II.: 39 : 31

A gy?ztes csapat tagjai:
Gy?rfi Ákos, Gy?rfi Gerg?, Hajnal Natan, Hájas Attila, Horváth Bálint
Horváth Botond, Csomó Örs, Molnár Balázs, Szentirmay András, Petrák Dávid, Petrák Dorka
Horsa Borcsi.

A csapat vezet?edz?je Petrák Richárd volt.


2019. 02. 11.
Egy halom tempós érem született a Halom kupán

Február 9-én rendezték a Halom kupát: a Tempo Karate Se ifjú versenyz?i megkezdték a 2019-es versenyszezont.- Minden induló a saját szintjének megfelel? kategóriában mérethette meg magát. Külön öröm, hogy a 16-17 éves junior korosztályban katában és kumitében egyaránt házi dönt?re került sor, ahol Pataki Bence mindkét versenyszámban diadalmaskodott Csajághy Leventével szemben. Ez a verseny volt az els? állomása a novemberi Stuttgartban rendezend? Fudokan világbajnoksággal végz?d? felkészülési idénynek – nyilatkozta Filep Imre vezet?edz?.

Eredmények:
Köteles Ákos: kata 1. hely
Nagy Alex: utánpótlás kata 2. hely, utánpótlás kumite 2. hely
Csajághy Levente: kata junior 2. hely, kumite junior 2. hely
Ravasz Benedek: utánpótlás kata 3. hely, kumite 3. hely
Bazsó Ákos Viktor: kata 3. hely
Pataki Bence: kata junior 1. hely, kumite junior 1. hely.


2019. 02. 11.
Évet értékelt a Komáromi Úszóklub SE

Az egyesület tavaly közel félezer érmet szerzett különböz? megyei és országos megmérettetéseken. Február elején díjátadó ünnepségen leltározták az eredményeiket. Az eseményen dr. Molnár Attila polgármester is részt vett.

- 2018-ban is városunk egyik legnagyobb létszámú csapata voltunk 90 sportolóval foglalkoztunk, 60 versenyz?vel és 30 úszóovissal – kezdte beszámolóját Szeidl Balázs egyesületi elnök.

A továbbiakban megtudtuk, hogy jelenleg 8 csoportban zajlanak a foglalkozások (Némó, Ebihal, Delfin, Aranyhal, Cápa, Iron1 és Iron2, Elit). A gyerekekkel három edz? így, Szakál Bence, Iglódi Attila és Szeidl Balázs, két további oktató; Czibor Noémi és Kontra Martina, valamint egy jógaoktató; Kušnierová Agáta foglalkozik. Kis Gyula irányításával beindították a triatlon oktatást is.

Tavaly az egyesület 16 új, 100%-ban saját nevelés? versenyz?t igazolt, 42 versenyen vettek részt, ahonnan összesen 477 éremmel tértek haza.

A komáromi úszók megnyerték a négyfordulós Veszprém-Vas Megyei Úszósuli Körversenyt és a Komárom-Esztergom Megyei Úszó Bajnokság két fordulóját.

5 megyei diákolimpiai bajnokuk volt: Vámosi Hanna, Vizi Gerg?, Zseni Réka, Vörös Cintia és Tóth-Békevári Liliána.

Az országos úszó bajnokságokon hat pontszerz? volt: Tapolcsányi Áron, Zseni Dóra, Gálik Krisztián, Takács Fábió, Dikácz Bence, Bielik Kevin.

A Magyar Úszó Szövetség ranglistán 16 versenyz?jük a TOP 30-ban, 13 sportolójuk a TOP 20-ban és 7 tanítványuk a TOP 10-ben zárta az évet.

Az egyesület 35 úszója összesen 204 min?sítést szerzett: 69 arany-, 74 ezüst- és 61 bronzjelvényt.

Szorgalom Kupa gy?ztesei: Üveg Dániel, Vajda Zselyke, Schmelhaus Emma, Vörös Cintia, Matkovicz Attila, Rózsavölgyi Déna, Kovács-Oláh Nóra, Zseni Dóra és Dikácz Bence volt.

