Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 6
2299076 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Petőfi Iskola


2019. 04. 29.
Közös ünnep a Duna két partján

Immár 28. alkalommal rendezte meg Észak és Dél-Komárom önkormányzata a Komáromi Napokat. Városunk ünnepe ezúttal is a közös testületi üléssel kezd?dött április 26-án, melynek az észak-komáromi Tiszti Pavilon adott otthont.

Az ülésen dr. Molnár Attila polgármester és dr. Baksa-Ströcker Renáta adták át dél-komáromi kitüntetetteknek a Díszpolgári címet, a Pro Urbe és a Polgármesteri díjakat.

Komárom Város Önkormányzat Képvisel?-testülete Komárom Város Díszpolgára címet adományozott Stubendek Lászlónak, Észak-Komárom korábbi polgármesterének. Komárom Városért emlékérmet vehetett át Horsa Istvánné, Grónai Sándor, Medveczky Szabolcs, Pekler Zalán és Sztaracsek Ádám. Az idei esztend?ben Polgármesteri díjban részesült Turi Gy?z?né, ifj. Fellner Tibor és Tokodi Tibor (posztumusz).

Észak-Komárom képvisel?-testülete az idei évben díszpolgári címet adományozott Koltay Gábor, Balázs Béla-díjas filmrendez?, érdemes m?vésznek, Dél-Komárom díszpolgárának. Pro Urbe-díjat kapott Kiss Péntek József pedagógus (posztumusz), a GIMISZ diákszínjátszó csoport, az ÉS?! Színház, a Vidám Iparisták Színjátszó Köre, valamint a VISZTA alapítója, rendez?je, és Keszegh István matematika-fizika szakos tanár, a Selye János Gimnázium volt igazgatója. Polgármesteri díjat ez évben dr. Gustáv Skodácek sebész f?orvos, Ferencz László mérnök, a helyi röplabda klub elnöke, Laboda Róbert, az Eötvös Utcai Alapiskola pedagógusa, a KompAkt „zöld” egyesület, valamint Vincze István 44 szeres válogatott labdarúgó, az észak-komáromi csapat vezet?edz?je vehette át.

Komárom Város Díszpolgára

Stubendek László Észak-Komárom korábbi polgármestere

A Gömör-vármegyei Rimaszécsen született 1953-ban, régi tanítói családban. Az általános iskolát szül?falujában, a középiskolát a nagyhír? kassai magyar ipariban végezte. Ezután a Brünni M?szaki F?iskola Villamosmérnöki Karának hallgatója lett. Friss diplomásként a komáromi hajógyárban kezdett el dolgozni. Ezután a mez?gazdasági gépgyárba került. A rendszerváltást követ?en a városi önkormányzat képvisel?-testületének tagjává választották, majd hat éven át a város alpolgármestere volt. Az alpolgármesteri megbízatás után a 2000-es években az önkormányzat Városfejlesztési, majd a Nemzetközi kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottságának elnökeként vett részt Komárom fejlesztésében. „A két Komárom érdekében kifejtett munkássága elismeréseként“ 2005-ben Pro Urbe Komárom díjat kapott. A 2014-es önkormányzati választásokon Észak-Komárom polgármesterévé választották. Polgármesterként a két városrész, Észak- és Dél-Komárom közös, egy-Komárom tudat meger?sítésén munkálkodott, ami mindig, kölcsönösen viszonzásra talált Dél-Komárom vezetésénél is. Továbbra is tevékeny szerepl?je a civil életnek jelenleg is. Több, mint tizedik éve elnöke Észak-Komárom egyik legrégibb és legnagyobb taglétszámú magyar szervez?désének, a városi Csemadoknak. Kiállításokat, el?adásokat, hangversenyeket és fesztiválokat szerveznek. A Concordia vegyeskarban énekel és a Szent András-bazilikában orgonál. A Komáromi Imanapok egyik szervez?je, és tagja a Magyar Egyházzenei Társaságnak és a Szent György Lovagrendnek. Vallja a két városrész – egy Komárom eszmét.

