Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 6
2299233 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tere


2013. 04. 18.
Imanap Észak Komáromban

A Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és az Észak-Komáromi Katolikus Plébánia szervezésében Jó Pásztor vasárnapján, április 21-én kerül sor a XXIV. Komáromi Imanapra, Révkomáromban.

Az Imanapon a felvidéki magyar hívek lelki gondozásával megbízott f?pásztorért, valamint a magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak. Az Imanap egyben a Hit évében meghirdetett Szent Mihály Imakilenced els? állomása is.

Program:

  • 14.00 Engesztel? szentségimádás a Szent András templomban
  • 14.30 Szabadtéri keresztút
  • 15.30 Imák Szent Mihály arkangyal közbenjárásáért
  • 15.45 Nóna – délutáni imaóra
  • 16.00 F?papi szentmise a Szent András plébániatemplomban, amelyet ? Exc. Mons. Orosch János püspök atya, a Nagyszombati F?egyházmegye apostoli kormányzója mutat be oltártestvéreivel együtt. Az imanap szándékához csatlakozik ? Exc. Mons. Mario Giordana apostoli nuncius is, aki írásban biztosított imáiról.

Az Imanapra mindenkit szeretettel hívnak és várnak!


2014. 04. 18.
Tapasztalat és tanulmányút

Komárom-Esztergom megyében 23 település IKSZT címbirtokos. A 2008-ban indított hazai finanszírozású program célja az 5000 f? alatti településeken olyan közösségi színtér kialakítása, melyben integrálni lehet a település közösségének igényeihez igazodó szolgáltatásokat. Ebben a programban a közm?vel?dési feladatok mellett lakossági szolgáltatások, ifjúsági és civil programok gondozása is feladat.

Öt éven át a komáromi Élettér Egyesület kistérségi konzorciumi partnereken keresztül látta el az ifjúsági feladatok módszertani segítségnyújtását. A támogatási id?szak letelte után sem szakadt meg a kapcsolat a szervezet és a települések között, akik közül többen csak a közelmúltban kezdték el a valós szakmai tevékenységet, így valóban csak most szorulnak segítésre, bátorításra, szakmai meger?sítésre.

Ez év tavaszán két megyei szakmai m?helymunka és egy tanulmányút szerepelt a kínálaton, melynek költségeit az EEMI támogatásával biztosítottuk. A m?helymunkák az aktuális feladatokra és az IKSZT munkatársait sújtó adminisztráció segítségére, az együttes gondolkodásra szolgáltak.

A komplex feladatkör és a hatalmas adminisztráció nagyban megnehezíti és akár el is kedvteleníti a kollégákat, így azokra a feladatokra és helyi törekvésekre kevesebb energiával tudnak fordulni, mint amilyen a helyi ifjúsági ügy is. Erre kerestünk mintákat, amikor a szakmai tanulmányút, mint lehet?ség felmerül. Az elmúlt hét végén 20 települési- és önkormányzati munkatárs, valamint civil vezet? Nagyvázsonyba és Tótvázsonyba utazott, hogy az ott folyó ifjúsági munkával, valamint a civil és önkormányzati együttm?ködésekkel ismerkedjenek.

Nagyvázsonyban a Fekete-sereg Ifjúsági Egyesület több mint 10 éves fennállása során olyan példaérték? nemzetközi kapcsolatrendszert épített fel, amelyben 60 fiatalt küldhettek külföldi önkéntes szolgálatra és 31 fiatalt fogadhattak Európa, Észak-Afrika és Dél-Amerika országaiból. Azon túl, hogy a fiatalok tapasztalatot és tudást szereznek a külföldi munka során, számtalan egyéb tapasztalattal gazdagodnak, amit hazaj?ve hasznosítanak a korosztályuk és településük javára.

