Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 11
2239968 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Szökőkút


2014. 10. 01.
Volt egy tánc…

Boros Gézáné Margit néni és Borbély Gyula bácsi két nap eltéréssel születtek, 95 esztend?vel ezel?tt. A jubileum alkalmából ?ket köszöntötte dr. Molnár Attila polgármester, dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester és Takács József képvisel?.

Els? útjuk Margit nénihez vezetett, aki 1919. szeptember 27-én látta meg a napvilágot. A szépkorú asszony t?sgyökeres sz?nyi, s?t a rokonság nagy része is itt él. Születésnapját a család több napon át ünnepelte, sorra érkeztek a köszönt?k, hogy jó egészséget kívánjanak az id?s asszonynak. Margit nénit?l megtudtuk, hogy heten voltak testvérek, de csak ? ért meg ilyen szép kort.

- A v?legényem négy évig volt orosz hadifogságban, miután hazajött összeházasodtunk, 1951-ben pedig megszületett a lányunk, Margit. Soha nem gondoltam volna, hogy megérem a 95 évet. A férjem patkolókovács volt, én el?ször a TSZ-ben dolgoztam, majd a VÁKUM-ban, innen is mentem nyugdíjba. Sokszor motorral jártam dolgozni, 85 éves koromban még bicikliztem – mesélte Margit néni, aki hozzátette, hogy most lánya gondoskodik róla.

Régen sokat olvasott, de ma már a romló látása miatt nem tud. A szépkorú hölgy rengeteget mesél a családnak, hiszen tisztán emlékszik a régmúlt dolgaira. Így arra is, hogy a másik ünnepelttel, Borbély Gyulával egy iskolába jártak.

- Gyula nagyon jól tudott táncolni és énekelni, bizony sokat táncoltunk régen – tette hozzá Margit néni.

Az 1919 szeptember 29-én született Gyula bácsi szintén kiváló egészségnek örvend, ahogy gyerekei mondják, orvos nem igen látta, hiszen még most is bátran kerékpárra ül és beteker Komáromba, s?t a kertet is gondozza. A folyamatos munka, a mértékletesség, na meg persze saját bevallása szerint a napi egy kupicais az, amely ilyen jó formában tartja.

- Sok mindent megéltem, engem is elvittek hadifogságba a háború után. 2 és fél évig egyik helyr?l vittek a másikra, dolgoztattak bányában és gyárakban is. Szinte félholt voltam, amikor hazakerültem – emlékezett vissza Gyula bácsi, aki egyéni gazdálkodó volt, majd a TSZ-nél kés?bb pedig a Molnál helyezkedett el, innen ment nyugdíjba.


2014. 09. 28.
M?szaki bejárást tartottak a képvisel?k

Komárom az építkez? város! Ahogy Dr. Molnár Attila polgármester többször elmondta a következ? id?szakban 35 milliárd forint beruházás érkezik városunkba. Lezajlott a koppánymonostori hulladéklerakó rekultivációja, folyamatban van az ipari park új területeinek közm?vesítése, a geotermikus projekt, a kórház mintegy egy milliárdos korszer?sítése, engedélyezés alatt a Csillag er?d kulturális célú fejlesztése, épül a gát, hamarosan pedig kezd?ik az új Duna-híd építése. A városunkat érint? kisebb, de a komáromiak szempontjából szintén fontos beruházásokról a körzetek képvisel?it kérdeztük. A m?szaki osztály munkatársaival együtt közös helyszíni bejárásokat tartottunk, hogy áttekintsük azokat a változásokat és fejlesztéseket, amelyek az elmúlt négy évben valósultak meg, illetve amelyek a következ? ciklusban még el?ttünk állnak.

Takács Józseffel az 1-es számú választókerület képvisel?jével a MOL városrészben találkoztunk. Elmondta, hogy a következ? évek fontosabb célkit?zései között a M?szerész utca, a Varga József utca, valamint az Erkel Ferenc utca aszfaltozása, a Bozsik József Általános Iskola kézilabdapályájának felújítása és kerítésének megépítése, a járdaépítések, felújítások folytatása, a helyi meglév? és leend? civil szervezetek munkájának kiemelt támogatása szerepel.

A 2-je számú választókerület önkormányzati képvisel?jével, Sárai Jánossal a sz?nyi városrész legfontosabb területeit jártuk végig, hét kiemelt területr?l beszélt.

