Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 7
2322225 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templom


2018. 05. 04.
Jubiláló sportközösség – 70 éves a KVSE

Labdarúgás, lövészet, tenisz, kézilabda, természetjárás, kosárlabda, tömegsport, vízilabda, röplabda. Kilenc szakosztállyal m?ködik a Komáromi Városi Sportegyesület, amely nemrég ünnepelte megalakulásának hetven éves évfordulóját. A Pro Urbe díjas Beigelbeck Attila elnököt kérdeztük múltról, jelenr?l és az el?ttük álló id?szak terveir?l.- Nehéz, mégis arra kérem, próbálja összefoglalni, milyen a Komáromi Városi Sportegyesület közössége, milyen közös cél kovácsolja össze az itt sportolókat és dolgozókat, valamint az egyesülethez valamilyen szálon köt?d?ket!

- A hét évtized alatt sok nehézség és megoldandó probléma mellett számos örömteli pillanat is adódott a rengeteg névváltozáson átesett egyesület életében, mire a Sz?nyi Molaj FC-b?l KVSE lett. A város legnagyobb, közel ezer f?s taglétszámmal m?köd? egyesülete vagyunk, amat?r státuszban m?ködünk, de profi módon és profi körülmények között. Az edz?k, testnevel? tanárok jól felkészített szakemberek, akik nap, mint nap bizonyítanak. Kialakítottunk egy rendkívüli jó közösséget, melyben megtanítjuk fiataljaink számára, hogyan kell a közösségbe beilleszkedni, aktív részese lenni, sikereket elérni, kudarcokat elviselni, küzdeni a saját sikereikért, csapattársaikért, egészségesen élni és a társadalom hasznos tagjává válni. Egyre több az olyan gyerek, aki a sportot választja szenvedélyéül.

- Közös akarat, cél és összefogás nélkül nem is m?ködhetne sikeresen az egyesület. 70 év alatt sokan segítették az egyesület munkáját. Kiket emelne ki közülük?


- Ez nagyon nehéz, mert nem szeretnék senki sem kihagyni, összességében azt mondhatom, hogy köszönöm valamennyi kollégának, sportolónak, segít?nek, a szül?knek, a nagyszül?knek, a szponzoroknak, egyszóval mindenkinek, aki bármilyen módon segítette és segíti az egyesület munkáját. Külön köszönöm városunk képvisel?-testületének, dr. Molnár Attila polgármester úrnak az anyagi és erkölcsi támogatást, segítséget, megbecsülést, amit az elmúlt években kaptunk. Bízom a további sikeres együttm?ködésben, a jöv? építésében!

- Ön tíz éve tölti be az egyesület elnöki posztját. Milyen a Komáromi Városi Sportegyesület, egy ilyen nagy múltú egyesület elnökének lenni, és mire a legbüszkébb?


- Az egyesületre vagyok a legbüszkébb. Fantasztikus érzés a KVSE elnökének lenni, naponta nézni, hogy rengeteg, körülbelül 600 gyerek sportol különböz? szinteken. Már az óvodások is az egyesületben kergetik a labdát. A kicsit nagyobbak ügyeskednek, technikai, taktikai elemeket gyakorolnak. Mindegy, hogy a szabadban vagy teremben folyik a program, az eredmények kézzel foghatók. Büszke vagyok, hogy tíz éves elnökségem alatt a fegyelmi bizottságnak egyszer sem kellett összeülnie fegyelmi vétség miatt. Külön köszönettel tartozom családomnak, hiszen a biztos háttér nélkül nem tudnám végezni ezt a munkát.

- Melyek lesznek az idei és a következ? év legfontosabb feladatai?

- A társasági adónak és az önkormányzatnak köszönhet?en jelent?s infrastrukturális beruházások valósulhattak meg az elmúlt esztend?kben. Kiemelném a Czibor Zoltán Sporttelep m?füves nagypályáját, melyet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adott át, a molaji sporttelep pályáját, amely alkalmassá vált NB III-as mérk?zések lebonyolítására. Az ötven méteres fedett l?tér teljes egészében a város finanszírozásával valósulhatott meg. Itt kell megemlítenem: hatalmas öröm számunkra, hogy olimpikonokat is tagjaink között tudhatunk. Ebben az évben felújítottuk a sportcsarnok öltöz?it, a küzd?tér nyáron újul meg. A nyitott l?tér felújításának els? üteme hamarosan elkezd?dik, ahogy a molaji tornaterem teljes helyreállítása is, ahol külön parkolókat alakítunk ki. A jöv? legfontosabb terve a Czibor Zoltán Stadion megépítése lehet.

