Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 10
2239238 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tere


2016. 01. 28.
Gy?jtés a Kárpátalja megsegítésére

Több mint 2,7 millió forint gy?lt össze Komárom-Esztergom megyében. Ezzel az összeggel a kárpátaljai magyarokat támogatják. Nemcsak a megyei, de az országos gy?jtés is nagyon eredményes volt - err?l tájékoztatott Popovics György megyei elnök és Potápi Árpád nemzetpolitikáért felel?s államtitkár Tatabányán.

- A cél az volt, hogy minimum a másfél millió forintot elérjük. Ezt sikerült további 1,2 millióval növelni. Úgy gondolom, hogy megtettük a magunkét azért, hogy segítsük kárpátaljai nemzettársainkat. A pénz egy részéb?l lajtos kocsit vásároltunk a k?rösmezeieknek, a többit pedig élelmiszerre és t?zifára fordítjuk. Ebb?l az a három település kap, melyekre eddig kevés adomány érkezett - mondta el a megyei elnök.

Az országos gy?jtési akció szintén sikerrel zárult.

- Több mint 280 millió forint gy?lt össze, de ennél többet kaptak a kárpátaljai magyarok, hiszen nem minden gy?jtés rajtunk keresztül zajlott, ahhoz több civil szervezet és magánszemély is csatlakozott. A pénzen kívül más jelleg? adományok, f?leg élelmiszer jutott el Kárpátaljára - tudtuk meg Potápi Árpád nemzetpolitikáért felel?s államtitkártól.

A hivatalos gy?jtés ugyan tavaly év végén befejez?dött, de a megyei önkormányzat továbbra is várja a felajánlásokat, hiszen a Kárpátalján él? magyarok továbbra is az anyaország segítségére szorulnak.


2016. 01. 25.
Újabb úszók a Jöv? Bajnokai között

A Magyar Úszó Szövetség 2013-ban indította el a Jöv? Bajnokai elnevezés? tehetség gondozó programját, hogy hazánk legtehetségesebb 10 éves korú úszóit felkutassa és támogassa fejl?désüket annak reményében, hogy közülük minél többen kerülhessenek be el?ször a korosztályos, majd kés?bb a feln?tt válogatottba azért, hogy ?k képviselhessék Magyarországot a nemzetközi úszóversenyeken.

A tehetség gondozó program hét régióban zajlik, a regionális keret létszáma szigorúan kötött, amelybe kizárólag a válogatást megel?z? év versenyeredményei és a klub edz?k értékelése alapján lehet bekerülni. A kiválasztást az adott régió munkáját irányító edz? és a Magyar Úszó Szövetség szakfelügyel?je végzi el. A program résztvev?inek minden hónapban felmér? edzésen kell részt venni, ahol egyrészt 200 m vegyesúszásban és egy választott úszásnem 100 méteres vagy 50 méteres távján kell tesztet úszni, másrészt a régió legjobb úszóinak egy közös, nehéz edzésen kell megmérk?zni egymással. A foglalkozásokon lehet?ség van a régió klub edz?it?l is tanulni illetve a régiót támogató világhír? magyar úszóbajnokokkal találkozni. A régiós edzést minden évben egy alkalommal meglátogatja a Magyar Úszó Válogatott Szövetségi Kapitánya illetve a Magyar Utánpótlás Úszó Válogatott Szövetségi Kapitánya is, akik tanácsokkal látják el a fiatal úszókat.

A keretben 10-12 éves korban lehet szerepelni, minden évben van frissítés és csak a legjobban teljesít?k maradhatnak bent. 13 éves kortól a legkiemelked?bb úszók meghívást kapnak a korosztályos válogatottba. Csapatunkból el?ször, a program indulásakor Orbán Gréta kapott meghívót a keretbe, majd a következ? évben Máté Eszter, Szabó Dávid és Fábián Viktória is bekerült. A válogatások után jelenleg Máté Eszter és Szabó Dávid maradhatott bent és újabb tagként jutott be Gálik Krisztián illetve Nagy Nikoletta. Tehát jelenleg négyen képviselik városunk úszó sportját az ország legügyesebb úszói között, remélhet?leg hosszú évekig!


