Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 5
2319861 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tere


2012. 07. 26.
Véget értek az ásatások Sz?nyben

Július 25-én bejárással egybekötött régészeti vezetést tartott a sz?nyi Vásártéren Dr. Borhy László egyetemi tanár, tanszékvezet?, régész. Az eseményen megjelent Dr. Molnár Attila polgármester is. A sz?nyi Vásártér területén egy komplett ókori polgári város található utcahálózattal, lakótömbökkel, kis sikátorokkal és gazdasági részekkel.

A legjelent?sebb felfedezés 1994-b?l való, amikor egy mennyezetfreskó töredéket találtak a régészek. 1996-ban létrehozták a múzeumot. Két évvel kés?bb három szarkofágot találtak érintetlenül, gazdag mellékletekkel, 2007-ben pedig állatb?rökkel díszített oldalfaltöredék, újabb szarkofágleletek, illetve a Brigetio had- és közigazgatás-történetére vonatkozó felirattöredékek kerültek el?.

Az évek során számos publikáció, múzeumi kiadvány- és katalógus sorozat jelent meg a témában, amelyek igen pozitív nemzetközi visszhangra találtak. Ezeknek köszönhet?en Brigetio beépült az oktatásba, valamint a hazai és a külföldi kutatásba is.

Dr. Borhy László elárulta: a polgárváros mellett el?bb-utóbb a katonai táborban, illetve az azt körülvev? táborváros területén is ásatásokat kezdenek majd.

A programot követ?en Brigetiói m?helyek címmel a brigetiói iparosok, bronzm?vesek, üvegm?vesek életét bemutató tárlat nyílt a Klapka György Múzeumban. A szeptember 2-ig látogatható tárlatot L. Simon László kultúráért felel?s államtitkár nyitotta meg.

"Hangsúlyváltás lesz a kulturális politikában, számunkra a régészet stratégiai ágazatnak számít. Mindent meg fogunk tenni, hogy az elkövetkezend? két évben valamit visszahozzunk abból a presztízsveszteségb?l, amit elszenvedett ez a terület" - jelentette ki az államtitkár, majd rámutatott, hogy január elsejét?l külön költségvetési soron 17,6 milliárd forintot különítenek el az önkormányzatok közgy?jteményi és közm?vel?dési feladatainak állami támogatására, a múzeumi és a könyvtári rendszer átalakítására.

A kiállításon pékség, fazekas, csont- és k?faragó, valamint üvegm?hely maradványai láthatók, valamint bemutatják egy freskófest? m?hely berendezését. Számadó Emese, a múzeum igazgatója elmondta, hogy naponta kerültek el? olyan leletek, amelyek végül tárgyként vagy fényképen bekerültek a kiállítás anyagába.

Az idei ásatásokon feltárták egy bronzm?ves m?hely régóta keresett kemencéit, találtak megmunkálatlan nyers fémtömböket, valamint olyan terrakottából készült formákat, melyeket fémöntésre használtak. Feltártak továbbá egy pincét, mely az eltelt csaknem 1800 év alatt épségben maradt meg és benne különféle magvakat, például datolyamagot találtak - tette hozzá az igazgató.

Bemutatják a kiállításon a falfestészetet is, hiszen Brigetio lakóházaiból számos freskó vált ismertté. Láthatók a régészek által talált festékrögök és a korabeli edénybe beleszáradt gipsz. A falfestményeket helyreállító restaurátorok rábukkantak a freskók szerkesztésének nyomaira, ezek alapján ábrázolták, hogyan jelölték be körz?vel és egyéb eszközökkel a leend? festmény struktúráját.

Az ókori Brigetio feltárásai huszonegy éve kezd?dtek, az idei ásatási szezon a huszadik, mivel az egyik évben terepmunka helyett a leletek feldolgozásával foglalkoztak. A munkát Borhy László egyetemi tanár, az ELTE ókori régészeti tanszékének vezet?je irányítja.

A régészek szerint Brigetio felépítését, szerkezetét, történetét Magyarországon Aquincuméval lehet összehasonlítani. A település az egykori római határ, a limes mentén jött létre. Brigetio a Severusok alatt élte virágkorát a 2. század végén, a 3. század elején municípiumi rangot kapott, kés?bb egy feliratban már coloniaként említik.

