Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 20
2206992 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templom


2017. 10. 09.
Sportnap a Kultsárban és a Bozsikban

Évek óta hagyomány a Kultsár középiskolában a családi sportnap megszervezése, amikor a tanárok, a diákok és a szül?k közvetlenebb, kötetlenebb formában találkozhatnak. Az esemény az önkormányzat jóvoltából valósult meg, de támogatta a Kultsár alapítványa is. A sportnapon Turi Bálint alpolgármester is részt vett.

A sport népszer?sítése mellett az intézmény számára az is fontos, hogy ilyenkor kötetlenebb formát biztosítsanak a találkozásra. Az iskolában évek óta sporttagozat m?ködik, ám a sportnap hagyománya még korábbi id?kre nyúlik vissza. Ilyenkor a hétköznapi iskolai kínálaton, a teniszen, a labdarúgáson és a floorballon túl, olyan mozgásformákat is ki lehet próbálni, mint például a tájfutás, a zumba vagy a jóga, de tartottak trial és fit kid bemutatót is.

Nemrég ?szi sportnapot rendezetek a sz?nyi Bozsikban is. A több évre visszatekint? verseny minden alkalommal zenés bemelegít?vel kezd?dik, majd kezdetét veszi a duatlon.

- El?ször az 5-6. osztályosok futnak és kerékpároznak, majd hosszabb távon a 7-8. osztályosok mérettetik meg magukat. „A legsportosabb osztály” elnevezés? vetélked?n, melynek els? állomás a lövészet, az iskola valamennyi osztály részt vesz – nyilatkozta Thoma Ágnes intézményvezet?.

A délel?tt folyamán kötélhúzásban is összemérhették erejüket a gyerekek, majd tájfutásban próbálhatták ki magukat. Délután kispályás labdarúgó mérk?zések zajlottak fiúk és a lányok között – tette hozzá az igazgatón?.

A sportnapot diszkó zárta, melynek kezdetén a jól megérdemelt jutalmakat is megkapták mindazok, akik eredményesek voltak ezen a napon.

Az alsósok a Monostori er?dben töltötték a délel?ttöt, ahol ?k is tájfutással ismerkedtek, valamint er?dsétán és múzeumlátogatáson vettek részt.


2017. 10. 06.
Jelent?s pluszforrások érkeznek Komáromba!

Városunk képvisel?-testülete október 5-én tartotta soron következ? rendes ülését. A f?bb napirendi pontok között az önkormányzat pénzügyi helyzetének megtárgyalása, a benyújtott pályázatok ismertetése szerepelt, de szó esett többek között a téli f?tési szezonra való felkészülésr?l is.

Dr. Molnár Attila polgármester a város anyagi helyzetének ismertetésekor kijelentette, városunk jelenleg anyagi helyzete stabil. A helyi adóbevételek a vártnál jobban alakultak. Az ipari parkba a közeljöv?ben új befektet? érkezik. Az év során elnyert pályázatoknak köszönhet?en a városunkba jelent?s célzott felhasználású pluszforrások érkeznek.

Tájékoztató hangzott el a Komáromi Hivatásos T?zoltóparancsnokság tavalyi tevékenységér?l. A beadvány szerint a parancsnokság a rá bízott feladatokat elvégezte. A közelmúltban új t?zoltóautóval is b?vült a létesítmény. A személyi állomány kell? szakmai és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. A kit?zött feladatok között a fiatalabb kollégák gyakorlati tudásának elmélyítését, további gyakorlatok szervezését, a laktanya állagának megóvását, karbantartását, illetve a közösségi szolgálat segítését említi a beszámoló. A következ? hónapban a parancsnokság állománya novemberben nagyszabású hajósgyakorlaton vesz részt.

Az önkormányzat által benyújtott pályázatok ismertetésekor elhangzott, Komárom soha nem látott mennyiség?, és a város fejl?dése szempontjából jöv?bemutató pályázaton vesz részt. A projektekr?l dr. Molnár Attila polgármester adott tájékoztatást, és kiemelte a TOP-pályázatoknak köszönhet?en 6 milliárd forint érkezik a városba.

