Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 9
2322230 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tere


2016. 11. 02.
Szent Imre napot tartott a katolikus iskola

A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolában hagyomány, hogy minden esztend?ben megemlékeznek névadójukról, Szent Imre hercegr?l. A tanítási órák helyett ilyenkor vetélked?ket szerveznek a diákoknak. Idén még egy további esemény színesítette a programot: átadták az intézmény felújított emeleti folyosóját.

- A Szent Imre-nap iskolánk egyik meghatározó eseménye, ilyenkor nincs tanítás, a diákok számára versenyt szervezünk, ahol a herceggel és az egyházzal kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk.
A program ünnepi szentmisével indult a kistemplomban, ahol Dékány Ferenc, az egyházmegye katolikus iskolák f?hatóságának igazgatója a Szent Gellért-díj arany fokozatát adta át Peredi Ágotának, a Szent Imre Iskola korábbi igazgatón?jének és Czibor Józsefné gazdasági vezet?nek -
mondta el a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola igazgatója, Romhányi Péter.

Az esemény jelent?ségét emelte, hogy átadták az intézmény felújított részeit. A munkálatokat a fenntartó, a Gy?ri Egyházmegye finanszírozta. A beruházás során teljesen megújult az iskola emeleti folyosója, kicserélték a burkolatot, újrafestették a falakat és a tantermekbe új ajtók kerültek. A nyár folyamán zajló beruházás hosszabb folyamat része volt, hiszen az el?z? években megújultak a vizesblokkok, a f?tési- és a világítási rendszer, továbbá kicserélték a nyílászárókat. A felújítás a tervek szerint jöv?re folytatódik.

Kapcsolódó hír, hogy Bross Gergely plébános meghívására nemrég azok a fiatalok látogattak Komáromba, akik a Gy?ri Egyházmegye településeir?l zarándokoltak el még a nyáron a krakkói katolikus ifjúsági világtalálkozóra. A látogatóknak a Klapka György Múzeum munkatársai tartottak rövid idegenvezetést. A világtalálkozó különleges élményt nyújtott mindenki számára.

- Számomra nagy lelki élmény volt, jó volt látni azokat a fiatalokat, akik a világ minden tájáról összegy?ltek, és mindnyájukat egy értékrend, a katolikus istenhit kötötte össze - mondta a Gy?ri Egyházmegye ifjúsági referense, Paksa Balázs.

- A találkozó lehet?séget teremtett arra, hogy az egyházmegye fiataljai találkozzanak egymással és megismerjék a világ más tájain, így Latin-Amerikában vagy Afrikában él? katolikus fiatalokat. Találkoztunk Ferenc pápával is, ami óriási élmény volt számunkra - tette hozzá Horváth Glória.

A Szentatya minden évben meghatároz egy témát, amin a résztvev?k közösen gondolkodhatnak. Idén ez az irgalmasság volt. Ferenc pápa arra kérte a fiatalokat, hogy azt a közösségi létet, amit Krakkóban megtapasztaltak, hozzák haza és itthon is próbálják meg megélni. A komáromi esemény szeretetvendégséggel és szentmisével zárult.


2016. 11. 02.
Már több mint 4000 vállalkozás csatlakozott a Modern Vállalkozások Programjához

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kormányzati támogatással hívta életre a Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! elnevezés? infokommunikációs szemléletformáló és kompetenciafejleszt? programot, amely eddig több mint 4000 vidéki mikro-, kis- és középvállalkozás számára nyújtott segítséget az informatikai fejl?désük el?mozdításában.A mai digitalizációs fejl?dés óriási, nem egyszer? feladat lépést tartani a változásokkal. A cégvezet?k szakért? segítség nélkül gyakran érzik úgy, hogy elvesznek a lehet?ségek tengerében. Ez az oka annak, hogy a digitális eszközök adta lehet?ségeket csak korlátozottan használják, viszont emiatt jelent?s lemaradásban vannak európai uniós versenytársaikhoz képest.

