Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 14
2322232 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Petőfi Iskola


2012. 04. 27.
Új Vizák iroda nyílt

A Komárom-Ács Vízm? Kft. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a cég 2012. május 3-tól az Arany 17 Rendezvényközpontban (cím: 2900 Komárom, Arany J. u. 17.) a víz- és csatornadíj befizetésére kihelyezett pénztári irodát üzemeltet. A teljes kör? ügyintézés helyszíne továbbra is a Sport u. 35. alatt található.

A kihelyezett pénztár nyitva tartása:

Hétf?: 8.00 – 17.00
Kedd: 8.00 – 15.00
Szerda: 7.00 – 15.00
Csütörtök: 8.00 – 15.00
Péntek: 8.00 – 12.00


2012. 04. 27.
Megyei dönt?ben a komáromi focisták

Április 25-én rendezte meg a Komárom Körzeti Diáksport Bizottság a labdarúgó diákolimpia III. korcsoportos küzdelmeinek körzeti dönt?jét. A Czibor Zoltán Sporttelepen lezajlott mérk?zés volt hivatott dönteni arról melyik csapat jut be a sorozat megyei dönt?jébe.

A Pet?fi Sándor Általános Iskola két mérk?zésén - Komárom és Kisbér - nagy csatában a komáromi tanulók bizonyultak jobbnak egy találattal, így ?k képviselhetik körzetünket a május 10-én megrendezésre kerül? megyei dönt?ben.

A pet?fis labdarúgók a tanév folyamán oda-vissza legy?zték a nagyigmándi Pápay, az ácsi Gárdonyi, és a banai Jókai csapatait, míg a csoportgy?ztesek dönt?jében az almásfüzit?i Fekete iskola kit?n? korosztályos csapatánál bizonyultak jobbnak. Így a 2011/2012-es tanévben összesen 8 mérk?zésen maradtak veretlenek.

A megyei dönt?be jutott csapat tagjai: Hajnal Bence, K?vári László, Mészáros Patrik, Paraoánu Patrik, Pekler Zalán, Géber Norbert,Farkas Barnabás, Ozoróczi Norisz, Viczena Áron,Kovács Tamás,Kovács Viktor, Bigda Márkó.

Testnevel?-edz?: Vörösházi Tibor

A gy?ztes csapatnak legközelebb a megyei dönt?ben kell bizonyítaniuk, amelynek a Czibor Zoltán Sporttelep ad otthont.


2012. 04. 27.
Az ünnepi ülésen történt

Április 26-án Észak és Dél Komárom képvisel?-testületeinek közös ünnepi ülésével kezdetét vette a 21. Komáromi Napok. A dél-komáromi városháza dísztermében rendezett ülésen került sor az idei díszpolgári címek, valamint a pro urbe és a polgármesteri díjak átadására is.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején az osztrák csapatok ostromgy?r?be zárták, és ’49. március 30-án megtámadták er?drendszerünket. A rohamot a hazai er?k április 26-án sikerrel verték vissza, csapataink még az ostromgy?r?t is szétzúzták. E jeles gy?zelemre utal minden évben a Komáromi Napok id?pontja is. Városainkban 1992. április 26-a óta rendezzük meg a programsorozatot.

Dr. Molnár Attila polgármester az ülésen hangsúlyozta: a Komáromi Napok közös ügy, hiszen Észak és Dél Komárom ezernyi szállal köt?dik egymáshoz, legyen szó történelemr?l, kultúráról, vagy épp rokoni, és baráti kapcsolatokról. „Épp ezért azt gondolom, hogy a Komáromi Napok egy közös célért való összefogásnak is szép példája.”

A következ?kben Komárom Város jegyz?je, Molnárné dr. Taár Izabella ismertette a díszpolgári kitüntet? címre, valamint a pro urbe díjakra és a polgármesteri díjra vonatkozó határozatokat.

Komárom Város Díszpolgára kitüntet? cím:

Koltay Gábor rendez?

