Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 5
2299076 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Petőfi Iskola


2012. 01. 18.
Gy?jtés egy komáromi családért

Komáromban az utóbbi hetekben példátlan összefogás alakult egy helyi család megsegítése érdekében.

Egy kisfiú tavaly augusztus óta nagy beteg. Édesanyja vállalkozó, egyedül neveli gyermekét, dolgozni nem tud, hiszen kisfiát ápolja napi 24 órában egy budapesti kórházban. A kisfiú óvodája most gy?jtést kezdeményezett, hogy segíteni tudja a jövedelem nélküli családot. A gy?jt?ládák a Kistáltos és a Csillag Óvodában kerültek kihelyezésre. A család el?re is köszöni mindazok anyagi áldozatát, akik segíteni tudják ?ket napi gondjak mérséklésében.


2012. 01. 18.
Pályázat id?seknek, nyugdíjasoknak

A Nemzeti Er?forrás Minisztérium a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel közösen pályázatot hirdet 60 év feletti természetes személyek számára.

A pályázat során a pályázóktól önéletírásokat, visszaemlékezéseket várnak az alábbi témakörök valamelyikében: személyes múlt, az életút egy-egy eseményének, valamely emlékezetes pillanatának, esetleg egy történelmi pillanatnak a megírása.

A pályázó egy témakörben adhat be pályázatot levélben vagy elektronikus úton (e-mailben). A pályázat úgy is benyújtható, ha azt a nagyszül? unokája segítségével valósítja meg. Ebben az esetben a nagyszül?vel – a fenti témakörökben – készített interjú formájában is elfogadunk pályam?vet, melyet a nagyszül? nyújthat be.

A beérkezett pályam?veket szakmai bírálóbizottság bírálja el, a legjobb pályázatot beküld?k pénzjutalomban illetve ajándékcsomagban részesülnek.
A pályázatok beadásának határideje 2012. február 15.

A részletes pályázati felhívás az alábbi honlapról tölthet? le:
http://nyugdij.kormany.hu/palyazatok


2012. 01. 18.
Változások a helyi adórendszerben

Komárom adórendszere immár egy évtizede változatlan volt. Ugyanazok az adónemek, ugyanazok az adómértékek. Talán felesleges is arról beszélni, hogy id?közben mennyire megváltozott a gazdasági környezet. Épp ezért elengedhetetlen volt, hogy a város adórendszerében is változások következzenek be. A részletekr?l Musicz Anikót, az önkormányzat adócsoportjának vezet?jét kérdeztük.

-Jelenleg milyen adónemek vannak érvényben a városban?

-Három különböz? típusú adóról beszélhetünk. Az els? csoportba az úgynevezett vagyoni típusú adók tartoznak, így az építmény és a telekadó, a következ? a kommunális jelleg? adók, ide a magánszemély kommunális adóját és a az idegenforgalmi adót sorolhatjuk, míg a helyi ipar?zési adók körét az állandó- és az ideiglenes jelleggel végzett ipar?zési adók teszik ki. A városi adórendszer átalakítása id?szer? volt, hiszen a rendszer elavult, immár tíz éve változatlan, így egyértelm?vé vált, hogy változtatások nélkül ez nem tartható fenn. Egyébiránt a változtatások azután történtek, hogy városunk adómértékeit összehasonlítottuk a megyénk városaiban alkalmazotakkal. Ebb?l a szempontból Komáromban az adók a megyei mértékek alsó határán helyezkednek el.

-Beszéljünk ezekr?l részletesen is.

-Az építményadóval kezdeném: fontos, hogy az építményadó nem ugyanaz, mint az ingatlanadó. Tehát a komáromiaknak továbbra sem kell otthonuk után építményadót fizetni. A nem lakás céljára szolgáló építmény adóköteles. Mentes az adókötelezettség alól az az építmény, melynek tulajdonosa betöltötte a 70. életévét. Ez a mentesség nem adható ha az építmény gazdasági tevékenység céljára szolgál, a tényleges használója nem azonos a tulajdonossal, vagy az építmény bérbe van adva. Az adó mértékét az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete alapján számítjuk ki. Az adó éves díja garázs esetén 300 Ft/ m2, üdül?nél 400 Ft/m2, kereskedelmi egység, szállásépület, üzlet, iroda, magánrendel?, gyógyszertár esetén 800 Ft/ m2, minden egyéb építménynél pedig 500 Ft/ m2.