Komárom Városért (Pro Urbe) emlékérem

Horsa Istvánné néprajzi gy?jt?

1939-ben született Gután. 1969 és 1993 között a Komáromi 318. számú Ipari Szakmunkásképz? Intézet m?szaki, épít?ipari tanára volt. Még aktív pedagógusként kezdte a múlt értékeinek fényképi gy?jtését az általa alapított iskolai Szakma- és Várostörténeti Szakkör vezet?jeként. Tanítványaival a helytörténeti szakkör keretében keresték és dokumentálták Komárom építészeti örökségét és a különböz? szakmák neves helyi képvisel?it. Több, azóta a múzeumba került kézirat, fénykép és videó ?rzi e munkásság emlékét és szolgál a városra vonatkozó építés- és helytörténeti kutatások alapjául. A Komáromi Klapka György Múzeummal 1996-tól kezdett együtt dolgozni. Gy?jtési és dokumentálási tevékenysége egyfajta összeköt? kapocs az otthon maradottak és az áttelepítettek között. El?adásai, kiállításai, valamint múzeumpedagógiai tevékenysége a különböz? szakfolyóiratokban, mint a Néprajzi hírek, vagy a Honismeret is megjelennek. 2001-ben Komárom Város Polgármesteri-díjában részesült, emellett munkásságát itthon és több érintett felvidéki településen is elismer? és köszön? oklevéllel díjazták: így Naszvadon 2005-ben, 2011-ben és 2017-ben, és Komáromszentpéteren 2012-ben. Önkéntes néprajzi munkásságát a Néprajzi Társaság 2003-ban Sebestyén Gyula-díjjal ismerte el. Az Önkéntes Néprajzi Gy?jt? Szakosztályban évek óta aktív szerepet vállal. 2018-ban a Magyar Néprajzi Társaságtól Pro Ethnographia Minoritatum-Emlékérmében részesült, a határon túli magyar kisebbségek hagyományos kultúrájának kutatásában elért kiemelked? eredményéért.

Grónai Sándor thai boxoló

Komárom városában született 1979-ben. Sportkarrierjét 1994-ben a komáromi Tempo Karate Egyesületben kezdte, Filep Imre mester tanítványaként. A karatéval eltöltött évek alatt többszörös országos bajnoki els? helyezéssel, kétszeres Világkupa arany-, és kétszeres világkupa bronzéremmel, Közép-Európa kupa aranyéremmel, valamint stílus világbajnoki bronzéremmel öregbítette városunk hírnevét. A versenyzés mellett edz?i és bírói tevékenységgel is építette sportágát. 2006-ban sportágat váltott kick-boxra és thai boxra így a gy?ri Unicentrál Bulls Kick-Box és Thai Box Sportegyesületben folytatta munkáját. 2006 óta komáromi thai box világbajnok, négyszeres thai box Európa-bajnok, háromszoros K-1 Világkupa gy?ztes, tizenegyszeres K-1 és thai box magyar bajnok, háromszoros K-1 szlovák bajnok, kétszeres K-1 cseh bajnok, K-1 osztrák bajnok és thai-box nemzetközi bajnok, valamint a K-1 és thai-box magyar válogatott sokszoros kerettagja. A kick-box és thai-box sportágban is a versenyzés mellett mind edz?i, mind bírói tevékenységet is végez. 2009-ben saját sportegyesületet indított Alexandros Kick-Box és Thai box Sportegyesület néven.

