Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 8
2322226 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tere


2016. 02. 29.
Hajnalig báloztak a floorballosok

Els? alkalommal szervezték meg a Floorbált városunkban. A mulatságra nem csupán a játékosokat várták, de a szurkolókat, a barátokat, és a családtagokat is. A Cathedra Központba február 27-én több mint százhúsz vendég érkezett, ?ket igazi különlegességgel, csokiszök?kúttal várták a szervez?k.

- Füzi Gáborral és Galambos Tamással, az SZPK elnökével úgy gondoltuk, most van itt az ideje annak, hogy megszervezzük az els? Floorbált. Az utóbbi id?ben n?tt a csapatok, így a játékosok száma is, de az eseményre nem csupán ?ket vártuk, hanem mindenkit, aki köt?dik ehhez a sportághoz. Valamennyi bálozó, aki jegyet és tombolát vásárolt, a komáromi Floorballt támogatta. A bál meghirdetéskor pozitív visszajelzéseket kaptunk, szeretnénk ebb?l hagyományt teremteni - mondta László Péter f?szervez?, az SZPK edz?je.

A Floorbál megvalósításához rengeteg segítséget kaptak, több tombola felajánlás is érkezett. Ezek közt voltak igen értékes nyeremények. A bál szépét is megválasztották, a résztvev?k szavazata alapján Miklós Rita fejére került a korona. Igazi újdonságnak számított a csokiszök?kút, fellépet a Fouette ritmikus gimnasztika csoport, a hangulatról a Syncron Band gondoskodott.


2016. 02. 29.
A muzsika hangjai

Az 50. jubileumát ünnepl? Egressy Béni Alapfokú M?vészeti Iskola kapta idén a Komárom-Esztergom Megyei Kamarazenekari Fesztivál szervezési jogát. A megmérettetésen 102 növendék állt színpadra 27 különböz? kamaracsoportban.

- Minden esztend?ben a megye más-más m?vészeti iskolája szervezi meg a Kamarazenekari Fesztivált, melyre idén 51. alkalommal került sor. Ezúttal bennünket ért az a megtiszteltetés, hogy vendégül láthattuk a fellép?ket. Ez nem egy verseny, sokkal inkább megmérettetés, hiszen nincsenek korcsoportok, így az egészen kicsikt?l kezdve, a továbbképz?sökig mindenki megmutathatta tudását. A zs?ri arany, ezüst és bronz min?sít? okleveleket adott át, a legjobbak nívó díjat kaptak - nyilatkozta Hozák Adrienn, az Egressy Béni Alapfokú M?vészeti Iskola igazgatón?je.

A komáromi intézmény két vonós, két üt?s, és két fúvós kamaracsoportja is színpadra lépett. A szakavatott zs?riben helyet kapott K?rösiné Belák Erzsébet, a budapesti Szent István Zenem?vészeti Szakközépiskola zongoratanára, Kornfeld Zoltán, a Gy?ri Filharmonikusok csellóm?vésze, az elnök pedig dr. Varga Zoltán, a Liszt Ferenc Zenem?vészeti Egyetem docense volt.

Amíg a gyerekek az eredményhirdetésre vártak, meghallgathatták Ambrus Ákos zeneszerz?-operaénekes el?adását, aki nem el?ször volt a komáromi iskola vendége.

A komáromi zeneiskola díjazottjai:

Böhm: F-dúr trió I. tétel - ARANY MIN?SÍTÉS

Pok Mónika heged? 6. osztály
Peth? Marcell cselló 6. osztály
Musitz Ágnes zongora 7. osztály

Felkészít? tanárok: Prágay Marianna; Takács Hajnalka

Traditional: O, Susanna; London Bridge - EZÜST MIN?SÍTÉS

Somogyi Richárd bariton 5. osztály
Jónai Ádám bariton 2. osztály
Vida Mátyás József tuba 2. osztály
Török Gerg? tuba 2. osztály

Felkészít? tanár: Horváth Csaba

Rathgeber: d-moll concerto Adagio, Allegro - KIEMELT ARANY MIN?SÍTÉS

Pok Mónika heged? 6. osztály
Bertalan Sára heged? 7. osztály
Tamasics Anna heged? 9. osztály
Reif Dorina heged? 8. osztály
Peth? Marcell gordonka 6. osztály
Zsapka Lilla zongora 5. osztály