Reprezentatív kutatás igazolja, hogy a magyar kkv-k csupán fele alkalmaz IT munkatársat cégen belül, a legrégebbi számítógépek életkora pedig a 12 évet is eléri. Rendszeresen megemlítik a magyar vállalatvezet?k, hogy bizalmatlanok az informatikai szolgáltatásokkal szemben, mégis alig 1/3-uknak van átgondolt adatvédelmi, biztonsági szabályzata.

Az idén tavasszal indult Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! projekt ezekre a problémákra nyújt megoldást. Országosan 29 infokommunikációs tanácsadó áll rendelkezésre, akik többéves szakmai tapasztalattal felvértezve felmérik a vállalkozások digitális helyzetét, megvizsgálják informatikai felkészültségüket, majd javaslatot tesznek a cégnél megvalósítandó fejlesztésekre. Mindezt a program keretében teljesen ingyen! A vállalkozások a részvételt követ?en a Digitálisan Felkészült
Vállalkozás min?sítést is megkapják, amelynek birtokában plusz 5% vissza nem térítend? többlettámogatást kaphatnak vállalati informatikai pályázatok esetében.

Angyalosi-Hermán Eszter, egy zalakarosi szálloda vezet?je annak a 4000 vállalkozásnak az egyike, amelyik fontosnak tartotta csatlakozni ehhez az úttör? programhoz. Így vélekedett a programról: "Nagyon hasznos volt a kamarai tanácsadóval a személyes találkozó, olyan dolgokra világított rá, amelyekre már mi is gondoltunk, de csak toltuk magunk el?tt a megvalósítását. A hamarosan érkez? GINOP-3.2.2 pályázatban szeretnénk a közösen átbeszélt fejlesztéseket megvalósítani, részben támogatásból finanszírozva. Mindenképpen szeretnénk fejleszteni az online megjelenésünkön, és egy még jobban m?köd? online értékesít? és foglaláskezel? szoftver is nagyon fontos lenne. "

„A Modern Vállakozások Programja egy kedvezményes termékportfólió keretében lehet?séget biztosít a digitális eszközök, szolgáltatások és integrált rendszerek kedvezményes beszerzéséhez is. Eddig f?ként üzleti internetel?fizetések, valamint az egész vállalkozás m?ködésére kiható ügyfélkapcsolati (CRM) rendszerek, vagy éppen vállalatirányítási (ERP) modulok iránt érdekl?dtek a legtöbben, de a mostanában sokat emlegetett, bárhonnan elérhet? felh?alapú szolgáltatásokkal kapcsolatban is informálódtak a kkv-k” – mondta el Koleszár Péter, a projekt szakmai vezet? helyettese.

?szt?l folytatódik a 127 állomásból álló Információs Nap elnevezés? ingyenesen látogatható rendezvénysorozat, ahol tartalmas, gyakorlati el?adások mellett az informatikai területek szakért?ivel is találkozhatnak, konzultálhatnak az érdekl?d?k.

A rendezvénysorozat következ? állomása:
Arany 17 Rendezvényközpont, Komárom, Arany J. u. 17.
2016. november 10. 10 óra
Major György IKT tanácsadó,
major.gyorgy@ginop-mkik.hu,
70/281-5930.

A programhoz való csatlakozás lehet?ségér?l és az ingyenes rendezvényekr?l b?vebb információ a www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon található. A rendezvényre regisztrálni ugyanitt lehet.


2016. 11. 02.
Négy évtized a diákok szolgálatában

Potháczky Mária évekig a komáromi oktatási élet meghatározó szerepl?je volt. 42 évig pedagógusként dolgozott, ebb?l 9 esztendeig vezette a sz?nyi Bozsik József Általános Iskolát. Az igazgatón? idén vonult nyugdíjba, de napjai továbbra is aktívan telnek és az oktatás körül forognak. Vele beszélgettünk a kezdetekr?l, a jó iskoláról és jöv?beli terveir?l.

