Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 5
2321063 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templom


2015. 11. 02.
Felkészült a télre a hajléktalanszálló

A hajléktalanszálló munkatársai november 1-t?l fokozott figyelmet fordítanak a fedél nélkül marad embertársainkra. A téli id?szakban tízzel több fér?hely várja a bajba jutottakat. Emellett a komáromiak is sokat segíthetnek abban, hogy az ellátottak könnyebben átvészeljék a hideg hónapokat.

- Úgy tapasztaltam, hogy idén több az érdekl?d?. Páran jelezték, hogy el kell hagyniuk az albérletüket vagy családi probléma miatt utcára kerültek - tudtuk meg Smahó Viktóriától, a hajléktalanszálló részlegvezet?jét?l.

Az ellátottaknak a téli hónapokban a népkonyhai étkezésen túl reggelit is biztosítanak. Abban bíznak, hogy ezt adományokból meg tudják oldani, ugyanis pályázati lehet?ség nincs.

- Az Utcai Szociális Segít?k Egyesülete november 1-eje és április 30-a között ismét teajáratot indít, kistérségi szinten. ?k a szociális, mentálhigiénés gondozáson túl az ügyintézésben is segítenek, illetve a tea mellett többször biztosítanak pékárut is - tette hozzá Smahó Viktória.

A helyiek sokat segítenek, hogy a fedél nélkül maradtak könnyebben átvészeljék a telet. Takarókra, meleg ruhára és törülköz?re azonban mindig szükség van. Ha valaki a fagyos id?ben hajléktalant lát az utcán, hívja a hajléktalanszállót a 342-113-as telefonszámon vagy az Utcai Szociális Segít?k Egyesületét az 511-028-as számon. ?k krízisautóval is rendelkeznek, így a bajba jutottakat a megfelel? helyre tudják szállítani.


2015. 11. 02.
Future for Forts konferencia az er?dben

2012 és 2014 között valósult meg a Forte Cultura projekt, melyben a Monostori er?d is részt vett. A program sikeres volt, számos el?nyét az er?d is élvezhette, így nem marad el a folytatás sem!

- A munka során rengeteg közép-európai er?ddel ismerkedtünk meg, sokat tanultunk, a projekt legnagyobb hozadéka pedig a hálózat kiépítése volt. Megjelentünk a nemzetközi piacon mint turisztikai termék. Ma már Berlinben is tudnak rólunk, s?t olyan szolgáltatásokat kínálnak, melyek hozzánk vezetnek - mondta el Farkas Erika projektvezet?.

A megismert partnerekkel az együttm?ködés tovább folytatódik, hiszen október 26-27-én elindult a Future for Forts nevet visel? konferenciasorozat. A cél az újabb közös projektek kidolgozása lesz.

- Meghívtuk régi partnereinket, illetve újakkal is b?vült a hálózat, így Eger várával, a szlovéniai Ljubljanával, a horvátországi pulai er?dökkel és a csehországi Olmütz várával. A következ? találkozóra jöv? év tavaszán Olmützben kerül sor, ahol már konkrét projektek kidolgozásába kezdünk - magyarázta a projektvezet?.

Az újabb együttm?ködés részeként hívta meg a Monostori er?d a Szlovén Illusztrátorok Szövetségének három olyan ljubljanai tagját, akik alkotásaikkal köt?dnek az er?dökhöz. Cserébe a jöv? évben Komáromhoz köt?d? m?vészek mutatkozhatnak be.


2015. 11. 02.
Az els? tízben végzett Vadász Attila

A weimari Liszt Ferenc Zenem?vészeti F?iskola évek óta megszervezi azt a Bach-Liszt nemzetközi orgonaversenyt, melyre idén Vadász Attila, az Egressy Béni Alapfokú M?vészeti Iskola tanára is kijutott.

A pályázati kiírásra az interneten bukkant rá. A nevezéshez meghatározott darabokat tartalmazó CD-t is el kellett juttatnia Németországba.

- Az 56 jelöltb?l végül 18-at találtak alkalmasnak arra, hogy él?ben is megmutassa tudását. A résztvev?k 70 százaléka ázsiai volt, akik hozták a papírformát, hiszen hatalmas technikai tudással rendelkeznek, emellett a legjobb európai és amerikai egyetemeken tanulnak - tudtuk meg Vadász Attilától.

A m?vészek több napot töltöttek Weimarban és Erfurtban, ahol más-más orgonán kellett játszaniuk.

- Waltershausenben egy több százéves orgonán zenélhettünk, aminek padján maga Bach is ült. Számomra ez volt a verseny csúcspontja! A csodás barokk hangszert nem építették át, hangzása tökéletes volt. Az el?válogatót követ?en még háromszor kellett játszanom - mondta Vadász Attila, aki a versenyt végül a középmez?nyben fejezte be, a kilencedik helyen végzett.

A weimari verseny számára nem annyira szakmai tapasztalatszerzés volt, sokkal inkább arra kapott választ, hogy pszichésen mennyire kezeli jól a helyzetet, illetve, hogy hol helyezkedik el a nemzetközi mez?nyben.

- Az ilyesmit nem lehet tanulni, mert amikor olyan világklasszisok ülnek a zs?riben, mint Wolfgang Zerer, David James Christie vagy Hans-Ola Ericsson, akkor az inspiráló szituáció feszültség telivé is válik - vallotta az orgonam?vész, aki alig tért haza, máris új lehet?ségek után kutat. Talált is két kiírást. Az egyikre az olaszországi Brixenben kerül sor, ami jobban illik Vadász Attila eredeti profiljához, a régi zene játszásához, míg a liechtensteini verseny Rheinberger orgonam?veire fókuszál majd.