(kn / Komáromi Újság)


2018. 05. 04.
Az egészség szolgálatában

Korábban, a nemzeti ünnepünk alkalmával az Emberi Er?források Minisztériuma Pro Sanitate díjat adományozott dr. Szakál Imrének, a Selye János Kórház orvos-igazgatójának, valamint elismer? oklevéllel tüntette ki dr. Pusztai Ferenc f?orvost.

Dr. Pusztai Ferenc 1980-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetem elvégzését követ?en került a komáromi kórházba. Egész élete munkájának elismeréseként tekint a kitüntetésre. Az orvosi pálya felé a segíteni akarás irányította.

- Nagyon megrázó, rossz emléket hagyó esetek is történtek. Olyan balesetek, m?tétek, ahol az ember a legjobb akarata és segít?készsége mellett sem tudott többet tenni. Viszont nagyon szép eseteink is voltak. Olyan m?téteket végeztünk egy ilyen kis városi kórházban, amelyet országos intézetben is válogatott esetben végeztek volna csak el. Örülök, hogy ebben a munkában részt vehettem. Néhány beavatkozás szakmai kihívást jelentett – mondta dr. Pusztai Ferenc.

Dr. Szakál Imre már az általános iskola harmadik évében eldöntötte, hogy orvos lesz. Mint mondta, ehhez az is hozzájárult, hogy mint sokat betegesked? kisgyereknek rengeteget segített a gyógyulásban a háziorvosuk. A díj nemcsak neki, hanem a kórház és Komárom számára is nagy elismerés, a szakmai munka megbecsülését jelenti.

Dr. Szakál Imre 1989-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Belgyógyász, gasztroenterológiai, kardiológiai és klinikai farmakológus szakvizsgát is tett. Mindkét kitüntetett f?orvos egyetértett abban, hogy a biztos és támogató családi háttér, a betegek és hozzátartozóik pozitív visszajelzései nélkül nem tudták volna eredményesen végezni a hivatásukat. Az sem mindegy, milyen közösségben végzi felel?sségteljes munkáját egy orvos.

- Szerencsére a huszonkilenc év nagy részét támogatás mellett tölthettem el. Külön köszönöm Kopasz f?orvos úrnak, Topál László f?orvos úrnak, valamint Fazekas István f?orvos úrnak a segítséget, akik biztos hátterei voltak az osztálynak, és mindig számíthattam rájuk. A többi régi és jelenlegi kollégámnak is köszönettel tartozom. Összetartó közösség nélkül nem lehetett volna semmilyen sikert, eredményt elérni.

Dr. Pusztai Ferencnek és dr. Szakál Imrének van néhány jó tanácsa a frissen végzett kollégáknak és az orvosi pálya iránt érdekl?d?k számára.

- Megváltozott a világ. Felgyorsult és mindenki azonnal akar mindent. Nekünk öt év kell, hogy szakvizsgát tegyünk, id?be telik, mire kialakul a pacientúra. Szorgalommal, kitartó munkával az ember megkapja a megbecsülést. A legfontosabb, hogy ne adják fel, álljanak talpra újra és újra. Vigyék véghez a kit?zött feladataikat és ne rohanjanak külföldre! Igaz, jelenleg nem lehet összehasonlítani egy német, angol vagy svéd fizetést a magyar orvosi fizetéssel, de meggy?z?désem, hogy el?bb-utóbb ezek közeledni fognak – mondta Szakál f?orvos.

- Rengeteg kihívással, nehézséggel jár együtt ez a munka, de annál nagyobb öröm nincs, mint amikor segíteni tudunk egy beteg emberen, aki súlyos állapotban volt, és visszahozzuk az egészségesek közé. Ezt nem lehet mással helyettesíteni – fogalmazott Pusztai f?orvos.

Dr. Pusztai Ferenc egy évvel ezel?tt nyugdíjba ment. Hosszú évtizedekig szigorú beosztás szerint élte az életét, ezért nem tud egyik napról a másikra elszakadni a munkától. Továbbra is dolgozik hetente egy-egy napot a kórházban és a rendel?intézetben. A két kitüntetettnek nem lehet panasza az utánpótlásra, hiszen dr. Pusztai Ferenc fia baleseti sebészként dolgozik Gy?rben, dr. Szakál Imre fia pedig els?éves a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

(kn / Komáromi Újság)


2018. 05. 02.
Ünnepi hét

Ismét izgalmas programsorozatot hívtak életre Észak- és Dél-Komárom önkormányzatai a Komáromi Napokkal, mely idén immár 27. alkalommal is ontotta a közösségi programokat, sport és kulturális rendezvényeket, múltidéz? és hagyomány?rz? eseményeket.