Talán legnagyobb lélegzet? programjukat most kezdik, amely során egy tanoda program keretében két segít?vel és közel 25 gyermekkel foglalkozhatnak közel két éven át. A programot több éves szakmai munka el?zte meg, amely során példaérték? együttm?ködést alakítottak ki a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, így nem csak a gyerekek, hanem maguk a segít?k is roma származásúak.
Kandikó Rita az egyesület vezet?je nemzetközileg is elismert szakember, aki a településén túl nemzetközi folyamatokat koordinál, vezet és tevékeny szerepet is vállal benne. A munka, amit külhonban folytat nem csupán a nemzetközi együttm?ködésre van hatással, hanem idehaza az ifjúsági szakmában, s nem utolsó sorban saját településén, Nagyvázsonyban is.

Másik úti célunk Tótvázsony volt, ahol az IKSZT-t a helyi ifjúsági egyesület pályázta és valósította meg. A közösségi tér tet?terében kialakított IKSZT valóban mindazokat a célokat tartalmazza, amit a támogató meghatározott és elvár a településekt?l. Az, hogy a helyi fejleszt? és szolgáltató feladatokat a fiatalokra bízták több szempontból is szerencsésnek t?nik. A fiatalok lendületesebbek, kitartóbbak és kevésbé el?ítéletesek. A célokat, a feladatokat látják és nézik, civil szervezetként pedig az eléjük háruló problémákra, akadályokra rugalmasan reagálnak. Szendrei Szilárd az egyesület elnöke is ezt a törekvést és hozzáállást vallja magáénak.

Ott jártunkkor azt tapasztaltuk, hogy megy minden a mag útján. Vannak el?re tervezett és rendszeres kezdeményezések, mindig vannak új, bees? programok, s alkalmanként megjelen?, akár egyedi, vagy csak kisebb közösséget érint? akciók. A fontos és meghatározó, hogy a településen él?k ismerjék, szeressék és használják ezt a közösségi teret. Így magát az elnevezést is a tótvázsonyiak adták: tet?tér.

Nem használják az idegen és számukra kevésbé szerethet? IKSZT kifejezést, de ez így is van rendjén.
Mindkét településen és szervezetnél azt tapasztaltuk, hogy hiába vannak jó elgondolások, szakemberek és közösségek, mit sem érne mindez, ha nem lenne fogadóképes, együttm?köd?, a célok és feladatokra érzékeny és elkötelezett önkormányzatuk. Azt a szerteágazó és folyamatosan mindig megújuló szakmai munkát csak így tudják az egyesületek, a fiatalok helyben megvalósítani, folytatni. Mi két ifjúságbarát önkormányzattal is megismerkedhettünk a tanulmányút során.

Monostori Éva
Gyermek- és ifjúsági szakért?


2013. 04. 18.
Ismét remekeltek a sportlöv?k

Április 12-én, pénteken rendezték meg az idei Általános és Középiskolások Megyei bajnokságát sportlövészetben. A verseny tétje az volt, hogy ki képviseli a megyét a 2013. április 26-án Ácson megrendezend? országos bajnokságon. Ezúttal is szép komáromi eredmények születtek:

Általános Iskolás leány légpuska 20 lövés:

Horváth Zoé Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom
Horváth Lea Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom
Bajos Gitta Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom

Csapat : Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom

Horváth Lea
Horváth Zoé
Bajos Gitta

Általános Iskolás fiú légpuska 20 lövés:

Pekler Zalán Jókai Mór Gimnázium, Komárom
Kelkó Balázs Jókai Mór Gimnázium, Komárom
Vas Péter Bozsik József Általános Iskola Komárom

Csapat: Bozsik József Általános Iskola, Komárom

Vas Péter
Adamek Tibor
Turi Zsolt

Középiskolás Leány légpuska 20 lövés:

Nemes Klaudia Eötvös József Gimnázium, Tata
Takács Vivien Jókai Mór Gimnázium, Komárom

Középiskolás Fiúk légpuska 20 lövés:

Pet? Dávid Eötvös József Gimnázium, Tata
Hartdégen Bertalan Kossuth Lajos KG. És Humán .SZk.i
Éliás Máté Eötvös József Gimnázium, Tata
Balogh Árpád Eötvös József Gimnázium, Tata

Középiskolás csapat Légpuska 20 lövés:

Eötvös József Gimnázium, Tata
Pet? Dávid
Éliás Máté
Balogh Árpád

Klapka Kupa Komárom
FRISSÍTVE 2013. 04. 22.