A vagyoni típusú adók közül a telekadóról is kell beszélnünk. Az adófizetési kötelezettség alól ebben az esetben a magánszemélyek mentesülnek, kivéve persze akkor, ha a magánszemély az adott területen vállalkozási tevékenységet folytat. A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe. Ennél az adófajtánál is differenciáltan történik a számítás. Az adó évi mértéke 100 illetve 200 Ft / m2 között változik attól függ?en, hogy a telek a város mely részén található.

-Ezek az adónemek eddig is megvoltak Komáromban. Új elemként jelent meg azonban a magánszemély kommunális adója. Pontosan mit is jelent ez, mi indokolta a bevezetését, és ami a leggontosabb mekkora terhet jelent?

- Hazánk több településéhez hasonlóan az idei évt?l Komáromban is bevezetésre került a magánszemély kommunális adója. Ez az adóforma közvetlenül a településrészek, városrészek fejlesztési forrásaként szolgál. Az így befolyó bevétel, fejlesztéseken keresztül visszakerül a lakókörnyezetbe. A magánszemély kommunális adója Komáromban a lakás céljára szolgáló építmények után került bevezetésre. Mértéke 5000-9000 Ft/lakás/év, ami háztartásonként átlagosan havi 750 forint. Úgy gondolom ez az összeg még kifizethet? a családok számára. Mentes az adókötelezettség alól az a lakás, melynek hasznos alapterülete nem éri el a 30 m2-t. Ugyanakkor itt jegyzem meg, hogy a Komáromi Újság mellékleteként megjelent BEVALLÁST és MEGÁLLAPODÁST legkés?bb 2012. március 30-ig kérjük visszajuttatni Komárom Város Önkormányzatának adóosztályához. Címünk, 2900 Komárom, Szabadság tér 1., azaz a városháza épülete. További kérdésekkel pedig az 541-326-os telefonszámon fordulhatnak hozzánk bizalommal.

A kommunális típusú adók részletes tárgyalásakor meg kell még említenem az idegenforgalmi adót, amelynek alapja a városunkban megkezdett vendégéjszakák száma. Mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. Minden 1 Ft beszedett idegenforgalmi adót a központi költségvetés további 1,5 Ft-tal egészít ki. Ez az adónem eddig is érvényben volt nálunk.

-Talán a legfontosabb, és legnagyobb bevételt produkáló adók közé tartoznak az iapr?zési adók…

-Így van. Komárom ebb?l a szempontból sokáig rendkív?l szerencsésnek mondhatta magát, hiszen az ipari parkbeli cégekt?l származó ipar?zési adó milliárdos bevételt jelentett a város számára. Sajnos azonban ismerjük a tényeket. Az egyre csak mélyül? gazdasági válság miatt legnagyobb adózóink piaci helyezet is meggyengült átmenetileg. Fontos megérteni, hogy az önkormányzat mozgásterét számottev?en a helyi ipar?zési adó befolyásolja.

Mivel az állandó jelleggel végzett ipar?zési adó mértékénél a legtöbb városhoz hasonlóan a törvényi fels? határt alkalmazzuk, így az tovább nem emelhet?, a törvényi maximumon, 2 % -ban került megállapításra. Az ideiglenes jelleggel végzett ipar?zési adó mértékét pedig 5000 Ft/napban határoztuk meg. Azt reméljük, hogy a helyi adórendszer átalakításával, valamint az ehhez párosuló ésszer? és racionális költségvetési politikával Komárom továbbra is kivételes helyet foglalhat el a hazai városok között.


2012. 01. 17.
A legszebb galambokat várták

Galamb kiállítást szerveztek Komáromban. Az egyik legkeresettebb, legkülönlegesebb fajta a Komáromi bukó volt. A rendezvényt Komárom jegyz?je Molnárné dr. Taár Izabella nyitotta meg, a díjakat dr. Molnár Attila polgármester adta át.

– A galamb a legsokrét?bb madár a világon – magyarázta elhivatottan Komora Pál a hétvégi, kétnapos galambkiállítás f?szervez?je, egyesületi elnök.

Szakmabeliek és állatbarátok egyaránt érdekl?déssel mustrálták végig a több mint négyszáz tollast, „akik” nem is sejtették, a szombat reggel nekik fürdéssel kezd?dik. Galambász berkekben ugyanis ez a verseny el?tti rituálé megszokott, a laikus azonban nem gondolná, a szépségért még a galamboknak is meg kell szenvedni egy illatos fürd? és egy kis cicoma erejéig.