Medveczky Szabolcs karmester

Budapesten született 1979-ben. Zenei tanulmányait üt?hangszeres-szakon el?ször Budapesten, azt követ?en Gy?rött végezte. 2004. évt?l a komáromi Egressy Béni Zeneiskola korrepetitora, majd 2005-t?l a mai napig is a Gy?ri Nemzeti Színház megbecsült karmestere, korrepetitora, valamint zeneszerz?je. Már gyermekkorában késztetést érzett, hogy a saját bels? világát ér? hatásokat a zene sokszín? nyelvén keresztül fejezze ki. Húszas évei elején még csak hangszereléssel és átírással foglalkozott. Els? komolyabb m?ve a „Komáromi ünnepi mise” címet kapta, melyet 2009-ben mutattak be. 2010 tavaszán felcsendült els? zongoraversenye, majd ezt követ?en Mikolasek Zsófiával együtt zenés mesejátékot írt az Egressy Béni zeneiskola növendékei számára, melynek bemutatóját 2011 tavaszán rendezték. Az „Ali Khodzsa és a bölcs kisfiú” története cím? mesejáték sikeres ?sbemutatóját még két teltházas el?adás követte. Számos sikeres produkciót készített Vizeli Csabával, a Magyarrock Dalszínház vezet?jével együtt is. 2012-ben Komárom Város Kultúrájáért Díjában részesült. 2015 nyarán megalakult a Komáromi Kamarazenekari Egyesület, amelynek Medveczky Szabolcs az elnöke azóta is. Az egyesület célja: Komárom és környéke zenei életének fellendítése, segítése, továbbá Észak- és Dél-Komárom zeneszeret? közönségének minél szélesebb spektrumú zeneirodalmi ismeretinek b?vítése. A város kulturális zenei rendezvényein való állandó részvétele mellett zenélési lehet?séget biztosít a zenei pályát választó fiatal tehetségek, valamint a muzsikát kedvel? és amat?r módon m?vel? zenészek számára is. Az általa vezetett kamarazenekar évente 4-5 koncertet ad többféle stílusban, magas színvonalon.

Pekler Zalán sportlöv?

Tanulmányait a Pet?fi Sándor Általános Iskolában valamint a Jókai Mór Gimnáziumban végezte Komáromban. 2009-ben ismerkedett meg a sportlövészettel és 2010 óta tagja a komáromi sportlövész klubnak. Az edz?je Kisvárdai István, aki már több olimpikont is nevelt a magyar válogatottba. 2010 óta számos hazai és nemzetközi érmet sikerült szereznie. Az els? egyéni országos bajnoki címet 2012-ben szerezte, azóta már több mint 25-szörös országos bajnok lett. 2019-re már négyszeres Európa Bajnoknak mondhatja magát és egyszeres világbajnoknak. Összesen 11 éremmel rendelkezik a junior Európa - és világbajnokságokról. 2018-ban a magyar olimpiai csapat tagja volt az Ifjúsági Olimpián, Buenos Airesben. Egyéniben itt kilencedik helyezést ért el míg vegyes párosban aranyérmet szerzett, így ifjúsági olimpiai bajnoknak mondhatja magát. Az elmúlt két évben két világcsúcs részese is volt. Az els?t a 2017. évi világbajnokságon l?tték csapatban, amely csúcs azóta is fenn áll. A második világcsúcsát egyéniben sikerült elérnie a 2017. évi 50 méteres junior Európa-bajnokság 60 méteres fekv? versenyszámában. 2018 óta a magyar sportlöv? válogatott olimpiai kerettagja, s fiatal kora ellenére már ott szeretne lenni a 2020-as Tokiói olimpián amire reális esélye van.

Sztaracsek Ádám cukrász

1993-ban született cukrász szül?k legkisebb gyermekeként. Ádám 3. fiútestvére Jánoska döntött úgy, hogy tovább viszi a cukrász szakmát, azonban egy betegség következtében fiatalon életét vesztette. Családi cukrászdájuk a fiúkról kapta a nevét, így lett Jánoska cukrászda. Ádám az orvosi pálya felé nyitott volna, azonban érettségi után 2012-ben úgy határozott, hogy kitanulja a cukrász szakmát. Eleinte kicsit nehézkesen ment, azonban folyamatosan fejlesztette, képezte magát a cukrászati az artisztika munkák, a karamell munkák, a dísztorták, a fagylaltok, és a desszertek területén. 2018-ban a Magyarország tortája versenyen dönt?s lett 2 tortával is, végül a Komáromi kisleány tortával sikerült elhoznia az els? helyezést, így komáromi lett az ország tortája. A tavalyi évben az év fagylaltja versenyen kézm?ves kategóriában bronzérmet és közönségdíjat is magának tudhatott.

