Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 6
2321063 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tere


2013. 06. 14.
Most nyílnak a védett virágok

A Komárom- Esztergomi-síkság Koppánymonostori része, homokpuszta gyep vegetációs besorolás alá tartozik. Az ipari park közelében most nyílik a védett:

  • Borzas len (Linum virsitum)
  • Árvalányhaj (Stipia sp.)
  • Homoki fátyolvirág ( Gypsophia paniculata)
  • Csajka virág ( Oxytropis pilosa)

valamint a nem védett, de ritka el?fordulású Üstökös gyöngyike (Muscari comosum).

A Szent Pál-sziget láprétjén nyílik a védett:

  • Nyári t?zike (Leucojum aestivum) Év vadvirága” 2013-ben
  • Réti iszalag (Clematis integrifolia)

A felsoroltak jelent?s eszmei értékkel bíró növények. Többségük helyileg védett, vagy Natura 2000 területen található. Leszedésükért súlyos természetvédelmi bírság szabható ki!


2013. 06. 14.
Szúnyogirtás szombaton

Értesítjük a tisztelt komáromiakat, hogy a D.D.D. Kft. 2013. június 15-én este légi ULV eljárással történ? szúnyogártalom elleni védekezést végez városunk területén.

Amennyiben az id?járás nem felel meg a szúnyogirtás feltételeinek (a megengedett leveg?mozgás: 2 méter/sec) azt a rákövetkez? szélcsendes napon pótolja a cég.

- a kezelend? terület helye és nagysága: 1220 ha
- a munka kezdetének és befejezésének id?pontja: 18-21 óra
- alkalmazásra kerül? irtószer: K-Othrin ULV szúnyogirtó szer
- OTH engedély száma:JÜ-9822-2/2013.


2013. 06. 14.
Rendhagyó tárlatvezetés az er?dben

Rendhagyó tárlatvezetés a „Vörös árnyalatok” c. szovjet kiállításban Gráczki László ny. alezredessel, az egykori tótvázsonyi szovjet objektum magyar ?rségének parancsnokával és Rés? Györggyel, a Monostori er?d szovjetek kivonulása utáni egyik els? ?rével.

Id?pont: 2013. június 19. 16.30-18.30 óra
Helyszín: Monostori er?d

Kapcsolódó letölthető dokumentum


2013. 06. 12.
Gátat fel nem adtunk!

Történelmi napokat élt meg Komárom június 3-a és 10-e között. A Duna emberemlékezet óta nem látott magasságban, 845 cm-en tet?zött városunknál. Ha az árhullám áttörte volna a gátat semmi nem állíthatta volna meg. De megállítottuk! Komáromot sikerült megvédenünk a pusztító víztömegt?l. Köszönet mindenkinek!

Az els? híreket június elején kaptuk. Árad a Duna. Elrettent? képsorok érkeztek Németországból és Ausztriából. Volt, ahol emberéletet is követelt az ár. Komáromban június 4-én a kora reggeli órákban ült össze els? ízben a helyi védelmi bizottság, mikor is tisztán látszott, hogy a Duna fels? vízgy?jt?területér?l érkez? víztömeg napokon belül eléri hazánkat, és városunkat is.

Az ülésen Molnár András vízügyi mérnök, az Almásfüzit?-Komárom szakasz védelmi vezet?je tájékoztatta a bizottságot a várható intézkedésekr?l. Néhány perccel a megbeszélés után az interneten már olvasható is volt dr. Molnár Attila polgármester levele, miszerint:

„Kedves Komáromiak!

Ez év márciusában, a rendkívüli id?járás idején Önök példát mutattak összefogásból, és emberségb?l. Az elkövetkezend? napokban sajnos ismét komoly próbatétel elé állít valamennyiünket a természet.

Ahogy a híradásokból Önök is értesülhettek, komoly árhullám vonul le a Dunán. Városunkat a hét második felében fogja elérni a legmagasabb árhullám, amely az el?zetes el?rejelzések szerint megközelítheti a 2002-es rekord vízállásszintet. A vízügyi hatóságok, valamint a katasztrófavédelem munkatársai önkormányzatunk segítségével mindent megtesznek a helyzet kezelése érdekében.

Hivatalunk is folyamatos védelmi készültséget tart és igyekszünk Önökkel minden rendelkezésünkre álló információt haladéktalanul megosztani. Amennyiben bármilyen lakossági segítségre lesz szükségünk (homokzsákolás, élelmiszer biztosítása a gátakon lév?knek, ideiglenes elhelyezés stb.), arról azonnal tájékoztatást adunk.

Kérem, kísérjék figyelemmel folyamatosan honlapunkat (www.komarom.hu), illetve hivatalos facebook oldalunkat (http://www.facebook.com/komaromvaros.hivatalosoldala.”