1849. április 26-a kiemelt dátum városunk történelmében, hiszen ekkor az egyesített hazai er?k sikerrel állították meg a többszörös túler?ben lév? császári csapatokat. A dics? h?stettre a városrészek közösen emlékeznek az 1992-t?l életre keltett Komáromi Napok rendezvénysorozattal.

A korábbi jól bevált hagyományt folytatva idén is a dél-komáromi Jókai liget és az észak-komáromi Klapka tér szolgált helyszínéül annak a színes programözönnek, mely most is arra volt hivatott, hogy minden korosztályt megmozgasson, hogy teret adjon az emlékezésnek, hogy a gyerekeket, a családokat, a fiatalokat és id?seket önfeledt szórakozásra hangolja, hogy a baráti társaságoknak lehet?séget biztosítson a találkozásra, beszélgetésre, vagy akár romantikus pillanatokat nyújtson a tavaszi estéken.

Az idei alkalommal is el?zetes kísér?programokkal hangolódhattunk Komárom és a környék legnagyobb ünnepére.

Április 20-án a Monostori er?d különleges felvezet? eseménynek, a Silver Economy – „Ezüst – Gazdaság” elnevezés? kiállításnak és vásárnak adott helyet, amellyel olyan hazai és felvidéki vállalkozásoknak és szervezeteknek biztosítottak bemutatkozási lehet?séget, amelyek els?sorban az ötven év felettieknek nyújtanak szolgáltatásokat.

A nap során a Monostori er?d is megnyitotta kapuit, nyílt napra várták a történelmi létesítmény iránt érdekl?d?ket. Az április 22-ei vasárnapot két sportprogram lendítette fel: az er?dben immár negyedik alkalommal rajtolt el a Brigetio MTB Maraton és Gyermekverseny, délid?ben pedig a 44. Komárom-Komárno futóverseny indulóinak dördült el a startpisztoly a dél-komáromi sportcsarnok el?tt.

Hétf?n (április 23.) a Fesztyben rendezték meg a hagyományosan a városünnepre ütemezett duatlont, amely az iskolában szinte minden évfolyamot mozgásra ösztönzött. Szintén ezen a napon Méri Péter, a komáromi zeneiskola egykori, jelenleg a müncheni zeneakadémián tanuló növendéke adott koncertet az Egressy teremben. Kedd délután ugyanitt Észak és Dél-Komárom M?vészeti iskoláinak közös hangversenyét élvezhette a zenekedvel? közönség, szerda délel?tt pedig Észak-Komáromban rendeztek Aranycsapat Emlékkupát.

A városünnep hivatalos nyitónapján (április 26.) délel?tt a komáromi csata történetét boncolgatták a történész konferencia résztvev?i a Monostori er?d falai közt. Ismeretterjeszt? kerekasztal beszélgetésük szinte egyid?s a rendezvénysorozattal. Az idei tanácskozás a 170 éves honvédség címet kapta. A történészek egészen 1848-ba kalauzoltak vissza minket, azokba az id?kbe, amikor a haza szeretete a leger?sebben nyilvánult meg nemzeti összefogásban.

Észak- és Dél-Komárom képvisel? testületei április 26-án, a komáromi csata emléknapján idén is megtartották együttes ünnepi testületi ülésüket, ezúttal a Duna déli partján, a Városháza dísztermében. A hivatalos ceremónián került sor a díszpolgári kitüntet? cím, a Pro Urbe-, valamint a polgármesteri díjak átadására.

Komárom Város Önkormányzat Képvisel?-testülete Komárom Város Díszpolgára címet adományozott Sárai János önkormányzati képvisel? részére. Komárom Városért emlékérmet vehetett át Szalai Gabriella, Csókáné dr. Varga Mária, Beigelbeck Attila, Fazekas László és Horsa István. Az idei esztend?ben Polgármesteri díjban részesült Legát István, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyomány?rz? Közhasznú Egyesület, valamint a Street Generations Extrém Sport Csapat.

Észak-Komárom képvisel?-testülete az idei évben Pro Urbe díjat adományozott a Selye János Gimnázium és Városi M?vel?dési Központ GIMISZ Diákszínpada, valamint dr. Bende István részére.
Polgármesteri díjat kapott Mgr. Roberta Krmášková, Mgr. Júlia ?erneková, Janka Pipíšková, a Magyar Lovas Színház Komárom, a Magyarock Dalszínház, Hodek Dávid és Hodek Áron, a Regionális Közm?vel?dési Központ, Borbély Alexandra, Ing. Eva Gajdá?ová, Lakatos Róbert, Szénássy Edit, a RÉV Polgári Társulás valamint Kristóf Réka.