Koltay Gábor 1950-ben született Budapesten. F?iskolai tanulmányait a Budapesti M?szaki Egyetem Épít?mérnöki Karán végezte 1969 és 1974 között. Ezután 1975 és 1979 között a Színház- és Filmm?vészeti F?iskola diákja volt. 1979-t?l 1981-ig a Magyar Televízió, 1981 és 1986 között a Mafilm rendez?je volt. 1986–tól a Budapesti M?vészeti Hetek és Szabadtéri Színpadok (1990–t?l Szabad Tér Színház) igazgatója volt. 1987-ben létrehozta a Szabad Tér Kiadót. Színházi rendezései között szerepel Szörényi-Bródy: István, a király, Pet?fi-Kacsóh Pongrác: János, a vitéz, Tolcsvay: Magyar mise, Nemeskürty-Szörényi-Lezsák: Attila, Isten kardja, Katona József-Erkel Ferenc: Bánk bán, Egressy Béni-Erkel Ferenc: Hunyadi László, vagy épp Páskándi Géza: A hazáért és szabadságért cím? darabja. Nevéhez számos tévéfilm és dokumentumfilm is f?z?dik, így többek között emlékezetes az Itt élned, halnod kell, a Honfoglalás, a Velünk él? Trianon, az Adjátok vissza a hegyeimet és az A magyar szent korona titkai cím? filmek. Koltay Gábor rendez?ként hosszú évek óta dolgozik a komáromi Magyarock Dalszínház társulatával. Direktorként jegyzi többek között Másik Lehel - Vizeli Csaba nagysiker?, Klapka cím? rockmusicalét is.

Pro Urbe Komárom Díj:

Szombath Gáborné nyugalmazott pedagógus

Szombath Gáborné 1946-ban született Komáromban. Magyar, orosz szakos középiskolai tanárként több évtizedes tevékenységét a komáromi Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában végezte, el?ször szaktanárként, majd hosszú éveken át az iskola igazgatója volt nyugdíjazásáig. Tanári és vezet?i munkáját szakmai hozzáértéssel, alázattal, nagy felel?sséggel végezte, növendékei és kollégái tisztelete, szeretete végig kísérte a pályáján. 1991-ben, a Máltai Szeretetszolgálat Komáromi Csoportjának megalakulásakor fogadalmat tett a szegények és elesettek szolgálatára. Munkája eredményeképpen sok fiatal vállalkozott, vállalkozik az önkéntes munkára a Szeretetszolgálat karitatív tevékenységében és a gyermeknapi rendezvényeken. Nyaranta táborokban végez nevel? munkát, erkölcsre, munkára, feladattudatra neveli a hátrányos helyzet? fiatalokat.
Szombath Gáborné emberek iránti szeretetet, szociális érzékenysége jellemz? az egész életére, a Máltai Szeretetszolgálat Komáromi Csoportjának állandó, megbízható, nélkülözhetetlennek tartott munkatársa.

Bruncz János fafaragómester

Bruncz János fafaragó mester ászári születés?, de életének nagyobb részét családjával Sz?nyben töltötte. Aktív korában asztalosmesterként dolgozott, érdekl?dése azonban hamar a fafaragás m?vészete felé fordult. Érzékeny lelke, irodalomszeretete, és eleink iránti tisztelete arra késztették, hogy nemzetünk történelmének kitüntetett nagyjait, jelképeit, jeleneteit a maga eszközeivel is megörökítse. Eleinte a napi élet pillanatait örökítette fába, ezeket követték a m?vészi tárgyi eszközök: gyertyatartók, dobozok, majd a figuratív alkotások, hogy aztán kés?bbi f? témái között már a hazaszeretet, az 1848/49-es szabadságharc, és a trianoni döntés következményeinek ábrázolása is megjelenjen. Számos idézetet és bölcseletet is fába vésett. Ezek az alkotások a sz?kszavú mester helyett otthonok, intézmények és kiállítások faláról szólnak hozzánk. Alkotásait hazánk határain túl is ismerik és szeretik. A mester minden esztend?ben a Hon-Napon mutatja be új és korábbi alkotásait. Legutóbbi m?vét, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére állított Pet?fi kopjafát, idén március 14-én avattuk fel a városháza mögötti Alapy téren. Ugyanezen a napon alkotásaiból kiállítás is nyílt városunk új kulturális helyszínén, az Arany 17. Rendezvényközpontban.