A TERÜLETI OPERATÍV PROGRAM F?BB PÁLYÁZATAI

• Brigetio öröksége - látogatóközpont kialakítása az ásatások területén
• Geotermikus h?ellátó rendszer kiépítése Komáromban
• A Komáromi Aprótalpak Bölcs?de felújítása
• Nonprofit szolgáltatóház és környezetének kialakítása a Raksped volt területén
• Inkubátorházak fejlesztése az ipari parkba betelepül? cégek részére
• A Komáromi Jókai Mór Gimnázium energetikai korszer?sítése
• Eszközbeszerzés a komáromi Gondozási Központban
• Zöld Város kialakítása – a Jókai liget és a Táncsics utca zöldfelületeinek felújítása

EMBERI ER?FORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV
PROGRAM (EFOP) F?BB PÁLYÁZATAI

• Esély Otthon - Otthonteremtés és közösségépítés a fiatalokért Komáromban

A felhívás alapvet? célja a településen él? fiatalok képessé tétele arra, hogy a városban fellelhet? életlehet?ségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot tudjanak alapítani. Ezenkívül ez a projekt arra is lehet?séget teremt, hogy a máshonnan ide települni szándékozóknak vonzóvá váljon Komárom, és ezzel akár szakembereket, a hiányszakmákban dolgozókat tudjuk a városba vonzani.

• Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

A helyi közösségekre alapozó, min?ségi humán közszolgáltatások fejlesztésével meger?sített társadalmi felzárkózási folyamatok segítése az érintett 8 teleülésen (Bajót, Dunaalmás, Komárom, Lábatlan, Nagysáp, Neszmély, Nyergesújfalu, Sütt?).

• Regionális népi kézm?ves alkotóház kialakítása Komáromban ( a volt bikaistálló felújítása)

• A komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár tanulást segít? infrastrukturális fejlesztése

• Oktatási tér és tanulmánytár kialakítása Komáromban (volt „kombinát” épület tet?terének hasznosítása)

• Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Komárom és Bábolna településeken

EGYÉB EU PROJEKTEK

• Fels? és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése - vízitúra megállóhelye létesítése Komáromban

INTERREG V - A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTM?KÖDÉSI PROGRAM (SKHU projektek)

• Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata

Észak-Komáromban a Csillag er?d mintájára készül játszótér, Dél-Komáromban az észak-komáromi Öregvár elevenedik meg játszótér formájában

• KOMBI – határon átnyúló integrált közösségi kerékpár kölcsönz? rendszer
• Határon átnyúló közösségi közlekedési szolgáltatások javítása

A pályázat célja, hogy a két város között m?köd? buszjárat modern, XXI. századi feltételek között m?ködjön.

• Egymásra hangolva Európáért, a közös jöv?nkért

Komárom Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 2018-as testvérvárosi találkozó megrendezésére. A találkozó keretében bemutatkozna Huszt testvérváros is.

HAZAI PROJEKTEK

• Elektromos tölt?állomások kialakítása Komáromban
• A komáromi h?si temet? és környezetének rendbetétele, emlékpark kialakítására
• Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
• Nemzeti Szabadid?s - Egészség Sportpark Program: Sportpark és futókör kialakítása a Rüdiger-tó partján
• Járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatása
• A Klapka György Múzeum leletanyagának restaurálása
• Vízilabdacsarnok és tanuszoda építése

A további napirendi pontok között szerepelt tájékoztató a településképi véleményezési és bejelentési eljárások tapasztalatairól, beszámoló a közm?vel?dési megállapodások végrehajtásáról, beszámoló a Nemzetközi Ifjúsági Alkotótábor és a nyári napközis tábor tapasztalatairól, valamint Komárom Város Egyesített Szociális Intézményének beszámolója az elmúlt évi munkájáról. Az intézmény vezet?jének újabb öt évre Illés Nikolettát nevezte ki a testület.

A Komáromi Értéktár Bizottság is beszámolóval készült az ülésre, melyb?l kiderült: nyáron elkészült az Érték és Hagyomány cím? id?szakos kiadvány, mely letölthet? a www.komarom.hu oldalról is. A kötet a jelenleg lajstromba vett 35. helyi érték leírását tartalmazza. Az elmúlt id?szakban további négy értékünk került fel a megyei listára, így a Garabonciás Néptáncegyüttes, a komáromi gyógyvíz, a Komáromi Napok programsorozat, illetve a Szabadság tér és környezete a Városházával és a Pet?fi Sándor Általános Iskola épületével.

Ezután tájékoztató hangzott el Komthermál Kft. 2016-os 17-es fejlesztéseir?l, beruházásairól.

2016 legjelent?esbb beruházása a szauna világ III. ütemének megvalósítása volt. Ezen kív?l sor került többek között a volt Alba faházak felújítására, szivattyú cserékre, és új légtechnika beépítésére.

Idén megépült az új büfésor, a homokozó és a gyermekmedence fölé árnyékoló került. Saját masszázs indult, megújult az uszoda átjáró, és az öltöz?i folyosó, új kiül?k és csigaölt?z?k kerültek a strand területére. A gyógyászaton nyílászárócsrék történtek. A Thermal Hotelben több szobát és a folyosót is újjávarázsoltak a szakemberek, ugyanide klíma és a HD tévék is beszerzésre kerültek. A fejlesztési területen lév? faházak felvásárlása és bútorozása folyamatosan történik.