2016. 01. 25.
Szépen szerepeltek sportlöv?ink

Január 23-24-én rendezték Budapesten a Mexikó úton a Légfegyveres Budapest Bajnokságot, mely egyben válogató volt a 2016. február 22-28 között Gy?rött megrendezend? Légfegyveres Európa bajnokságra is.

A Komárom Városi Sport Egyesület sportlöv?inek eredményei:

10 méter puska n? (40 lövés)
3. Miskolczi Julianna 411.7
12. Szijj Kamilla 400.410 méter puska junior leány (40 lövés)

3. Horváth Lea 409.9
12. Horváth Zoé 397.9
17. Cseszka Nikolett 394.9

10 méter puska férfi (60 lövés)
2. Nagy Sándor 619.1

10 méter puska junior fiú (60 lövés)
18. Éri Dominik 595.7
20. Turi Zsolt 593.6
30. Szilágyi Attila 567.8


2016. 01. 25.
KÖZMEGHALLGATÁS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 54.§-a alapján Komárom Város Önkormányzat Képvisel?-testülete KÖZMEGHALLGATÁST tart 2016. január 27-én (szerda) 8 órai kezdettel a Városháza Dísztermében melyre Komárom Város polgárait ezúton tisztelettel és szeretettel meghívom.

NAPIRENDEK:

1. Tájékoztató a házhoz men? szelektív hulladékgy?jtésr?l
2. Tájékoztató Komárom Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének tervezetér?l

Komárom, 2016. január 20.

dr. Molnár Attila
polgármester2016. 01. 25.
A magyar kultúrát ünnepeltük

Két napon át ünnepeltük a magyar kultúra napját városunkban. Január 22-én az 50 éves jubileumát ül? Egressy Béni Zeneiskolában került sor a Komárom Város Kultúrájáért Díj átadására, amit nagyszabású hangverseny követett, majd szombaton az észak-komáromi Kultúrpalota adott otthont egy közel kétórás m?sorfolyamnak, ahol észak- és dél-komáromi m?vészek és csoportok léptek fel. Ünnepi beszédet mondott Fekete György, a Magyar M?vészeti Akadémia elnöke. A rendezvényt Hamrák Zsófia tanácsnokasszony szervezte.

A Komárom Város Kultúrájáért Díj odaítélésér?l minden esztend?ben a képvisel?-testület dönt. Az elismerés olyan személyeknek vagy csoportoknak adható, aki vagy amely kiemelked? tevékenységet végez kulturális, m?vészeti és közm?vel?dési vonalon, vagy sokat tesz a közgy?jtemények illetve a magyar nyelv ápolása területén. A magyar kultúra napján dr. Molnár Attila polgármester Hajnal Dórának, a Komáromi Televízió munkatársának, és Szilli Ilonának, az Egressy Béni Alapfokú M?vészeti Iskola tanárn?jének nyújtotta át az elismer? oklevelet.

Hajnal Dóra 2002-ben alapítója volt az azóta is nagy sikerrel m?köd? Magyarock Dalszínháznak, ahol 5 évig énekelt, de ugyancsak szerepet vállalt a 2003-ban létrejött Délibáb Színház megszületésében is. Évekig énekelt a Fülke Zenei Egyesületben, és a Zsebsün Együttesben, melynek dalszövegírója és zeneszerz?je volt. Közrem?ködött az Els? Komáromi Antológiában, rendszeresen jelentek meg versei a felvidéki Dunatájban. Hajnal Dóra írta, és szerkesztette a Komáromi Újságot, évek óta a Komáromi Televízió szerkeszt?-riportere.