Máté László református esperes

A Nagytisztelet? Esperes Úr 1995 májusában érkezett a komáromi református gyülekezetbe. Munkája során felújításra került a templom, és a harangtorony. Közösségformáló tevékenységét a templom falain kívül is folytatja, így évek óta kirándulásokat szervez a városi református gyülekezet tagjai, és a település lakói számára. A csoportok hazánk legszebb vidékein kívül eljutottak már Erdélybe, a Bánátba, és a Felvidékre is. A város szociális intézményeiben rendszeresen tart istentiszteletet, segít a rászorulóknak, az ünnepeken ajándékokat visz. Lelkészi munkáját magas színvonalon végzi. Ennek eredményeképpen a Tatai Egyházmegyében el?ször f?jegyz?vé, majd esperessé választották. Máté László tagja a Dunántúli Egyházkerület vezet?ségének és a Református Egyház Zsinatának is. A nagy elkötelezettséggel végzett hivatása révén az egyházközség lélekszáma az utóbbi esztend?kben jelent?sen megnövekedett. A város lakossága is egy együttm?köd?, udvarias, és segít?kész embert ismert meg a tiszteletes úrban. Feleségével együtt példásan neveli négy gyermekét.

Komáromi Bukó Fajtaklub

A Komáromi Bukó galambfajta kitenyésztésének pontos idejét nem ismerjük, a XIX. századra, vagy még azel?ttre tehet? és a hagyomány szerint a Duna, Gy?r és Vác közötti szakasza mentén volt népszer?, és ma is itt tenyésztik. A németek Komorner tümmler, az amerikaiak Komorner tumbler, a csehek Rejdici Komarensti, míg a románok Jucatori De Komarom néven ismerik ezt a településünkhöz köthet? fajtát. Ugyanakkor ismerünk tenyészt?ket Svédországban, Dél-Afrikában, Izraelben, az arab-, és a délszláv országokban is. A komáromi fajtaklub 1972-ben kezdte meg m?ködését, 1996 óta Komárom a székhelye. Tagjai nagyrészt Komárom, Észak-Komárom, Gy?r és Budapest környéki galambászok. A Komáromi Bukó Fajtaklub f? tevékenysége e neves, városunk hírnevét öregbít? fajta tenyésztésének népszer?sítése. E célból az id?szaki kiadványok és szakmai cikkek megjelentetése mellett évente országos kiállítást is rendeznek városunkban.

Sz?nyi Palánkdönget?k Köre

A Sz?nyi Palánkdönget?k Köre honosította meg városunkban a floorballt, és nyugodtan kijelenthetjük, azóta országos floorball-központtá váltunk. A kétszeres kupagy?ztes SZPK kiváló játékosainak és kit?n? eredményeinek köszönhet?en Komárom neve egybeforrt a sportág nevével. Az SZPK több mint 12 éve aktív, eredményes résztvev?je a komáromi és hazai sportéletnek. 2011-ben a n?i- és férficsapat is országos bajnokságot nyert, míg az országos válogatott csapatokba tavaly városunkból 4 lány, és 5 fiú is bekerült. Idén már az U-13-as válogatottban is ott játszik 4 komáromi játékos. A Sz?nyi Palánkdönget?k Köre azon túl, hogy minden korosztályban kiemelked? eredményeket ér el, közösségépítésben is példát mutat, hiszen évr?l évre több tucat komáromi fiatalt von be a város sportéletébe.

Polgármesteri Díj:

Keszi Jen?né

Edit néni egészségügyi szakiskolát végzett, majd véd?n?ként, asszisztensként, kés?bb pedig f?n?vérként dolgozott becsületesen. Férjével, a már elhunyt Keszi Jen?vel együtt tevékeny részt vállalt az 1956-os forradalom és szabadságharc komáromi eseményeiben. A forradalom napjaiban végzett lelkesít? tevékenysége miatt, annak leverése után megtorlás érte a családot. Férjét letatoztatták, bebörtönözték, ? pedig elveszítette munkáját. A számos megpróbáltatás ellenére egész életében kitartó, példaérték?, követésre méltó emberi magatartás jellemezte.