Pénteken a Móra iskola nyitotta meg kapuit az érdekl?d?k el?tt, ezzel egy id?ben a Monostori er?dben a Tengerészeti emlékm?nél koszorúzás vette kezdetét, a Kempelenben festmény kiállítás nyílt, illetve szintén ekkor zajlott a Kistáltos nap és a Bozsik Pentatlon is, majd délid? el?tt nem sokkal a Szabadság téren megállíthatatlanul beindult a fesztivál.

A Komáromi Klapka György Múzeum rekordszámú látogatót csalogatott az intézménybe, „Írd meg fiam hol jársz, hogy a szívünk, lelkünk néha utól érjen” – Komárom, komáromiak, komáromi alakulatok az els? világháborúban cím? emlékkiállításukra. Az intézmény munkatársai és önkéntesei hosszú hónapokig kutattak - a város lakóira is számítva - a történelem ezen tragikus korszakából relikviák, utókorra hagyott nyomok iránt, melyb?l id?szaki kiállításuk összeállt. A múltidézést zenei m?sorral is tartalmassá téve ajánlották a komáromiak figyelmébe az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság által is támogatott, július 15-ig látogatható múzeumi tárlatot.

Délután a Jókai ligetben, a Bridgestone színpadon kezdetét vette a Kayser Zenei Fesztivál, melynek hangadója a Komáromi Fúvószenekar volt. Fesztiválnyitó koncertjükön – Szabó Ferenc karnagy vezényletével - hagyományos fesztiválmuzsika, fúvós indulók és könny?zenei feldolgozások egyaránt szerepeltek. Az estében sokan már a Karthagot várták.

A rendezvénysorozat idején a Magyar Lovas Színház is új darabbal debütált. Els? ízben láthatta a közönség a fordulatos és lovasjelenetekben gazdag „A fej nélküli lovas” cím? rockoperát, Márkos Attila tollából, míg a Magyarock Dalszínház ismét m?sorra t?zte a Doctor Herz cím? darabot.

A kiegészít? programok közt a Monostori er?dben rendezett 28. Mediawave Fesztivál várta a zene és a filmrajongókat.

A Komáromi Napok a hétvégéjén az Egressy zeneiskolában vonószenekari fesztivált szerveztek, a református templomban pedig egyházmegyei kórustalálkozót. Az „egykori” komáromi labdarúgó csillagok ismét találkoztak egymással a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen, akik ezúttal kiállítással idézték elismert pályafutásukat. A megnyitót követ?en három labdarúgó mérk?zés is kezd?dött, miközben Koppánymonostoron is rúgták a b?rt. Vasárnap a sportcsarnokban ritmikus sportgimnasztika verseny zajlott, a Szabadság térr?l kerékpáros túra rajtolt, a gimnázium teniszpályáján a Jókai teniszverseny folyt, míg a sz?nyi Pet?fi M?vel?dési Házban az egésznapos Zene-Barátság Fesztivál várta a népzene szerelmeseit. E nap délutánján a „felvidéki hadjáratot” folytató izsai huszárokat is fogadták Városháza mögötti Alapy Parkban.

Szombattól keddig egymást követték a koncertek a Bridgestone színpadon, a Foxconn partysátorban, valamint a Mylan Borudvarban is. E hasábokon mindent felsorolni szinte lehetetlen volna, ezért az ismert, nagy nevekre fókuszálva olyan el?adók és zenekarok szórakoztatták az estékben már tömeggé duzzadt közönséget, mint a Karthago, Zoltán Erika, Feny? Miklós, Zséda, az Intim Torna Illegál, Caramel, a Carbonfools, a Hooligans, Pápai Joci, Péterfy Bory & Love Band, Dj Sterbinszky, a Twinner. valamint Majka és Curtis. Az északi oldalon láthatta a közönség a Neoton Família sztárjait, a Ladánybene 27 formációt, Keresztes Ildikót, az ABBA Szlovákiát, a Magna Cum Laudet, vagy épp Tóth Gabit.

A Komáromi Napok az ismert nevek mellett a helyi el?adóknak, zenészeknek is lehet?séget adott a bemutatkozásra, fellépésre. Az egyik kiemelked? ezek közül a „Miénk a színpad!”, melyben a helyi óvodások, iskolások, s?t még nyugdíjasok is bemutatkoztak. Családbaráttá tette foglalkozásaival a fesztivált a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény és a Máltai Szeretettszolgálat.