El?ször a légiótábor jött létre, amelynek a vonzáskörzetében kialakult a táborváros, a katonai városnegyedt?l 2-3 kilométerre pedig a bennszülött népesség lakhelyeként szolgáló civil település létesült. A húsz éve folyó ásatásokkal az egykori polgárváros központját tárják fel.

(MTI/komarom.hu)


2012. 07. 25.
Sidi kiutazott Londonba

Július 24-én Komárom vezetése ünnepélyesen is elköszönt az ötkarikás játékokra induló Sidi Péter sportlöv?t?l. A legeredményesebb komáromi sportolót évek óta támogatja a város, aki most Londonban is bizonyíthat. A búcsúztatón jelen volt dr. Molnár Attila polgármester, Molnárné dr. Taár Izabella jegyz?, Horváth Gyula sporttanácsnok és Vizeli Csaba a Komáromi Kulturális, Sport és Szabadid? Nonprofit Kft. vezet?je.

Dr. Molnár Attila a város vezetése és a komáromiak támogatásáról biztosította Sidi Pétert. - Babonából nem kívánunk semmit, de azt tudnod kell, hogy egy emberként mögötted állunk. Neked nem kell izgulnod, mi majd megtesszük helyetted. Neked annyi a feladatod, hogy a lövésekre koncentrálj. Az esetedben is igaz Coubertin báró mondása, amely szerint a részvétel fontos nem az eredmény. Te már b?ven leraktad az asztalra az eredményeket, a VB, az EB és a Világkupa gy?zelemmel.

Ott vagy a világ élvonalában, az olimpián 10-12 egyforma képesség? sportoló méri össze erejét - mondta Sidi Péternek dr. Molnár Attila. A sportoló egy nemzeti zászlót kapott Komárom felirattal és egy üveg egri vörös bort, melynek címkéje az Aranycsapat tagjának, Komárom eddigi egyetlen olimpiai bajnokának, Czibor Zoltánnak a portréját ábrázolja.

Sidi Péter megköszönte a támogatást, hiszen mint mondta, e nélkül nem tudta volna elérni ezeket a remek eredményeket. A sportoló július 25-én indult el Londonba, ahol két edzés után három versenyszámban lép majd a löv?állásba.

Sidi Péterért július 30-án, augusztus 3-án és 6-án szurkolhatunk.


2012. 07. 25.
Fiatalon tanulni Erdély kincseib?l

Szegény Erdély; olyan, mint a mostohagyermek: el?bb egy kicsit haldokolnia kell, hogy meglássuk: milyen kedves, milyen drága, mennyire egyetlen.” – írta 1916-ban Ravasz László református püspök. Akár ezt a mottót is választhatták volna a komáromi fiatalok és a Komárom Környéki Civil Társulás szakemberei közös erdélyi szakmai kirándulásuknak.

Hét évvel ezel?tt augusztus közepén egy felh?szakadást követ?en tragikus áradás zajlott le Lókodon, Homoródszentmártonban és Bikafalván. A tucatnál is több életet követel? árvíz házakat sodort el, otthonokat tett lakhatatlanná órák leforgása alatt. Az eseményt követ?en több országos összefogás alakult ki, hogy a térségben él?kön adományokkal segítsenek. Ehhez csatlakozott Komáromból a Mag-ház konzorciuma, köztük a KKCT is, s így kerültek kapcsolatba a területre érkez? adományok szétosztását végz? Lókodi Ifjúsági Alapítvánnyal.

A LIA egy a Székelyudvarhelyen és környékén él?, hátrányos helyzet?, f?leg állami intézményekb?l kikerült fiatalok gondjainak kezeléséhez nyújt segítséget. Esélyt adnak számukra a munkába / életbe való visszaintegrálódáshoz, szakmai fejl?déshez és életfeltételeik javításához. ?k m?ködtetik a Lókodi Ifjúsági Falut, ahol fiataljaiknak szállással, ellátással, munkalehet?séggel, szabadid?s és társadalmi/közösségi beilleszkedést segít? programokkal állnak rendelkezésükre. Szintén hozzájuk tartozik a bikafalvi Védett Ház, ahol értelmileg károsult ifjaknak nyújtanak otthont, fejl?dési lehet?séget és segítséget a tanulásban.