Felkészít? tanárok: Prágay Marianna; Takács Hajnalka

Alan Silvestri: Forrest Gump (hangszerelte: Menyhárt László) - KIEMELT ARANY MIN?SÍTÉS

Hántai Balázs üt? 6. osztály
Csordás Tamás üt? 7. osztály
Demissie Efraim üt? 6. osztály

Felkészít? tanár: Menyhárt László

Hamilton Green: Jovial Jasper (Menyhárt László feldolgozása) - ARANY MIN?SÍTÉS

Ladik György üt? 6. osztály
Horváth Ákos üt? 8. osztály
Zemplényi Boldizsár üt? 8. osztály
Kiss János üt? 9. osztály

Felkészít? tanár: Menyhárt László

Dizzy Stratford: Asia Rock - ARANY MIN?SÍTÉS

Pálfi Hédi fuvola 8. osztály
Féli Laura klarinét 3. osztály
Tóth Csenge Szilvia klarinét 3. osztály
Pusztai Máté szaxofon 5. osztály
Takács Árpád szaxofon 3. osztály
Vida Vendel trombita 1. osztály
Benyó Andor trombita 2. osztály
Bazsó Mátyás kürt 2. osztály
Somogyi Richárd bariton 5. osztály
Vida Mátyás tuba 2. osztály
Csordás Tamás üt? 7. osztály

Felkészít? tanár: Szabó Ferenc Szólóhangszeres KÜLÖNDÍJAK:

Pok Mónika heged?
Peth? Marcell cselló
Demissie Efraim üt?

Felkészít? tanári különdíjak:

Takács Hajnalka,
Prágay Marianna
Menyhárt László


2016. 02. 29.
FELHÍVÁS gyümölcsfák metszésére!

Társadalmi munkában tervezzük a kórházkertben pár éve ültetett szilvafák term?re metszését, sorköz ápolását, mivel a gyümölcsös nem önkormányzati tulajdonban van, a terület kezel?jének nincs lehet?sége a szilvafák gondozására.

Várjuk a segít? szándékú lakosok jelentkezését is!

Kérjük, hogy az önkéntesek részt vételüket el?re jelezzék a szervez? elérhet?ségein, gondoskodni szíveskedjenek a megfelel? ruházatról, illetve amennyiben lehet?ségük van saját eszközökr?l. Kérjük, hogy növényvédelmi okokból a metsz?ollót fert?tleníteni szíveskedjenek.

Szervez? elérhet?sége:

Juhász Márton parkfenntartási m?szaki vezet? Komáromi Városgazda Nonprofit Kft.
Tel: 0620/ 5884834
E-mail:
juhaszmarton@varosgazdakft.net


2016. 02. 29.
Régészeti központ létesülhet a városban

A városvezetés tervei szerint a Klapka György Múzeum átköltözik az egykori Mez?gazdasági Kombinát épületébe, itt kap majd helyet az ELTE Tudásközpontja is. Err?l is hallhattak mindazok, akik részt vettek az idegenvezet?k világnapján. Számadó Emese, prof. dr. Borhy László, dr. Bartus Dávid, Delbó Gabriella és Pokornyi Gábor ezúttal a méntelep egykori f?épületébe kalauzolták a hallgatóságot.

Hazánkban II. József 1785-ös rendeletének köszönhet?en alakultak méntelepek, hogy a megfelel? lóállomány biztosítsák. Ennek eredményeképp az els? világháború végéig 2 millió ló volt a monarchia területén. 1902-ben Komárom akkori polgármestere, Domány János tudomást szerzett róla, hogy a Földm?velésügyi Minisztérium a székesfehérvári méntelep 2. osztályának Bábolnáról való áthelyezését tervezi. A miniszternek, Darányi Ignácnak ehhez földeket ajánlott fel Komárom területén.