A Komáromi Napok hagyományos eseményei sem maradtak el, így például a közös er?próba: a kötélhúzás az Erzsébet-hídon, a Veteránmajális – Oldtimer autó és motorkerékpár kiállítás a Szabadság téren, a játék a Forrás Rádió sátrában, a Tóth Mihály kölyökfoci a Czibor sporttelepen, a néptáncfesztivál, a május elsejei horgászverseny a Rüdiger tavon, az ugyaninnen induló XIV. Komáromi Túranap, a sporttelepen zajló külügy-színész válogatott-önkormányzat labdarúgó torna, vagy épp az Endresz Csoport által szervezett komáromi áttörésre emlékez? rendezvény, mely 1919-ben az utolsó kísérlet volt a trianoni békediktátum miatt kettészakított város területi épségének helyreállítására.

- A Komáromi Napok városunk és a térség legjelent?sebb fesztiváljává n?tte ki magát az elmúlt esztend?k során. Ez a rendezvény az összetartozás, barátság és a szeretet szimbóluma - mondta dr. Molnár Attila, Dél-Komárom polgármester.

A szponzoroknak köszönjük a támogatást!
Mindazoktól, akik helyhiány miatt kimaradtak, elnézést kérünk!


2018. 04. 26.
Átadták az idei elismeréseket

Április 26-án Észak és Dél Komárom képvisel?-testületeinek közös ünnepi ülésével kezdetét vette a 27. Komáromi Napok. A dél-komáromi városháza dísztermében rendezett ülésen került sor az idei Díszpolgári címek, valamint a Pro Urbe és a Polgármesteri díjak átadására is. Az ülésen dr. Molnár Attila dél-, és Stubendek László észak-komáromi polgármesterek köszöntötték a megjelenteket.

Komárom Város Önkormányzat Képvisel?-testülete Komárom Város Díszpolgára címet adományozott Sárai János önkormányzati képvisel? részére. Komárom Városért emlékérmet vehetett át Szalai Gabriella, Csókáné dr. Varga Mária, Beigelbeck Attila, Fazekas László és Horsa István. Az idei esztend?ben Polgármesteri díjban részesült Legát István, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyomány?rz? Közhasznú Egyesület, valamint a Street Generations Extrém Sport Csapat.

Észak-Komárom képvisel?-testülete az idei évben Pro Urbe díjat adományozott a Selye János Gimnázium és Városi M?vel?dési Központ GIMISZ Diákszínpada, valamint dr. Bende István részére.
Polgármesteri díjat kapott Mgr. Roberta Krmášková, Mgr. Júlia ?erneková, Janka Pipíšková, a Magyar Lovas Színház Komárom, a Magyarock Dalszínház, Hodek Dávid és Hodek Áron, a Regionális Közm?vel?dési Központ, Borbély Alexandra, Ing. Eva Gajdá?ová, Lakatos Róbert, Szénássy Edit, a RÉV Polgári Társulás valamint Kristóf Réka.

Komárom Város Díszpolgára

Sárai János önkormányzati képvisel?

1939. május 2-án született Sz?nyben parasztcsaládban, melyre mindig büszke volt. Pályafutását a MOL-ban kezdte, ahol 42 évet dolgozott. 1989-ben megalakult a Kisgazda Párt, amelynek a vezet?je lett.

1990-ben a körzetében megnyerte az önkormányzati képvisel?-választást, ekkor indult el közszerepl?i pályafutása, 7 cikluson keresztül képviselte a körzetében lakók érdekeit. 1994-1998 között a Sz?nyi Részönkormányzat vezet?je volt, majd ezt követ?en még 4 évig volt Komárom város társadalmi megbízatású alpolgármestere. Több cikluson keresztül mind az ügyrendi, mind pedig a m?szaki, pénzügyi bizottság tagja is volt. Mindig szívén viselte a sz?nyi emberek sorsát, közszerepl?i tevékenységét teljes odaadással végezte.

Munkássága alatt valósult meg a városrész vezetékes ívóvízellátása, a szennyvízcsatorna kiépítése, az utak szilárd burkolattal való borítása. Közrem?ködésével adták ki Kállai Ödön helytörténeti munkáját, javaslatára indult el a sz?nyi H?sök terén az emlékm? építése. De ott volt, amikor a Sz?nyi horgásztónál felépítették a horgásztanyát, a tó körüli közvilágítást, a térfigyel? kamerarendszert, a játszóteret, valamint a Kállai parkot. Szorgalmazta a Pet?fi Sándor M?vel?dési Ház felújítását, így a városrész civil szervezetei megfelel? körülmények között dolgozhatnak. Komárom Város Képvisel?-testületének egyetlen olyan képvisel?je, akit 1990-2014 között egyéni választókerületben minden alkalommal képvisel?vé választottak a választópolgárok.