- Minden díjnak van értéke, függetlenül attól, hogy a sport vagy a kultúra vagy az oktatás területén adják át. Mindig örömmel énekeltem, zenéltem vagy verseltem. Ha ezzel másnak élményt adtam vagy valamilyen módon építettem a közösséget, akkor az még nagyobb boldogsággal tölt el - vallotta Hajnal Dóra a díj átvétele után.

Szilli Ilona Celldömölkön kezdte, majd Gy?rben folytatta zenei tanulmányait, diplomát 1989-ben szerzett a Liszt Ferenc Zenem?vészeti F?iskolán. 2010 óta vezeti az Egressy Béni Alapfokú M?vészeti Iskola zongora tanszakát. Folyamatosan tovább képzi magát, korrepetitori munkássága szintén kiemelked?. Rendszeresen készít fel növendékeket megyei és regionális versenyekre. Szorgalmas és odaadó munkájának eredménye az Egressy zongoraverseny.

- Pedagógiai munkám elismeréseként tekintek erre a díjra. A zeneiskolában közös célért dolgozunk. Ha valakivel megszerettetem a zongorázást, ha valakit, aki abba akarja hagyni a zenélést, újra motiválni tudok, ha szép eredményeket érünk el, az számomra hatalmas öröm - vallott a pedagógus.

A program az 50 éves jubileumát ünnepl? iskola nagyszabású hangversenyével folytatódott, ahol felléptek a jelenlegi és egykori tanárok, diákok. Az ünnepségsorozat január 23-án az észak-komáromi Kultúrpalotában folytatódott, ahol idén els? alkalommal ünnepelte a magyar kultúra napját a történelem viharai során kettészelt Komárom.

A Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország szlovákiai nagykövetének f?védnökségével megvalósult, a Magyar M?vészeti Akadémia (MMA), a Balassi Intézet, Észak- és Dél-Komárom Önkormányzata és a Duna Menti Múzeum által támogatott ingyenes rendezvényen zsúfolásig megtelt annak patinás díszterme, ahol Fekete György, az MMA elnöke mondott ünnepi beszédet.

A „határtalanul komáromi“ ünnepségen az egyéb teend?je miatt távolmaradó f?védnököt Harmati Zsolt, Magyarország szlovákiai nagykövetének els? tanácsosa képviselte, az MMA képviseletében Fekete György elnök, a Pozsonyi Magyar Intézet – Balassi Intézet képviseletében dr. Molnár Imre, Dél-Komárom nevében dr. Molnár Attila polgármester, Észak-Komárom nevében Stubendek László polgármester és Knirs Imre alpolgármester, továbbá néhány komáromi díszpolgár, valamint a járási és városi hivatalok, illetve a helyi kulturális intézmények vezet?i, s nem utolsósorban Medveczky Ádám Kossuth-díjas karnagy, illetve Szíjjártó Jen? zeneszerz?-karmester (1919-1986) több családtagja volt jelen.

Fekete György ünnepi beszéde elején felvidéki származású neje, Sunyovszky Szilvia színm?vész szeretetteljes üdvözletét tolmácsolta, aki családi elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. Majd amiatt érzett örömének adott hangot, hogy végre Észak- és Dél-Komárom együtt ünnepli a magyar kultúra napját, ami a Duna két oldalán él?k jelképes összeölelkezésének is nevezhet?. Azt is elmondta, hogy a jeles napot 1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Szatmárcsekén ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát. Magyarországon a nap tényleges megünneplésére a Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988 december végi ülésén tett felhívást, 1991-ben pedig kulturális államtitkárként éppen ? kapta feladatul a magyar kultúra napjának köztudatba történ? bevezetését, hogy az mindenki közös ünnepévé váljon. Hozzáf?zte: ezen a napon kultúránk, kulturális értékeink jelent?ségén kívül az ahhoz szorosan kapcsolódó oktatás és tudomány fontosságát is hangsúlyozni kell.