Folyamatban lév? munkák között a termál medencék el?tti folyosó felújítását, valamint az uszoda oldalsó bejárat feletti tet?rész felújítását említi az anyag.

Az ülésén végén a Távh? számolt be az éves beruházásairól, illetve a téli f?tési szezonra való felkészülésér?l, és karbantartási munkálatok állásáról. Megtudtuk, hogy az elmúlt f?tési szezon óta összesen 35 millió forint összértékben történtek újítások. Elvégezték a Laktanyában található h?központ és kazánház teljes rekonstrukcióját. A fejlesztés során nemcsak a h?átadó készülékek és a szivattyúk energiatakarékos cseréjére került sor, de új irányítástechnikai rendszer is telepítettek. Csökkent a villamosenergia felhasználása és a keringetett víz mennyisége is. A beruházásnak köszönhet?en alacsonyabbak lettek a költségek, így a következ? id?szakban még több forrást tudnak felhasználni a korszer?sítésre. Az elmúlt id?szakban a MOL lakótelepen váratlan meghibásodás történt, így 200 méteren cserélték ki a vezetéket. Ennek összköltsége 15 millió forint volt, amit szintén öner?b?l valósított meg a Kft.

Dr. Molnár Attila polgármester kiemelte, hogy a kormányzat rezsicsökkentési programjával összhangban az önkormányzat és a Távh? Kft. a nemrégiben elfogadott helyi rendeletnek köszönhet?en úgy telepítik a h?mennyiségmér?ket, hogy a keletkez? h?veszteség összegét az önkormányzat vállalja magára, ami mintegy 15 millió Forintos megtakarítást jelet a távf?téses lakásban él? komáromiaknak, továbbá megsz?nik a rendszeres kötelez?en el?írt h?mennyiségmér?k cseréje is.


2017. 10. 06.
Húsz év a családok szolgálatában

A Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézményének gondozottjai adtak m?sort az Arany 17-ben tartott, az intézmény 20. születésnapját ünnepl? rendezvényen. Ünnepi beszédet mondott dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester.

1997. október 7-én alakult meg a Komáromi Családsegít? és Gyermekjóléti Szolgálat. A szervezet létrejöttét a képvisel?-testület szorgalmazta a két funkció összevonásával.

- Tulajdonképpen az alapító okiratunkkal indultunk el. Els? eszközeinket pályázati forrásból vásároltuk. Még irodánk sem volt, amikor elkezdtük a családlátogatásokat. El?ször persze bizalmatlanul fogadtak bennünket, kapcsolatok kialakítására volt szükség. Erre törekedtünk a hatósági szervekkel és a civil egyesületekkel is - tudtuk meg Csöngei Ildikótól, a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézményének vezet?jét?l.

Az induláskor hárman voltak, ma tizenheten dolgoznak a szervezetné, többen két-három diplomával és folytonos önképzéssel.

- Minden elért eredményre nagyon büszke vagyok. Az elmúlt években olyan kollégák vettek körül, akik kreatívak, maximalisták, mint én és szakmai alázat van bennük. Így tudtuk az akadályokat, a változásokat zökken?mentesen megoldani - mondta a vezet?.

Az intézmény életének legfontosabb mozzanatait dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester ismertette. Kifejtette, hogy a legnagyobb változás tavaly zajlott le, amikor nemcsak nevében, de feladatkörben is módosult a szolgálat. Az alpolgármester külön méltatta az intézmény által végzett szakmai munkát: az adománygy?jtéseket, és osztásokat, a kríziskamra m?ködtetését, az uniós támogatással, illetve az önkormányzat hozzájárulással megvalósuló élelmiszerosztásokat, a karácsonyi ajándék és élelmiszergy?jtéseket, a nagycsaládos karácsonyi ünnepségek megszervezését, a nyári táborok, játszóházak, kézm?ves foglalkozások lebonyolítását. Szólt arról a sok észrevétlen, de nélkülözhetetlen kötelez? feladatról (kapcsolattartás, konzultáció, mediáció, iskolai és óvodai szociális munka, munkaer? piaci tanácsadás egészségkárosodottak részére, családterápia, jogi és pszichológiai tanácsadás) melyeket a Családsegít? végez városunk közössége érdekében.

- Csak 2016-ban több, mint 5000-en kérték a Tám-Pont segítségét, ami naponta húsz felkeresést jelent. 145 gondozott gyermekük volt tavaly és több, mint 3000 hatósági intézkedésük - emelte ki az alpolgármester.

Dr. Molnár Attila szavait dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyz? tolmácsolta az egybegy?lteknek.

"A rászorulók, a betegek, az elesettek, vagy egyszer?en csak azok, akik adott élethelyzetben küls? segítségre szorulnak mindig tudják, és tapasztalják, hogy az önkormányzat, és annak intézményi rendszere ott áll mögöttük, tiszteli, megbecsüli és segíti ?ket hétköznapi gondjaik enyhítésében.