Néhány óra múlva az önkormányzat kiadott két mobilszámot. Azonnal megindult a felajánlások áradta. Önkéntesek, civil szervezetek, baráti társaságok, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai, a Vöröskereszt emberei, és további számos szervezet mind azon volt, hogy segítsen, munkával, étellel, egyéb felajánlással. Az önkormányzat munkatársai, dr. Ströcker Renáta jegyz? vezetésével 24 órás ügyeletet tartottak.

Eközben a vasúti pályaudvar melletti homokdepóban megkezd?dött a zsákok töltése. 420.000 homokzsák került kihelyezésre. A munkákban több százan segítettek. Id?sek és fiatalok, n?k és férfiak, mindenki megmozdult és egy emberként igyekezett áldozatos munkájával hozzájárulni a zsákok töltéséhez és az ideiglenes, 4,6 kilométer hosszú sz?nyi védm? megépítéséhez.

Honvédek, katasztrófavéd?k, a vízügy legjobb szakemberei, a vasút munkatársai, és több száz civil mind azon dolgoztak, hogy a védm? id?re elkészüljön, hogy városunk megmeneküljön a legrosszabbtól.

Dr. Molnár Attila polgármester, Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, és Molnárné dr. Taár Izabella a helyi védelmi bizottság elnöke, a járási hivatal vezet?je egész napos bejárásokat tartottak a gátakon.

A városvezet? így nyilatkozott június 5-én: a napi többszöri helyszíni bejárásom alkalmával szerzett tapasztalataim alapján is megállapítható, hogy mind a katasztrófavédelem, mind a honvédség, mind pedig a vízügy, továbbá a városi önkéntesek megfeszített munkájának eredményeképpen a megjelölt id?pontra elkészül az ideiglenes védm?.

…és elkészült, ahogy arról Hende Csaba honvédelmi minisztert is meggy?z?dhetett komáromi látogatása során. Mikor a honvédelmi tárca vezet?je városunkba érkezett már csak néhány méter volt hátra a gát hosszának megépítéséb?l.

A tárcavezet? felidézte a 2010-es kormányváltáskor a Magyar Honvédségnél csak papíron volt néhány tartalékosa. Most viszont a hivatásos állományon felül 4700 védelmi és m?veleti tartalékos katonát is be tudnak vetni "a sosem látott" dunai ár elleni védekezésben.

Hende Csaba azt mondta: a Magyar Honvédség az erre megállapított tervek szerint minden erejével azon dolgozik, hogy a dunai árhullám se emberéletben, se az anyagi javakban ne tegyen kárt. Esztergom és Komárom térségében jelent?s logisztikai és ellátási feladatokat végeznek, és az esetleges evakuálásban is részt tudnak venni.

A Magyar Honvédség korábban arról tájékoztatott, hogy legalább 8000 embert készek bevetni árvízi védekezésben, amelyben kedden már több mint ezer katona vett részt.


Orbán Viktor miniszterelnök, aki egy nappal korábban már kihirdette a veszélyhelyzetet, ugyanezen a napon, azaz június 5-én szerdán tett látogatást els? ízben nálunk. A kormányf? megtekintette a homokzsákdepóban, illetve a sz?nyi vasútvonal melletti ideiglenes véd?gáton folyó munkálatokat.
Másnap, 6-án délel?tt a miniszterelnök a Belügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatóján kilenc, a dunai árvíz miatt leginkább veszélyeztetett területet sorolt fel, köztük városunkat is.

A kormányf? jelezte, a Duna tet?zését péntekt?l várják az ország területén, Nagybajcsnál kilencméteres vízszinttel számolnak. Orbán Viktor hangsúlyozta: nincs olyan ember az országban, akit baj esetén ne tudnának biztonságban kimenekíteni a lakhelyér?l.

A katasztrófavédelem és a társszervek együttm?ködése révén a városban folyamatosan zajlott a feladatok végrehajtása. Az önkormányzat állandó figyelemmel kísérte az eseményeket és az el?rejelzéseket, kapcsolatban állt a hivatalos szervekkel és mindent megtett azért, hogy Komáromban a legkevésbé okozzon problémát az árhullám.

El?vigyázatossági okokból átköltöztették a ment?állomást, illetve a háziorvosi ügyeletet és felkészültek a Selye János Kórház esetleges kiürítésére is, továbbá a hivatalos szervek egyeztetéseket folytattak a város részleges evakuálásáról is. Dr. Molnár Attila polgármester ezzel kapcsolatban elmondta: egyetlen komárominak sem kell elhagynia a várost. A koppánymonostroi városrészben található intézmények, illetve ipari parki cégek felkészültek a kimenekítettek fogadására.