Meg kell oldanunk a Zichy utca és az Ifjúsági telep csapadékvíz-elvezetését, hiszen ezek komoly problémákat okoznak. Sokan panaszkodnak, hogy nincs a városban mez??ri szolgálat, amire els?sorban a sz?l?hegyen lenne szükség az illegális betelepül?k miatt. A bikaistálló felújítására benyújtottuk a pályázatot, a felújítását követ?en kulturális központ kezdheti meg a m?ködést. A Budai Nagy Antal utcában elengedhetetlen egy rendes alappal ellátott út kiépítése, a Puskaporosi utat pedig mindenképpen ki kell szélesíteni, hiszen elkerül? útként is funkcionál. Az ehhez szükséges területek kisajátítása már folyamatban van. Mindezeken felül szükség van a járdák kijavítására a mellékutcákban is – mondta el a legf?bb teend?ket Sárai János képvisel?.

Dr. Molnár Attila polgármester a 3. számú választókörzettel kapcsolatban eldmondta, elképzelései szerint az új Csillag lakótelep melletti zöldfelületek közparkként funkcionálnának a jöv?ben. Megszépülne a Feszty Iskola udvara. A járdaprogram folytatása mellett a Jedlik Ányos utcai tömbök közötti területek vízelvezetésének megoldása, új burkolattal történ? ellátása, a közvilágítás megoldása szintén fontos feladat. A Sport utca megnyitásával pedig a Táncsics Mihály utca forgalmának csökkentése érdekében kíván fellépni a városvezetés.

A 4. számú választókörzet képvisel?je, Hamrák Zsófia a m?szaki bejárás során kitért arra, hogy 2010 óta igyekeztek úgy megvalósítani a beruházásokat, hogy azokhoz lehívták a megfelel? pályázati forrásokat.

A Gábor Áron utcában lakossági kérésre egy parkoló sort hozunk létre, illetve itt szükséges a villamoshálózat rendbetétele is. A sok es? miatt gondok merültek fel a Maros utca és az Arany János utca keresztez?désénél. A Maros utca ugyan szilárd burkolattal rendelkezik, de nincs egy szintben az Arany utcával, így az es?zések során beltenger alakul ki. Adós vagyok az itt él?knek a Korpás éren áthaladó kis híd megépíttetésével, ez a következ? ciklus megoldandó feladatainak egyike. A Tóparti Óvoda felújítására a tervek elkészültek, keressük a megvalósításhoz szükséges pályázati kiírást. A Kombinát épülete esetében benyújtottuk a tervpályázatot, ide egy limes-központot álmodtunk meg – tudtuk meg Hamrák Zsófiától.

Dombay Gáborral az 5. számú választókörzetet képvisel?jével és Turi Bálint alpolgármesterrel a 6. számú választókörzetet képvisel?jével a városközpontban, a tengerészeti emlékm?nél kezdtük a sétát, majd a Csokonai úti lakótelepnél folytattuk.

Dombay Gábor a bejárás során els?sorban a Csokonai lakótelep bels? udvarára hívta fel a figyelmet.

Ez az egyik olyan része a városnak, melyben nagy lehet?ségek vannak. Ezen a helyen korábban egy dühöng? m?ködött, majd itt üzemelt a városi piac. Amikor felbontottuk a placcot és elkezd?dött a füvesítés egy 5000 literes gázolajtartályt találtunk a föld alatt. Ezt eltávolítattuk, a talajt most a környezetvédelmi hivatal vizsgálja, csak ezt követ?en kezd?dhet el a teljes rekonstrukció. Szeretném, ha az itt álló betonépületet elbontanák és a hulladéktárolók is kulturáltabb környezetbe kerülnének át. A tömbökben f?leg nyugdíjasok élnek, így a parkba padok és asztalok elhelyezése szükséges, hogy kellemes környezetben pihenhessenek a lakosok. Természetesen nem feledkezünk meg a fiatalokról sem, a Csokonai lakótelep másik felén játszótér található, melynek elemeit folyamatosan b?vítjük, illetve tervezzük további játszóterek létesítését, valamint a járdák és utak felújítását, így többek között a Madách utca aszfaltozását is. További feladatunk még a Tengerészeti emlékm? környékének felújítása, a Rüdiger-tó melletti Ifjúsági park korszer?sítése, valamint a Lengyár-telep lakókörnyezetének további szépítése, rendbetétele – tudtuk meg Dombay Gábortól, az 5. számú választókerület képvisel?jét?l.

Sokat fejl?dött a városközpont az elmúlt négy évben. A Jókai tér egy része 2011-ben teljesen megújult, mögötte parkolók létesültek, ami a belvárosban fontos dolog. Átadtuk a véd?n?i épületet, a Szivárvány Óvoda új, korszer? tornatermet kapott. A Kalmár köz bels?udvara is megszépült, szintén új parkolóhelyek létesültek. Felújítottuk a Jókai mozit, a filmszínház 3D-s, digitális technológiát kapott. A panelprogramnak köszönhet?en energiatakarékos lett a Mártírok út 4-6, ami egyébként a városkép szempontjából is szebb képet mutat. Elbontottuk a Gyár utca 14. szám alatti romos épületet, ami így fejlesztési területté vált.