Egy ilyen példaérték? kezdeményezés mindenképpen érdemes arra, hogy közelebbr?l megvizsgáljuk, tanuljunk t?lük, és megpróbáljuk felismerni a módszerek itthoni alkalmazásának lehet?ségeit. Ennek érdekében július közepén a KKCT önkéntesei és a Komáromi Városi Diáktanács fiataljai karöltve felkerekedtek, hogy egy hetet töltsenek Lókodon és környékén.

A húsz fiatal és kísér?ikkel a hét folyamán számtalan újdonságot, példaérték? megoldást láthattak, tapasztalhattak, amit az itthoni civilek is sikerrel alkalmazhatnak. Lókodon 2010-ben kezdték a Székelygyümölcs projektet, amiben fiataljaik elsajátíthatták a gyümölcstermesztéssel kapcsolatos technológiákat, kiváltképpen a feldolgozás és annak keretében a gyümölcs-aszalás módszereit. Ezt követ?en a lókodi és bikafalvi ifjúság képzéseken vehettek részt, ahol a fák gondozásáról és a hagyományos gyümölcsösök ápolásáról tanulhattak. Fejlesztették a gyümölcstermesztéshez (betakarítás, tárolás) szükséges eszközkészletüket is. Ahogy azt mi is kóstolhattuk, az általuk el?állított gyümölcslevek, szörpök, lekvárok, aszalt különlegességek messze meghaladják a boltok polcain kapható, tartósítószerekkel és cukorral agyontömött termékek min?ségét és ízvilágát.

Hasonló projektjük a „Korongozás, mint a társadalmi beilleszkedés eszköze”, melynek eredményeképpen az alapítvány által gondozott fiatalok korongozó képzésen vettek részt és elektromos korongozót vásároltak éget?kemencével. Az általuk elkészített edények, kancsók, bögrék nagy népszer?ségnek örvendenek Erdélyben, Magyarországon és Németországban egyaránt, így a saját létük fenntartásának költségeihez is hozzájárulhatnak. Hasonlóképpen híresek az általuk szövött sz?nyegek, falvéd?k is, némelyik gondozott munkáiért sorban állnak a megrendel?k.

A helyi er?k összefogására és a természetes anyagok felhasználására épül?, ugyanakkor fiatalokat integráló projektek hatalmas el?relépést jelenthetnének térségünk civil szervezetei számára, csak meg kell találnunk a megfelel? feltételeket és azon lelkes húzóembereket, akik az élére állhatnak az ilyen kezdeményezéseknek. A héten megismert modellek ráadásul a civil szervezetek és a fiatalokkal történ? foglalkozások, fejlesztések, képzések finanszírozásához is hozzájárulhatnak.

A Komáromi Városi Diáktanács tizenévesei számára nagy élményt jelentett ez a tanulmányút. Amellett, hogy együtt lehettek, együtt dolgozhattak az Ifjúsági Falu és a Védett Házak fiataljaival, a szabadid?ben kisebb kirándulásokra is mehettek a környéken. Jártunk Székelyudvarhelyen, felmentünk a csíksomlyói búcsú helyszínére, megmásztuk a bágyi hegyet, megcsodáltuk a Vargyas-, és a Békás-szorost, fürödtünk a Medve-tóban, bevásároltunk Korondon, koszorúztunk Szejkefürd?n és Farkaslakán, számháborúztunk, bújócskáztunk, nevettünk és ami a legfontosabb: rengeteg hasznos dolgot tanultunk, amit itthon is kamatoztathatunk.

Tóth Dávid - ifjúságsegít?


2012. 07. 23.
Roburral mennek az olimpiára

Szombaton a Közlekedési Múzeum el?l indult útnak az a különleges expedíció, aminek egyik f?szerepl?je az az eredeti, 24 éves, az egykori Kelet-Németországban gyártott Robur, amit készít?i erre a különleges alkalomra alakítottak át. A csapat Komáromot is meglátogatta. A Czibor Zoltán Sporttelepen Horváth Gyula sporttanácsnok, Babják Csaba önkormányzati képvisel? és Beigelbeck Attila a KVSE elnöke fogadta az utazókat.