Polgármesteri díj
Turi Gy?z?né

Sok ezernyi komáromi családhoz hasonlóan Turi Gy?z?né életét, sorsát is dönt?en meghatározta a XX. századi magyar történelmi tragédia: a felvidéki magyarságot sújtó kitelepítés. A család – követve a többi felvidéki magyart- Komáromba költözött. A honvágy a Duna másik oldalán fekv? Izsa közelébe hozta ?ket, s Sz?nyben települtek le. A sok, hozzájuk hasonló sorsú család szoros közösséget hozott létre a városrészben. Az általános iskolát már Sz?nyben kezdte, majd a Jókai Mór Gimnáziumban érettségizett. Több szaktanfolyamot is elvégzett, s könyvel?ként dolgozott, mindig komáromi munkahelyen. Munkáját kiváló dolgozó kitüntetéssel ismerték el. Igazi közösségi lényét az a vezérelv kíséri, hogy tenni kell embertársainkért, de tenni mindig csak felel?sséggel szabad. Alapítója a Sz?nyért, Molajért Cselekv?k Közösségének, alelnöke a Városunkért Klubnak. Szorgalmazta városunk aktív tagjainak csatlakozását a világ magyarságáért síkra szálló Panoráma Világklubhoz, ennek komáromi elnökeként Wass Albert estet szervezett a komáromiak nagy örömére. Férjével együtt egyik vezet?je a természetjáró szakosztálynak, bejárták hazánk szép tájait. Többször sikeresen teljesítette a Gerecse 50-et, a Vértes 50-et, és az Írottk? 70-et. Évente rendszeresen részt vett a Magas-Tátrai Túrán. Majd 30 éve járja Erdély tájait, 2006-ban nyerte el, s büszkén viseli a Tiszteletbeli székely címet. Erdélyben részese volt a Madarasi Hargitán állított kett?s kereszt és a Nyerges tet?n állított kopjafa megszületésének. Nélkülözhetetlen tagja a felvidékiek sorsának megmutatását felvállaló Kecskés László Társaságnak és a Rákóczi szövetség komáromi alapszervezetének. A keresztényi értékek mentén ezer szállal kapcsolódik az egyházi közösségekhez is. Wass Albert írta: „minden ember egyforma, de az ember annyit ér, amennyit a közösség érdekében dolgozik”. Turi Gy?z?né, - izsai felvidéki gyökereit soha nem feledve - életerejét, szervez?készségét új szül?földje, szeretett városa, Komárom szolgálatába állította.

Ifj. Fellner Tibor

1976-ban született Sz?nyben. Családja révén t?sgyökeres koppánymonostori, melyre mindig büszke volt. Asztalos mesterként dolgozik, munkáját nagy szeretettel és kell? szakmai tudással végzi. Folyamatosan képezte magát, hogy hivatását kifogástalanul végezhesse. A Monostori Kulturális Egyesület alapító és elnökségi tagja. Az egyesület rendezvényeit szívügyének tekinti, f? szervez?je az augusztus 20-i megemlékezéseknek, de a költészet napja, Luca nap, húsvéti állatsimogató, falunap, szüreti felvonulás mind-mind a nevéhez f?z?dik. A Monostori Dalárdának szintén alapító tagja. Szabadidejében elhivatottan foglalkozik Koppánymonostor helytörténeti kincseinek felkutatásával, ötletadója volt a Dózsa György M?vel?dési Házban található, Legát István gy?jteményéb?l 2017-ben nyílt „Monostori mesterségek” cím? állandó helytörténeti kiállítás létrejöttének, melyet kétkezi munkájával is segített. Önzetlen munkájával mindig támogatja a monostori m?vel?dési ház körüli fenntartási feladatokat, nevéhez f?z?dnek a monostori hirdet? táblák és a Komárom Város Önkormányzata által állíttatott Trianon-emlékharang fából készült szerkezete is a keze munkáját dicséri. Jelenleg saját ötletének megvalósításán, egy állatsimogató létrehozásán dolgozik.