- El?ttünk álló feladat a Szent László utca bels? udvarának, útjának és parkjának felújítása. Az itt álló egykori szállóban lakások jönnek létre hamarosan. Felmerült a Sport utca esetleges megnyitása, ezzel az intézkedéssel a Táncsics utcát tehermentesíthetnénk az áthaladó forgalomtól, és az azzal járó zaj és porterhelést?l. A Jókai tér másik oldala, vagyis a tengerészeti emlékm? és környéke szintén felújításra váró területe városunknak – mondta el Turi Bálint, a 6. számú választókerület képvisel?je.

A 7. számú választókörzetben Horváth Gyula fogadott minket, aki az Árpád utcai, valamint a Klapka
György úttól a sorompóig terjed? szakaszokra tervezett járdaépítéseket említette els? helyen. További terv a Laktanya köz aszfaltburkolattal történ? ellátása, a Honfoglalás és a Guyon Richárd utca közötti szakasz aszfaltozása, a Szent László és a Korona utcai tömbök közötti zöldterület parkosítása, közparkká történ? átalakítása, valamint buszmegállók telepítése a Laktanya közbe és a Huszár utcába.

Czita János a 8. számú választókerület képvisel?je szintén a járdaépítések folytatását tartja egyik legfontosabb feladatnak, így a Tamási Áron utcában, a Koppányvezér úton, illetve a Komáromba vezet? kerékpár út mentén. Szintén kiemelt feladat az aszfalttal még nem rendelkez? utak megépítése is, csakúgy, mint az egykori szeméttelep parkosítása, a Duna-ág kotrása, a Posta rét és a Rukken-tó környezetének rendbetétele. A képvisel? szerint külön támogatást érdemel a monostori sport, els?sorban is a labdarúgás. A kultúra terén pedig a helyi kultúrház hátsó udvarának térkövezése, és az ?szirózsa Nyugdíjas Klub támogatása mellett a Monostori Kulturális Egyesülettel történ? közm?vel?dési szerz?dés megkötését említette kiemelt célként.


2014. 09. 28.
Szüreti nap Koppánymonostoron

Mintegy 10-15 fogattal és ugyanennyi lóval haladt át a szüreti menet Koppánymonostoron. Az egykori hegyközségben az eseménynek évtizedes hagyományai vannak. Új színfoltja a rendezvénynek a pörköltf?z? verseny, melyre idén tizenkét csapat nevezett be. A hagyomány továbbvitele mellett a szervez?k célja a közösség összekovácsolása.

Muzsikaszó kísérte végig a szüreti menetet Koppánymonostor utcáin. Míg a vonulók a régi hagyományt ?rizték, addig a Dózsa György M?vel?dési Ház udvarán nagy sürgés-forgás közepette indult meg a f?zés, mindenki a legjobb pörköltet akarta megf?zni, hogy elnyerje az Arany fakanalat.

– Régre visszatekint? hagyományt ?rzünk a szüreti felvonulással, hiszen el?deink is megszervezték. Mi, a Monostori Kulturális Közhasznú Egyesület 10-12 éve rendezzük az eseményt, arra törekedve, hogy évr?l-évre jobb legyen. A vonulók négy helyszínen álltak meg, mindenhol a Garabonciás Néptáncegyüttes és a Monostori Dalárda adott rövid m?sort. A szüreti napon szeretnénk egy másik hagyományt is megteremteni, mégpedig a f?z?versenyt. Tavaly hirdettük meg el?ször, akkor nagy sikere volt, így idén is ragaszkodtak hozzá a helyiek. Tizenkét csapat nevezett be, nekik mi biztosítottuk a 2,5 kiló sertéshúst, ebb?l kellett mindenkinek a t?le telhet? legfinomabb pörköltöt elkészítenie – mondta a Monostori Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke, K?rösi Flórián.

Az elkészült finomságokat a városvezetés zs?rizte. A legjobb hazavihette az Arany fakanalat. A szüreti menet indulása el?tt Czita János, a településrész képvisel?je tartott egy rövid beszédet, melyben kiemelte, hogy Koppánymonostor egykor hegyközség volt.

- A monostori homokdombon kiváló sz?l? termett, amib?l nagyszer? bor készült. A hétvégi házas övezetb?l mára egy kertváros lett, azonban sikerült meg?riznünk falusias jellegünket és az ezzel járó hagyományokat – hangzott Czita János beszédében.

A felvonuláson körülbelül 15 fogat és ugyanannyi lovas vett részt. Ácsról érkeztek L?rincz Eszterék.