Komáromi Cserkészetért Alapítvány

A cserkészmozgalom jelent?s er?vel bír a magyar nemzeti öntudat ápolásában, az értékek meg?rzésében, az összetartozás érzésének er?sítésében, valamint a testi és szellemi nevelésben. Fontos szerepet játszik a társadalom morális meger?södésében, a szétzilálódott értékrend helyreállításában. A komáromi Szent László cserkészrajnak jelenleg 25 kiscserkész, 11 nagycserkész, és 5 feln?tt tagja van. Céljuk olyan feln?ttek nevelése, akik viselkedésükkel, hív? életvitelükkel példát mutatnak a környezetüknek. Foglalkozásaikat heti rendszerességgel tartják, havonta egyszer pedig a természetben túráznak. A környezet megóvására, fegyelemre, mások megsegítésére, a hív? életre, a néphagyományokra, a hazaszeretetre és a felebaráti szeretetre okítják a gyerekeket, így járulva hozzá a komáromi fiatalok, rajtuk keresztül pedig városunk erkölcsös és példamutató életszemléletének kialakításához. A csapat kiváló kapcsolatot ápol nemcsak a hazai - így többek között a gy?ri Rómer Flóris cserkészcsapattal-, de a határon túli, észak-komáromi Jókai Mór cserkészcsapattal is.

Délibáb-Színház Kulturális Közhasznú Egyesület

A Délibáb-Színház 2001-ben alakult. Az akkor még néhány, zömmel ovist foglalkoztató, zenés produkciókat bemutató társaság mára komoly társulattá n?tte ki magát. Mikolasek Zsófia, az egyesület szakmai-m?vészeti vezet?je heti 3-4 alkalommal foglalkozik a több mint harminc gyermekkel. A Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozóról a társulat harmadik éve arany min?sítéssel tér haza. Nevükhöz olyan produkciók f?z?dnek, mint a Cvikkedli, az Egressy Béni M?vészeti Alapiskolával közösen jegyzett Ali Khodzsa és a bölcs kisfiú története, a Pimpalin köpenye, a Kiutálás vagy épp a Betlehemes. A Délibáb-Színház keretein belül m?ködik a MINGYÁ gyermekzenekar is. A társulat városunk mellett Erdélyben, a Felvidéken, Kapolcson, Balatonfüreden, Vácott, Balassagyarmaton, a tatai Víz-Zene-Virág Fesztiválon és Párizsban is bemutatkozott már. Az egyesület 2007-ben átfogó prevenciós programot indított óvodások részére, 2010-ben és 2011-ben pedig jótékonysági futást szervezett, több száz gyermeket ösztönözve így mozgásra. Az egyesület a m?vészetpedagógia eszközeivel kíván olyan értékeket átadni, amelyek er?sítik a társadalmi szerepvállalás, és a közösségi értékek fontosságát. Az évtizedes múltú társulat tagjai igazi közösségként dolgoznak Komáromért, és a komáromi gyerekekért.

Észak-Komárom kitüntetettjei:

Ján Pluhár

1942-ben született, ötéves kora óta él Komáromban. Középiskolai tanulmányait az akkori 11-éves középiskolában végezte, majd 1963-ban a nyitrai Pedagógiai Intézet végz?se volt, ahol szlovák nyelv-történelem-képz?m?vészeti nevelés szakon szerzett tanítói végzettséget. Nem sokkal kés?bb ezekb?l a tárgyakból továbbképzéseken b?vítette szakképesítését. 1968-tól a Komenský utcai Alapiskola pedagógusa volt, majd 1990-t?l a Járási Hivatal Oktatási F?osztályának vezet?je, illetve a Járási Iskolaszék vezet?je lett. 1995-t?l egészen 2009-es nyugdíjbavonulásáig a Šulek Gimnáziumban tanított szlovák nyelvet valamint történelmet. Pályafutása alatt szakmai tapasztalatait szívesen megosztotta a pedagógustársadalommal, hiszen a Járási Pedagógiai Intézet módszertani munkatársaként és a városi képvisel?testület melletti kulturális bizottságának tagjaként is dolgozott, 1999 és 2002 között pedig a Kulturális Minisztérium tanácsadó-testületének tagja volt. Ján Pluhár az idén ünnepli 70. születésnapját.