Április 13-14-én rendezték a Klapka Kupa Komárom elnevezés? versenyt sportlövészetben. A kétnapos verseny igen rangos volt, sok helyr?l érkeztek az országból, szép hazai eredmények is születtek. Eredmények a csatolásban.


Kapcsolódó letölthető dokumentum


2013. 04. 17.
Made in Hungária a színházban

Lassan véget ér a Komáromi Jókai Színház ünnepi évada. Az utolsó bemutató próbái kezd?dtek meg április 16-án.

Tasnádi István – Feny? Miklós: Made in Hungária cím? zenés produkciójának alkotói nem fértek be a színészklubba, ezért a nagyszínpadon találkozott a nagy csapat, s elkezd?dött a megfeszített tempójú próbafolyamat...

Az el?adást Méhes László, a színház f?rendez?je állítja színre, díszlettervez?: Rózsa István, jelmeztervez?: Horváth Kata, koreográfus: Kispál Anita, zenei vezet?: Nemlaha György. Az el?adásban fellép a zeneszerz?, s a musical ihlet?je: Feny? Miklós is. De rajta kívül számos vendégm?vésszel is találkozhatnak néz?ink. Ricky-t (azaz a fiatal Feny? Mikit) Puskás Péter alakítja…

A Made in Hungária fiatalokról szól, az ifjakat pedig 1965-ben is ugyanúgy foglalkoztatta a szerelem, a barátság, az árulás, mint 2013-ban, vagyis semmiféle történelmi tudás nem kell ahhoz, hogy az ember nyugodtan hátrad?ljön és élvezze az el?adást… A produkció sokakban nyilván nosztalgiát ébreszt, míg mások számára már csak történelmet jelent mindaz, ami 50 éve jellemezte az országot. Az a cél, hogy az, aki részese volt annak a kornak, ráérezzen annak az id?szaknak a hangulatára, aki pedig nem élt még akkor, annak maga a történet legyen érdekes:

A hatvanas évek elején ki - majd visszadisszidál egy tipikusan angyalföldi család: Feny?ék. A fiatal Mikibe (darabunkban Ricky) eddigre mélyen beleívódott mindaz, ami egy tizenévesnek Amerikát jelentheti: a rágó, a Marlboro, a hawaii ing, a Ballantines és mindenek el?tt a rock and roll. A kinti élmények és egy megszállott lemezgy?jt? rádióm?szerész hatására elhatározza: zenekart alapít. Cip?s dobozból, éjjeli szekrényb?l er?sít?t eszkábálnak, s már nem is kell más, csak néhány jó haver, hogy a Szent István parkban, a Fémmunkás próbatermében, a Tisza utcai utcabálon feldübörögjön a Viva Rock and roll. És létrejött a Hungária...

A bemutató tervezett id?pontja 2013. május 31.


2013. 04. 17.
Hétvégi éremes? az úszóknál

Április 12-én a legfiatalabb hét-nyolc éves komáromi úszók a Veszprém megyei úszósuli körverseny kupasorozat III. fordulóján vettek részt, ahol Debreceny Dalma ezüstérmet szerezett 25 méter mellúszásban és 25 méter gyorsúszásban, illetve bronzérmes lett 25 méter hátúszásban. Nagy Nikoletta 50 méter hátúszásban ezüstérmes és 50 méter gyorsúszásban bronzérmes lett.

Ezzel párhuzamosan a 11-12 éves legjobb komáromi versenyúszók, akik kvalifikálni tudták magukat a szintid?s országos rövidpályás vidék bajnokságra, Hódmez?vásárhelyen versenyeztek. A több évfolyamot magába foglaló korcsoportok Fábián Szilviának kedveztek, aki élt a lehet?séggel, 200 méter mellúszásban ezüst, 100 méter mellúszásban és 100 méter vegyesúszásban bronzérmet szerzett.
Fábián József a szintén Hódmez?vásárhelyen rendezett aquatlon (úszó-futó) versenyen a legjobb úszó- és futó id?eredménnyel magabiztosan nyert.

A Komáromi Úszóklub SE. nevezési díjait a Nokia Komárom Kft. szponzorálta.További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768