– 12 éves vagyok, körülbelül 5 évvel ezel?tt tanultam meg fogatot hajtani. Nem olyan nehéz, bár azért sok mindenre oda kell figyelni közben, így többek között arra, hogy a ló összeszedett legyen és nagyon fontos az állandó kommunikáció a ló és a hajtó között – tudtuk meg a lánytól.

Az eseményt, melyen a dr. Molnár Attila polgármester mellett a testület több tagja is megjelent, szüreti bál zárta.


2014. 09. 28.
Családi délután a Mol városrészben

Cathedra nap elnevezéssel másodjára tartottak egész délutánt betölt? programsorozatot, f?leg a helyieknek és a környékb?l érkez?knek a molaji városrészben. Az esemény azonban több évtizedes múltra tekint vissza, melynek célja a közösség építése.

A szeptember 27-i rendezvény nyitányaként a legkisebbeknek kedveztek a szervez?k, ?ket a Bábuci Bábszínház el?adása és a Bóbita Band zenés m?sora csalogatta a Cathedra Központhoz, ahol játszóház, népi körhinta, arcfestés és ugrálóvár várta ?ket.

Cathedra nap elnevezéssel másodjára tartunk rendezvényt a molaji városrészben, azonban az esemény óriási múlttal rendelkezik, a 60-as, 70-es évekig lehet visszavezetni. Akkor még m?ködött a Komáromi K?olajipari Vállalat, akik dolgozóiknak évente tartottak egy családi napot. Ebb?l lett kés?bb a molaji gyermeknap, majd a molaji nap. Így meg tudtuk ?rizni a hagyományt, amit személy szerint nagyon fontosnak tartok. A nap célja továbbra is ugyanaz, mint régen, a közösség építése, összekovácsolása. Azonban nemcsak a helyiek látogatnak ki szívesen a Cathedra napra, de sokan érkeznek Sz?nyb?l, Komáromból és Almásfüzit?r?l is – mondta el a településrész képvisel?je, Takács József.

Igazi különlegességet kínált a vendégeknek a Molaji Fotóklub, amely 60 esztend?s fotókból nyitotta meg els? tárlatát, s?t m?termükben korh? ruhákban bárkir?l készülhetett fénykép. A programok közt volt még hastánc-bemutató, felléptek az Ének iskolája sztárjai és a The Gents, a Máltai Szeretetszolgálat komáromi csoportja jóvoltából pedig vérnyomás- és vércukorszint-mérésre került sor. Az eseményt, melyre a városvezetés több tagja is kilátogatott utcabál zárta, ahol a Vidám Fiúk húzták a talp alá valót.


2014. 09. 28.
Több százan futottak együtt Sz?nyiékkel

A Spartathlon kontinensünk egyik legnehezebb futóversenye. A világ 350 legjobb atlétája az Akropolisz lábától indul, céljuk az ?si Spárta városában Leónidasz király szobrának elérése. A legy?zend? táv pedig 246 kilométer. Ezen a versenyen indult el ismét Sz?nyi „Ironman” Ferenc, ezúttal Dobi Zsigmonddal együtt.

A nem mindennapi táv teljesítése közben városunk sportolóit egy váltófutással lelkileg támogatta a Komárom Európa Futó Egyesület.

- Szeptember 26-án reggel 6 órakor kezdtük a futást, hiszen magyar id? szerint ekkor kezd?dött a verseny Görögországban. Addig futottunk, amíg az els? magyar be nem ért a célba. Folyamatosan kapcsolatban voltunk Feriék segít?ivel, így ?k is értesülnek róla menet közben, hogy Komáromban mennyien futnak velük együtt. A váltófutást a KEFE szervezte és az önkormányzat támogatta – tudtuk meg Dombay Gábortól, a váltófutás szervez?jét?l.

Péntek reggelt?l, szombat délig több mint nyolcszázan neveztek, így aki lefutotta a 2,4 kilométert, az tulajdonképpen Feriék versenytávjának egy százalékát tudhatta maga mögött. Városunk szinte valamennyi iskolája képviseltette magát, rengetegen jöttek a Pet?fi Sándor Általános Iskolából. Több nevez? nem csupán egy kört teljesített, de kisebb-nagyobb pihen?kkel egész nap futott.

Úgy tervezem, hogy 70 kilométert futok. Két év múlva szeretnék indulni a Spartathlonon – tudtuk meg Péter Sándortól. Pénzes Norbert szintén 60-70 kilométert teljesített.

Nagyon tisztelem azt, amit Sz?nyi Ferenc csinál, jómagam is tagja vagyok a Komárom Európa Futó Egyesületnek, így bírom a hosszú távokat. A futással szeretnék példát mutatni a fiatalabbaknak – mondta Pénzes Norbert.

Sz?nyi Ferenc háromszoros spártai h?s végül 31 óra 3 perc és 20 másodperc alatt teljesítette a távot! Gratulálunk!


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768