2015. 11. 02.
200 milliót nyert a város!

200 millió forint vissza nem térítend? támogatást nyert városunk önkormányzata a kormányzattól. Err?l tartott sajtótájékoztatót Czunyiné dr. Bertalan Judit térségünk országgy?lési képvisel?je, köznevelésért felel?s államtitkár, és dr. Molnár Attila polgármester. A pénzösszeget els?sorban az infrastruktúra, és a közintézmények fejlesztésére fordítják.

A kormányzat korábban több százmillió forinttal támogatta azokat a településeket, melyek eladósodtak, vagy túl nagy hitellel rendelkeztek. Voltak azonban olyan városok és falvak, köztük Komárom, melyek 2013-ra megfelel? intézkedésekkel rendezték gazdasági helyzetüket, így esetükben konszolidációra nem volt szükség. A kormány úgy döntött, hogy a jól gazdálkodó önkormányzatok támogatására pályázatot ír ki. Országosan csak Komárom és Hajdúszoboszló kapta meg a maximálisan igényelhet? 200 milliós összeget.

- Egyéb forrásokból szépült Komárom, sor került a gát megépítésére, elkezd?dött az új Duna híd projektje, hamarosan megújul a Csillag er?d, elkészült a Monostori er?d Dunai bástyája. Belterületi utak, járdák felújítására azonban 2004 óta nem írtak ki pályázatot, azokat az önkormányzatok csak saját költségb?l tudták finanszírozni. A kormányzat a jól gazdálkodó települések további fejl?dését kívánja támogatni. Ezt a pénzt olyan fejlesztésekre lehet fordítani, melyek az itt él?k életét teszik könnyebbé. Els? körben az 5000 f? alatti, idén pedig az 5000 f? feletti települések pályázhattak - mondta el Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felel?s államtitkár, a térség országgy?lési képvisel?je.

Komárom 2011-ben és 2012-ben volt a legrosszabb helyzetben. Míg 2008-ban a helyi adóbevétel meghaladta az 5 milliárd forintot, addig az utóbbi években alig érte el az 1,5 milliárdot. A helyzet 2013-ra rendez?dött, a város folyamatosan fejl?dik és szépül.

- Van még adósságunk a komáromiak felé. Több helyszíni bejárást is tartottunk az évek során. A támogatásból azokat a problémákat igyekszünk orvosolni, melyek ezeken felmerültek. Három nagy területet fejlesztünk, a belterületi utakat és járdákat, a víz- és csapadékelvezetési rendszert, illetve az óvodai nevelést, és az egészségügyi feladatokat ellátó épületek korszer?sítését - tudtuk meg a részleteket dr. Molnár Attila polgármestert?l.

A beruházások részeként felújítják a Tamási Áron és a Madách Imre utcát, út épül a Maros utcában, parkolósáv a Gábor Áron utcában, megnyitják a Sport utcát, felújítják a Jókai tér Tengerészeti emlékm? fel?li részét, a Feszty iskola udvarát, és a Tóparti Óvoda homlokzatát, az egészségügyi alapellátást pedig fogorvosi rendel? kialakításával fejlesztik.

A támogatás egy összegben érkezik meg, azzal 2018-ig kell elszámolnia az önkormányzatnak. Dr. Molnár Attila elmondta a munkálatok a közbeszerzések lefolytatása után várhatóan a jöv? év elején kezd?dhetnek meg.


2015. 10. 29.
FELHÍVÁS adventi vásárra

Komárom Város Önkormányzata és a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. Adventi vásárt szervez 2015. november 29 és december 20 között a Jókai téren.

A vásárra keresked?k, egyesületek, alapítványok jelentkezését várják a szervez?k:

- iparm?vészeti, képz?m?vészeti alkotások
- fajátékok, kézm?ves termékek,
- b?r- és kötöttáru,
- népi ihletés? ruhák,
- papíráru és könyv,
- ünnephez köt?d? dísz- és ajándéktárgyak,
- virágkötészeti termékek
- csomagolt édességek árusítására,
valamint vendéglátás kitelepülésével.

A kitelepülés 255 Ft/m2/nap, amelynek befizetését megteheti a ……………………….számú bankszámlára, megjegyzésként feltüntetve: „adventi vásár”.

A banki befizetést igazolását kérjük, a vásár ideje alatt tartsák maguknál.

A vásárra csak a jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni. A jelentkezési lap letölthet? a csatolmányból, illetve a kinyomtatott formában a városháza információs pultjánál.

Kérjük e-mailben a horvathkrisztina@varosgazdakft.net címre küldjék el a jelentkezési lapot, vagy postán a Komárom Város Polgármesteri Hivatal 2900 Komárom, Szabadság tér 1. címre.
A borítékon kérjük feltüntetni ”adventi vásár”.

Mindezek jegyében szeretettel hívjuk és várjuk azokat a csoportokat,civileket, kórusokat, akik m?sorukkal, ötleteikkel, felajánlásaikkal szívesen részt vennének a közös készület ünnepi programjain a Jókai téren!
(November 29 – December 6, 13, 20.)

Jelentkezés: horvathkrisztina@varosgazdakft.net

Kapcsolódó letölthető dokumentum


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768