Tokodi Tibor (posztumusz)

Móron született 1949-ben, felvidéki magyar család gyermekeként. Középiskolás diákéveit a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban töltötte, ahol 1967-ben érettségizett. M?szerész végzettséget szerzett. Informatikusként, rendszergazdaként 23 évet dolgozott a Komáromi Polgármesteri Hivatalban. A 90-es évekt?l tevékenyen részt vett az országgy?lési és a helyi önkormányzati választások lebonyolításához szükséges informatikai rendszer m?ködtetésében. Sportszeretete már kamaszkorában megnyilvánult, diákéveiben rendszeresen részt vett az atlétikai versenyeken, a labdarugó és kosárlabda tornákon. A labdarúgás iránti szenvedélyét híven tükrözte, hogy játékvezet?i képesítést szerzett. A rendszeresen vezetett mérk?zéseket a megyei bajnokságban. A ’90-es években aktívan részt vállalt a Komárom-Komarno Nemzetközi Utcai Futóverseny szervezésében. A sport iránti elhivatottsága, különösen a kézilabda iránti szenvedélye vezette arra, hogy munkája mellett ellássa a Komáromi Atlétikai Klub Elnöki tisztségét. T?le telhet?en mindent megtett annak érdekében, hogy a n?i és férfi kézilabda csapat egyre feljebb és feljebb léphessen a ranglistán. Évente megszervezte az Új Kenyér Kupát. Örök szenvedélye volt a tenisz is, amit nyugdíjasként is fáradhatatlanul ?zött. Játékszeretete sokakat magával ragadott, igyekezett átadni játéktudását.

Dr. Molnár Attila polgármester és Keszegh Béla észak-komáromi városvezet? a Komáromi Napok programfüzetében olvasható közös köszönt?jükben így fogalmaztak „Komárom egy város, mely a Duna két oldalán, két ország területén helyezkedik el. E gondolat szellemiségének jegyében Észak- és Dél-Komárom önkormányzata idén immár 28. alkalommal rendezi meg közösen a Komáromi Napokat. A programsorozat kezdete április 26. kitüntetett dátum közös történelmünkben. 1849-ben e napon az egyesített hazai er?k sikerrel tartóztatták fel a sokszorostúler?ben lév? császári csapatok ostromát! Az elmúlt közel három évtized alatt a rendezvény térségünk legnagyobb, legszínesebb programot kínáló, magas színvonalú produkciókat felvonultató szezonnyitó fesztiváljává n?te ki magát.”

A korábbi hagyományt folytatva idén is a dél-komáromi Jókai liget és az észak-komáromi Klapka tér és környéke szolgált helyszínéül a programoknak.

Április 24-én rendezték meg a II. Aranycsapat Kupa – Kárpát-medencei nemzetközi teremlabdarúgó tornát középiskolások részére, amelyen számos magasrangú vendég mellett részt vett Németh Zsolt, az Országgy?lés Külügyi Bizottságának elnöke is. Szintén e napon mutatta be a Magyarock Dalszínház Az elátkozott királylány cím? zenés mesejátékot a Jókai moziban.

Április 25-én délel?tt kezd?dött a hagyományos történész konferencia a Monostori er?d falai közt, míg délután a Klapka György Múzeumban nyílt meg a „Csataképek - Komárom az 1848/49-es szabadságharcban” cím? tárlat. Szintén e napon 19.00 órától mutatta be a Klapka cím? rockmusicalt a Magyarock az észak-komáromi Tiszti Pavilonban.

Április 26-án az er?dben a Tengerészeti emlékm?nél koszorúzás vette kezdetét, majd miközben a Brigetio Tavernában épp folyt a Szót kérünk! ifjúsági konferencia a Szabadság téren 11 órakor az Egressy Fúvószenekar m?sora után került sor a hivatalos megnyitóra. A komáromi csata emléknapján Észak- és Dél-Komárom képvisel?testülete idén is megtartotta közös ünnepi testületi ülését, ezúttal a Duna északi partján, a Tiszti Pavilon dísztermében. A ceremónián került sor a kitüntet? címek átadására.