Komárom Városért emlékérem

Szalai Gabriella, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogyatékosok Nappali Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálat vezet?je

Munkáját a fogyatékos és az élet árnyékos oldalán él? emberekért végzi nagy igyekezettel, empátiával, szeretettel és szakmai tudással. Tevékenysége nem nélkülözi az alázatot és a másik ember iránt tanúsított tiszteletet.

A máltaiak önkéntes munkájából a nehéz élethelyzetben él?k érdekében szervezett alkalmakon (adománygy?jtés, adományosztás, krízishelyzetek, táboroztatás, városi rendezvények) munkaid?n túl is mindig példamutatóan kiveszi részét. Akikkel kapcsolatba kerül, hamar megszeretik másokra figyelni tudó, kedves egyénisége miatt.

Egyéni életútja és magánélete is tiszteletet parancsoló. Példamutató az az igyekezet és kitartás mellyel - a rengeteg megoldandó családi gond, probléma ellenére - folyamatosan képzi magát, hogy szakmai munkáját, hivatását kifogástalanul végezhesse. Gabriella hivatásának gyakorlásában a hite és a családja segíti, mely er?t, békét és szeretetet biztosít számára.

Munkálkodására, a mindennapjaira a következ? idézet a legjellemez?bb:

„Nem vagyunk mindnyájan arra hivatottak,
hogy rendkívüli dolgokat hajtsunk végre,
hanem arra, hogy nagyon egyszer?,
hétköznapi munkát végezzünk
rendkívüli szeretettel…”

Csókáné dr. Varga Mária gyermekorvos

1986-ban Debrecenben szerzett orvosi diplomát. Házasságkötése révén került Komáromba. El?ször a Tatai Városi Kórház Gyermekosztályán kezdte meg munkásságát, majd 1988. május 1-t?l, éppen 30 éve került a Komáromi Városi Kórház - jelenleg Selye János Kórház - gyermekosztályára. Gyermekgyógyászatból, majd gyermek - tüd?gyógyászatból szerzett szakvizsgát. Ezt követ?en kezd?dhetett meg városunkban is a gyermek-tüd?gyógyászati szakrendelés, ahol immár 20 éve végzi magas színvonalúan, lelkiismeretesen az allergiás és asztmás gyermekek kivizsgálását és gondozását. 2008-tól megbízott osztályvezet?ként irányította a kórház gyermekosztályát.

A kórház átszervezését követ?en a 24 órás gyermekellátást vezeti. Gyermekek iránti szeretete a munkája során folyamatosan megmutatkozik, a gyermekekkel és a szül?kkel egyaránt mindig kedves, türelmes. Alapos kivizsgálásait minden esetben részletes magyarázat követi. Természetes kisugárzásának köszönhet?en mindig nyugodt, kellemes légkört teremt a rendel?ben.

A református gyülekezet n?szövetségének tagja, és nemcsak helyben, hanem országosan is képviseli a szervezetet.

Beigelbeck Attila, a Komáromi Városi Sportegyesület elnöke

1958. január 24-én született Sz?nyben. Már gyermekkorában is szerette a futballt, pályafutását az almásfüzit?i csapatban kezdte. 17 évesen a Tatabányai KOMÉP SC-ben folytatta a labdarúgást, ahol a csapat éveken keresztül az NB II-ben szerepelt. Katonai szolgálata ideje alatt sem adta fel szenvedélyét, és a Szabó Lajos Honvéd Sportegyesület NB II csapatában focizott. Leszerelés után az NB II-ben szerepl? DOROG csapatához igazolt. 1987-ben labdarúgóedz?i képesítés megszerzése után több csapat vezet?edz?je lett.

2008-ban a Komárom Városi Sportegyesület elnökévé választották, amely 5 szakosztállyal és közel 250 igazolt sportolóval m?ködik. A vezetése alatt m?köd? Komárom Városi Sportegyesület évr?l évre b?vül? létszámmal tevékenykedik. Nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésére, ma már 9 szakosztállyal és közel 1000 igazolt sportolóval rendelkezik az egyesület. Rendkívül fontosnak tartja, hogy mind a személyi mind a tárgyi feltételek biztosítva legyenek a szakosztályok számára. Ezért folyamatosan nyújt be pályázatokat, és keresi a sportot szeret? támogatókat.