Oláh Ilona

1936-ban született, a nagymegyeri gyermekkori évek után 1954-ben érettségizett Dunaszerdahelyen. F?iskolai tanulmányait 1958-ban fejezte be a Pedagógiai F?iskolán, ahol matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. Még ebben az évben a komáromi magyar gimnázium tanára lett, ahol egészen az 1990-es évek derekáig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Tanárként kiegyensúlyozott, a szakmáját hivatásként megél?, a szeretet alázatával tanító pedagógus volt, aki a nehéz tantárgyak rejtelmeit is úgy magyarázta el tanítványainak, hogy azok mindenkit lekössenek. Hosszú évekig volt tagja a Magyar Tanítók Központi Énekkarának, majd saját maga is kórust alapított a gimnázium diákjaiból. A felsoroltakon kívül tevékeny részt vállalt városunk egyházi és társadalmi életében is. A komáromi református egyháznak az els? asszony kurátora volt, a protestáns n?egyletnek most már több mint húsz éve ? az elnöke. Nagyrészt az ? kitartó munkájának köszönhet?, hogy tizenöt év el?készít? munkái után 2007-ben Komáromban felállították Csokonai Vitéz Mihály szobrát. Még ugyanebben az évben a budapesti Mátyás templomban a vitézi eskü letétele után a Vitézi Rend tagjává avatták az ifjúságért végzett munkájáért valamint a civil kezdeményezésekben vállalt aktív részvételéért. Komárom Város Polgármesterének díját 2003-ban kapta meg.

Zden?k Jedli?ka

1933-ban Csehországban született. A gimnáziumot Ji?ín városában végezte el, majd a prágai Gépészeti f?iskolán és a szovjetunióbeli Víziépítészeti F?iskolán tanult Gorkijban, ahol 1958-ban szerzett oklevelet. Ezután két évig M?lník városában dolgozott az ottani hajógyárban, majd 1960-ban a komáromi hajógyár alkalmazottja lett. Itt tiszteletre méltó 31 évet dolgozott különböz? beosztásokban, volt m?szaki vezet?, f?konstrukt?r, a kutatás és fejlesztés vezet?je, a tervez?i csoport irányítója és a konstrukciós részleg vezet?je is. Számos teherhajó, vontató és egyéb vízijárm? megalkotását irányította, de ezen kívül a hajógyártásban dolgozó szakemberek új generációinak kinevelése is neki köszönhet?.

Zsákovics László

Kéménden született 1952-ben. A kassai ipariskola gépészeti tagozatán érettségizett, majd a nyitrai Pedagógiai Karon szerzett magiszteri diplomát magyar nyelv - zeneelmélet szakon. Komáromban 1977 óta él, a M?vészeti Alapiskola tanáraként klasszikus gitárt és zeneelméletet tanít. 1975-t?l 1983-ig a Szlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarának tagja, 1999-t?l a komáromi Concordia Vegyeskar tagja. Rendszeresen szervezett irodalmi-zenés m?sorokat, kabarékat, zenés játékokat, 1982-ben létrehozott egy zenésztársulatot Sziget Csoport néven, amiben mint zeneszerz?, zenész, m?sorvezet? tevékenykedett. 1982-t?l a Magyar Területi Színház (kés?bb Komáromi Jókai Színház) korrepetítora, valamint házi zeneszerz?je lett, több darabban aktív zenészként, zenei rendez?-, vagy vezet?ként tevékenykedik. Az 1990-es években a digitális technika el?nyeit felismerve létrehozott egy hangstúdiót, ahol több szlovákiai, magyarországi neves zenésszel, színésszel, kórussal készített felvételeket, majd 2009-ben egy zenés talkshow sorozatot is indított.

Stubendek István

1948-ban, Rozsnyón született. A kassai ipari szakközépiskola elvégzése után a nyitrai Pedagógiai Karon végzett alsó tagozatos pedagógus – zene szakon, majd néhány évig Királyhelmecen tanított. Már ekkor is aktívan bekapcsolódott a kulturális életbe, hiszen a kelet-szlovákiai pedagógusok énekkarának vezet?je és karnagya volt. 1978-ban költözött Komáromba, ahol a M?vészeti Alapiskola pedagógusaként dolgozott. Alapítója és karnagya volt a Concordia vegyeskarnak, ahol a mai napig aktívan tevékenykedik. A kórussal 1981-t?l részt vettek az összes Kodály Napokon, ahonnan kivétel nélkül aranykoszorús min?sítéssel tértek haza. Az énekkar az ? vezetése alatt megszámlálhatatlan fellépésen vett részt több európai országban és az Egyesült Államokban. Két alkalommal II. János Pál pápa miséje alatt is énekeltek. A 90-es évek elején tevékeny részt vállalt a Marianum Egyházi Alapiskola megalapításában, melynek 10 évig az igazgatója is volt. Ez id? alatt b?vült az intézmény egyházi iskolaközponttá, melyben gimnázium és óvoda is helyet kapott. Jelenleg nyugdíjasként, kedvtelésének a karnagyi tevékenységnek él a Concordia vegyeskarban.