Délután a Jókai ligetben, a Bridgestone színpadon kezdetét vette háromnapos fesztivál, melyet idén is a Szabó Ferenc által dirigált Egressy Fúvószenekar vezetett fel. Este a Blues Walkers, a Neoton sztárjai és Vincze Lilla koncerteztek. A Magyar Lovas Színház idén ünnepelte fennállása 15. évfordulóját. A jubileumra háromnapos gálael?adással készültek, melynek premierjére szintén e napon került sor.

Április 27-én a sz?nyi református templomban a Tatai Református Egyházmegye XXIX. Kórustalálkozója zajlott. Az „egykori” komáromi labdarúgó csillagok is találkoztak egymással a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen, ahol ezúttal a MOL futballcsapatának történetét bemutató tárlat nyílt. A labdajátékok szerelemesei egyébként a Koppánymonostor - Ács, U14 labdarúgó mérk?zést, a Koppánymonostor-Zsámbék U19 labdarúgó mérk?zést és a KVSE - Körmend NB II. n?i feln?tt kézilabda mérk?zés is végig szurkolhatták aznap. Szombaton este az idén 40 éves Vox Femina N?i Kar tartott jubileumi hangversenyt a Jézus Szíve Római Katolikus Nagytemplomban.

Vasárnap reggel 9 órakor kezd?dött a Mini Komárom Futóverseny a 3-15 éves korú gyermekek részére, 10 órától pedig az Er?d Kupa Labdarúgó Tornára került sor a Czibor sporttelepen, ahol a Külügyminisztérium, Komárom Város Önkormányzata, a Magyar Színészválogatott, a Nemzeti Sport -, Észak-Komárom Önkormányzata és a Komárom Allstars válogatott mérk?zött meg egymással.

A torna el?tt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Szöll?si Györggyel, a Nemzeti Sport f?szerekeszt?jével és dr. Molnár Attila polgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy mint a Czibor Emlékév f?védnöke 50 millió forint támogatást nyújt a jubileumi esztend? programjainak megrendezéséhez. Az események közül is kiemelkedik az augusztus 23-án, Czibor Zoltán születésének 90. évfordulóján bemutatásra kerül? „Rongylábú” cím? új Magyarock musical.

Szintén e napon rajtolt el a 45. Komárno – Komárom Nemzetközi Szabadid?s Utcai Futóverseny az észak-komáromi sportcsarnok el?l. Közben a Cziboron már javában zajlott a Komárom VSE –Tatabánya SC U17 és U19 bajnoki labdarúgó mérk?zés, a gimnáziumban pedig a röplabdásoknak szurkolhattunk.

A sz?nyi Pet?fi M?vel?dési Házban a Zene-Barátság Fesztivál várta a népzene szerelmeseit. E nap délutánján a „felvidéki hadjáratot” folytató izsai huszárokat is fogadták Városháza mögötti Alapy Parkban.

A Bridgestone színpadon és a Mylan partysátorban egymás követték a koncertek. Szinte felsorolni szinte lehetetlen ki mindenki szórakoztatta a nagyérdem?t. A fent már felsoroltakon túl zenélt a Corelosa, a SweetHell Rock Band koncert, a Pataki M?vek, a Támadás Egy Idegen Bolygóról, az Elit Osztag, a Dori’s Day és a Crazy Little Queen Tribute Band. Óriási hangulatú bulit nyomott az Edda, a Piramis, vagy épp a Kowalsky meg a Vega. Dj-zett Miller, Szecsei, Bárány, Yamina, Willcox, Bedecs b2b Bagó, Antonyo, Newik és Free.

A nagyszínpadon volt Tavaszi Tánckupa, fellépett a Garabonciás, de bemutatkozott a Bindi Bollywood tánccsoport és a Brigetio Bellydance hastáncosai is.