A Magyar M?vészeti Akadémia elnöke hangsúlyozta: idén a magyar kultúra napja rangra emelkedett, hiszen világszerte a magyar összm?vészeti és össztudományos eredmények ünneplése zajlott-zajlik. Közel 2 ezer rendezvényen, azaz hozzávet?leg ötször annyin, mint az el?z? években emlékeznek meg világszínvonalú magyar kultúránk napjáról. Leszögezte: b?ven van mire büszkének lennünk, kezdjük hát el becsülni nagyszer? teljesítményeinket, saját értékeinket és tehetségeinket, s e nemzeti büszkeséget örökítsük át az utódainkra is. Csodának nevezte, hogy a hajdani honfoglaló népek közül már csak a magyarság él, az anyanyelve is él, és kivételes tulajdonságokkal van-vagyunk felruházva. Végül a Jóisten áldását kérte mindazokra, akik a magyar kultúra napjának megünneplésében bárhol, bármilyen módon részt vesznek, ?rizve és gazdagítva kulturális kincseinket.

A beszédet követ? közel kétórás m?sorfüzér Tóth Tibor, a Komáromi Jókai Színház színm?vész-igazgatójának szavalatával (József Attila: A Dunánál) kezd?dött. Majd a gyönyör? népviseletet magára ölt? Bedecs Ilona, dél-komáromi népdalénekes, a Duna Népdalkör Pro Urbe-díjas vezet?je dalolta el az Elindultam szép hazámból..., a Komáromi domború híd alatt... és a további csodálatos népdalokat. Utána az észak-komáromi városi m?vel?dési központ és a Jókai Alapiskola Stirber Lajos karnagy, a Magyar Kultúra Lovagja által vezényelt Gaudium vegyeskara és hangszeres kamaraegyüttese szórakoztatta a hallgatóságot. El?adásukban részletek hangzottak el a János Vitéz cím? daljátékból, a Hamburgi menyasszony cím? operettb?l és a Honfoglalásból. Közrem?ködött Grassl Ferdinánd és Pfeiferlik Tamás szólóénekes, valamint Nagy Ferenc észak-komáromi versmondó.

Dráfi Mátyás, a Komáromi Jókai Színház érdemes és Jászai Mari-díjas színm?vésze a magyar kultúrkincs igaz magyar közvetít?jének számít. Ez alkalommal el?bb George Bernard Shaw drámaíró amerikai CBC-nek adott interjújából idézte a magyar nyelvet dics?ít? részletet: „Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggy?z?désemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életm?vem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszer?en azért, mert ezen a különös, ?si er?t?l duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit”. Majd Teller Ede atomfizikus azon kijelentésére emlékeztetett, amelyben beismerte: ha nem Ady Endre nyelvén ismerte volna meg a világot, akkor aligha vitte volna többre egy átlagos középiskolai tanárnál. Végül Ady A Duna vallomása cím? versét adta el? a többszáz f?s közönségnek.

Ezt követ?en az észak-komáromi vmk és Csemadok-alapszervezet fennállásának 35. évfordulóját tavaly ünnepl? Concordia vegyeskar Stubendek István vezényletével Kodály Zoltán Ének Szent István királyhoz, Bárdos Lajos Boldogasszony és Karai József Estéli nótázás cím? zenem?veit adta el?. Zongorán közrem?ködött Pálinkásné Andrássy Zsuzsanna. Végül a Komáromi Kamarazenekari Egyesület Medveczky Szabolcs karnagy vezényletével Erkel Ferenc Sirató, Kodály Zoltán Adagio, Bartók Béla Román táncok és Szíjjártó Jen? Zoborvidéki lakodalmas cím? m?veit mutatta be. Az utolsó darab kapcsán közrem?ködött a nagykéri Mórinca Kamara Táncegyüttes, amely Ölveczky Mónika és Ölveczky Árpád koreográfus-pedagógus látványos összeállítását mutatta be. A szívmelenget? est a Szózat és a Himnusz közös eléneklésével zárult.

(Forrás: komarom.hu / hírek.sk - miskó -)


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768