Potháczky Mária több évtizedes pályafutását a gyermekek iránti odaadó szeretet hatotta át. Ars poeticája a "Kérek t?led, mert tisztellek." mondattal foglalható össze. Kisgyermekként nem készült feltétlenül erre a pályára, ám visszatekintve tudja, hogy jó választott és ma sem tenne másképp.

- Voltak meghatározó emberek az életemben, akik a pedagóguspálya felé tereltek. Az egyik a sz?nyi általános iskolai tanítóm, Galambos Tamásné, Éva néni volt, a másik a gimnáziumi osztályf?nököm, Sebestyén József. Úgy akartam tanítani, ahogy ?k oktattak, a gyerekek iránti végtelen szeretettel és odaadással - mondta Potháczky Mária, aki 1974-ben diplomázott az esztergomi tanárképz? f?iskolán, majd elvégezte a testnevel?-környezetismeret szakosító kollégiumot.

Tanárként hamar rájött, hogy nem csupán a tananyag átadásával, hanem a példamutatással kell nevelni, és a gyermeket kell nézni minden cselekedete mögött. Véleménye szerint a mai oktatási rendszer hibája, hogy még mindig a lexikális tudást fejleszti és nem az életre készít fel.

- Tökéletes iskola nem létezik, de kialakítására törekedni kell. Amikor igazgató lettem, olyan iskolát akartam létrehozni, ahová szeretnek járni a gyerekek. Mi kell ehhez? Felkészült tanári gárda, ami a Bozsikban megvolt. Fontos még, hogy a pedagógus mestere legyen a szakmájának, ugyanakkor képes legyen egyenrangú félként kezelni a gyereket. Ehhez elengedhetetlen a humor, ami sok problémát megold és emberibbé teszi a tanárt. Munkám során arra törekedtem, hogy jó kapcsolatot alakítsak ki a kollégákkal, a szül?kkel és a gyerekekkel. Az ajtóm mindig nyitva állt mindenki el?tt - vallotta Potháczky Mária.

A Bozsik József Általános Iskola az olimpikonokról elnevezett intézmények nagy családjába tartozik, így pedagógiai munkájukat áthatotta a sport iránti szeretet. Ez a hétköznapokban és a szabadid?s programokban is megmutatkozott.

A nyugdíjba vonuló igazgatón? elmondta, számára a pedagógusi pályán eltöltött 42 év minden napja kihívás volt, hiszen ugyanolyan nehéz jól átadni a tananyagot, mint menedzselni az intézményt.

Potháczky Mária 16 évig tagja volt a városi Oktatási Bizottságnak, ebb?l 8 évig vezette is azt. Nevéhez köt?dik többek között a város intézmény-felújítási stratégia megalkotása.

- Még csak egy hónapja, hogy nyugdíjba vonultam, de nem szakadok el az oktatástól. Tovább dolgozom ajd, hiszen anélkül ?r lenne az életemben. Jelenleg sok id?t töltök az unokáimmal, szeretek színházba és társaságba járni. Hamarosan kezd?dik a síszezon, amit nagyon várok, szóval nem unatkozom - mondta Potháczky Mária, aki 2010-ben megkapta az Aranykatedra plakettet, 2015-ben pedig Komárom Pro Urbe-díját.


2016. 11. 02.
A régió diákjainak érdekeit szeretnék képviselni

Október 28-án éjfélkor befejez?dött az országos Független Diákparlament-szavazás. Mindkét komáromi jelölt mandátumot szerzett a közép-dunántúli régióból. Turi Ádám az els?, míg Haris Gerg? a harmadik helyen jutott be. Mindketten a komáromi Jókai Mór Gimnázium tanulói.Turi Ádám aktívan részt vesz a helyi diákság életében, a komáromi DiViSz (Diákönkormányzatok Városi Szövetsége) elnöke valamint a Jókai Mór Gimnázium DÖK alelnöke.