Soós Tibor

1950-ben született Komáromban. Neve összeforrt a komáromi kajak-kenu sport sikereivel, hosszú edz?i pályafutása alatt olimpiai érmeseket és világbajnokokat nevelt. A komáromi kajakosok az ? irányítása alatt megszámlálhatatlan díjat nyertek világszerte a különböz? versenyeken. Egykoron aktív kajakosként többszörös országos bajnok volt, aki emellett építészmérnökként dolgozik, a szlovák kajak-kenu szakszövetség alelnöke, a komáromi klub elnöke. Életét, szabadidejét immár 47 éve folyamatosan a kajak-sport érdekében végzett munkára áldozza. Céltudatos ember, akinek a sport életformájává vált, a rááldozott id?t nem elvesztegetettnek, hanem nyereménynek tekinti. Sportember és edz? a szó szoros értelmében, de menedzseri képességeit is megcsillogtatta, hiszen a Vág mellett olyan egyedülálló sportközpontot hozott létre, melyet külföldön is megirigyelnének. Olyan edz?, aki nemcsak el?írja a kemény munkát, de buzdítani is tud a sikerek érdekében. Olyan sportpedagógus, aki minkenkihez intelligens és lelkesít? módon fordul, s akinek a mottója: „A versenyeket fejben kell megnyerni“.

Varsányi Mari

Füleken született 1952-ben. A komáromi színháznak 1972-ben lett tagja. Els? emlékezetes alakítása Nyilas Misi szerepe volt a Légy jó mindhalálig cím? darabban, melyet még sok-sok követett. Mesterségbeli tudását szorgalmas, a m?vészi alázat és odaadás minden tekintetében becsületes munkájával érte el. Minden szerepét, még a legkisebbet is, maradéktalan m?vészi hittel és er?vel formálja meg. M?vészetének palettáján megtalálhatóak az éles, er?s, kemény asszonyfigurák, az érzékeny n?i karakterek és a bohókás vígjátéki szerepek is. Kiváló szervez?, nagyon érzékeny ember. Társulatvezet?ként a Jókai Színház m?vészegyüttesének napi problémáival foglalkozik türelemmel és odaadással. Segédrendez?ként pontos és megbízható segít?je a produkciók rendez?inek. 40 éve, a színház minden nehézségét átélve és kitartva mellette szórakoztatja, nevetteti és sirattatja meg a komáromi közönséget. Ma már talán el sem lehet képzelni nélküle a színház mindennapjait.

Óváry András

A komáromi lány-röplabdaklub tapasztalt edz?je, a Határ?r Utcai Alapiskola testnevel?tanára Komáromban született 1943-ban. 1989-ben szerzett pedagógiai doktorátust, majd 1995-ben a szlovák röplabdaszövetség edz?i min?sítését is megszerezte. A kilencvenes években a Komáromi Járási Tanfelügyelet f?inspektoraként is dolgozott. 1996-ban a diákok számára Komáromban szervezett röplabda-világbajnokság egyik szervez?je volt. A Komáromi Napok keretén belül immáron második évtizede rendszeresen szervezi a lányok röplabdaversenyét. A korosztályos lány röplabdacsapatok az ? vezetése alatt nyolc alkalommal szereztek szlovák bajnoki címet, 1976-ban pedig csehszlovák bajnokságot is nyertek. Edz?i pályafutása alatt több olyan sportolót nevelt, akik jelent?s klubokban illetve a válogatottban is játszottak. Sporton kívüli aktivitásai közül kiemelkedik, hogy a Komáromi Dixieland Band egyik megalapítója volt, illetve a Postabank komáromi kirendeltségének létrejöttét is ? kezdeményezte.

MUDr. Bašternák Ern?

1951-ben Perbetén született. Középiskolai tanulmányai után a martini orvosi karon tanult 1970 és 1976 között, s ennek befejezése után a lévai kórház belgyógyászatán dolgozott mint orvos egészen 1980-ig. Az 1980 és 1982 között elvégzett els?fokú atesztáció után belgyógyászként a komáromi kórházban helyezkedett el, majd 1990-ig az ógyallai Poliklinika orvosa volt. Id?közben 1984-ben sikeresen befejezte a másodfokú atesztációs tanulmányait, majd továbbképzés keretében 2005-ben diabetológiából is szakképesítést szerzett. 1990-t?l (egy év megszakítással) egészen a mai napig a komáromi belgyógyászat f?orvosa, 2012-ben a Szubregionális Orvosi Kamara tagjává választották.