Fazekas László református püspök

Tiszacserny?n született 1961. június 12-én. A prágai Coménius Teológiai Fakultás hallgatója volt 1980-1986 között, ahol diplomát is szerzett.

Els? szolgálati helye Észak-Komárom, ahol segédlelkész, ezt követ?en Léván helyettes lelkész volt. 1991-ben a Komáromi Egyházközség lelkipásztorává választották, ahol azóta is lelkészként szolgál hitvestársával.

1996-tól 2002-ig a Komáromi Egyházmegye Tanácsának tagja és az egyházmegye missziói el?adója volt. 2003-2008 között a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese volt, majd 2009-t?l az egyház püspöke és egyben a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökhelyettese.

Kezdett?l fogva fontos volt számára a fiatalokkal való foglalkozás, a nyitottság a többi felekezet irányába, és a hit megélése a mindennapokban. Akár egyházi, akár társadalmi téren mindig hangsúlyos számára a közösség építése. Fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást, amir?l hittanórákon, bibliaórákon, igehirdetések alkalmával is gyakran beszél, ezáltal a református egyház üzenete és példamutató tevékenysége a templomok falain is túljutott. Véleménye szerint nem lehetünk bezárkózott keresztények. Ezért van benne az az igyekezet, hogy a közösségi alkalmakon részt vesz, és másokat is erre biztat, vagy ilyen alkalmakat szervez. Ebb?l a meggondolásból is fakadt a Timóteus id?sek otthonának indítása, vagy az óvoda és bölcs?de építése a Magyar Kormány által elindított óvodaprogram keretében.

A Duna két partján elterül? városrészeket mindig is egy városnak tekintette, és szívesen kapcsolódik be azokba a rendezvényekbe, amelyek ezt er?sítik. Kiemelten segíti a felvidéki kitelepítettek ügyének felkarolását, a kitelepítettekr?l és a város kettészakadásáról történ? méltó megemlékezést.

Horsa István népzenész

1975-ben született Komáromban. 6 évesen kezdett el klasszikus zenét tanulni, majd 7 éven keresztül az Óbudai Népzeneiskolába járt.

Horsa István zenei hitvallása, hogy az évszázadok alatt kikristályosodott népzenénk tökéletes, így azt soha nem akarta feldolgozni. Célja mindig az volt, hogy úgy tanulja meg a zenét, ahogy az mindig is m?ködött, a hallás és megfigyelés utáni átörökléssel.

2010-ben megalapította Komáromban az Ördöngös Népzenetanodát, ahol az ?si módszerrel tanítja a muzsikálást, az erdélyi magyar zenélési stílust alapul véve. A zenetanodában, amely a határon való fekvése miatt híd szerepét is betölti a Felvidék magyarságával, jelenleg 50 f? tanul autentikus népzenét kortól és zenei el?képzettségt?l függetlenül. Nyaranta zenei táborokban tanít Erdélyben és a Felvidéken. Komáromban, a város támogatásával hangszersimogató programot dolgozott ki óvodások számára, amelyben a kisgyerekek megismerkedhetnek, a legérdekesebb magyar népi hangszerekkel és az el?adás során ki is próbálhatják azokat.

2014-ben Komárom Város Kultúrájáért díjban részesült a komáromi, illetve a felvidéki magyarság körében kifejtett értékteremt? munkája elismeréseként. 2016-ban Halmos Béla vándordíjban részesült, és így egy éven keresztül használhatta a néhány éve elhunyt zenész, pedagógus és kutató mesterheged?jét. Még ebben az évben Komárom-Esztergom Megyei Jubileumi Príma díjban részesült.

Kutatómunkájának köszönhet?en nemrégiben sikerült begy?jtenie Hideg Anna néni teljes énekes repertoárját. Horsa István a falusi bandák mintájára 2015-ben alapította meg saját együttesét a zenetanoda két ifjú muzsikusával, Vörös Mátéval és Joó Bencével, akik kontrán és b?g?n kísérik tanárukat.

Polgármesteri díj

Legát István

Komáromban sokan ismerik helytörténettel kapcsolatos gy?jt?szenvedélyét. Intenzíven részt vett a leletanyagok gy?jtésében, hiszen barátai ismer?sei bizalommal fordulnak hozzá, mikor régi tárgyakat, relikviákat találnak, bízván szakértelmében mellyel el tudja dönteni egy mások számára értéktelen tárgy eszmei értékét. Szívesen tanulmányozza a régi dokumentumokat, melyek alapján egyértelm?en bizonyítja azok történelmi fontosságát.