A Komáromi V204-es egyesület valamint a Komáromi Bukó Fajtaklub közös kiállítására az ország számos pontjáról és a határon túlról is érkeztek galambtartók, hogy megmérettessék szárnyasaikat a küllemi versenyben. A galambok pedig, mintha csak tudták volna, hogy most igazán számít a megjelenés: kecsesen biggyesztették begyüket, megvillogtatták az evez?tollakat, egyik-másik szemérmesen pislogott a ketrec el?tt bámészkodókra.

Az MGKSZ delegálta bírók: Szarvasi István, Srebro Miroslav Silver, ifj. Vagyóczki Imre és Kiss Imre magyar és külföldi fajtákat is bíráltak, az egyik legkülönlegesebb hazai fajtát, a Komáromi bukót kiemelt figyelemmel kísérte a szakma. Komora Pál egyesületi elnök és a több mint hatvan tagot számláló helyi galambász közösség már évek óta azon fáradozik, hogy ezt a nehezen tenyészthet?, de szép küllem? madarat a város elismerje a helyi értékei közt. Komáromban mintegy húsz tenyészt? foglalkozik a szaporításával. A fajta mez?nyében végül a Kiskunfélegyházáról érkezett Pásztor György sárga egyszín?je és az észak-komáromi Tóth Lajos vörös szívhátúja gy?zedelmeskedett.

A Komáromi bukón kívül volt itt még Csepeli hófehér kering?, Egri kék kering?, Indiai páva, Budapesti rövidcs?r?, Dán kering?, Texán, Mondén, strasszer, Pomerániai begyes, King és Német kiállítási galamb – továbbá mellettük számos papagáj is.

(Forrás: kemma.hu)


2012. 01. 17.
Bravúros gy?zelmet aratott az SZPK

A Sz?nyi Palánkdönget?k Köre feln?tt férficsapata elhozta a két pontot a címvéd? és a jelenlegi Dunai Krokodilok otthonából.

Floorball X3M OB I., férfi – 11. forduló

Krokodilok – SZPK-Nokia 5-7 (1-1, 1-4, 3-2)

Az SZPK-Nokia Komárom gólszerz?i: Benkei L. (3), Bognár G., Darai M., Haris T., Pfneiszli P.
Az SZPK legénysége gy?zelmével hatalmas bravúrt ért el, a listavezet? otthonából hozták haza a két pontot.

A két csapat rendre nagy csatát vív egymással, az elmúlt szezonban a bajnoki és a Magyar Kupa dönt?jét is ?k játszották egymással. El?bbit a Duna Krokodilok, utóbbit a Sz?nyi Palánkdönget?k Köre nyerte. A törökbálinti együttes októberben 9-6-ra gy?zött az SZPK otthonában. A kupában is találkoztak a csapatok, akkor 11-10-re nyertek László Péter edz? tanítványai és jutottak a legjobb nyolc közé.

A meccs el?tt a negyedik helyen álló komáromiak a 9. percben szereztek vezetést, ám hamar egyenlítettek a házigazdák és 1-1-es állásnál cseréltek térfelet az együttesek. A második felvonás a vendégeknek sikerült jobban, de 5-2-es vezetésüknél sem d?lhettek hátra László Péter edz? tanítványai. Az utolsó játékrész elején két gólt szerzett az SZPK, ám a Krokodilok 7-3 után sem adták fel, azonban ezen a napon már csak a szépítésre futotta az erejükb?l.
Gy?zelmével az SZPK a harmadik helyre jött fel a tabellán.

Salming OB, n?i – 11. forduló

Eger – SZPK-Nokia 5-2 (3-0, 2-0, 0-2)

Az SZPK-Nokia Komárom gólszerz?je: Darai Sz. (2).


A meccs el?tt a második helyen álló egriek eddig egy vereséget szenvedtek a bajnokságban, az ?sszel éppen Komáromban kaptak ki, az SZPK-Nokia akkor 8-6-ra bizonyult jobbnak a Heves megyeieknél. A házigazdák most szerettek volna visszavágni. A 6. perc végére már 3-0-ra vezettek az egriek, majd az el?nyükhöz a második játékrészben még kett?t tettek hozzá. A vendégek nem adták fel, az utolsó harmadban ütött két góllal szépítettek az eredményen. Az Eger az élre állt, a komáromiak maradtak a harmadik helyen.

(Forrás: kemma.hu)


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768