A Játszudvarban a gyerekek és a családok kapcsolódhattak ki. Kézm?ves foglalkozást tartott itt a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény, a Kemence Egyesület, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat komáromi csoportja. Fellépett az Aranyudvar mesezenekar, a Bábuci Bábszínház, Lui b?vész, a Kemence Bábcsoport, a Tücsökszabi Móka, a Kisvirág Bábcsoport, volt interaktív gyerekm?sor Színes feketerigó címmel, a Sz?nyi Lovas Egyesület pedig lovagoltatással várta a kicsiket. A Monotinik pedig április 29-én mutatta be Fura cím? el?adását a Jókai moziban. A hagyományos események sem maradtak el, így a Veteránmajális – Oldtimer autó és motorkerékpár kiállítás, vagy épp a játék a Forrás Rádió sátrában.

- A Komáromi Napok nekünk, komáromiaknak nem csupán az összetartozást, a példamutatást, a barátságot, a szeretet és a hagyományainkhoz való ragaszkodást jelenti, de mindazt a számtalan emléket is, mely közös otthonunkká teszi Komáromot! - nyilatkozta az eseménysorozat végén dr. Molnár Attila polgármester.

A szponzoroknak köszönjük a támogatást! Mindazoktól, akik esetleg kimaradtak, elnézést kérünk!


2019. 04. 23.
90 éves fennállását ünnepli idén a Pet?fi

Nem mindennapi évfordulóra gy?ltek össze néhány napja a meghívottak, valamint az iskola egykori és jelenlegi tanárai és diákjai, ugyanis fennállásának 90 éves évfordulóját ünnepli idén a Pet?fi Sándor Általános Iskola.

Molnár Csabáné igazgató az ünnepségen elmondta, hogy az intézmény m?ködése jó példája annak, hogyan kell meg?rizni a múlt értékeit, elkötelezetten dolgozni a jelen eredményeiért, melyb?l a jöv? fakad.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgy?lési képvisel?je úgy fogalmazott, hogy az iskola 90 éves múltja azt mutatja, hogy az elvégzett munka er?sít, épít és közösséget alkot.

Dr. Molnár Attila polgármester nem érkezett üres kézzel a születésnapra, hiszen polgármesteri keretéb?l 2 millió forintot ajánlott fel az iskolának, amelynek köszönhet?en megvalósulhat egy szabadid?park az intézmény udvarán.

Az eseményen Czunyiné Bertalan Judit és dr. Molnár Attila mellett részt vett többek közt Molnárné dr. Taár Izabella a Komáromi Járási Hivatal vezet?je, Vereckei Judit a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója, valamint Czita János alpolgármester is.

A köszönt?k és beszédek után díjazták egy korábbi pályázati felhívás gy?zteseit, majd az iskola diákjai m?sort mutattak be a jelenlév?knek a jeles évforduló alkalmából.

(komaromhirado.hu)


2019. 04. 23.
Hét országos bajnokot avatott a Tempo

Nemrég rendezték meg a kakusei országos bajnokságot, amelyen a komáromi Tempo Karate Egyesület képviselte városunkat.A versenyen kiemelkedett Bazsó Ákos teljesítménye, aki katában és kumitében egyaránt bajnoki címet szerzett, valamint a junior fiúk eredményei, akik katában és kumitében is a dobogó minhárom fokát elfoglalták.

Filep Imre 7. danos mester a tempósok vezet?je elégedett a szerepléssel, mert a fudokan országos bajnokság el?tt a társaság nagy része remek formát mutatott. Az edz? hozzátette, a saját teremben minden feltétel adott a tökéletes felkészülésre és a kiváló szereplésre. A jöv? is biztató, hisz sok új jelentkez? kezdte el a karatéval való ismerkedést idén is, a kiemelked? nevel?munka révén pedig egy újabb nagy sikerek el?tt álló versenyz?i gárda van felnevel?d?ben.