Helena Belokosztolszká

1946-ban született, tanulmányai befejezése után egy évet Ógyallán dolgozott, majd a komáromi Tiszti pavilon épületében lév? óvodába lépett át. 1981-t?l az Eötvös utcai óvodában dolgozott, melynek hosszú évekig igazgatója volt. Jó pedagógusként sok energiát fektetett munkájába, melyet olyan jellemvonások jellemeztek, mint például felel?sségtudat, kitartás, becsület, a munkához és a gyerekekhez való ?szinte viszony. Hozzáállása kötelességeinek teljesítéséhez mindig példa volt a többiek számára. Segített az intézmény felépítésekor, majd felszereléskor, az egyik els? alappillére volt az óvoda további fejl?désének, melynek érdekében gyakran a szabadidejét is feláldozta. Óvodaigazgatóként egészen nyugdíjbavonulásáig, 2002-ig dolgozott, id?közben a városi képvisel?testületbe is beválasztották, ahol szintén nagy felel?séggel végezte munkáját.


2012. 04. 26.
Ballag már a vén diák…

Május 3-án hagyományteremt? céllal közös városi ballagást rendeznek Komáromban. A középiskolások 17.30-ra érkeznek a Jókai térre, majd innen közösen vonulnak tovább a Mártírok útján át a Szabadság térre, ahol a Himnusz közös eléneklés után Turi Bálint alpolgármester köszönti majd a diákokat.


2012. 04. 26.
Születés Hete a Mag-házban

A szülés és a megszületés megváltoztatja azt a világot, amelynek abban a pillanatban középpontja a megszületett élet. Akik kapcsolatban vannak a kisbabával, visszavonhatatlanul mások lesznek, mint azel?tt voltak.

Az életük, ünnepeik és hétköznapjaik egy olyan folyamatosan alakuló és épül? világgá változik, amelynek min?ségét alapvet?en befolyásolja az a tudás, amely alapján döntéseiket meghozzák. A Születés Hete ezért ahhoz kíván hozzájárulni, hogy ezek az információk elérhet?k, feldolgozhatók legyenek, és segítsék a legmegfelel?bb egyéni döntés megszületését.

A Születés Hetén összefognak azok a szakemberek, akik az év többi hetében külön-külön azon dolgoznak, hogy a családok tagjai megtalálják azokat az információkat és alternatívákat, melyek ismeretében kiválaszthatják a számukra megfelel? irányt.

Részletes programok:

2012. május -5.-én, szombaton 10 -14 óráig: Baba – Börze | Árusító asztaljegy: 500 Ft.

2012. május 6-án, vasárnap 11 órától
Szentmise a megszületett gyermekekért a koppánmonostori kistemplomban.
A Baba-harang megszólaltatása.

2012. május 7-én, hétf?n 17 órától:
?ssejt tárolás és gyakorlati tanácsok
A KRIO Intézet bemutató el?adása.

2012. május 8.-án, kedden 9 órától:
Az els? három év
Beszélgetés Nagyová Annamária pszichológussal,
KEMÖ Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézmény Nevelési Tanácsadó Komárom

2012. május 8.-án, kedden 10.30 órától:
Világra jönni
Beszélgetés a szülésr?l dr. Ferencz Zoltán szülész- n?gyógyász orvossal,
Szent Borbála Kórház Tatabánya

2012. május 10-én, csütörtökön 9 órától:
Egészséges táplálkozás várandósság alatt, valamint kisgyermek korban.
Beszélgetés Orosz Magdolna dietetikussal

2012. május 10-én, csütörtökön 10.30 órától:
„Gólya viszi….”A Tatai Babahordozó Klub bemutatója

2012. május 11-én, pénteken 18 órától:
„Édesanyám rózsafája…” A születéshez köt?d? szimbólumok a népi kultúrában.
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató el?adása.
Támogató hozzájárulás: 500Ft/f?

Családbarát rendezvények. A kisgyermekkel érkez? családoknak biztosított a gyermekfelügyelet.

http://www.szuleteshete.hu

Kapcsolódó letölthető dokumentum


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768