A mostani Észak-Európa túrával egybekötött olimpiai expedíción Balázs Ottón kívül részt vesz még Waszlavik Gazember László, Bánlaki Tasnád, Bujdosó Attila és Jármi Zsolt is. Terveik szerint a másfél hónapos kaland során keresztülmennek Ausztrián, Németországon és Luxemburgon, hogy aztán Franciaországon keresztül eljussanak Londonba, ahonnan az olimpiát követ?en Észak-Írországba és Írországba mennek tovább.

Balázs Ottó elmondta, hogy az ötlet még 2000-ben pattant ki a fejéb?l, amikor katona volt. Legjobb barátjával akkor tartottak egy kis közvélemény-kutatást arról, vajon melyik a valaha volt legcsúnyább szocialista járm?, amin végül elsöpr? fölénnyel a Robur gy?zedelmeskedett. Ottó – akit saját bevallása szerint a 70-es évekbeli küls?, a tágas utastér és a járm? könnyen szerelhet?sége fogott meg – elhatározta, hogy amint lehet vásárol egyet.

A BKV-sof?rként dolgozó Ottónak erre 2004-ig kellett várnia: ekkor bukkant ugyanis Debrecenben egy jó állapotban lév? példányra. Miután megvette, els? dolga volt, hogy a járó motor mell?l felhívja legjobb barátját és tájékoztassa, hogy ezzel mennek az athéni olimpiára.

Azóta a Robur-expedíciók mondhatni hagyománnyá váltak: Athén után Ottó és csapata 17-szer járta meg Erdélyt és a busszal jutottak ki a pekingi olimpiára is. Az a három és fél hónapos túra olyan tájakon keresztül, mint a Góbi-sivatag, az Altaj-hegység vagy épp Kazahsztán, élete egyik meghatározó élménye volt.

Még akkor is, ha nehézségek mindig vannak. Ottó szerint egy ilyen – olykor több hónapig is eltartó – kalandban a legnagyobb kihívást az összezártság jelenti, de biztos benne, hogy nekik ez sem jelent majd akadályt.

És bár a legf?bb cél, ami a szemük el?tt lebeg, most London és persze az, hogy együtt szurkoljanak a kilátogató magyarokkal a férfi vízilabdázóknak, a kézilabdázóknak és a vívóknak is, emellett van egy dédelgetett álmuk is. Méghozzá az, hogy a 4 év múlva esedékes Rio de Janeiro-i olimpiára egy föld körüli út során érkezzenek meg. Amit természetesen szintén a Roburral teljesítenek majd.

Az expedícióról b?vebben roburexpedicio.hu oldalon olvashat.


2012. 07. 23.
Régi jókaisok figyelem!

Tarnói Béla a komáromi Jókai Mór Gimnázium kémia, fizika tanára és az iskolai fotó szakkör vezet?je volt 1953-55-ig. Komáromban töltött éveir?l számos fénykép készült, melyeket albumba rendezve, saját kommentekkel ellátva a komáromi Klapka György Múzeumnak (Kelemen László u. 22.) ajándékozott.

A 176 db fotót az iskola életér?l, diákjairól, tantestületér?l, a balatoni táborozásról, budapesti kirándulásról s a "Légy jó mindhalálig" cím? darab diák szerepl?ir?l készítette.

Tarnói tanár úr szándéka szerint lehet?séget kínálunk azoknak a régi diákoknak, akik az adott id?szakban a Jókai Mór Gimnáziumba jártak, hogy megtekinthessék a képeket.

Kérjük, hogy szándékukat el?zetesen jelezzék a gy?jteményt gondozó Horsa Istvánné Fekete Zsuzsánál (horsaistvanne@t-online), illetve Számadó Emese múzeumigazgatónál (emese@jamk.hu) a megadott e-mail címeken, vagy a múzeum telefonszámán (0036 34 344-697). Igény szerint, költségtérítés ellenében, másolatok készítésére is van mód.

Fotó: Tarnói Béla balatoni táborozáson diákjaival, 1954-ben


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768