Eredmények:


Bazsó Ákos Viktor: 1. hely kumite, 8-9 év, +30 kg, 1. hely kata, 8-9 év, 8-6 kyu
Buzás Tamás: 2. hely kata, 16-17 év, 5-1 kyu., 2. hely kumite, 16-17 év, -75 kg
Csajághy Levente. 1. hely kata, 16-17 év, 5-1 kyu., 3. hely kumite 16 -17 év, -75kg
Farkas Attila Richárd: 3. hely kata 12-13 év, 5-1 kyu 3.
Farkas Bence: 3. hely kumite, 10-11év, +40 kg
Köteles Ákos: 1. hely kata, 10-11 év, 8-6 kyu.
Pataki Bence: 3. hely kata 16-17 év, 5-1 kyu., 1. hely kumite, 16-17 év, -75 kg
Ravasz Benedek. 2. hely kumite, 10-11év, -40 kg
Rigla Regina Amararilla: 1. hely kata 14-15 év, 5-1 kyu.
Véber Éva: 3. hely, 31-50 év, 1 hely kumite, 31-50 év, -65 kg


2019. 04. 17.
A Fesztyben pályát, a Rüdiger tó partján pedig kondiparkot avattak

Néhány hete adták át városunkban a több, mint 30 millió forintból megújult sportpályát a Kultsár szakközépiskolában, tegnap pedig a Fesztyben avattak hasonló modern sportlétesítményt. Az ünnepségen Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk országgy?lési képvisel?je, dr. Molnár Attila polgármester és Kiss Mária íz iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket.

A városvezet? elmondta, Komáromban közel 1500 diák sportol egyesületnél, amely országos szinten is kiemelked? és példaérték?. Városunkban az elmúlt években számos olyan intézkedés történt, mely az aktív életmódra nevelést sürgeti. Ezek közé nemcsak az iskolai pályák felújítása sorolandó, de a sikerrel futó minden komáromi kisgyermek tanuljon meg úszni program is, vagy épp az április 17-én, a Jókai Leger?sebb Embere verseny apropóján felavatott szabadtéri kondipark megépítése is.

Ez utóbbi a Rüdiger tó partján áll, közvetlenül a 200 méteres rekortán borítású futókör mellett. A hivatalos átadón mind dr. Molnár Attila, mind pedig Turi Bálint alpolgármester azt hangsúlyozták, hogy remélik, minél többen veszik majd igénybe az új szabadtéri sporteszközt, hiszen a szabad leveg?n való sportolás az egészségmeg?rzés legeredményesebb módja.


2019. 04. 17.
Bérlakást és munkavállalást ösztönz? támogatást kaphatnak a fiatalok

…és visszavezethetik a fiatalok els? lakáshoz jutási támogatását is…

A fenti témában tartott sajtótájékoztatót Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk országgy?lési képvisel?je, dr. Molnár Attila polgármester és a Fiatal Lokálpatrióták Egyesülete (FILO) április 16-án a sz?nyi bérlakásoknál.

Dr. Molnár Attila elmondta, az önkormányzat a helyi foglalkoztatókkal is együttm?ködve a munkaer? helyben maradását t?zte ki célul. Az “Esély Otthon” projektben lakhatási- és munkavállalást ösztönz? támogatásban részesítik a fiatalokat.

- Fontos, hogy a városunkban él? 18-35 év közötti fiatalok helyben tudjanak egzisztenciát teremteni. A projekt lehet?séget kínál arra is, hogy a nálunk letelepülni szándékozó, hiányszakmákban dolgozók számára vonzóvá váljon városunk. Az „Esély Otthonnak” köszönhet?en 21 önkormányzati bérlakást újítunk fel, amelyekbe pályáztatás útján a hiányszakmákban dolgozó fiatalok költözhetnek be. A lakhatás biztosításán kívül a projektid?szakban a helyi munkavállalást ösztönz? anyagi támogatásban is részesülhetnek a célcsoport tagjai – nyilatkozta a városvezet?.

Nagy Nikolett és Vajda Bence a FILO részér?l elmondták, egyik legfontosabb célkit?zésük a fiatalok életkezdésének támogatása. Ezért nemrég azzal a kéréssel keresték meg dr. Molnár Attila polgármestert, hogy kerüljön visszavezetésre az önkormányzat által biztosított fiataloknak szóló, egyszeri vissza nem térítend? els? lakáshoz jutási támogatás.

A FILO felvetésére pozitív válasz érkezett. A támogatási rendszer részleteinek kidolgozása folyamatban van, annak bevezetése néhány hónapon belül várható.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768