Rémhírek, rémhírek

Persze mint minden veszélyhelyzetben, most is voltak olyanok, akik a legképtelenebb és legaljasabb rémhírek terjesztésében lelték örömüket. A városvezet? kért mindenkit, hogy ne üljenek fel a rémhíreknek, inkább kövessék figyelemmel a hivatalos tájékoztatást. A hivatalos szervek többször is felhívták a rémhírterjeszt?k figyelmét, hogy veszélyhelyzetben a rémhírek terjesztése a büntet?törvénykönyv hatálya alá esik, a büntetési tétel pedig több év szabadságvesztés lehet! A rend?rség a legnagyobb szigorral és határozottsággal fog fellépni a törvénysértés ellen! És így is lett. Egy személyt sikerült el?állítani, aki a gát felrobbantásával rémisztgetett… no comment…

Pénteken 806 cm-rel döntött rekordot vízállást mértek a Dunán. Dr. Molnár Attila akkor így nyilatkozott: a sz?nyi térségben megépített védm? 880 cm-ig biztonságot ad településünknek. A tet?zést vasárnap hajnalra várjuk. Már most megállapítható, hogy a megépített ideiglenes védm? ezt a soha nem látott magasságú víztömeget is megfogja, ezért minden reményünk megvan arra, hogy a legmagasabb vízállás elérése esetén is mederben tudjuk tartani a folyót. Városunkba további egységek érkeztek, mind a katasztrófavédelem, a honvédség és a vízügy részér?l, hogy az esetleges fakadó vizeket, buzgárokat, illetve az ezek által okozott veszélyhelyzetet azonnal elhárítsák. Az önkéntesek elegend? létszámban állnak rendelkezésünkre, akik munkáját ezúttal is szeretnénk megköszönni, hiszen els?dleges feladatunk ezúttal már nem a védm? építése, hanem tartalék homokzsákok készítése az esetleges problémák elhárítására.

A városvezet? Orbán Viktor miniszterelnökkel, Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízottal, valamint Bakondi Györggyel, a katasztrófavédelem országos f?igazgatójával ugyanezen a napon több órán keresztül járta be a védelmi szakaszt, majd Szócska Miklós egészségügyi államtitkárral együtt megtekintették a Selye János Kórház védelmi el?készületeit is.

Péntek estére elkészült a teljes ideiglenes védm?. Vártunk.

Szombaton, 8-án városunkba érkezett a MÁV vezérkara, rövid egyeztetés után a felek úgy döntöttek leállítják a közlekedést a Budapest–Gy?r Hegyeshalom vasútvonalon az Almásfüzit? és Komárom szakaszon. Délt?l a Duna folyamatos tet?zés alatt állt. 840-841-843-844-845 cm. Lesz-e még tovább? Feszült pillanatok voltak.

A mértékadó tet?zés végül 845 cm-nél következett be, de a gát, kisebb mozgásoktól eltekintve rendíthetetlenül tartotta a hatalmas víztömeget. A következ? órák visszafojtott várakozással teltek. Kibírja-e a gát, nem szakad-e valahol, elég tartós lesz-e? A szakemberek a városvezetéssel éjjel nappal járták a gátat, és a legkisebb jelenségre is riasztottak. Végül, köszönhet?en valamennyi a munkálatokban résztvev? szakembernek és önkéntesnek a komáromi gát kiállta víztömeg nyomását, a folyó a medrében maradt.

Kedd (06.11.) reggel a polgármester már egyértelm?en arról beszélt: városunkban elmúlt a közvetlen árvízi veszély, a víz mindenhol visszahúzódott az ideiglenes védm? alá és folyamatosan apad. „Biztonsággal kijelenthet?, hogy közvetlen veszélyhelyzet már nem áll fent és a Duna a teljes komáromi szakaszon visszatért a medrébe.”

Egy hét nem sok id?. Ez a 168 óra azonban Komáromnak elég volt ahhoz, hogy a márciusi hóhelyzet után ismét példát tudjon mutatni összefogásból, emberségb?l, rátermettségb?l és egymás iránti szeretetb?l. A Vízügy, a katasztrófavédelem, a honvédség, a rend?rség, a MÁV munkatársai, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt önkéntesei mellett köszönjük mindazok áldozatos munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy városunk megmeneküljön a legrosszabbtól. Köszönjük mindazon civil szervezetek, cégek, valamint névtelen önkéntesek munkáját, akik lapátoltak, homokzsákot töltöttek, ételt készítettek és osztottak, vagy bármilyen egyéb módon segítettek a katasztrófahelyzet elhárításában – összegezte tapasztalatait dr. Molnár Attila.


2013. 06. 11.
Grónai újra aratott

A Magyar Kick-box Szövetség (WAKO) magyar bajnoki dönt?je ismét komáromi gy?zelmet hozott.

A K-1 szabályrendszerben 63,5 kg-ban a nemrégiben Világkupát is nyert Grónai Sándor ismét nem hagyott kétséget afel?l ki az úr az országban, hiszen ezúttal is magabiztosan nyert.

1. Grónai Sándor Unicentrál Bull’s Thai-Box Team, Komárom
2. Birics Tamás Re-Gym, Budapest
3. Géczei Róbert Energym, Békéscsaba


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768