Klub H?sei díjban részesült:
Rózsavölgyi Donát, Kovács-Oláh Nóra, Nagy Szonja, Sajben Lara, Grúber Eszters és Rózsavölgyi Déna.

Klub éremtáblázat:
8 évesek és fiatalabbak: 1. Zseni Réka, 2. Kusnier Dávid, 3. Tóth-Békevári Filip
9-10 évesek: 1. Tapolcsányi Áron, 2. Hörömpöli Kata, 3. Czita Dániel
11-12 évesek: 1. Zseni Dóra, 2. Galambos Pál és Rózsavölgyi Donát, 3. Nagy Szonja
13 évesek és id?sebbek: 1. Takács Fábió, 2. Bielik Kevin, 3. Gálik Krisztián

Min?sítési jelvények a Magyar Úszó Szövetség szintid?i alapján:


Aranyjelvényesek:
Dikácz Bence, Takács Fábió, Gálik Krisztián, Zseni Dóra, Bielik Kevin, Máté Eszter, Tapolcsányi Zalán, Kusnier Dávid, Zseni Réka, Rózsavölgyi Déna, Tapolcsányi Áron, Nagy Szonja, Rózsavölgyi Donát, Vörös Cintia Leila, Galambos Pál, Fekete Laura, Tóth-Békevári Filip, Schmelhaus Emma, Vincze Lujza

Ezüstjelvényesek:
Debreceny Dalma, Hörömpöli Kata, Sajben Lara Bianka, Czita Dániel, Grúber Eszter, Kovács-Oláh Nóra

Bronzjelvényesek:
Vasas Réka, Szabados Bence, Burgel Ádám, Matkovicz Attila, Rajkai Szófia, Kis Lili, Mojzes Anna, Vámosi Hanna, Náray Ádám

MÚSZ Országos Ranglista díjazottjai
1-10. helyezettek: Nagy Nikoletta 200 m pillangóúszás 400 m vegyesúszás 2. Bielik Kevin 50 m mellúszás 4. Dikácz Bence 400 m vegyesúszás 5. Zseni Dóra 1500 m gyorsúszás 6. Gálik Krisztián 1500 m gyorsúszás 8. Takács Fábió 800 m gyorsúszás 8. Kusnier Dávid 100 m hátúszás, 200 m vegyesúszás 9.

11-20. helyezettek: Tapolcsányi Áron 50 m mellúszás 12. Zseni Réka 200 m vegyesúszás 12. Fekete Laura 50 m hátúszás 15. Máté Eszter 1500 m gyorsúszás 16. Tóth-Békevári Filip 50 m gyorsúszás 17. Schmelhaus Emma 50 m mellúszás 18.

21-30. helyezettek: Vörös Cintia Leila 50 m mellúszás 24. Nagy Szonja 200 m pillangóúszás 25. Rózsavölgyi Donát 200 m mellúszás 25.

Jó tanuló – Jó sportoló díjban részesültek:


Gálik Krisztián, Sajben Lara Bianka, Szabados Bence, Tapolcsányi Zalán, Czita Dániel, Debreceny Dalma Zsanett, Grúber Eszter Tímea, Tóth-Békevári Filip, Vincze Lujza, Zseni Dóra, Galambos Pál István, Tóth-Békevári Liliána, Galambos Szabolcs, Hörömpöli Kata, Kovács Boglárka, Kovács-Oláh Nóra, Kusnier Dávid, Matkovicz Attila, Mojzes Anna, Rajkai Szófia, Rózsavölgyi Déna, Sági-Suri Emma, Schmelhaus Emma, Tapolcsányi Áron, Vizi Gerg?, Zseni Réka.

Különdíjban részesült Dikácz Bence a 4 szlovákiai országos csúcs felállításáért a 14 éves fiúk korcsoportjában: 400 m vegyesúszás, 04:52.32 (Kecskemét, 2018-10-21); 400 m vegyesúszás, 04:48.69; 1500 m gyorsúszás, 17:02.83; 800 m gyorsúszás, 09:02.51 (Gy?r 2019-12-19).


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768