? maga személyesen harminc éve kutatja Komáromot és környékét, leletanyagai között vannak ?skori, bronzkori, és középkori tárgyak, eszközök, melyek eszmei értéke felbecsülhetetlen. Szeretné, ha mások is megismerhetnék Komárom és környéke rejtett kincseit. Önzetlenségét bizonyítja, hogy az általa összegy?jtött leletanyag nagy részét a Klapka György Múzeumnak adományozta, hogy bárki megtekinthesse. De van olyan általa talált kincs, amelyet a Nemzeti Múzeumban ?riznek. Nagylelk? adományával gazdagította a magyar agrárium maradandó értékeinek meg?rzésére alapított Magyar Mez?gazdasági Múzeum gy?jteményét is.

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyomány?rz? Közhasznú Egyesület

Az egyesület 2007-ben alakult, azóta rendszeresen tart különféle hagyomány?rz? rendezvényeket, ahol találkozhatunk kiváló min?ség?, korh? ruháikkal, eszközeikkel, fegyvereikkel. A helybéli lakosok és turisták egyaránt, korosztálytól függetlenül áhítattal figyelik el?adásaikat. Bemutatóikon nem csak a ’48-as forradalom relikviáinak megtekintésére van lehet?ség, hanem akár kézbevételére is, mely által a történelem egy darabját nyújtják át közönségüknek.

Igyekeznek történelemszeretetükkel átitatni néz?iket, és eközben a történelmi események mibenlétét közérthet?vé és könnyen feldolgozhatóvá tenni. Ennek segítségével mélyen megragad látogatóikban, hogy miért harcoltak az akkori emberek, mit adott és mit hagyott ránk a forradalom, az akkori és a mai embereknek mit jelenteknek a haza, hazaszeretet, nemzet vagy a szabadság szavak. Több helytörténeti vonatkozású könyv kiadását tették lehet?vé, s minden évben nagy látogatottságnak örvend az általuk megrendezett tüzértábor a Monostori er?dben.

Ezen munkájuk mellett történelmi témájú kutatásokat is folytatnak, mellyel gazdagítják hazánk és településünk nemzeti értekeit.

Street Generations Extrém Sport Csapat

A komáromi sikercsapat, azoknak a tehetséges fiataloknak ad esélyt, akik nem az átlagos sportokat ?zik. Így megmutathatják, hogy ?k miben is jók, és nem kell a kirekesztettség érzésével szembesülniük. Az utcai sportokat fogják össze, egészen elképeszt? és egyben egyedülálló módon, zenére megkoreografálva.

A m?sorszámok elkészítése, a koreográfia összeállítása nem könny? feladat, de kemény munkájuknak és kitartásuknak köszönhet?en mára nemcsak a városunk egyik legsikeresebb csapatává n?tték ki magukat, hanem országos hírre is szert tettek, produkcióik elképeszt? sikereket arattak.

Az Utcai misszió címet visel? turnéjuk rengeteg helyre eljutott, és megalakulásuk óta közel
60 ezren nézték ?ket él?ben, de nyitottak meg sportgálákat, iskolai rendezvényeket, sporteseményeket, városi és községi napokat. Egyediségük a mai napig példaérték?, számít a véleményük, ha extrém sportokról esik szó.


2018. 04. 25.
A 27. Komáromi napok programjai

1849. április 26-a az egyik legfontosabb dátum városunk történelmében. E kitüntetett napon az egyesített hazai hader?k sikerrel tartóztatták fel a sokszoros túler?ben harcoló császári csapatok ostormát! E dics? haditettre emlékezve Észak- és Dél-Komárom városvezetése els? ízben, 1992-ben szervezte meg a közös Komáromi Napok eseménysorozatot.

Azóta eltelt több mint negyed évszázad, így idén immár 27. alkalommal ünnepel közösen a város a Duna jobb és bal partján.

Az idei esztend?ben ismét a dél-komáromi Jókai ligetbe és környékére, valamint az észak-komáromi

Klapka térre várunk minden kedves fesztiválozót! Minden kedves komárominak és hozzánk látogató vendégnek tartalmas kikapcsolódást kívánunk!

Dr. Molnár Attila Dél-Komárom polgármestere
Stubendek László Észak-Komárom polgármestere

A programokról részletesen:

www.komarominapok.eu

www.komarom.hu
Facebook: komaromvaros.hivatalosoldala, KomNapok.KNdni
valamint a KAPCSOLÓDÓ LETÖLTHET? DOKUMNETUMBAN

Kapcsolódó letölthető dokumentum


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768