Ezért mindig külön öröm, és megtiszteltetés számomra, ha olyanokat köszönthetek, ha azoknak mondhatok köszönetet, akik napi munkájuk során a város szociális életének szervezésével, annak min?ségi javításával, a családokkal, az egyénekkel foglalkoznak.

Az a csendes, alázatos, sok szerénységgel és odaadással végzett szolgálat, melyet az 1997. október 7-én, azaz épp 20 éve alapított, korábbi nevén Komárom Város Családsegít? és Gyermekjóléti Szolgálata (mai elnevezésével Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény) végez kivételesen fontos és értékes a város közösségének-, a komáromiaknak az életében.

A város polgármestereként köszönöm Önöknek az elmúlt két évtized szolgálatát!"

A Tám-Pont az önkormányzattól ajándékot is kapott. Komárom a TOP pályázatnak köszönhet?en barnamez?s beruházásként a volt Raksped területén egy új szolgáltató központot hoz létre. Ebbe az épületbe költözik át az intézmény is. A munkálatokkal 2019. december 31-ig kell elkészülni.

Csöngei Ildikó ezzel kapcsolatban elmondta, az új helynek köszönhet?en további szolgáltatásokat kínálhatnak majd, és elindulhat a lakótelepi és az utcai szociális munka is.


2017. 10. 06.
Szüreti mulatság zajlott több intézményben is

Rendhagyó szüreti mulatságra került sor szeptember 29-én a Gesztenyés Óvodában. Az intézmény udvarán felújítás zajlik, nemsokára új játékokkal gazdagodnak, így a programokat az óvodához tartozó KRESZ pályán és óvoda az intézmény el?tti téren tartották meg.

- A gyerekek fajátékokon játszhattak, lehet?ségük volt kipróbálni a lovas kocsikázást, majd közösen fogyasztottuk el a gulyást. A kicsik a program el?tt szüreten vettek részt. Két csoportunk a neszmélyi Hilltop borászatba látogatott el, egy csoportunk pedig egy családnál tapasztalhatta meg, mi is az a szüret, és miért követi mulatság. Az esemény idei felel?sei a Maci csoport óvón?i, Lovászné Vas Andrea és Tóth Tímea voltak. ?k készítették a dekorációkat és a képeket - tudtuk meg dr. Halászné Szeder Anikó, intézményvezet?t?l.

A mulatság része volt az interaktív mesejáték, mely ezúttal a szegény ember sz?l?jér?l szólt. A programra érkeztek gyerekek a lakótelepr?l, de visszavárták az egykori óvodásaikat is.

A rendezvényen megjelent Turi Bálint alpolgármester és Hamrák Zsófia képvisel?asszony is.

Várva-várt esemény a Gondozási Központ életében is a szüreti mulatság, melyre szeptember 28-án került sor. A jó hangulatú, dalos eseményen részt vett Hamrák Zsófia és Szabó István képvisel? is.

A dalok, versek egy részét még ifjú korukban tanulták meg az id?sek, a többit most találjuk ki és közösen állítjuk össze, úgy, ahogy a jelmezeket is - mondta a Gondozási Központ vezet?je, Csécsei Sándorné.

Az eseményen fellépett többek között Dulai János, aki nemrégiben töltötte be a 95. életévét.

Sok ismert dal elhangzott, a közös nótázás egyébként a központ mindennapi életének része. Az intézmény továbbra is nyitott kapukkal várja a csatlakozni vágyókat. Ahogy azt a vezet? elmondta, legyen szó akár egészségügyi állapotról, mentális vagy pszichés problémáról, mindenkinek igyekeznek segíteni.


2017. 10. 06.
Félezer diák futott a Tó Kupán

Gyermekzsivajtól és sípszótól volt hangos október 5-én a Rüdiger-tó partja, ahová a járás tizenegy iskolájából érkeztek versenyz?k a 39. alkalommal megszervezett Tó Kupára.


- A gyerekek korcsoportonként futották le a körülbelül 800 méteres tókört, a 7-8. évfolyamosok két kört teljesítettek. Korcsoportonként az els? három helyezett érmet kapott, illetve az els? tíz befutót pontoztuk. Az az iskola vitte el a kupát, amelyik a délután folyamán a legtöbb pontot gy?jtötte - magyarázta Vörösházi Tibor, a Pet?fi testnevel? tanára, az esemény egyik szervez?je.

A rendezvény nem titkolt célja a tömegsport népszer?sítése volt, emellett az eseménnyel tisztelegtek az aradi tizenhármak emléke el?tt, ezért szervezték meg a versenyt október 6-át megel?z?en.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768