- A földek báró Solymosy László tulajdonában voltak, aki eladta azokat a városnak. A terület ingoványos volt, így azokat fel kellett tölteni. A Minisztérium 1906-ban 12 épület felállítására írt ki pályázatot. A f?épületben kapott helyet a legénység, az irodák és az altiszti lakások. A mai Gesztenyés Óvoda volt a tiszti lakás, az egykori tiszti kaszinó pedig magánlakásként funkcionál. A méntelepen pezsg? társasági élet folyt, Hubertus lovaglással, tenyészló vásárral. Kialakítottak egy lófuttatót, amit gesztenyesorral vettek körül. Ezek a fák még ma is itt állnak - mondta el Számadó Emese, a Klapka György Múzeum igazgatón?je.

A méntelep utolsó katonai parancsnoka Gyertyánfy Aladár, míg polgári vezet?je Merényi Ferenc volt.

- 1945-ben indult meg a mez?gazdasági földek centralizációja, a méntelepb?l el?bb jószágfelügyel?ség, majd jószágigazgatóság lett. A Komáromi Állami Gazdaság 1962-ben alakult meg, kerületi rendszerben végezte a munkát, földjei 17 község határában helyezkedtek el. A méntelep épületeit 1970 és 1977 között bontották el, hogy helyet adjanak a társasházaknak - tudtuk meg Pokornyi Gábortól.

Csupán három ingatlan maradt meg: a f?épület, a tiszti lakás és a tiszti kaszinó. A f?épületben a kombinát irodái m?ködtek, de tartottak itt esküv?ket, névadókat, húsbálokat is. Körülbelül 10 éve azonban üresen áll.
A városvezetés megtalálta az új funkciót. Ide költözne át a Klapka György Múzeum, és itt jöhetne létre az ELTE Tudásközpontja.

- Kett?s jubileumot ülünk ebben az évben. A Klapka György Múzeum megalakulásának 20. és a brigetiói ásatások megkezdésének 25. évfordulóját. Hosszabb távon gondolkodunk, így nemcsak a nyári régészeti képzést akarjuk Komáromban megtartani, de ide helyeznénk át a budapesti képzés egy részét is. Komárom így egyetemi várossá válna. A mi elképzelésünk egyezik az önkormányzat, és a kormányzat elképzelésével is. A limes, mint a világörökség pályázat benyújtásán dolgoznak, amiben Brigetiónak fontos szerepet szánnak - magyarázta prof. dr. Borhy László.

A megvalósításhoz pályázatot keresnek, de a tervek már elkészültek. Ezek szerint megnyitnák az épületet a f?út fel?l is, a földszinten egy nagy, az emeleten két kisebb el?adót alakítanának ki. Itt kapna helyet a római kiállítás, a történeti- és az id?szaki kiállítás, a képtár, valamint a felvidéki néprajzi tárlat, és id?vel a k?tár is. A Kelemen László utcai épület raktárként és restaurátori m?helyként funkcionálna a továbbiakban.


2016. 02. 27.
Komáromiak harcoltak a dönt?ért

Szerencsétlenül alakult a Magyar kupadönt? sorsolása, ugyanis az SZPK OB I-es és OB II-es csapata egymás ellen játszott a dönt?be jutásért.

Az els? harmad még kiegyensúlyozott játékot hozott, nem látszott a fiúk között az osztálykülönbség, fej-fej mellett haladtak. A második részben azonban már érzékelhet? volt az OB I-es csapat magabiztos játéka, akik végül 10:3-ra nyerték a találkozót.

- Véleményem szerint tisztességgel helytálltunk. El?ször megillet?dötten játszottunk, majd el?jött a rutin hiánya is, de nincs szégyellnivalónk, ebb?l is sokat tanulhatunk - vélekedett László Péter az OB II-es csapat edz?je.

A hétvégén az is eld?lt, hogy a dönt?ben a budapesti Phoenix lesz az SZPK ellenfele.

- Egy er?s, kiegyensúlyozott ellenfél, aki az alapszakaszt száz százalékban nyerte - tudtuk meg Mészáros Szabolcstól, az OB I-es csapat edz?jét?l.

A fiúk most még örülnek a gy?zelemnek, de hamarosan megkezdik a ráhangolódást az újabb összecsapásra.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768