– A helyi DiViSz idén februárban alakult és a kilenc komáromi általános és középiskolát, és azok diákönkormányzatait fogja össze. Céljaink közt szerepel programok szervezése a fiatalok számára és a helyi diákok érdek képviselete minden lehetséges szinten, fórumon. Járt már nálunk Keresztes Ildikó énekesn?, akivel közös flashmobot tartottunk, irodalmi délután keretében vendégül láttuk Gál Tamás felvidéki színm?vészt is – mondta Turi Ádám, majd így folytatta:

– Szeptembert?l indítottuk a Most Mondd! elnevezés? kommunikációs programunkat, amelynek keretében az összes komáromi iskolába elmegyünk, hogy ott kötetlen beszélgetésen mondhassák el az érdekl?d? diákok a problémáikat és az ötleteiket. Az ? érdekeiket és véleményüket szeretnénk hangoztatni mindenhol, ahol csak tudjuk, és lehet?ségünk van rá. Ugyanezt szeretném tenni most a diákparlamentben is. A tavaszi diviszes programok szervezése közben ismerkedtem meg Haris Gerg?vel, aki hozzám hasonlóan szintén indult a közép-dunántúli régió egyik képvisel?i helyéért. Együtt szeretnénk képviselni els?sorban Komárom és a megye fiataljainak véleményét. Hatalmas er?t adott a kampányban, hogy sokan támogattak nemcsak Komáromból és sz?kebb környékér?l, hanem Tatáról, Tatabányáról, s?t még Gy?rb?l is. Szeretnénk, ha a Komáromban elindított párbeszéd program országos szint? lenne, és az ország minden pontján elkezd?dne a konzultáció az oktatásról és a diákönkormányzatok helyzetér?l minden diák, szül? és döntéshozó között úgy, ahogyan Komáromban már megkezd?dött. Képvisel?ként minden er?mmel (er?nkkel) ezen fogunk dolgozni – fejtette ki terveit Turi Ádám.

A mostani választáson 125-en kaptak felhatalmazást arra, hogy a Független Diákparlamentbe kerülhessenek. 90-en diákok, továbbá a néz?pontok sokszín?sége érdekében 10 hallgató, 10 tanár, 10 szül? és 5 öregdiák.

(a kemma.hu cikke alapján)


2016. 11. 02.
Emlékplakettel tüntették ki Nemes Andrásnét

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége a kereskedelem és a kamarai mozgalom területén végzett több éves kimagasló, példamutató tevékenységéért emlékplakettel tüntette ki Nemes Andrásnét, a HUNGARO-LEN Fonalgyártó és Szolgáltató Kft. volt ügyvezet? igazgatóját, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellen?rz? Bizottságának volt elnökét. A kitüntetést Kövér László, az Országgy?lés elnöke és Parragh László, a kamara elnöke adta át a Parlamentben.Dr. Szerencsés László, a megyei kamara elnöke elmondta, Nemes Andrásné 2002 óta vett részt a kamara munkájában. 2011-t?l 2016-ig töltötte be az Ellen?rz? Bizottság elnöki posztját. Kamarai tisztségvisel?ként sok éven át végezte áldozatos, magas szakmai színvonalú munkáját a Komárom-Esztergom megyei vállalkozások sikeres érdekérvényesítésért és a kamarai tagságért.

Az Emlékplakett Ágh Fábián szobrászm?vész alkotása, egyik oldalán szárnyas Mercurt ábrázol PRO ET MERCATURA INDUSTRIA HUNGARIAE felirattal, másik oldalán a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felirat és korabeli vitorlás hajó látható. Az Emlékplaketthez b?rbe kötött díszoklevéllel tartozik, a kitüntetés évente legfeljebb öt személy részére adományozható.

Nemes Andrásné 1977-t?l dolgozott a Komáromi Lenfonógyárban, melynek 1988-tól igazgatója lett. Innen ment nyugdíjba 2010-ben. Munkásságát Komárom-Esztergom Megyéért Díjjal ismerték el 2007-ben. Évtizedeken át végzett kimagasló közéleti munkájáért, a felvidéki kitelepítettek emlékének meg?rzése érdekében végzett munkájáért 2013-ban Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Áder János köztársasági elnökt?l, 2015-ben Komárom Város Díszpolgárának választották.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768